Barn som anh riga till f r ldrar med missbruk m m
Download
1 / 10

Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL. Uppdraget. Utgår ifrån regeringens ANDT-strategi, mål 2 och 3: 2. Skydda barn mot skadliga effekter av ANDT: Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m.' - malia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Barn som anh riga till f r ldrar med missbruk m m
Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m.

Regeringsuppdrag 2011 – 2014

Gemensamt med FHI och SKL


Uppdraget
Uppdraget

 • Utgår ifrån regeringens ANDT-strategi, mål 2 och 3:

 • 2. Skydda barn mot skadliga effekter av ANDT:

  • Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT

  • Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd

 • 3. Successivt minska antalet barn och unga som börjar använda ANDT

 • + Stöd till implementering av 2 g § HSL (+ PSL)

 • + Barn i familjer där det förekommer våld


 • Barn som anhöriga (SoS)

Barn i riskmiljö (FHI)

 • Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård (SKL)


Problemanalys skilda sp r
Problemanalys – skilda spår

Föräldrar med allvarliga svårigheter

Barn och unga med symtom

Cancer

Oro, ängslan

Depression

Missbruk/beroende

Ont i magen

MS, ALS

Koncentrationssvårigheter

Depression

Suicid/försök

Självskadebeteende

Demens

Våld

Ätstörningar

Psykisk sjukdom

Missbruk

Traumatisering

Utagerande

Neuropsykiatriska svårigheter

Kriminalitet

Bilolycka

etc…

etc…


Problemanalys se samband
Problemanalys – se samband

Grad av överlappning?

Barn och unga med symtom

Föräldrar med allvarliga svårigheter


Problemanalys brister
Problemanalys – brister

 • Implementeringen av 2 g § HSL bara i sin början och stor variation

 • Brister i samarbetet mellan missbruks/beroendevård och socialtjänstens barn- och ungdomsvård

 • Saknas evidens för metoder för stöd

 • Saknas systematisk uppföljning

 • Individperspektivet dominerar – brist på helhetssyn och familjeperspektiv

  • i hälso- och sjukvård

  • i socialtjänst

  • i förskola/skola

 • .


Problemanalys konsekvenser f r barn och unga
Problemanalys – konsekvenser för barn och unga

 • Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa

 • Mycket är gemensamt för olika grupper

 • Oro

 • Familjehemligheter

 • Tystnad och obesvarade frågor

 • Ansvar

 • Skuld

 • Skam

 • Föräldrars tillgänglighet

 • Familjeklimat

 • Vardag

 • Flera svårigheter samtidigt


Problemanalys barns och ungas behov
Problemanalys – barns och ungas behov

 • Syfte: Bra här och nu + förebygga senare problem

 • Differentiering: Anpassa efter behov enligt insatstrappa

 • Hantera risk och skydd

 • Trygghet

 • Trygg anknytning

 • Fungerande struktur i vardagen (t.ex. behov av praktisk hjälp)

 • Förskola/skola, kamrater, läxläsning

 • Stöd i övrigt nätverk

 • Begriplighet och sammanhang

 • Adekvat information och svar på frågor

 • Öppen kommunikation i familjen

  • Eventuella ytterligare behov

 • Stöd i föräldraskap

 • Samtals- eller annat direkt stöd till barn och unga

 • Förstå att andra har liknande erfarenheter


Barn som anhöriga – delprojekt

 • Alla barn o unga

 • NkA - långsiktighet

 • Sprida kunskap

 • Utvecklingsregioner

 • Forskarnätverk

 • Kartläggning barn

 • Inventering infomtrl

 • Kartläggning unga omsorgsgivare

 • Vägledningar

 • Utvärdering metoder

 • Infomaterial

 • Föräldrar med NPF

 • m.fl.

Missbruk/beroende

Samordnade insatser

Samarbete SKL

Läkemedelsmissbruk

Probleminventering

Förälder som avlider

Seminarium

Kartläggning stöd

Utvärdering stöd

KÖ metoder

Somatisk sjukdom

Kartläggning behov

Utvärdering stöd

KÖ metoder

Ofödda och späda

KÖ skador

Registerstudie

Kartläggning stöd

Seminarium

Förskola/skola

Samarbete Skolverket

Medverkan utbildn.

Material fsk./skola

Våld

Utvärdering av bedömning, insatstrappa och fyra metoder för stöd pågår


Alla barn och unga i m lgruppen
Alla barn och unga i målgruppen

 • NkA – långsiktig spridning av kunskap och erfarenhet

 • Hemsida

 • Seminarier och konferenser

 • Informationsmaterial

 • Forskarnätverk

 • Stöd till systematisk uppföljning

 • Utvecklingsregioner

 • Västra Götaland, Dalarna, Jönköping, Östergötland

 • 7 milj. vardera under två år

 • Hålls ihop av NkA

 • Kartläggning antal barn samt konsekvenser – SU

 • Kunskapssammanfattning – konsekvenser och behov


ad