1 / 70

RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK?

RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK?. Cipollák a XXI. században. Manipulációs technikák a kommunikációban. Simkó János Develor Tanácsadó Zrt. Rácz Gabi McCann Erickson. Rabok legyünk, vagy szabadok?. XXI. századi Cipollák fogságában Heltay Jenő, Ancsel Éva, Füst Milán

lok
Download Presentation

RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RABOK LEGYÜNK VAGY SZABADOK?

 2. Cipollák a XXI. században Manipulációs technikák a kommunikációban Simkó János Develor Tanácsadó Zrt. Rácz Gabi McCann Erickson

 3. Rabok legyünk, vagy szabadok? • XXI. századi Cipollák fogságában • Heltay Jenő, Ancsel Éva, Füst Milán • „ A Föld légköre nitrogénből, oxigénből és kommunikációból (manipulációból) áll.” • A válasz: szabadok! • A szabadulás kulcsa: 3K (Kérdezz! Kételkedj! Kutass!) • Rabok voltunk mostanáig…

 4. Néhány költői kérdés • Mit jelent az, hogy valaki manipulál másokat? • Pozitív vagy negatív ez a fogalom? • Mi a különbség mások befolyásolása, mint érdekérvényesítés és a manipuláció között? • Melyek a manipuláció eszközei? • Van közöttük erkölcsileg jó és erkölcsileg rossz?

 5. ?

 6. A hétköznapokban… „Drágám, nincs kedved lemenni vásárolni?…”

 7. A hétköznapokban… „Ki kellene hívni a vízszerelőt…”

 8. A hétköznapokban… „Nem innánk véletlenül egy kávét, Szívecském…”

 9. Mario und der Zauberer, 1994 Rendezte: Klaus Maria Brandauer

 10. A Cipolla-effektus • Lövedékelmélet • Feltételek: • Csoport ill. tömeglélektani hatás • Az elfojtott agresszivitást a vezetőre viszik át • A személyes érzelmi érintettségeket bevonó demagógia • Egyéni kielégítetlen vágyak és szükségletek • A vezér mindenhatóságába vetett hit • Fertőzéselméletek – cirkuláris reakció • A tömegbe összegyűlt ember esetében minden érzelem nagyon gyorsan átragad, s ez magyarázza a félelem és pánik hirtelen eluralkodását.” Le Bon (1985) • A szabad akarat megtörhető!

 11. A XXI. század Cipollái • Gazdasági érdekcsoportok (reklámok) • A közbeszéd Cipollái • Politikusok • Szekták, erőszakos vallások • Küzdő- és csapatsportok közönsége • A média

 12. „Eladó az egész világ!” Eladó az egész a világ.Aranyborjú fennen trónol,Minden őelőtte hódol,Mindenki hitvány pénzt imád.Itt a kurta földi pályánÉrte koldus és királyFékevesztett táncot jár.Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül,Járja koldus és király.A Sátán örül.

 13. Az eladhatóság szentsége és eszköztára (1) • A társadalomban a legfőbb cél az eladhatóság! • A hagyományokról leszakadt egyén a fókuszban, látszólag őérte van minden, miközben a munkaerejének az újratermelése a fontos! • Az újratermelés áruk sokaságával valósul meg • „Eladni annyi, mint megkülönböztetni!” • Megkülönböztetni csak néhány markáns állítással, pozitív kiemeléssel lehet

 14. Az eladhatóság szentsége és eszköztára (2) • A reklám egyfajta evilági transzcendenciát ígér egy árucikk néhány tulajdonsága révén • A manipuláció a reklám lényegistruktúrájában van • A kvalifikált áru fogyasztásának presztízsértéke is van: az egyénnek a tökéletes biztonság, otthonlét, megbecsültség érzetét nyújtja. A kör bezárult.

 15. A megismerés manipuláltsága… • Az informatikai forradalom a manipuláció kifinomultabb formáit hozza létre. • Reneszánsz deja’ vu – minden megismerhető, ugrás az ismeretlenbe. • A megismerés kolumbuszi kalandja, a kínálatban való kényelmes válogatás rutinműveleteivé válik. • Paul Klee: „Közelebb vagyunk a teremtés szívéhez mint más korok, de nem eléggé közel.”

 16. 2/3 A befolyásolás (manipuláció?) / meggyőzés 2 / 3 összetevője: • Kommunikáció – érdekvezérelt, szelektív, „ttt” • Pszichológia – tudatos csomagolástechnika - szuperszegmentált célközönségben attitűdváltozás • Logika – a ráció, az összefüggések feltárása A határok elmosódnak!!!

 17. Az „újbeszéd” • Arisztotelész : ethos – logos – pathos forrás – közlés – érzelem • Orwell 1984– newspeak • Emóciók a kifejezésekben: ellenséges erők, antidemokratikus törekvések, kell, szükséges, elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, a nemzet érdekében • „Ön szerint miért nem lépünk fel az antidemokratikus erőkkel szemben? „ • „Tovább javul a helyzet a magyar gazdaságban.” • Tekintélyre való hivatkozás vs ignorálás • Agyonhallgatás • Eseménygenerálás

 18. Az „újbeszéd” • Lufik, kísérleti léggömbök • + és – töltésű szavak (siker, fontos, felelős segít, javít, tervez, javul, megegyezés, szociális gondoskodás,baráti légkör, közérdek, támogat;ellenség, áskálódás, összeesküvés, krízis, zaklatás, kollaboráns, hibás, helytelen, reakciós, diktátor, aknamunka, terror, veszélyes, téved, stb.) • De „saját” negatív: objektív nehézségek, kisebb szabálytalanságok, nehéz időszak, bonyolult gazdasági és politikai helyzet, stb.

