Krahasime te personalitetit dhe sjelljes njerezore
Download
1 / 10

Krahasime te personalitetit dhe sjelljes njerezore - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

Krahasime te personalitetit dhe sjelljes njerezore. Prof. Erleta Mato. Krahasime. Femrat si emocionale , me shprehese , me empatike , me te perulura , me te nenshtruara Meshkujt si posedues te karakteristikave ne kah te kundert

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krahasime te personalitetit dhe sjelljes njerezore' - major


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krahasime te personalitetit dhe sjelljes njerezore

Krahasimetepersonalitetitdhesjelljesnjerezore

Prof. ErletaMato


Krahasime
Krahasime

 • Femratsiemocionale, me shprehese, me empatike, me teperulura, me tenenshtruara

 • Meshkujtsiposeduestekarakteristikave ne kahtekundert

 • Ketokarakteristikaveprojne me faktoret e situates dheatoindividuale(pshteqenitihapurpercaktohetedhengatemperamnetiaposituata)

 • Disakarakteristikandryshojneedhe ne varesitemoshes


Krahasime personaliteti dhe temperamenti
KrahasimePersonalitetidhetemperamenti

 • Personalitetiireferohetkarakterittedukshemtenjeindividi(sjellje, emocionedhemendime)

 • Temperamentiireferohetgjendjesemocionaledhedisponibilitetit

 • Zhvillimiipersonalitetit: gjatemoshes 3-11 vjeceshte e vecanteqedjemtetepreferojnelodratekonsideruara per vajzat, ndersa per vajzateshtekrejt e zakonshmetebejnenjegjetetille (6-9 vjecpreferojnefutbollin, etj)

 • Pas klases se 7 femrattentojnetefitojne me shume pike ne shprehjedheperkujdesje, ndersadjemte ne veprimtariaktivedheinstrumentale


Krahasime personaliteti dhe temperamenti1
KrahasimePersonalitetidhetemperamenti

 • Njeroltekonsiderueshemluajnekujdestaret (prinderosemesues). Sipassituatavetendryshmeataedukojnekarakteristikateshprehjesdheperkujdesjesoseataqeballafaqohen me punesimekonkurrueseinkurajojnekaraktaktive.

 • Dallimetgjinorerritenngafemijeria ne paraadoleshence, mbetenrelativishttelartagjateadoleshences, biengjatestudimeveuniversitarederi ne humbjen e tyre pas ketyrestudimeve

 • Studimettregojne se gjatemoshes se mesmeburratbehen me tehapurdhe me sociale ne marredheniet me komunitetin, ndersa grate me aktivedhe me tesigurta

 • Faktoribiologjikluanrol 20 deri ne 48 % tediferencaveindividuale

 • 52-80 % eshtepasoje e ndikimitambientalspecifik per cdoindivid

 • Teoria e Frojdit e mbeshteturmbiseksin


Krahasime personaliteti dhe temperamenti2
KrahasimePersonalitetidhetemperamenti

 • Temperamenti: Femratshihensi me pasive se meshkujt (nenkupton me shumenenshtrim, mungeseinteresi per marredhenieseksuale, varesi, mungeseaktiviteti, etj)

 • Foshnjatmeshkujjaneteirritueshem, me paktevemendshem, me pakreaguesngapikepamjasociale se foshnjatfemra

 • Ne adoleshenceperjetohen me shume 3 nga 12 emocionetbazesigezimi, interesidherreziku

 • Femratjane me teekspozuaraperkundrejtemocioneve negative sitrishtimi, turpi, ndrojtja, faji, armiqesia me veten; djemteperjetojneemocioneqelidhen me rezultatetdhearritjet

 • Ne moshetehershmevajzatvuajne me shumengafrika, ndersadjemtengazemerimi duke qenekeshtu me shprehesteemocionevetetyre

 • Praktikat e socializimitbejneqedjemtengamosha 6 vjectefshehinndjenjat e tyre, ndersavajzatt’Ishprehinhapurato


Modelet e komunikimit
Modelet e komunikimit

 • Komunikimi verbal: meshkujttentojnetedominojneverbalishtndersavajzatdegjojne

 • Duke kundershtuarsteriotipinllafazanestudimettregojne se meshkujtflasin me shumedhe per njekohe me tegjate

 • Meshkujt I nderpresin me shumetetjeret, kontrollojne me shumetemen e bisedes, bejne me shume humor, flasin me pakgjuhenstandardedhezbatojne me pakrregullat e kortezise ne tefolur (shpirt, vella) ndersafemratjane me pakdirekte ( Eshteftohteapojo? Ndoshta…duke perdoruredhelutjen ”A mundtembyllnipakderen?”)


Modelet e komunikimit1
Modelet e komunikimit

 • Pseburratndajne me tetjeret me pakndjenjapozitiveapoinformacion personal se grate? (ketollojsjelljeshquhenfemeroredhejanetepapranueshmengashoqeria)

 • Kufizimiiemocionalitetitdheiafeksionitndikojnenegativishtndajvethapjesintimetenjeburridheshihengjithashtusikeqformim I tij

 • Si rrjedhim, kompetencaverbale, tefolurit e drejtperdrejte, vethapjaintime e kufizuarreflektojnedominacensocialetemeshkujvedheinteresin e tyre per pushtetdhekonkurrence

 • Tipi ikomunikimit verbal per grate sitedegjuarit, miresjellja, edukata, vethapja per ceshtjetpersonalereflektonvaresine relative te grave dheperfshirjen e tyre me temadhenderpersonale

 • Meshkujtqeperdorinstiletfemerorekeqkuptohensihomoseksuale, ndersafemratqeperdorinstilmashkullorperceptohensi “arrogante”


Modelet e komunikimit2
Modelet e komunikimit

 • Komunikimijoverbal: Femratkane me shumekontakt me sy, buzeqeshin me shpesh, jane me teprekshmedhe me tendjeshmendajngacmuesvejoverbale

 • Dallimet ne komunikiminjoverbalkanebazesituatocionale, kulturoredhefaktoretqembeshtesinidentitetingjinor

 • Meshkujtjane me pakshprehes se femrat. Shprehja e fyyreseshtenjengadiferencat me temedhagjinore

 • Femrattentojneteulen me afergjatebashkebisedimit, pordistancandryshon ne varesitekulturesdhegjuhesqeperdoret

 • Femratshprehin me shume ne komunikimin e tyrenenshtrimdhengrohtesi, ndersameshkujt me shume dominance dhereagimetenjestatusitelarte


Sjelljet prosociale
Sjelljetprosociale

 • Nevoja per lidhjedheshoqeri

 • Empatia

 • Perkujdesja

 • Altruizmi

 • Moraliteti

 • Ne fushatprosociale grate jane me teinteresuara se burrat per marredheniet, per ndjenjatdheidete e njerezvetetjere.jane me empatikedhe me perkujdesese, megjitheseburratduket se jane me teprirur per tendihmuar dike tjeter, sidomoskurkyeshteipanjohur.


Sjellje te lidhura me pushtetin
Sjelljetelidhura me pushtetin

 • Agresiviteti

 • Te qenitihapurdheidrejtperdrejte, pozitiv

 • Dominanca

 • Lidershipi

 • Marredhenietintime

 • Konkurrenca

 • Suksesi (arritja)


ad