Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA PINTURA DEL SEGLE XIX PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA PINTURA DEL SEGLE XIX

LA PINTURA DEL SEGLE XIX

274 Views Download Presentation
Download Presentation

LA PINTURA DEL SEGLE XIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA PINTURA DEL SEGLE XIX • La pintura Neoclàssica. • La pintura Romàntica. • La pintura i el paisatge realista. • L’impressionisme. • El Neoimpressionisme. • El Postimpressionisme.

 2. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA El Neoclassicisme és el corrent estètic derivat de la Il·lustració. Pren com a model les obres gregues i romanes, i rebutja les formes del Rococó, el seu decorativisme, que considera decadent. En pintura es caracteritza per:

 3. Es prescindeix de tota decoració supèrflua, importa el tema central Major preocupació pel dibuix que no pel color Paleta de colors reduïda, dominant els colors purs que ajuden a precisar els contorns Tendència a situar els personatges en pla únic, com en els relleus clàssics Preocupació temàtica pel món clàssic: figures nues i continguts heroics i moralitzants Llum freda i tallant, que delimita el volum i dóna solemnitat a l’ambient Aplicació estricta dels principis de la perspectiva lineal

 4. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID L’Assassinat de Marat

 5. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID La mort de Sòcrates

 6. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID Napoleó al seu estudi

 7. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID El jurament dels Horacis

 8. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID La coronació de Napoleó

 9. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JACQUES LOUIS DAVID El retrat de Madame Verninac

 10. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN ANTOINE GROS Retrat de Napoleó Bonaparte

 11. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN ANTOINE GROS Napoleó a la batalla de Eylau

 12. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES Thetis i Zeus

 13. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES Aristòtil

 14. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES La banyista de Valpinçon o la Gran Banyista

 15. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES Gran Odalisca

 16. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES La font

 17. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA NEOCLÀSSICA JEAN DOMINIQUE INGRES L’apoteosi d’Homer

 18. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA Després de les guerres napoleòniques, es pot parlar d’una reacció romàntica, que coincideix amb l’època de les revolucions burgeses de la primera meitat del segle XIX i d’aparició dels nacionalismes. En general, el moviment romàntic destacà per: • La diversitat enfront de la uniformitat: exaltació de l’individualisme, de les tradicions i dels costums nacionals. • Aspiració a la llibertat individual i nacional. • Historicisme: recerca en el passat de les arrels nacionals. • Exaltació de l’exotisme, de l’imaginari i de l’irracional. • Gust per l’aventura, el risc i la lluita.

 19. Predomini del color sobre la línia Tècnica pictòrica ràpida: pinzellades soltes i pastoses Temàtiques històriques, d’actualitat També de paisatges Dramatisme de les composicions Preocupació pel moviment Gestualitat violenta

 20. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA THEODORE GÉRICAULT El naufragi o rai de la Medusa

 21. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA THEODORE GERICAULT L’Hússar

 22. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA THEODORE GÉRICAULT Retrat de boja

 23. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA THEODORE GÉRICAULT Paisatge

 24. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA EUGÈNE DELACROIX La llibertat guiant el poble

 25. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA EUGÈNE DELACROIX Andromeda

 26. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA EUGÈNE DELACROIX Odalisca

 27. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA El paisatge romàntic va ser especialment important a Anglaterra i, en menor mesura, a Alemanya. Però primera vegada no és pintat al taller del pintor, sinó a l’exterior per treballar les condicions de llum de cada moment. El principals pintors van ser John Constable i William Turner. En el cas d’Alemanya Gaspar David Friedrich.

 28. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA JOHN CONSTABLE Flatford Mill Escull paisatges amb núvols inestables, canviants, treballa amb una tècnica pastosa, espessa, lluny de la netedat i claror. És un altre antecedent de l’impressionisme.

 29. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA JOHN CONSTABLE Estudi de núvols

 30. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA JOHN CONSTABLE El cavall blanc

 31. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA JOHN CONSTABLE Catedral de Salisbury des dels prats

 32. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA WILLIAM TURNER Pescadors a la mar Evolucionà cap a una tècnica que dilueix les formes en una pols lluminosa suggestiva

 33. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA WILLIAM TURNER Fighting Temeraire

 34. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA WILLIAM TURNER El naufragi

 35. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA WILLIAM TURNER Pluja, vapor i velocitat

 36. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Viatger davant d’un mar en boira Fa servir tonalitats fredes que donen a les obres un aspecte misteriòs i melanconiós; la natura és quelcom distant, infinit, inabastable; és el paradigma del paisatge romàntic: immensitat de la natura, fenòmens atmosfèrics que accentuen els jocs lumínics, personatges en meditacions transcendents, sensació de produnda tristesa

 37. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Creu a la muntanya Fa servir tonalitats fredes que donen a les obres un aspecte misteriòs i melenconiós; la natura és quelcom distant, infinit, inabastable; és el paradigma del paisatge romàntic: immensitat de la natura, fenòmens atmosfèrics que accentuen els jocs lumínics, personatges en meditacions transcendents, sensació de produnda tristesa

 38. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Sortida de la lluna sobre el mar

 39. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Abadia entre roures

 40. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Dolmen a la neu

 41. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH La tomba de Hutten

 42. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Monjo vora la mar

 43. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Boira

 44. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA ROMÀNTICA GASPAR DAVID FRIEDRICH Vaixell de vela a la boira

 45. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA I EL PAISATGE REALISTA El realisme cercava la realitat més propera i quotidiana, no la dels grans homes i dels grans fets. En el marc de la Revolució Industrial, mostra els seus impactes, rebutjant tant la idealització neoclàssica com la retòrica romàntica. Apareix a mitjans del segle XIX quan les conseqüències de la RI ja són evidents. Els artistes es mostren compromesos i sensibles amb els problemes polítics i socials d’aleshores.

 46. Tècnica lliure: cada artista formalment és diferent. Per tant, el realisme no és un estil Enquadraments casuals, com si fossin instantànies fotogràfiques Temàtica: representació directa de la realitat sense cap idealització formal o intel·lectual Diferenciam dos gèneres: el paisatge realista i el realisme testimonial o de denúncia

 47. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA I EL PAISATGE REALISTA JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT Catedral de Chartres

 48. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA I EL PAISATGE REALISTA JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT Campanya romana

 49. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA I EL PAISATGE REALISTA JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT El pont de Nantes

 50. LA PINTURA DEL SEGLE XIX LA PINTURA I EL PAISATGE REALISTA JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT El pati d’una granja