1 / 9

Matematika

Matematika. Počítání s logaritmy. Vytvořil: RNDr. Jitka Neuschlová. www.isspolygr.c z. Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538. DUM číslo: 1 Počítání s logaritmy.

arnaud
Download Presentation

Matematika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Matematika Počítání s logaritmy Vytvořil: RNDr. Jitka Neuschlová www.isspolygr.cz Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 1 • Počítání s logaritmy DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  2. Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora. Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  3. Věty o počítání s logaritmy Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy Je-li a základ logaritmu, a>O, a ≠ 1 a r€R, pak pro každé x€R+a y€R+ platí: • logax + logay = loga (x . y) • logaxlogay = log 3) logaxr = r . logax

  4. Užitím (1) vypočítej Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log5 + log20 = 2) log2 + log50 = 3) log₆18 + log₆2 = 4) log₃0,5 + log₃6 =

  5. Výsledky Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log5 + log20 = log100 = 2 2) log2 + log50 = log100 = 2 3) log₆18 + log₆2 = log₆36 = 2 4) log₃0,5 + log₃6 = log₃3 = 1

  6. Užitím (2) vypočítej Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log318 – log36 = 2) log250 – log225 = 3) log300 – log3 = 4) log2 – log2 =

  7. Výsledky 1) log318 − log36 = log33 = 1 2) log250 − log225 = log22 = 1 3) log300 – log3 = log100 = 2 4) log2 – log2= log2 = log2 = Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy

  8. Počítej! 1 2 log2 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy 1) log7 – log49 + log70 = 2) 2log5 + 2log2 = 3) 2log3 + log4 – log9 =

  9. Převod logaritmů s různými základy Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Šmahova 110, 627 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP CZ.1.07/1.5.00/34.0538 DUM číslo: 20 • Počítání s logaritmy Počítání s logaritmy logax = např. log23 =

More Related