1 / 46

A növények szaporodása

A növények szaporodása. sokasodjatok. Szaporodás típusai. Ivaros ivartalan szaporodás előnyei-hátrányai. Fogalmak. Egyivarú=a virág vagy csak termőt, vagy csak porzót tartalmaz Kétivarú= a virág mind női mind hím ivarú virágrésszel bír. Virág= szaporítószerv/módosult hajtás

Download Presentation

A növények szaporodása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A növények szaporodása sokasodjatok

 2. Szaporodás típusai

 3. Ivaros ivartalan szaporodás előnyei-hátrányai

 4. Fogalmak • Egyivarú=a virág vagy csak termőt, vagy csak porzót tartalmaz • Kétivarú= a virág mind női mind hím ivarú virágrésszel bír. • Virág= szaporítószerv/módosult hajtás • Egylaki=női és hím ivarú virág egy növényen • Kétlaki= női és hím ivarú virág külön növényen • Nemzedékváltakozás=ivaros és ivartalan szakasz váltakozása • Kettős megtermékenyítés= lásd később • Vegetatív szervek= szár/gyökér/levél • Reproduktív szervek: virág, termés

 5. Szaporodás vegetatív szervvelburgonya muskátli

 6. Szaporodás törzsfejlődése

 7. NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁS=kétszakaszos egyedfejlődés • Ivartalan • zigótából indul spóra kialakulásával zárul • Ivaros • Spórából indul ki • Ivarsejt kialakulásával zárul folyamatosan váltja egymást az ivaros és ivartalan szakasz a növény egyedfejlődése során

 8. Sporofita nemzedék Gametofita nemzedék

 9. A nemzedékváltakozás ivaros ivartalan

 10. Mohák nemzedékváltakozása spóratartó

 11. IVARTALAN IVARos

 12. Harasztok nemzedékváltakozása

 13. Harasztok nemzedékváltakozása ivartalan ivaros

 14. spórák n n előtelep 2n spóratartó tok harasztnövény 2n 2n zigóta n hímivarszerv női ivarszerv n

 15. előtelep hímivarszerv női ivarszerv

 16. spóratartó tokok hajtáscsúcson, füzérben Korpafüvek osztálya villás elágazású szár pikkelyszerű, kis felületű levelek FAJ: kapcsos korpafű sebhintőpor

 17. A virág evolúciója

 18. A virág kialakulása

 19. A virág felépítése • A virág; módosult levelekből álló, rövid szártagú, korlátolt növekedésű szaporító hajtás. embriózsák http://www.youtube.com/watch?v=hiie8BETitg&feature=relate

 20. 1 3 2

 21. http://www.youtube.com/watch?v=Gq8NWh98wQs&feature=related A kettős megtermékenyítés lépései

 22. http://www.youtube.com/watch?v=bwCpQflmQG4&feature=related

 23. Porzás lehet szél/ és rovarporzás

 24. Rovarporzás

 25. Nyitvatermők, Zárvatermők nemzedékváltakozása • Redukált ivaros nemzedék • ( sejt szinten van csak jelen). • Az ivartalan nemzedék a differenciált.2n

 26. Termő:makrospórát termő levél Porzó=mikrospórát termő ivarlevél Magkezdemény. Makrospóratartó tok Pollenzsák= mikrospóratartó tok

 27. 6Segédsejtek- ivarszerv +1 db petesejt Hímivarsejt-ivarszerv Kettős Megterm. Vegetatív sejt-előtelep Embriózsák-makrospóra Magkezdemény- Spóratartó tok Termő-termőlevél Pollen-mikrospóra Mag= Zigóta+ tápszövet Pollenzsák-spóratartó tok Porzószál-termőlevél

 28. Nyitvatermők http://www.youtube.com/watch?v=D9byVQxvMXs&feature=related zigóta

 29. Miből lesz a…… • Csíra zigótából • Táplálószövet megtermékenyített központi sejt • Maghéj magkezdemény burka • Termés fala magház fala • Termés termő

 30. A termés felépítése

 31. Termések • A magkezdeményből fejlődő magot a magház falából kialakuló termésfal veszi körül. A termésfal védi a magot, és részt vesz annak terjesztésében is. • A húsos termésekben a termésfalaz érés során nem szárad el, hanem nedvdús marad (pl. csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés stb.). • A száraz termésekfala fokozatosan elveszti víztartalmát, és az érést követően felnyílik (felnyíló termések – pl. toktermés, hüvelytermés), • vagy nem (zárt termések – pl. makktermés, lependéktermés).

 32. A termés típusai Valódi termés Ha csak a termő vesz részt a termés kialakításában. (pl. meggy) Áltermés Ha a termés kialakításában más növényi részek is részt vesznek. ( pl. alma)

 33. Keresd meg a párokat • Meggy kabaktermés • Tök áltermés • Búza csonthéjas • Mák toktermés • Őszibarack hüvelytermés • Paradicsom bogyótermés • Zöldborsó makktermés • Görögdinnye felfújt bogyótermés • Szőlő • Alma, körte szemtermés tölgy

 34. Milyen termés vagyok?

 35. http://eundp.digitalbrain.com/sebokkata.eundp/web/noveny/global.swfhttp://eundp.digitalbrain.com/sebokkata.eundp/web/noveny/global.swf

 36. 1.Osztódószövet a farész és a háncsrész között. 2.Másik elnevezése pollen 3.Ilyen termése van a szőlőnek is. 4.A növény tápanyagkészítő-szervének szállítónyalábjai ezek. 5.A portokot tartó nyel neve. 6.Ennek a kétszikűekre jellemző növényi résznek elemei a törzs, az ág, a gally. Nem pálmatörzs. 7.Szerepe a növényt a talajba, felveszi és szállítja vizet. 8. Elemei a fasejt és a rostacső. Lehet egyszerű és összetett. 9. leveles szár.

More Related