Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci

play fullscreen
1 / 19
Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci
94 Views
Download Presentation
lulu
Download Presentation

Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt EU na Lékařské fakultě UP v Olomouci „Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“ 2006-2008 Řešitelské pracoviště: Lékařská fakulta UP v Olomouci Garant: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. URL: http://ebm.upol.cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Gruppen LD et al., A Controlled Comparison Study of the Efficacy of Training Medical Students in Evidence-Based Medicine Literature Searching Skills. Acad Med 80(10), 2005:940-944.

 2. Medicína založená na důkazech Vyhledávání ortopedických informací J. Potomková, M. Pach D. Šubová Pondělí 17.3.2008 9,30 – 11,00 hod. Knihovna LF UP v Olomouci Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci

 3. Proces EBM Proces EBM – inkorporace nejlépe dostupných vědeckých důkazů (informací) při vytváření rozhodnutí má 4 kroky: • Formulovat zodpověditelné otázky (asking) • Získat nejlepší informaci (accessing) • Posoudit přesvědčivost a významnost informace (appraising) • Aplikovat informaci v péči o pacienta (applying)

 4. Klinická otázka Co lze očekávat od počítačové navigace u TEP kolenního kloubu?

 5. Vyhledávání a hodnocení informací • Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) • Jak vyhledávat [Anglické] odborné termíny a jejich kombinace • Computer aided/assisted/navigated • Surgery/arthroplasty/replacement • Knee • Kvalita vyhledaných informací

 6. Kde vyhledávat ?„Open Access Medicine“ • Volný přístup k elektronickým zdrojům lékařských informací • Internet (ne vše je volně dostupné) • Nákupy, předplatné, licence • Monografická literatura • Časopisy • Databáze • Aj.

 7. Příklady informačních zdrojů ONLINE

 8. Hluboký webGoogle Scholar www.scholar.google.com • Vyhledávání vědeckých textů (články v časopisech, abstrakty, preprinty ...) • Citační analýza • Indexace volně přístupných archivů s garantovaným obsahem • Citace, pagerank (vyhodnocení relevance vyhledaných stránek) • Zdroje: vydavatelé, agregátoři, profesní společenství, repozitáře preprintů.

 9. Vyhledávací služba GOOGLE http://www.google.com všechny typy dokumentů http://www.scholar.google.com články, grafika, video….. http://www.books.google.com knihy

 10. Google Advanced Searchwww.scholar.google.com • with all of the words: computer knee • with the exact phrase • with any of the words (synonyma) surgery surgical replacement arthroplasty navigation • without the words • Anywhere in the page?

 11. Hluboký webScirus www.scirus.com • 2001: Elsevier Science • Vyčlenění informací relevantních pro vědu, výzkum a vzdělávání od ostatního obsahu webu • WebAward 2004 • Pokrytí: 167 milionů webových stránek univerzit, vědeckých a výzkumných organizací • Pokročilé vyhledávání a operátory • uveřejňuje své zdroje

 12. Hluboký webVyhledání v portálu SCIRUS • http://www.scirus.com Advanced Search • All words: computer* knee* Article title • Any words:surg* navigat* arthroplast* replac* Article title • Výsledky • Journal Sources • Preferred web, např. patenty, dizertace, digitální archívy časopisů; • Other web (stránky s profesionálním obsahem)

 13. Databáze MEDLINE http://www.pubmed.com

 14. Databáze MEDLINE • Postup / složitější: • Search Pubmed for: computer* AND knee* AND (surg* OR navigat* OR arthroplast* OR replac*) Limits: Field:Title Type of articles: • Reviews • obsahuje klasické přehledy i meta-analýzy • Randomized Controlled Trial

 15. Databáze Cochrane Library Systematické přehledy http://www.cochrane.org Advanced Search

 16. Informační portál MEDVIK Národní lékařská knihovna Praha http://www.nlk.cz Katalogy a databáze • Dostupnost časopisů v knihovnách ČR • MES / Tezaurus (ověření terminologie) • BMC / Česká lékařská bibliografie

 17. Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Pyramida důkazů Hierarchické uspořádání vědeckých důkazův biomedicínězahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formysekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).