1 / 138

Elsősegély-nyújtási ismeretek

Elsősegély-nyújtási ismeretek. Elsősegély-nyújtási ismeretek. Az elsősegély Az elsősegély azonnali beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt a mentők, orvosok, vagy más személyek megérkezése előtt.

manny
Download Presentation

Elsősegély-nyújtási ismeretek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elsősegély-nyújtási ismeretek

 2. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az elsősegély Az elsősegély azonnali beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt a mentők, orvosok, vagy más személyek megérkezése előtt. Elsősegélynyújtónak általában olyasvalakit nevezünk, aki elvégzett egy elméleti és gyakorlati képzést adó tanfolyamot, és szakmailag ellenőrzött vizsgát tett annak anyagából. Az elsősegély célja:- Az élet megmentése.- Megakadályozni a további egészségkárosodást.- Elősegíteni a gyógyulást. Az elsősegélynyújtó:- Alaposan képzett.- Vizsgát tett, amelyet rendszeresen megújít.- Naprakész elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.

 3. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az elsősegélynyújtó kötelességei:- Gyorsan és biztonságosan felmérni a helyzetet, majd ezt követően megfelelő segítséget kérni.- Amennyire lehet megállapítani a sérülés vagy betegség természetét, amelyben a balesetes szenved.- Azonnal elvégezni - a fontossági sorrend betartásával - a helyes és halaszthatatlan beavatkozásokat.- Intézkedni, hogy a sérültet elszállítsák kórházba, orvosi rendelőbe, vagy - amennyiben a körülmények és a sérülés, betegség jellege megengedi - haza.- A sérülttel maradni mindaddig, amíg átadhatja őt a megfelelő személynek.- Jelentést írni és átadni, további segítséget nyújtani, ha szükséges.

 4. Elsősegély-nyújtási ismeretek Tennivalók vészhelyzetben Elsősegély vészhelyzetben A helyszín felmérése (tájékozódás):- Higgadtan, gyorsan tájékozódjunk arról, mi történt.- Mérjük fel, milyen veszély fenyegeti az elsősegélynyújtót, illetve a sérültet.- Soha ne kockáztassuk saját testi épségünket! Biztosítsuk a helyszínt!- Óvjuk meg a sérültet és magunkat a további veszélyektől, sérülésektől! (Kapcsoljuk ki a járművek gyújtását, vagy vegyük le az akkumulátorról a sarukat, szórjunk földet vagy homokot a kifolyt üzemanyagra, ékkel rögzítsük a felborult, instabil járművet, áramtalanítsuk a feszültség alatt álló berendezéseket, oltsuk el a tüzet, izoláljuk az izzó tárgyakat, stb.)

 5. Elsősegély-nyújtási ismeretek Tennivalók vészhelyzetben - Egyedül ne vállaljunk túl sok feladatot! Vegyük számba, hogy a jelenlévők közül kinek a segítségére számíthatunk. Határozott fellépéssel még a passzív nézelődőket is hasznos segítségnyújtásra lehet bírni. Kérjük meg segítőinket, hogy biztosítsák a helyszínt, hívjanak segítséget, készítsék ki szükséges eszközöket, biztosítsák a sérült nyugalmát.- Vegyük számba az összes sérültet és ezután nyújtsunk elsősegélyt!- Ha több, mint egy sérült van, a sérülések súlyossága szerint döntsük el az ellátás sorrendjét! Több sérült ellátásának sorrendje meghatározó lehet életben maradásuk szempontjából. Először azokkal kell foglalkozni, akik eszméletlenek. Kérjünk segítséget!- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a szükséges szakemberek elindultak a helyszínre! Ha valaki mást kérünk meg, hogy segítséget hívjon, az illető feltétlenül jöjjön vissza, hogy tájékoztasson a hívás sikeréről.

 6. Elsősegély-nyújtási ismeretek Tennivalók vészhelyzetben Közúti balesetek A közúti balesetek bekövetkezte után gyakran megtörténik, hogy a forgalom tovább halad, ami súlyos veszélyeket rejthet magában. Nagyon fontos, hogy a helyszínt biztosítsuk, hogy megvédjük mind önmagunkat, mind a sérülteket, és az úton közlekedőket egyaránt. A gépjárműből önmagától kiszállni nem képes eszméletlen sérültet egy speciális módszerrel lehet kiemelni, amit az alábbi képek szemléltetnek. A sérültet csak akkor emeljük ki, ha feltétlenül szükséges. A kiemelést előtt vizsgáljuk át a beteget, nincs-e valamilyen törése.

