Download
ene u politici za odr ive i dugoro no orijentirane promjene tuzla 30 09 2014 godine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine

Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine

121 Views Download Presentation
Download Presentation

Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene Tuzla 30.09.2014.godine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjeneTuzla 30.09.2014.godine Ravnopravnost spolova u oblasti političkog i javnog života BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEVLADAGENDER CENTAR VLADE FEDERACIJE BIH

 2. ŠTA JE URAĐENO ZA RAVNOPRAVNU ZASTUPLJENOST U BIH?

 3. STRUKTURA GAP BIH

 4. Izazov: Žene nisu prisutne na mjestima odlučivanja

 5. Izazov sa kojim se susreće većina zemalja Evrope

 6. Trend povećanja broja zastupnica postoji

 7. Preostali izazovi • I - Iako se procenat žena kandidatkinja kreće oko 36% broj izabranih žena se kreće u procentu oko 20%. Istovremeno skoro identičan broj žena glasa kao i muškaraca. Očito je da biračko tijelo svojim glasovima utiče na konačnu raspodjelu mandata i stoga možemo dokazati rodno zasnovano glasanje. • II – Parlamentarke svojim djelovanjem već čine suštinsku promjenu u oblasti ravnopravnosti spolova međutim ovom djelovanju mediji ne posvećuju dovoljno pažnje. • III – Veliki broj politički subjekata se pitanjima ravnopravnosti spolova u svojim programima bavi samo deklarativno i kandidatkinje u predizbornim aktivnostima uglavnom nisu jednako vidljive kao njihove muške kolege.

 8. Djelovanje u oblasti javnog i političkog života – Opšti izbori 2014. • Uticaj na biračko tijelo da prepozna one političke partije koje istinski djeluju za ravnopravnost spolova • Podršku kandidatkinjama i parlamentarkama da učine svoje djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova što vidljivije • Saradnja sa političkim partijama da prepoznaju prioritete i značaj rada na temama ravnopravnosti spolova kao ključnim akterima u procesima donošenja odluka.

 9. Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova za političke partije

 10. Koraci do Izbora 2014.g • Izrađena Izjava o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova za političke partije • Izjava potpisana od 9 političkih partija (SDP BiH, SBB, SNS, SNSD, NS, HDZ BIH, SP, PDP i SBiH ) • Podrška političkim strankama za provođenje Izjaveod strane institucionalnih mehanizama • 8 radionica za preko 100 kandidatkinja • 8 radionica za 8 parlamentarnih političkih partija odnosno preko 80 članova i članica

 11. Koraci nakon Izbora 2014.g • Analiza rezultata Izbora 2014.godine i uticaja na zastupljenost žena • Praćenje uticaja Izjave na rad političkih partijaposebno u dijelu programa • Provođenje Gender Audita (revizije) do 10 političkih partija tokom 2015. godine u skladu sa već utvrđenom metodologijom • Podrška u izradi akcionih planova za ravnopravnost spolova za političke partije u do 10 političkih partija tokom 2015/16. godine

 12. Šta se postiže ovim pristupom?

 13. HVALA NA PAŽNJI Lejla Hodović lejla.hodovic@gcfbih.gov.ba • BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEVLADAGENDER CENTAR VLADE FEDERACIJE BIH