Talousnäkymät, Toukokuu 2009 - PowerPoint PPT Presentation

lyndon
talousn kym t toukokuu 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talousnäkymät, Toukokuu 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talousnäkymät, Toukokuu 2009

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Talousnäkymät, Toukokuu 2009
91 Views
Download Presentation

Talousnäkymät, Toukokuu 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Talousnäkymät, Toukokuu 2009 Taloudellinen tutkimus Reijo Heiskanen

 2. Mistä tultiin ja missä ollaan juuri nyt… • Ulkomaankauppa ja teollisuustuotanto supistuivat rajusti talvella ja useimmissa maissa BKT väheni jyrkästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. • Suhdanneindikaattorit kertovat kuitenkin alamäen hidastuneen vuoden toisella neljänneksellä. • Aasiassa talous on jo kääntynyt nousuun ja Yhdysvalloissa kulutuskysyntä on alkanut piristyä. • Suomessakin suurin paniikki on hellittänyt ja tilastotiedoissa on alustavia merkkejä tasaantumisesta. • Työttömyys nousee jyrkästi ja inflaatio hidastuu.

 3. Paikoillaan, melkein valmiit mutta kunnon paukkua saadaan odotella • Normaalit suhdannesyyt • Huippusuhdanteen seurauksena nousseet raaka-aineiden hinnat, kohonnut inflaatio, korkeammat korot muut ylilyönnit. • Elvytys • Maailmantalouden epätasapainot ja kuplat • Asuntomarkkinoiden kupla Yhdysvalloissa, USA:n vaihtotaseen alijäämä, rahamarkkinoiden tilanne, varastosopeutuminen. • Rahoitusmarkkinakriisi ja taseongelmat • Korkea velkaantuneisuus, pankkien tappiot, tarve uudelle pääomalle, alentunut riskinsietokyky niin pankeissa kuin markkinoilla yleensä.

 4. Romahdus, pomppu ja verkkainen elpyminen USA:n asuntokupla puhkeaa 06/07 Kriisi kärjistyy 15.9.08 Talous elpyy verkkaisesti mm. taseongelmien vuoksi Paniikki hellittää, 09 kevät Varastojen tyhjennyttyä tuotanto ja kauppa hypähtävät

 5. Rajua pudotusta seuraa töyssyinen nousu

 6. EKP haluaisi päästä ennätysmatalista koroista eroon mahdollisimman nopeasti

 7. Markkinatilanteessa edelleen haasteita keskuspankille

 8. Vientimarkkinoiden käänne heijastuu myös Suomeen

 9. Kotitalouksien käsitys lainanoton ja isojen hankintojen edullisuudesta parantunut nopeasti

 10. Suomi samassa veneessä maailman kanssa – loiva käänne parempaan loppuvuonna

 11. BKT lievään kasvuun ensi vuonna

 12. Inflaatio hidastuu jyrkästi ja työttömyys nousee

 13. Synkkyyden keskellä valon kajoakin näkyvissä • Maailmantalous syvimmässä taantumassa sitten toisen maailman sodan, mutta ennakoivissa indikaattoreissa on jo hieman merkkejä paremmasta … • Talouden tasaantuminen ja asteittainen elpyminen lähtee todennäköisesti liikkeelle 2009 loppuvuoden aikana. • Suomen talous seuraa maailmantaloutta. • Merkit talouden elpymisestä ovat toki alustavia ja monia riskejä on edelleen matkalla. Monella alalla tulee olemaan vaikeuksia pitkään ja työttömyys nousee ensi vuonnakin. • Viestit talouden vakautumisesta ovat silti myönteistä ja täytyy muistaa, että talouden kääntyessä myös nousu voi yllättää voimallaan.

 14. Extrat

 15. Ennakoivat indikaattorit alkaneet nousta

 16. Euroopassakin selviä käänteen merkkejä

 17. Kyse ei ole pelkästä miinusten pienenemisestä

 18. Kulutuksen käänne ennakoi parempaa myös teollisuudelle

 19. Yhdysvalloissa pahin jäämässä taakse • BKT kääntyy kasvuun loppuvuonna. • Moottorina yksityinen kulutus, julkiset menot sekä myöhemmin vienti. • Investoinnit supistuvat ensi vuonnakin, mutta asuinrakentamisen pohja häämöttää. • Inflaatio ja deflaatio kurissa. • Työttömyys jatkaa nousuaan ensi vuonna.

 20. Euroalue nilkuttaa perässä • BKT:n alamäki tasaantuu loppukesällä ja talous alkaa vähitellen elpyä. • Talouden suunta on kiinni keskeisesti viennistä. • Kulutus lievään kasvuun ensi vuonna mutta investoinnit edelleen alamäessä. • Inflaatio tilapäisesti pakkaselle, työttömyys jatkaa nousuaan. • Euroalueen maiden tilanne poikkeaa ennätyksellisen paljon toisistaan. • Pidemmän ajan näkymät vaisut.

 21. Kiina ensimmäisenä nousuun • Kiinan talous hidastui ennen kaikkea viennin romahduksen myötä. • Elvytys pitää kulutuksen ja investoinnit hyvässä kasvussa. • Vienti elpyy vähitellen ja talouskasvun nopeutuu vuodenvaihteen pohjalukemista. • Inflaatio maltillinen. • Vaihtotase edelleen huikeasti ylijäämäinen eikä elvytys romauta kovin pahoin julkista taloutta.

 22. Rahoituskriisi iski pahoin Venäjään • Rahoituskriisi iski Venäjälle jyrkästi huolimatta sen pohjimmiltaan hyvästä rahoitustasapainosta. • Tämä kertoo paljon Venäjän haavoittuvuudesta, jonka juuret juontavat niin politiikasta kuin aiemmista kriiseistä. • Madaltanut öljyn hinta leikkaa tuloja ja luo pidemmällä aikavälillä ongelmia. • Venäjällä oli silti lähtötilanteessa pelivaraa ja perusennusteessa sen kasvu elpyy parin vuoden tähtäimellä selvästi.

 23. Deflaatioriski pienenee, inflaatioriskit kaukaisia

 24. Yhdysvalloissa velkatasot yli nousutrendin, edessä lienee pitkä maltillinen vaihe

 25. Dollari vahvistuu talouden elpyessä

 26. Suomi on samassa veneessä maailman kanssa, mutta vertailu lama-aikoihin ontuu

 27. Pahin pudotus jo ohi

 28. Työttömyyden pelko pitää säästämisen korkealla

 29. Uudet asuntoluotot elpyneet hieman

 30. Metsäteollisuuden alamäelle ei näy loppua - vielä

 31. Työllisyys heikkenee myös ensi vuonna

 32. Inflaatio tilapäisesti pakkaselle myös Suomessa

 33. Vastuunrajoitus