slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tværfaglig introduktion Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tværfaglig introduktion Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Tværfaglig introduktion Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Tværfaglig introduktion Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle. (Lov-)grundlaget. Sundhedsloven Psykiatriloven Sundhedsstyrelsens specialeplaner Region Syddanmarks ”Psykiatriplan” Koncept for døgnpsykiatri, lokalpsykiatri og akutmodtagelse Ledelsesgrundlaget Virksomhedsgrundlaget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tværfaglig introduktion Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Tværfaglig introduktion

Psykiatrisk afdeling

Kolding-Vejle

lov grundlaget
(Lov-)grundlaget
 • Sundhedsloven
 • Psykiatriloven
 • Sundhedsstyrelsens specialeplaner
 • Region Syddanmarks ”Psykiatriplan”
 • Koncept for døgnpsykiatri, lokalpsykiatri og akutmodtagelse
 • Ledelsesgrundlaget
 • Virksomhedsgrundlaget
 • Drifts- og handlingsplan – måleområderne økonomi, aktivitet, personale
den regionale organisation
Den regionale organisation

Administrativ reference

Faglig reference

Opdateret maj 2012

den psykiatriske organisation
Den Psykiatriske organisation

Jacob Stengaard Madsen

Ole Rytov

Charlotte Josefsen

Anders Meinert

psykiatriens m ls tninger eksempler
Psykiatriens målsætninger - eksempler
 • Kvalitet i tilbuddene
  • Ambulante pakketilbud til alle vigtigste diagnoser inden 2016
  • Ekstra speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker
 • Sammenhæng i behandlingen
  • 90% af alle patienter behandles ambulant
  • Nedbringelse af overdødelighed
 • Tilgængelighed
  • Ventetider overholdes
  • Ingen patienter afvises uden vurdering
 • Effektivitet
  • Vækst i antallet af besøg pr. medarbejder pr. dag
  • Effektivisering ved indflytning i nybyggeri
slide7

Afdelingsledelsen

Stab

Sekretariat

 • Kolding- Almenteam
 • OPT
 • Spiseforstyrrelse
 • Vejle
 • - Almenteam
 • OPT
 • Affektiv/PSTD
 • Psykoseteam

Lokalpsykiatri

 • Fredericia
 • - Almenteam
 • Akutteam
 • OPT
 • ADHD

Ambulant terapi afsnit - ATA

Geronto

Oligofreni

Døgnafsnit

H12

20 senge

(5 lukkede)

H4

20 senge

(lukkede)

H3

16 senge

E31

20 senge

(8 lukkede)

E32

20 senge

(6 lukkede)

