entrepren r skap p hoeggen skole
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE. ENTREPRENØRSKAP. "Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE' - lydia-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
entrepren rskap
ENTREPRENØRSKAP

"Entreprenørskap er en

dynamisk og sosial prosess,

der individer, alene eller i samarbeid,

identifiserer muligheter

og gjør noe med dem

ved å omforme ideer til

praktisk og målrettet aktivitet,

det være seg i

sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng."

Strategiplanens definisjon

entrepren rskap1
ENTREPRENØRSKAP

”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens

næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i

yrker som ennå ikke er skapt.

Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og

kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent

framtid.

Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare

livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som

trengs når samfunnet endres raskt”

(L97, generell del s.15)

entrepren rskap2
ENTREPRENØRSKAP

Hva er entreprenørskap?

 • I utdanningssammenheng:

Utvikling av personlige egenskaper og holdninger, formelle kunnskaper og ferdigheter.

personlige egenskaper i denne sammenheng
Personlige egenskaper i denne sammenheng
 • kreativitet
 • selvtillit
 • initiativ
 • positiv innstilling
 • risikovilje
 • evner til å se konsekvenser av egne handlinger
 • evne til å finne nye løsninger
 • evne til å holde ut/ stå løpet ut
 • evne til å takle problemer
strategiplanens definisjon av entrepren rskapskompetanse
Strategiplanens definisjon av Entreprenørskapskompetanse:

Entreprenørskapskompetanse

 • Personlige egenskaper
 • og holdninger
 • Evne og vilje til å ta initiativ
 • og ansvar
 • Ta konsekvenser av egne valg

og handlinger

 • Nytenkning og kreativitet
 • Risikovilje
 • Selvtillit
 • Selvstendighet
 • Sosial kompetanse
 • Kunnskap og
 • Ferdigheter
 • Hva
 • Hvordan
entrepren rskaps kriterier
Entreprenørskaps-kriterier
 • UE har satt opp fem elementer som bør være til stede for å identifisere og kvalitetssikre et læringsopplegg som fremmer elevenes entreprenørskapskompetanse
  • Kreativitet
  • Tverrfaglighet
  • Aktiv læring
  • Samarbeid skole/lokalsamfunn
  • Verdiskaping
forankring i fag
Forankring i fag
 • Entreprenørskap er i hovedsak forankret i:
  • Samfunnsfag
  • Matematikk
  • Norsk
  • Naturfag
  • De praktisk-estetiske fagene
ungdomstrinnet
Ungdomstrinnet
 • Fokus på utvikling av sentrale ferdigheter som:
  • Idéutvikling
  • Problemløsning
  • Beslutningstaking
  • Nettverksbygging
eksempler p aktiviteter
Eksempler på aktiviteter
 • Undervisning i personlig økonomi
 • Yrkesveiledning
 • Elevbedrift

På dette trinnet bør elevene bli fortrolige

med at valg av yrke også kan innebære å

skape sin egen arbeidsplass

l ringsplakaten
Læringsplakaten
 • Entreprenørskap er særlig egnet for å nå flere av de overordnede målene i Kunnskapsløftet: Skolen skal:

1. gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og ferdigheter

2. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

3. stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

4. stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid

l ringsplakaten fortsettelse
Læringsplakaten fortsettelse

6. bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

8. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

10.legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres medansvar i skolen

11. legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

p stand
PÅSTAND:

Framtidas tapere blir ikke nødvendigvis de som får dårlige karakterer i morsmål og matematikk,men de som har gått på skoler, som IKKE har prioritert LIVSFERDIGHETER og SOSIALE FERDIGHETER(Niels Bøttger-Rasmussen,2003)

hvilke l ringsbehov har dagens elev
Hvilke læringsbehov har dagens elev?

Livsferdigheter

(ferdigheter som støtter individet i praktisk hverdag)

 • Dømmekraft – kritisk sans
 • Handlingskompetanse - kreativitet
 • Dilemmakompetanse
 • Meningsbærende kunnskap

Sosiale ferdigheter

(ferdigheter som gir individet grunnlag for inkludering)

 • Empati
 • Selvtillit og selvdisiplin
 • Intuisjon
 • Samspillsevne – samarbeidsevne
 • Bygge nettverk – vedlikeholde dem.
slide15
Et siv

som ikke kan bøye seg

i stormen,

knekker

(Kinesisk ordtak)

slide16
It

takes

a whole

Village

to

raise

a

Child

(Afrikansk ordtak)

hva gj r vi p hoeggen skole
Hva gjør vi på Hoeggen skole?

For å utvikle en bevisst entreprenørskapskultur på en

skole er det viktig å ta tak i det vi allerede gjør og

videreutvikle dette.

GRUPPEOPPGAVE: 06.11.07

Hvilke eksisterende, små eller store undervisnings-opplegg fremmer

pkt 1, 2, 5, 8 og 11 i Læringsplakaten?

Skriv på GUL lapp. (Merk for klassetrinn) Trinnvis.

Hva mer kan vi gjøre?

Tenk kreativt: Opplegg som fremmer kreativitet, elevaktivitet

og eventuell tverrfaglighet.

