kop j poz cija par nap n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kopējā pozīcija par NAP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kopējā pozīcija par NAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Kopējā pozīcija par NAP. Priekšlikums, kas izstrādāts tiekoties vairāku organizāciju pārstāvjiem NAP vadības grupā. Situācijas raksturojums. Sabiedriskajai apspriešanai nodotā redakcija: Pašlaik ietver: Vadlīniju 3 prioritātes (38 +35 +28 akt .) 12 rīcības virzienus 101 aktivitāti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kopējā pozīcija par NAP' - mabyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kop j poz cija par nap

Kopējā pozīcija par NAP

Priekšlikums, kas izstrādāts tiekoties vairāku organizāciju pārstāvjiem NAP vadības grupā

situ cijas raksturojums
Situācijas raksturojums
 • Sabiedriskajai apspriešanai nodotā redakcija:
  • Pašlaik ietver:
   • Vadlīniju
   • 3 prioritātes (38 +35 +28 akt.)
   • 12 rīcības virzienus
   • 101 aktivitāti
  • Nesatur norādījumus, cik resursu (absolūti vai relatīvi) tiks plānots jebkurai no sastāvdaļām
  • Nodot šādu redakciju sabiedrībai saskaņošanai ir tas pats, kas iesniegt budžetu norādot tikai pasākumus un nenorādot izlietojamos resursus
form lie interesenti
Formālie interesenti:

Sabiedriskās apspriešanas dalībnieki

Saeima

Eiropas Komisija

NAP vadības grupa (32 dalībnieki)

Ministru kabinets

PKC

FM

daudzo intere u demokr tiska summ ana
Daudzo interešu “demokrātiska summēšana”

Rada ideālus apstākļus manipulācijām, lai “iespiestu” NAP šauru grupu intereses

ideja
Ideja:

Pierādīt, ka vismaz daļa no NAP vadības grupas locekļiem var panākt vienprātību par dažiem svarīgiem jautājumiem, balstoties uz NAP vadlīniju

partneri kam patiesi interes vadl nija
PARTNERI kam patiesi interesē vadlīnija

LDDK

LBAS

Zinātņu akadēmija

Kurzemes plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions

Rīgas plānošanas reģions

LTRK

LPS

Rektoru padome

Latgales plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

(LLPA)

kompromisa veido anas principi
Kompromisa veidošanas principi

Katra organizācija ieliek tekstā vismaz vienu no būtiskākajām savām interesēm

Netiek iekļautas intereses, kas kādam ir nepieņemamas

Katra organizācija sagatavo izvērstu savu pozīciju, ko partneri turpmāk pēc iespējas atbalsta

preambula
Preambula

Publiskajai apspriešanai nodotā NAP sākotnējā redakcija ir uzlabota, salīdzinot ar melnrakstu,

tomēr reālai vadmotīva īstenošanai ir nepieciešami būtiski papildinājumi.

slide9
1.

Lielāku uzsvaru jāliek uz uzņēmējdarbības vides izcilību, paredzot radikālākas reformas administratīvā sloga samazināšanai un intensīvāku valsts un pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta politiku.

slide10
2.

Lielāku vērību jāpievērš strādājošajiem iedzīvotājiem, ekonomikas izrāviena pamatresursam, veicinot produktīva darbaspēka atalgojuma tuvošanos ES vidējam līmenim. Nodarbinātības veicināšanu kā sociālās politikas aktivitāti jāpapildina ar augstražīga un motivēta darba veicināšanu kā labklājības un demogrāfiskās situācijas uzlabošanās pamatu.

slide11
3.

Jāatzīst katras pašvaldības un katra plānošanas reģiona tiesības līdzdarboties nacionālo mērķu sasniegšanā. NAP ietverams kvotu princips, garantējot katrai pašvaldībai un katram plānošanas reģionam iespēju izvēlēties NAP uzdevumus no visām trīs prioritātēm, ko patstāvīgi īstenot savā teritorijā. Jāsaglabā arī valsts reģionālās politikas instrumenti – tādi kā centralizētas investīcijas attīstības centros un problēmu teritorijās.

slide12
4.

Jānostiprina zinātnes un izglītības kā tautsaimniecības izaugsmes faktoru loma. Lai investīciju pieaugums pētījumos un attīstībā dotu lielāku atdevi, jāveicina zināšanu un prasmju pārnesi. Jāpapildina NAP ar valsts investīciju programmu eksperimentālās ražošanas bāzes izveidei pie zinātniskajiem institūtiem. Līdz 2020.gadam jāpanāk, ka vismaz 40% jauniešu iegūst augstāko izglītību.

lps strat ija
LPS stratēģija

Katra pašvaldība kaut ko piedāvā ko atrod par svarīgu

Tiek piedāvāts ietvert NAP Finansēšanas mehānisma aprakstu, ietverot %-lo sadalījumu

ATBALSTīsim partneru, tai skaitā LTRK Priekšļikumus

Tiks strādāts pie šķēršļu mazināšanas vietējam uzņēmējdarbības atbalstam