 19. Az „újbeszéd” • Katonai metaforák:készülhetünk a hócsatára, hadrendben a szórógépek, harc a szeszcsempészek ellen, csata előtti csönd… • Műszaki metaforák:a változások motorja, jól működő banki konstrukció, erős fundamentumra építeni, • Címkézés: maffiózó, szakértő, fajgyűlölő, tolvaj, igazi tudós, igazi demokrata, lángész, konzervatív, alkoholista, stb. • (…úgy vélem, azt gondolom, úgy tudom, azt hiszem stb.) • Reménykeltés: "Látom a fényt az alagút végén!" • Mobbing – rosszindulatú kommunikáció • 2+1: „Május 10-én az országban parlamenti választások lesznek. Ez a pillanat döntően befolyásolhatja a jövőnket. Érti ezt minden magyar hazafi és X-re szavaz.”

 20. Az „újbeszéd” • Dezinformáció (hihető, de…) • Propagandisztikus elemek: • egyszerűsítés – az ellenség megszemélyesítése; • felnagyítás – lehetővé teszi a tények eltorzítását; • hangszerelés – a már leegyszerűsített és deformált üzenet ismétlése; • transzfúzió – alkalmazkodás a különféle közönséghez. Kaméleon-szindróma; • fertőzés – a vélemények egyöntetűségének megteremtése. Sulykolás. *

 21. Manipuláció vagy meggyőzés? • Lám, még az állatvilág is „manipulál”… • A manipuláció nem emberi privilégium • Manipuláció vagy csak mindenki el akarja adni magát egy adott helyzetben?

 22. Manipuláció és reklám

 23. Manipuláció vagy meggyőzés? • Mindenki csak a lehető legjobb arcát akarja mutatni! • Pl. autóreklámoknál jellemző a fotózási útmutató a legvonzóbb látószögű fotók elkészítéséhez

 24. Akadnak túlzások…

 25. A Dove felvette a harcot!

 26. Toscani is felvette a harcot…

 27. Harc a természetességért • Dove – Valódi Nők kampány • Toscani (olasz botrányfotós) anorexia elleni kampány • 31 kg-os modell hölgy meztelen fotója • Több újság megtagadta a közlését • Armani divatdiktátor kiállt mellette… • Maga a divatszakma generálta az alaphelyzetet…

 28. Mindent megeszünk?...

 29. Mindent megeszünk? • Kutatás gyerekek körében* • Márkajelzéssel vonzóbb ugyanaz étel… • Szülői felelősség? • Forgalmazói felelősség? • Társadalmi felelősség? * forrás: Archives of Pediatrics

 30. Mindent megeszünk? Étlap-pszichológia (Amerikai tanulmányból*) • Első pillantás: étlap jobb felső részére • Ide kerülnek a legnagyobb hasznot hozó fogások • Második pillantás: középre • Ide kerülnek a legdrágább ételek • Ezek árától megriad a vendég, és az előző olcsóbb, de nagyobb hasznot hozóból rendel * forrás: Forbestraveler

 31. Mindent megeszünk? Étlap-pszichológia (Amerikai tanulmányból*) • Falatnyi desszertek • Mert vigyázni akarunk a vonalainkra… • Ugyanúgy hízlalnak • És méregdrágák… HA A HASUNKRÓL VAN SZÓ, MINDENT MEGESZÜNK, PEDIG MI FELNŐTTEK VAGYUNK SZABAD AKARATTAL… * forrás: Forbestraveler

 32. „Apró” manipulációk…

 33. „Apró” manipulációk • Az apróbetűs hirdetések varázsa… • Apróbetű kettős szerepe: • Kötelező jogi információk takarékos elhelyezése (pl. autóknál a CO2-kibocsátás) • A kínos kiegészítő információk elsüllyesztése • Pl. pénzügyi ajánlatok hirdetései… • Mennyi is az a 11% betéti kamat?...

 34. „Apró” manipuláció??? Apróbetűk nélkül is lehet nagyon durván manipulálni…

 35. Az etikai határok NE! • Elesett, dekódolásra nehezebben képes társadalmi csoportok megcélzása erősen megkérdőjelezhető, bár üzletileg nyilván eredményes (uzsorakamat?) • „A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen…” (Ladánybene 27)

 36. Az etikai határok… Személyes példák a résztvevői felelősségre • Cigaretta… • Mindenkit besározó bulvárlap…

 37. Manipuláció vagy márkaépítés? • Egy autó csak közlekedési eszköz? • Egy ruha csak véd a hideg ellen? • NEM!

 38. Manipuláció vagy márkaépítés? • Minden tárgy meghatároz minket. • De mi is meghatározzuk a tárgyainkat! • Az általunk használt márkák és reklámjaik önmagunk tükörképei… • Nem véletlenül olyanok, amilyenek • Nem véletlenül olyanok, mint mi vagy amilyenek lenni szeretnénk…

 39. Manipuláció vagy márkaépítés? Kutatási példák • Kozmetikai termék • Egészen elszabadult árpercepciók • „Én többet is fizetnék érte, mert…” • Férfi „gyógyszertermék” • Szabadosság szerteszét • „Otthon vagy a barátnőmnél?...” A termékek és reklámjaik olyanok, mint mi magunk. Talán ezért nem kedveljük őket…?  De lehet jól is csinálni. Sőt, csak úgy érdemes!

More Related