1 / 13

Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine

Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine. Ravnopravnost spolova u oblasti političkog i javnog života. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA GENDER CENTAR VLADE FEDERACIJE BIH. ŠTA JE URAĐENO ZA RAVNOPRAVNU ZASTUPLJENOST U BIH?.

lorant
Download Presentation

Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjeneTuzla 30.09.2014.godine Ravnopravnost spolova u oblasti političkog i javnog života BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEVLADAGENDER CENTAR VLADE FEDERACIJE BIH

 2. ŠTA JE URAĐENO ZA RAVNOPRAVNU ZASTUPLJENOST U BIH?

 3. STRUKTURA GAP BIH

 4. Izazov: Žene nisu prisutne na mjestima odlučivanja

 5. Izazov sa kojim se susreće većina zemalja Evrope

 6. Trend povećanja broja zastupnica postoji

 7. Preostali izazovi • I - Iako se procenat žena kandidatkinja kreće oko 36% broj izabranih žena se kreće u procentu oko 20%. Istovremeno skoro identičan broj žena glasa kao i muškaraca. Očito je da biračko tijelo svojim glasovima utiče na konačnu raspodjelu mandata i stoga možemo dokazati rodno zasnovano glasanje. • II – Parlamentarke svojim djelovanjem već čine suštinsku promjenu u oblasti ravnopravnosti spolova međutim ovom djelovanju mediji ne posvećuju dovoljno pažnje. • III – Veliki broj politički subjekata se pitanjima ravnopravnosti spolova u svojim programima bavi samo deklarativno i kandidatkinje u predizbornim aktivnostima uglavnom nisu jednako vidljive kao njihove muške kolege.

 8. Djelovanje u oblasti javnog i političkog života – Opšti izbori 2014. • Uticaj na biračko tijelo da prepozna one političke partije koje istinski djeluju za ravnopravnost spolova • Podršku kandidatkinjama i parlamentarkama da učine svoje djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova što vidljivije • Saradnja sa političkim partijama da prepoznaju prioritete i značaj rada na temama ravnopravnosti spolova kao ključnim akterima u procesima donošenja odluka.

 9. Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova za političke partije

 10. Koraci do Izbora 2014.g • Izrađena Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova za političke partije • Izjava potpisana od 9 političkih partija (SDP BiH, SBB, SNS, SNSD, NS, HDZ BIH, SP, PDP i SBiH ) • Podrška političkim strankama za provođenje Izjaveod strane institucionalnih mehanizama • 8 radionica za preko 100 kandidatkinja • 8 radionica za 8 parlamentarnih političkih partija odnosno preko 80 članova i članica

 11. Koraci nakon Izbora 2014.g • Analiza rezultata Izbora 2014.godine i uticaja na zastupljenost žena • Praćenje uticaja Izjave na rad političkih partijaposebno u dijelu programa • Provođenje Gender Audita (revizije) do 10 političkih partija tokom 2015. godine u skladu sa već utvrđenom metodologijom • Podrška u izradi akcionih planova za ravnopravnost spolova za političke partije u do 10 političkih partija tokom 2015/16. godine

 12. Šta se postiže ovim pristupom?

 13. HVALA NA PAŽNJI Lejla Hodović lejla.hodovic@gcfbih.gov.ba • BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEVLADAGENDER CENTAR VLADE FEDERACIJE BIH

More Related