 7. Elsősegély-nyújtási ismeretek A sérült lábait szabadítsuk ki a pedálok közül, bal lábfejét emeljük a küszöbre, kapcsoljuk ki a biztonsági övet.

 8. Elsősegély-nyújtási ismeretek Karjait tegyük az áldozat ölébe és döntsük előre törzsét.

 9. Elsősegély-nyújtási ismeretek Törzsét fordítsuk el kissé úgy, hogy nekünk háttal legyen, majd a tőlünk távolabbi alkarját a hóna alatt átnyúlva fogjuk meg mindkét kezünkkel.

 10. Elsősegély-nyújtási ismeretek A sérültet a karjánál fogva emeljük a mellkasunkra.

 11. Húzzuk ki a gépjárműből. Húzzuk ki a gépjárműből. Elsősegély-nyújtási ismeretek Húzzuk ki a gépjárműből.

 12. Elsősegély-nyújtási ismeretek

 13. Elsősegély-nyújtási ismeretek A mentők hívása A mentőket akkor hívjunk, ha már körülnéztünk és a felmérés után megfelelő információval rendelkezünk. A mentők hívószáma 104. Mentő hívásakor az alábbi adatokat kell bemondani:- Mi történt, mi történik (pl. karambol, gázolás, öngyilkosság, klinikai halál, újraélesztés zajlik stb.).- Az esemény helyszíne.- A sérültek száma, állapotuk (könnyű, súlyos, életveszélyes, halott).- Milyen egyéb segítségre van szükség (műszaki mentés, rendőrség, tűzoltóság).

 14. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az esemény helyszínét különböző típusú helyeken különböző módon tudjuk leírni:- Városban: kerület, kereszteződés, házszám, amely előtt az esemény történt.- Lakásban: kerület, utca, házszám, lépcsőház száma, emelet, ajtószám, lakástulajdonos neve, a kapucsengőre kiírt név.- Üzemben: üzem neve, címe, kapu száma, épület száma.- Országúton: út száma, km szelvény- Autópályán: útszakasz iránya, km szelvény.- Számozatlan úton: két község, amely között a baleset történt, km szelvény, amely után a - számozatlan út leágazik a számozott útról.- Nehezen megközelíthető helyszín: találkozási pont, ahol egy személy várja a mentőt.

 15. Elsősegély-nyújtási ismeretek A mentőláda felszerelése - Sebfertőtlenítéshez jód és benzin.- Steril mull lapok és pólyák, gyorskötöző pólyák.- Háromszögletű kendő, biztosítótű.- Gumikesztyű.- Steril vatta, olló, ragtapasz.- Rugalmas pólya.- Kis füzet feljegyzésekhez.- Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, görcsoldó.

 16. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az újraélesztés ábécéje -A: Átjárható légutak szabaddá tétele.-B: Befúvásos lélegeztetés.-C: Circulatio (keringés) biztosítása.

 17. Elsősegély-nyújtási ismeretek A sérült állapotának felmérése - Az eszmélet ellenőrzéséhez kiáltunk a sérültre. Ha nem reagál, óvatosan rázzuk meg vállait. Egy eszméletlen sérült nem reagál az ilyen ingerekre.- Az eszméletlen sérült légútját szabaddá kell tenni. A szájüregben lévő akadályokat (hányadék, vér, műfogsor, letört fogak, idegen tárgy, stb.) el kell távolítani, nyakkendőt, sálat levenni, célszerű a mellkas fölötti ruharétegeket is eltávolítani. Térdeljünk a sérült feje mellé majd teste felé eső kezünk két ujjával emeljük meg az állát, miközben másik kezünket a homlokára helyezve hajtsuk hátra a fejét.

 18. Elsősegély-nyújtási ismeretek A sérült állapotának felmérése - A sérült fejét ebben a helyzetben megtartva hajoljunk közel az arcához. Figyeljük a mellkas emelkedését, süllyedését, próbáljuk meghallani a légvétel hangját, vagy érezzük meg arcunkon a kifújt levegőt. A légzéshiány megállapítása előtt legalább 5-10 másodpercig figyeljünk.- A pulzus ellenőrzéséhez szintén hátra kell hajtani a fejet. A hátraszegett fejtartás során a sérült nyaka megfeszül. Ekkor a mutató-, a középső- és a gyűrűsujjal kitapintható a pulzus a légcső és a mellette futó izom között. A megfelelő pulzus megállapításához szintén 5-10 másodperc elegendő.