H1

8 senge

Selvmordsforebyggelse

slide8

Sygehusledelsen

Kvalitets-koordinator

Kvalitets-koordinator

Kvalitetsrådet

Planlægning

Afdeling Kolding Vejle

Lokale Kvalitetsudvalg

Afdeling Y

Lokale Kvalitetsudvalg

Afsnit a

Funktionsleder

Lokalpsykiatri a

Funktionsleder

Afsnit H og E

Funktionsleder

Lokalpsykiatri Kolding, Vejle og Fredericia

Funktionsleder

Psykiatriens organisering af kvalitetsarbejdet

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram rkkp http www rkkp dk tidligere nip
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP - http://www.rkkp.dk/ - tidligere NIP
 • Dansk depressionsdatabase
  • Indikatorer,
  • Datadefinitioner
  • Tjekskemaer til registrering i database
 • Den nationale skizofrenidatabase
  • Indikatorer,
  • Datadefinitioner
  • Tjekskemaer til registrering i database
 • Audit, nationalt, regionalt, lokalt
 • http://infonet.regionsyddanmark.dk/#DokID=314818
utilsigtede h ndelser uth indberettes i dpsd http dpsdamt sundhedsstyrelsen medcom
Utilsigtede hændelser – UTHIndberettes i DPSD - http://dpsdamt.sundhedsstyrelsen.medcom/
 • En sundhedsperson, skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), sundhedspersonen får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed (2004)
 • Ved en Utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på patienten.
 • Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her.
 • Ligeledes skal kendte komplikationer eller bivirkninger vedr. medicin heller ikke rapporteres her.
 • Sagsbehandlingen af de enkelte hændelser foregår lokalt, så der lokalt kan drages læring.
 • Herefter anonymiseres data og sendes til Patientombuddet under SST
den danske kvalitetsmodel ddkm 2
Den danske kvalitetsmodel – DDKM-2
 • DDKM udgør en del af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
 • Forpligtigelsen til at udvikle og etablere en fælles dansk kvalitetsmodel er placeret ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet – IKAS: http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse.aspx
 • DDKM2 - Standarder – færre end i 1. version
 • Bygget op omkring kvalitetscirklen - PDSA – plan-do-study-act
 • Eksternt survey - Akkreditering af psykiatrisygehuset - hvert 3. år
  • Uge 40, 2014
 • Internt, regionalt survey og patientsikkerhedsrunde hvert år på kryds og tværs af sygehusets afdelinger.
kvalitetscirklen
Kvalitetscirklen
 • Plan – retningsgivende dokumenter
  • Politik, klinisk retningslinje (referenceprogram), retningslinjer, instrukser,
 • Do – implementering af retningslinjer,
  • Relevante medarbejdere kender og anvender retningslinjer
 • Study – monitorering af praksis
  • Stikprøver, observationer, databaser, journalaudit
 • Act – Handleplaner på indsatsområder
    • specifikke,
    • målrettede,
    • anerkendte,
    • realistiske,
    • tidsangivne,
    • evaluerbare - mål - for ændret praksis
infonet dokumenth ndteringssystem
Infonet – Dokumenthåndteringssystem
 • INFONET er den direkte vej til instrukser og retningslinjer, der gælder for speciale, sygehus eller region (Syddanmark)
 • Med Infonet er det muligt at søge retningsgivende dokumenter på tværs af Region Syddanmark.
 • Dokumenter i Infonet er:
  • Versionsstyrede
  • Ledelsesgodkendte
  • Offentligt tilgængelige på http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/
hygiejne
Hygiejne
 • Korrekt hygiejne udgør en del af patientsikkerheden
 • Der findes generelle og specifikke retningslinjer og instrukser for korrekt hygiejnisk praksis
 • Håndhygiejne – et væsentligt forebyggelsesparameter
  • ½ årlig håndhygiejneaudit i alle afsnit og team
 • Arbejdsbeklædning – privat tøj – der tåler vask
  • Der muliggør korrekt håndhygiejne
 • Årlig intern patientsikkerheds- og hygiejnerunde
  • med fokus på arbejdsgange, hvor hygiejne praktiseres.
psykiatriloven
Psykiatriloven
 • Rød tvang
 • Gul tvang
dokumentation
Dokumentation
 • Patientinformation
 • Eftersamtaler
beredskabsplan
Beredskabsplan
 • Beredskabsnummeret på hele Sygehus Lillebælt :

63000

Rundt omkring på afdelingen findes desuden brandtryk, som altid bør foretrækkes frem for at ringe hvis det er muligt , da det så er op til brandsystemet at fortælle hvor branden er registreret.

Ud over brandtryk eller 63000 skal der altid ringes 112, for overfor brandvæsenet at bekræfte at der er brand , og det således ikke kun er en systemfejl.

beredskabsplan1
Beredskabsplan

Det er din opgave at vide hvor der findes brandudstyr i nærheden af hvor du fungerer, og hvilke muligheder du har for at evakuere til samlingsstedet.

Samlingsstedet Vejle: parkeringspladsen foran mammaecenteret

Samlingsstedet Kolding: plænen ved Marielundskoven for sengeafdelinger , dog H1 på p-pladsen foran plejecenter Marielund . H4, som kan evakuere til haven mod skoven , hvis det skønnes forsvarligt .(ellers som de øvrige sengeafdelinger)

Ambulatoriet Kolding : gårdhaven til venstre for forhallen.

Fredericia: Foran hovedindgangen på modsatte side af gaden.

actioncards
Actioncards
 • Eksempel på afdelingens actioncard ved brand og hjertestop:
 • Hænger på kontorer og fællesarealer overalt på afdelingen.
regionens beredskabsplan
Regionens beredskabsplan.
 • Aktiveres ved større brande, naturkatastrofer og lignende.
 • Befinder sig i en plastickasse på alle sengeafdelinger.
 • I kassen er også gule veste , logbøger og lommelygter.
 • Det er den enkelte medarbejders ansvar at gøre sig bekendt med hvor kassen er placeret, og at læse actioncards i ”Fredstid”
 • Kriseberedskabet:
 • Til større kriser/katastrofer udenfor sygehuset.
 • Udvalgte er med i beredskabet.
 • H4 har funktion i forhold til aktivering af beredskabet.
obligatoriske kurser i basalgenoplivning og brandkurser
Obligatoriske kurser i basalgenoplivning og brandkurser
 • Praktisk brandkursus mindst hvert 3. år.
 • Trygfondens E-learningskursus mindst hver 12 måned.
 • Hjertestopkursus mindst hvert 2.år
 • Der afholdes løbende brandøvelser.
bombetrussel
Bombetrussel.
 • Stil så mange spørgsmål som muligt uden at afbryde den person der ringer. Sæt evt. medhør på.
 • RING STRAKS 112, ELLER ENDNU BEDRE FÅ EN ANDEN TIL AT RINGE IMENS DU STADIG SNAKKER MED BOMBEMANDEN.
 • Fortæl:
 • Hvem du er
 • Hvor du ringer fra
 • At du har modtaget en bombetrussel
 • Angiv informationen på sygehuset som mødested.
 • Send en person til informationen for at møde politiet!
 • Ring til informationen på sygehuset 62009( Kolding) 65009( Vejle) og meld:
 • Hvem du er ?
 • Hvor du ringer fra?
 • At du har modtaget en bombetrussel.
 • At du har alarmeret politiet og sender en person til at møde politiet.
 • Ring til bagvagten og giv samme besked , så bagvagten kan informere psykiatriledelsen, og ved behov møde op.
lmu system
LMU system

