Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika PowerPoint Presentation

Matematika

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Matematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematika Počítání s logaritmy Vytvořil: RNDr. Jitka Neuschlová www.isspolygr.cz Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 1 • Počítání s logaritmy DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  2. Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora. Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  3. Věty o počítání s logaritmy Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy Je-li a základ logaritmu, a>O, a ≠ 1 a r€R, pak pro každé x€R+a y€R+ platí: • logax + logay = loga (x . y) • logaxlogay = log 3) logaxr = r . logax

  4. Užitím (1) vypočítej Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log5 + log20 = 2) log2 + log50 = 3) log₆18 + log₆2 = 4) log₃0,5 + log₃6 =

  5. Výsledky Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log5 + log20 = log100 = 2 2) log2 + log50 = log100 = 2 3) log₆18 + log₆2 = log₆36 = 2 4) log₃0,5 + log₃6 = log₃3 = 1

  6. Užitím (2) vypočítej Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log318 – log36 = 2) log250 – log225 = 3) log300 – log3 = 4) log2 – log2 =

  7. Výsledky 1) log318 − log36 = log33 = 1 2) log250 − log225 = log22 = 1 3) log300 – log3 = log100 = 2 4) log2 – log2= log2 = log2 = Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  8. Počítej! 1 2 log2 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log7 – log49 + log70 = 2) 2log5 + 2log2 = 3) 2log3 + log4 – log9 =

  9. Převod logaritmů s různými základy Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy logax = např. log23 =