slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

N orges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11 SAMHANDLIGSREFORMEN Pål Storå avd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no pal.kristian.stora@oppland.org. Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding ”' - garson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles 08.04.11SAMHANDLIGSREFORMENPål Storåavd.leder helsefag fagskolen.gjovik.no pal.kristian.stora@oppland.org

samhandlingsreformen helse og omsorgstjenestenes perspektivmelding
Samhandlingsreformen; helse- og omsorgstjenestenes ”perspektivmelding”

”Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone.”

Behovet for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Tjenestene preges av for lite innsats for å begrense og forebygge sykdom

Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

behov for arbeidskraft i pleie og omsorgstjenesten
Behov for arbeidskrafti pleie og omsorgstjenesten

Årsverk

 • 2005: 110 000
 • 2030: 165 000
 • 2050: 230 000
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Dette bør vel helst være kompetante folk?

samhandlingsreformens svar
Samhandlingsreformens svar
 • Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • En større del av helse og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene; ny kommunerolle
 • Mer helhetlige og koordinerte tjenester
samhandlingsreformen b rekraft og kvalitet
Samhandlingsreformen –bærekraft og kvalitet

Målene

 • Økt livskvalitet og mestring
 • Helhetlige og koordinerte tjenester
 • Redusert behov for helsetjenester
 • Dempet vekst i bruk av sykehus

Strategiene

 • Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Satsing på habilitering og rehabilitering
 • Brukerinnflytelse
 • Avtalte behandlingsforløp
 • Forpliktende samarbeidsavtaler
 • En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten
viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes
2009Viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes
 • Nødvendig økonomi
 • Lovendringer for å legge til rette for kommunesamarbeid
 • Kompetansebygging og nok kvalifisert personell
 • Ledelse/ arbeidsgiverrollen
 • Gjensidig respekt og tillit
kompetanseheving og utvikling 1
Kompetanseheving og utvikling (1)
 • Når kommunene skal håndtere innbyggere med mer krevende medisinske diagnoser enn hva som er tilfellet i dag, stiller det store krav til både kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse i hele kommunehelsetjenesten.
 • Da bør det legges særlig stor vekt på å heve nivået på de praktiske ferdighetene til kommunehelsetjenesten for at samhandlingsreformen skal ha den ønskede effekt.
kompetanseheving og utvikling 2
Kompetanseheving og utvikling (2)
 • Det vil i fremtiden være et stort behov for personell med god kompetanse i alle deler av helse- og omsorgstjenesten
 • Det vil være behov for mellom over 100 000nye årsverk i sektoren fram mot 2030
 • Samhandlingsreformen vil forutsette en kompetansereform innenfor helsevesenet.
kompetanseheving og utvikling 3
Kompetanseheving og utvikling (3)
 • Dagens forskning og utdanning er sterkt fokusert på spesialisthelsetjenestens behov, og dette må endres.
 • Primærhelsetjenesten, kronikergruppene og det forebyggende helsearbeid må prioriteres langt sterkere innen forskning og utdanning
 • Nye og endrede roller for helsepersonellet og endringer i oppgavefordelingen på sikt kan føre til etablering av helt nye utdanninger med vekt på tverrfaglighet og forebygging
 • I praksisfeltet må tverrfaglighet og god samhandling mellom yrkesgrupper utvikles videre
konklusjon om kvalitet i helse omsorgstjenesten
Konklusjon om Kvalitet i helse- omsorgstjenesten

Tjenester av god kvalitet:

 • er virkningsfulle tiltak
 • er trygge og sikre tjenester
 • involverer brukere og gir dem innflytelse
 • er samordnet og preget av kontinuitet
 • utnytter ressursene på en god måte
 • er tilgjengelig og rettferdig fordelt

(Helsedirektoratet sin nasjonale strategi for kvalitetsforbedring)

Dette krever både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på høyt nivå, dette gir fagskolene sine studenter

konklusjon
konklusjon
 • Samhandlingsreformen er en mulighetenes reform for fagskolene.
 • Sannsynlig svært stor vekst i behov for fagskoleutdannet helsepersonell innen alle fordypningsområder
 • For at vi skal delta aktivt i dette samfunnsmessige skippertaket, må kanskje vår samhandling (mellom fagskolene)også styrkes og videreutvikles
ad