Forretningsorden – se lokalintranet

Sammensætning af LMU

 • LMU består af 13 medlemmer - heraf 4 ledelsesrepræsentanter (afdelingsledelsen repræsenterer 2 personer, der supplerer hinanden ved fravær) og 7 medarbejderrepræsentanter, fordelt med 2 fra LO/OAO, 2 fra AC og 3 fra FTF. Derudover skal der være 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanter skal have 2 suppleanter, således at der er sikret at der altid er 2 arbejdsmiljørepræsentanter til stede til LMU-møderne.
 • 10 årlige møder 4. onsdag i hver måned
arbejdsmilj organisationen
Arbejdsmiljøorganisationen
 • Medlemmer:

Arbejdsmiljøgrupperne og Afdelingsledelsen

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver:

Gennemførelse af APV

Arbejdsskader og forebyggelse heraf

Initiativ til arbejdsmiljø gennemgange

Forebyggelse af psykisk arbejdsmiljø

behandling af klager
Behandling af klager
 • Klager modtages fra patienter og pårørende
 • Klager skal ses som en mulighed for udvikling
 • Forskellige typer af klager
 • Dialogmøder
 • Registrering
 • Ledelsesinvolvering
internet intranet
Internet / intranet

Internet – er for borgere og patienter

www.psykiatrieniregionsyddanmark.dk

Intranet – er information for personalet.

Der findes den regionale intranet

Der findes den lokale intranet

Obs der er adgang til andre afdelingers intranet

Infonet - retningsgivende dokumenter for personalet

Obs der er adgang til andre afdelingers retningsgivende dokumenter og fra alle PC`ere

28

27-11-2014

uddannelse
Uddannelse

LUU, tværfagligt sammensat, Kursuskatalog på Intranet, et stort arrangement årligt, 2012 Poul Videbech 2013 Pia Rubin, Pakkeforløb

Ansøgningsskema på Intranet.

Det er en del af den årlige MUS, der danner baggrund for uddannelse. MUS afvikles hos nærmeste leder i oktober og november hvert år

Som sidste led er det afdelingsledelsen, der vurderer ansøgningen, det gælder særligt videreuddannelse

uniformsetikette
Uniformsetikette

Sikkerhedsmæssige årsager

Tørklæder, sko, kraftige kæder

Hygiejnemæssige årsager

Ringe, armbåndsur

Relationsbetingede årsager

signal, grænser for patienter

personale politikker
Personale politikker

Politik for voldsomme hændelser er tilgængelig på Infonet

Udleveres i pjeceform

Politik for trivsels- og sygefravær er tilgængelig på Infonet

Udleveres i pjeceform

Rygepolitik - Der må ikke ryges i arbejdstiden

alkoholpolitik
Alkoholpolitik

Må ikke møde påvirket på arbejde

Vil blive spurgt ind til samarbejde omkring alkoholmeter og

blodprøvetagning

Vil typisk blive sendt hjem

Opfølgning hos nærmeste leder

konflikth ndtering
Konflikthåndtering
 • Sikkerhed og påklædning
 • Fixeringsbælter
 • Montering af bælterne
 • Procedurer ved bæltefiksering
 • Frigørelsesgreb
kurser i forbindelse med introduktion
Kurser i forbindelse med introduktion

Planlægning heraf skal altid udarbejdes sammen med nærmeste leder

 • Hjertestop
 • Brand
 • Konflikthåndtering

34

27-11-2014

personalegoder
Personalegoder

Frugtordning – 2 stk. frugt til hver medarbejder hver uge

Fri kaffe og te i afdelingen

35

27-11-2014

elektronisk kalender
Elektronisk kalender

Vejledning findes på Intranet

Giver overblik for kolleger

Mulighed for at invitere til møder

Du skal markere, at andre må tilgå din kalender