slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn 2011-07-01 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn 2011-07-01

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn 2011-07-01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn 2011-07-01. MedHelp. Startade år 2000 270 medarbetare varav ca 230 legitimerade sjuksköterskor Tar idag emot ca 2,7 miljoner rådgivningssamtal per år Certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sjuk- och friskanmälan Anmälan vård av sjukt barn 2011-07-01


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sjuk- och friskanmälan

Anmälan vård av sjukt barn

2011-07-01

medhelp
MedHelp
 • Startade år 2000
 • 270 medarbetare varav ca 230 legitimerade sjuksköterskor
 • Tar idag emot ca 2,7 miljoner rådgivningssamtal per år
 • Certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004
 • Finns i Stockholm, Kalix, Kristinehamn, Motala, Mönsterås, Malmö och Fritsla
 • Öppet dygnet runt – året om
slide3

Sjukvårdsrådgivningvid egen sjukdom och vård av sjukt barnYrkeserfarenheten hos MedHelps sjuksköterskor ligger i snitt på 20 år, de flesta har specialistutbildning

Sjukvårdsrådgivningen omfattar:

 • Medicinsk rådgivning
 • Vägledning in i sjukvården
 • Omfattar även medicinsk rådgivning vid vård av barn
slide4

Sjuk- och friskanmälan tel 0485 - 88777

Samtliga medarbetare som har månadslön ingår

Medarbetaren anmäler sjuk/frisk samt vård av sjukt barn när som helst på dygnet till MedHelp. Sjukanmälan ska göras till MedHelp innan arbetstidens början. I förekommande fall ska även arbets-platsen kontaktas, enligt separata riktlinjer på respektive arbetsplats. Om medarbetaren blir sjuk och måste gå hem under pågående arbetspass skall sjukanmälan göras till MedHelp.

MedHelpmeddelar försäkringskassan om en medarbetares sjukdom fr o m dag 15. Försäkringskassan skickar blankett med sjukförsäkran.

Medarbetaren ska kontakta MedHelp och chef när en pågående sjukskrivning förlängs. Om läkar-besök inte kan genomföras innan sista sjukskrivningsdag ska medarbetaren kontakta enligt ovan och meddela när läkarbesöket ska ske och sedan förnya kontakten när besöket hos läkaren är genom-fört. Läkarintyg lämnas till chef (som lämnar en kopia av läkarintyget till personalavdelningen).

Friskanmälan ska göras till MedHelp.Grundregeln är att friskanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan återgång i arbete. Tidpunkt för friskanmälan kan variera, se separata riktlinjer på respektive arbetsplats.

Medarbetarenmeddelar själv försäkringskassan vid vård av sjukt barn. MedHelp erbjuder vidarekoppling av samtalet till försäkringskassan.

Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i pengar (gäller de med fler än 25 semesterdagar/år), kontaktar medarbetaren sin chef, som i sin tur kontaktar personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av okomptid kan medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt.

OBS! Vid både sjukanmälan och friskanmälan är det viktigt att lyssna och följa instruk-tionerna. Friskanmälan görs via Smart Voice. D v s du pratar inte med någon sjuksköterska, utan knappar/talar in ditt personnummer och friskdatum.

Om du slutar din anställning – lämna tillbaka ditt MedHelpkort.

ANSTÄLLD

slide5

MedHelp tar emot anmälan

  • Erbjuder medarbetaren adekvata medicinska råd och sjukvårdsinformation
  • Gör en professionell bedömning av om medarbetaren behöver akut vård
  • Aktivt styr medarbetaren till lämplig vårdnivå
  • Hanterar sjuk- och friskanmälan, samt anmälan vård av sjukt barn
 • Mail/smsskickas till närmaste chef + övriga enligt separata riktlinjer
 • Medhelp ringer upp medarbetaren på 3:e och 14:e sjukdagen (ej helger). Vid missat samtal är det telefonnr 08-528 528 00 som syns på din display.
 • Påminnelsemailskickas till chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8
 • Dag 14 överlämnar MedHelp ärendet till försäkringskassan. MedHelp meddelar även chef och medarbetare om att ärendet förts över.

MEDHELP

slide6

MedHelpmeddelar chef via mail/sms om medarbetares insjuknande, vård av sjukt barn ochfriskanmälan.

Chefen kontaktar medarbetaren senast dag 2 (ej helger), i övrigt enligt rehabrutinen. Chefen anger i anteckningsrutan på personnivå om läkarintyg krävs från sjukdag 1. Detta görs inne i portalen. Behörighet krävs för att se denna anteckning.

Chefen har ansvar för att kontrollera att läkarintyg kommer in och att läkarintyget skickas vidare till personalavdelningen.

Sjukfrånvaro och vård av sjukt barn registreras centralt i lönesystemet. Ingen inrapportering av sjuk, tillfällig föräldrapenning samt friskanmälan får göras av chefen. Attest av frånvaron görs som tidigare i PS Arbetsledare.

Sjukfrånvaro får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan semesterdag eller okomptid betalas ut i pengar. När det gäller semesterdag i pengar, kontaktar medarbetaren sin chef, som i sin tur kontaktar personalavdelningen (gärna via mail). Vid utbetalning av okomptid kan medarbetaren kontakta personalavdelningen direkt.

Tänk på vikten av dokumentation till ev vikarierande chef, men även till nästa chef.

CHEF