regionale seminarer om konomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata. Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS. Utfordringer. KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på: Brukerens behov og medvirkning Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata' - lucas-haynes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionale seminarer om konomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

Regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata

Direktør Gudrun Haabeth Grindaker, KS

utfordringer
Utfordringer
 • KS ønsker en Samhandlingsreform som bygger på:
 • Brukerens behov og medvirkning
 • Et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene
 • Kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten
hvordan vil folk flest merke reformen
Hvordan vil folk flest merke reformen?
 • Flere tjenester skal gis i kommunene
 • Færre lange «unødige» transporter til sykehuset
 • Færre «unødige» sykehusinnleggelser
 • Kortere liggetid, spesielt for utskrivningsklare pasienter
 • Økt vekt på forebyggende tiltak – folkehelse
 • Større ulikhet?
statlig styring lokalt selvstyre ansvar og autonomi
Statlig styring – lokalt selvstyreansvar og autonomi

Lokal folkevalgt styring

Samsvar ansvar og myndighet

Ønsker om like tjenestetilbud og statlig styring. Faglige normer, direktiver og forskriftsfesting

Dilemma: Lokal tilpasning eller økt likhet?

slide6

Reformen utgjør 1,8% av alle kommunenes bruttoutgifter

Reformen er ca5,1% av utgiftene til Pleie- og omsorg

slide7

Virker pengene, får dere/kommunene det til??

Ønsket effekt/resultat for kommunene

Ressurser

prioritering

Tiltak/

aktivitet

-regning for utskrivingsklare?

-redusert medfinansiering?

-dempet vekst bruk av sykehus?

-endrer sykehusene praksis?

-virker lokale tiltak ?

-reduseres innleggelser?

-er brukerne fornøyde?

-osv, osvNås ønskete mål?

- inngått lokale avtaler

- etablert tilbud utskrivingsklare + har riktig omsorgstrapp

- ha alternativ lokalt til innleggelser

- redusere ulykker, forebygging

- tettere oppfølging kronikere

- bedre tilgang egen lege

- forebygge reinnleggelser

- lære og forbedre

Osv, osv

Styringsinformasjon (indikatorer)

blir verktøyet for innsikt og korrigering

hva kan ks vil tilby
Hva kan KS vil tilby
 • Styringskurs: -
  • Styringsinformasjon fra NPR
  • bruke riktige indikatorene på en riktig måte for å få innsikt
   • i bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre kommuner/ fylke/land osv på ulike diagnoser/aldersgrupper m.v.
   • i egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving
   • i hva kommunene kan «gjøre noe med» ulike diagnoser medfinansiering, forebygging osv
   • i hva kommunene bør «passe på» – ha innsikt i, dialog med sykehus m.v.
   • i hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best?
   • til refleksjon internt og dialog med overordnet ledelse i hver kommune 
hva kan et slikt styringskurs inneholde m lgruppe arbeidsform osv
Hva kan et slikt styringskurs inneholde, målgruppe, arbeidsform osv?
 • Lære seg på bruke og å analysere egne styringsdata
 • lage en konkret analyse
 • Sette retning på endringer/mål osv
 • få faglig tilbakemelding på analysen
 • – svært gode erfaringer i Eff.nettverk
 • Målgruppe; økonomi + ledelse tjeneste
 • Fordrer normalt; 2 samlinger, + hjemmelekser
 • 8-10 kommuner sammen, la også andre aktører delta
 • Kan eventuelt tilby dagsseminar
 • Kommer invitasjon tidlig i vår
hva kan ks vil tilby1
Hva kan KS vil tilby
 • KS hadde en Quest back i august som viser
  • samhandlingsprosjekter i kommunen
  • Deloitte AS har fått i oppdrag å:
   • Lage en prosjektdatabase – legges ut i disse dager
   • Oversikt per fylke som viser kommuner som samarbeider om hvilke prosjekter
   • Ved hjelp av styringsinformasjon peke på utfordringer som et diskusjonsgrunnlag for kommunene
hvordan g r det
Hvordan går det?

Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med»

 • Følgeforskning
 • Forvaltningsmessig
 • KS egne FoUer
  • Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling
  • Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg?
  • Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?
   • kartlegge hvilke tiltak kommunene har iverksatt
   • estimere kostnader kommunene har pådratt seg i dette arbeidet.
likeverdige samhandlingspartnere
Likeverdige samhandlingspartnere?

Tilnærmingsstrategier:

 • Arbeide for felles virkelighetsforståelse
 • Arbeide for åpenhet og dialog på alle nivåer
 • Arbeide for å fremskaffe kunnskap om hverandres kompetanse
 • Arbeide for respekt for ulike roller
r d om kommunal styring og utgifter fra ks
Råd om kommunal styring og utgifter fra KS
 • À kontobeløpenemedfinansiering er foreløpige.
 • Rammeoverføring i 012 blir ikke korrigert
 • KS anbefaler kommunene å ta utgangspunkt i nye tall selv om anslagene er usikre
 • Følg med på utviklingene i à kontobeløp
 • Vurder eget nivå på bruk av sykehustjenester.
 • KS vil løpende følge opp utviklingen i forbruk av spesialisthelsetjenester og de samlede konsekvenser av denne reformen
 • Husk; 2 nye funksjoner i regnskapsføringen i KOSTRA i år