Roli dhe shprehite profesionale te mesuesit
Download
1 / 12

ROLI DHE SHPREHITE PROFESIONALE TE MESUESIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 633 Views
 • Uploaded on

ROLI DHE SHPREHITE PROFESIONALE TE MESUESIT. Njohja e kompetencave te mësuesit. Njohja e cilësive profesionale te mësuesit. Gjetja e strategjive te përshtatshme për reduktimin e vështirësive te mësuesit. Roli dhe sjellja e mes u esit. Roli i mësuesit si mësimdhënës.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ROLI DHE SHPREHITE PROFESIONALE TE MESUESIT' - aadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Roli dhe shprehite profesionale te mesuesit

ROLI DHE SHPREHITE PROFESIONALE TE MESUESIT

Njohja e kompetencave te mësuesit.

Njohja e cilësive profesionale te mësuesit.

Gjetja e strategjive te përshtatshme për reduktimin e vështirësive te mësuesit.


Roli dhe sjellja e mes u esit
Roli dhe sjellja e mesuesit

 • Roli i mësuesit si mësimdhënës.

  • Përcaktimi i objektivave.

  • Diagnostikimi i përgatitjes se nxënësit.

  • Planifikimi i veprimtarive.

  • Zbatimi i programeve.

  • Vlerësimi i nxënësve.


Roli i m suesit si m simdh n s
Roli i mësuesit si mësimdhënës

 • Ky rol mund te shprehet:

 • Veprimtaria e mësuesit si organizator i mire.

 • Nxitja e interesit te klasës për lenden.

 • Lidhja me klasën.

 • Përdorimi pozitiv i gjuhës.

 • Zhvillimi profesional i mësuesit.


Sjellja pozitive e m suesit ne klase
Sjellja pozitive e mësuesit ne klase

 • Ndalimi i sjelljes poshtëruese ndaj nxënësit.

 • Mënjanimi i kërcënimeve.

 • Mënjanimi i ndenjes se zemërimit.

 • Shfaqja e një sjellje pozitive me nxënësit ne klase.

 • Shprehja e familjaritetit.


Roli i m suesit si administrator
Roli i mësuesit si administrator

 • Vëmendja ndaj nxënësit.

  • tërheqja e vëmendjes se nxënësve.

 • Përgjegjësia ndaj klasës.

  • Dhënia përgjegjësi nxënësve.

 • Perpikmeria ne shkolle.


Roli i m suesit si qytetar
Roli i mësuesit si qytetar

 • Shmangia e manive personale (paraqitje e jashtme e përshtatshme.

 • Humori (me mase dhe jo ne situata konfuze për nxënësit).

 • Sjellja konfidenciale.

 • Sjellje komunikuese.


Rolet dhe pergjegjesite e m suesit
Rolet dhe pergjegjesite e mësuesit

 • Kompetencat e mësuesit.

 • Mësuesi i mire.

  • Mbështet e pranon ashtu siç është klasën.

  • Pranon një nivel zhurme ne klase.

  • Përdor metoda te larmishme e kryesisht pune me grupe.

  • Komunikimi.


M suesi social
Mësuesi social

 • Njeh problemet e nxënësve.

 • Është empatik.

 • Zbaton DN

  • A duhet te dale nxënësi nga mësimi.

 • Jo i dhunshëm.

 • I përgatitur profesionalisht.

 • Larg ndienjes se trishtimit.

 • Futet pa paramendim ne klase.


Modeli i m suesit
Modeli i mësuesit

 • Modeli i grupit te mësuesve.

 • Modeli jo vetëm ne mësim por edhe ne aktivitete dhe rrethet jashtëshkollore.

 • Vlerat intelektuale,profesionale, dhe shoqërore.

 • Pyetja: mësuesi është kontrollues dhe vlerësues i nxënësve si I tille a mund te jete dhe ndihmues ai. A përputhen këto dy role?

 • Trajtimi gjinor ne klase.

 • Paaftësia profesionale sjell tension.

 • Mësuesi paraqet te njëjtin nivel shoqëror me nxënësit.


Vler simi vet vler simi dhe reflektimi i m suesit
Vlerësimi, vetëvlerësimi dhe reflektimi i mësuesit

 • Planifikimi.

 • Përdorimi i mjeteve didaktike.

 • Shkalla e motivimit.

 • Aspekti i disiplinës.

 • Bashkëpunimi me nxënësit dhe komunitetin.


Vler simi i m suesit
Vlerësimi i mësuesit

 • Vëzhgimet ne klase.

 • Mbikëqyrja.

 • Rezultatet e testimeve.

 • Dosja e mësuesit.

 • Vlerësimi nga koleget.

 • Vlerësimi nga nxënësit.


Vet vler simi
Vetëvlerësimi

 • Vetanaliza pas mësimit.

 • Analiza e mësimeve te regjistruara ne video.

 • Planifikimin (duke e ballafaquar me dokumentacionin shkollor).

 • Analiza e metodave duke vlerësuar metodat me te suksesshme).

 • Përparimi i nxënësve.

 • Testimet.

 • Analizat e punës me nxënësit.


ad