Skriv på GRØNN lapp. (Merk for klassetrinn) Fagseksjoner.

f lgende omr der b r dekkes
Følgende områder bør dekkes:
 • Kultur
 • Miljø og teknologi
 • Internasjonalt arbeid
 • Ptv/utdanning og arbeidsliv
 • Elevbedrift
 • Opplegg innenfor enkelte fag
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole alle trinn
Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole, alle trinn:
 • Klasseråd / elevråd med fokus på verdivalg,bevisstgjøring, opplæring i demokratiske prosesser og sosiale ferdigheter
 • MOT
 • Internasjonal uke
 • Miljøtjeneste
 • Kantinetjeneste
 • Samarbeid med kirka, juleavslutning
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole alle trinn forts
Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole, alle trinn forts.:
 • Arbeidsplan m/ obligatorisk og valgfri løype
 • Bruk av Estenstadmarka
 • NaMi- forsøk
 • Programfag til valg
 • Øvingsskole for studenter PLU- HIST
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 8 trinn
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole8.trinn:
 • No è vi her
 • Byvandring
 • ”Verktøykurs”
 • Verdens rommet
 • Dramatisering fotosyntesen, atomer
 • Vannprosjekt
 • Faglig innhold på Wikipedia
 • Karriereperm m/ yrkesveiledning og arbeidsskygging
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 8 trinn forts
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole8.trinn forts. :
 • Kreativ matematikk, måleenheter
 • Brøkspill
 • Legobygging og matematikk
 • Speilopgave på sløyden med rammer i geometriske former
 • Tegneserier i KH og norsk
 • Digital storytelling
 • Valgfri gloseinnlæring i tysk
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 9 trinn
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole 9.trinn:
 • Her è vi
 • Kulturfag
 • Kulturfestival
 • IKT / søm, med salg til julemesse/ kulturfestival
 • Lyd og Lys
 • Nysirkus
 • Sykkelverksted
 • Ringve båtforening
 • To-lærersystem i storklasse
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 9 trinn forts
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole 9.trinn forts. :
 • Krise- krig- fred, m/ besøk på Falstad, dramatisering av Anne Frank
 • Mat og helse m/ heimedag
 • FNs sikkerhetsråd, rollespill
 • Commenius
 • Programfag til valg:

Karriereperm m/ yrkesorientering, PRYO

Rullering og fordypning i et valgt utdanningsprogram

 • Filuftsliv- overnattingstur Elevstyrt instruksjon i kroppsøving Samarbeid med idrettslag i nærmiljøet, Othilienborgbanen
entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 10 trinn
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole 10.trinn:
 • Her è vi
 • Kulturfestival
 • IKT / søm
 • Lyd og Lys
 • Nysirkus
 • Fordypningsoppgave KH m/ teoretisk og praktisk tilnærming
 • Musikkprosjekt m/ teoretisk og praktisk tilnærming
 • Programfag til valg:

Karriereperm m/orientering om, og hospitering i vgs.

entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen skole 10 trinn forts
EntreprenørielleundervisningsoppleggpåHoeggenskole 10.trinn forts. :
 • Elevstyrt instruksjon i kroppsøving
 • ”Undringer i naturfag”
 • Avisprosjekt
 • Lærer i rolle, teater, dramatisering
 • OD- dag
 • Sykkelverksted
 • Ringve båtforening
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • Lage Trondheimsguide for engelskspråklige gjester
 • Engelske lytteøvinger
 • Engelsk; IKT gruppearbeid og konkurranser
 • Engelsk; storyline, dramatisering
 • Engelsk; digital storytelling
 • Fremmedspråkundervisning; visualisering med rollespill, logg, glosestafett, bingo, puslespill, tverrfaglighet med geografi, kulturkunnskap, musikk, matematikk. Dramatisering fra restaurant, butikk m.m.
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen1
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • Matematikk; lage et drømmerom, beregne areal, møblere, materialvalg, pris
 • Matematikk i dagliglivet; Bevisstgjøring på dagliglivets økonomiske utfordringer. Hva koster mat, klær m.m.? Hvor mye må man jobbe for å tjene?
 • Mat- Na- KH; Lego-league
 • Mat- Na- KH; gjenbruk i et økonomisk, økologisk og kunstnerisk perspektiv
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen2
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • KH og arkitektur; samarbeid med NTNU
 • KH og design; i samarbeid med produktdesignere og NTNU
 • KH; utstillinger på Risvollan bibliotek
 • KH; Raku-brenning i samarbeid med kunstner
 • KH; samtidskunst i samarbeid med aktuelle Trondheimskunstnere
 • KH; innredningsgruppe elever og lærere, ansvarlige for utsmykking på skolen
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen3
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • Norsk og samfunnsfag i samarbeid med Risvollan/Moholt folkebibliotek
 • Kroppsøving og ernæring; næringsinntak og forbrenning
 • Sirkusgruppe som elevbedrift for aktiviteter i nærmiljøet, barneselskap,
 • Hoeggen Rock Society
 • Elevbedrifter
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen4
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • Regnskapsfirma for små elevbedrifter; excell, økonomisk oversikt, lønnsomhet
 • Reklame- layoutfirma; markedsføre elevbedrifter
 • Dokumentasjon- presentasjonsgruppe, elever og lærere; ta vare på og katalogisere det som lages av digitale opptak.
forslag til entrepren rielle undervisningsopplegg p hoeggen5
Forslagtilentreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
 • Hyggekveld for pensjonister
 • Tjenester for hjelpetrengende
 • Syng med oss
 • Eventyrstund for barnehagebarn
 • PC-hjelp for eldre
 • Flaskeinnsamling
 • Samarbeid med TKMK; kunst og musikkskolen
ad