Download
matematika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika PowerPoint Presentation

Matematika

193 Views Download Presentation
Download Presentation

Matematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematika Vypracovali: Nikola a Maťko Prokofievova 5 Bratislava IV.B

  2. Rozprávková úloha • Drak ukradol 1250 princezien. • Z toho 305 zjedol. • Princ zachránil 660. • Koľko princezien mu zostali na večeru?

  3. Výpočet • Drak:1250 • Zjedol:305 • Princ zachránil:660 • 1250-305-660=285 • Drakovi ostalo 285 princezien.