Download
matematika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATEMATIKA PowerPoint Presentation

MATEMATIKA

235 Views Download Presentation
Download Presentation

MATEMATIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MATEMATIKA V II. TRIADI

 2. SORAYA STERNAD urednica za matematiko

 3. SVET MATEMATIČNIH ČUDES dr. MARA COTIČ mag. DARJO FELDA Nevija Benčina Smotlak Bruna Bremec Marija Pisk Nada Razpet Vesna Vršič Danila Grželj

 4. SVET MATEMATIČNIH ČUDES Ponuja način poučevanja, ki • navaja otroka na povezovanje • lajša razumevanje • izhaja iz dejavnosti, opazovanja in izkušenjskega učenja • spodbuja otroka k iskanju samostojnih poti

 5. SVET MATEMATIČNIH ČUDES sestavljajo • samostojni delovni zvezek/učbenik • delovni zvezek – vaje za utrjevanje • priročnik za učitelja

 6. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

 7. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 8. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

 9. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

 10. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

 11. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 12. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 13. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 14. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 15. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4

 16. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 17. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 18. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 19. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 20. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5

 21. SVET MATEMATIČNIH ČUDES PREDLOG LETNE UČNE PRIPRAVE NAJDETE TUDI NA NAŠEM IZOBRAŽEVALNEM PORTALU VEDEŽ http://vedez.dzs.si

 22. SVET MATEMATIČNIH ČUDES

 23. SVET MATEMATIČNIH ČUDES