 19. Elsősegély-nyújtási ismeretek Újraélesztés A stabil oldalfekvő testhelyzet A stabil oldalfektetés végrehajtása: (videó felvétel letölthető a www.kresztneked.hu oldalról)- Térdeljünk a sérült mellé, hajtsuk hátra a fejét és emeljük meg az állát, hogy légútjai átjárhatóak legyenek. Alsó végtagjait egyenesítsük ki, a hozzánk közelebb eső karját könyökben derékszögbe hajlítsuk, a tenyerét fordítsuk felfelé.-A távolabbi kart fektessük keresztbe a mellkason, a keresztbe tett kar kézfejét helyezzük a sérült arcához tenyérrel kifelé fordítva. Másik kezünkkel fogjuk meg a távolabbi combját és húzzuk fel a térdét úgy, hogy lábfeje a talajon maradjon.

 20. Elsősegély-nyújtási ismeretek Újraélesztés -A keresztbe tett kézfejet megtartva a térdnél fogva húzzuk magunk felé a sérültet, hogy felénk forduljon.-A fejet hajtsuk hátra, hogy a légutak továbbra is szabadak maradjanak. Ezt követően igazítsuk meg az arc alatti kézfejet és a behajlított lábat, hogy az mind térdben, mind csípőben, derékszögben hajoljon. A stabil oldalfekvő sérültet nem szabad magára hagyni, a légzést és a pulzust folyamatosan ellenőrizni kell. A művelet nem hajtható végre gerinctöréses, mellkasi sérüléses, nyílt hasi sérüléses, illetve medence- és combcsonttöréses sérülteknél.

 21. Elsősegély-nyújtási ismeretek Újraélesztés Mesterséges lélegeztetés Szájból szájba lélegeztetés: (videó felvétel letölthető a www.kresztneked.hu oldalról)- Térdeljünk a sérült feje mellé és biztosítsuk a légút átjárhatóságát és hajtsuk jól hátra fejét, miközben két ujjal az állát felszorítod. Két ujjaddal csípd össze a sérült orrnyílását, hogy lezárd azt.- Mély lélegzetvétel után ajkainkkal a sérült szája köré helyezve fújjuk a levegőt a sérült szájába, amíg a mellkasa fel nem emelkedik.- Vegyük el ajkaink a sérült szájától és hagyjuk, hogy a mellkas leereszkedjen. A befúvást felnőtt sérült esetén percenként tízszer kell ismételni, kisgyermek, vagy csecsemő esetén a befúvást percenként 20 kisebb adagban kell biztosítani. Csecsemő esetén csak annyi levegőt fújjunk be, amennyi a szájüregedben elfér. A lélegeztetést a szaksegítség (mentő, orvos) megérkeztéig, vagy a spontán légzés helyreálltáig folytatni kell. A helytelenül tartott fej, vagy a túl erős befúvás a levegőt a gyomorba juttatja és ezáltal a lélegeztetés teljesen hiábavalóvá válik.

 22. Elsősegély-nyújtási ismeretek Újraélesztés A vérkeringés helyreállítása (szívmasszázs) A szívmasszázst szigorúan csak képzett és vizsgázott szakember végezheti. Újraélesztés A klinikai halál fogalma A klinikai halál a halál folyamatának első szakasza, melynek tünete az alapvető életműködések hiánya. Kezdete az életműködések megszűnésének időpontjával egybe esik és legfeljebb öt percig tart. Öt perc alatt az agykéreg sejtjei visszafordíthatatlanul károsodnak, s a klinikai halál folyamata a biológiai halálba torkollik.

 23. Elsősegély-nyújtási ismeretek Újraélesztés A biológiai halál fogalma A sejtek az oxigénhiány következtében elpusztulnak, az állapot visszafordíthatatlanná válik. Ha nincs biológiai halálra utaló jel (pl. becivódásos hullafoltok, hullamerevség, élettel összeegyezhetetlen sérülés), haladéktalanul meg kell kezdeni az újra élesztést.

 24. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az elsősegélynyújtás gyakorlata Átvizsgálás fejtől a lábig Minden életmentő tennivaló elvégzését követően a sérültet gondosan meg kell vizsgálni. A vizsgálat menete a fejtől a lábak felé halad. Előfordulhat, hogy az áldozatot meg kell mozdítani, egyes ruhadarabokat el kell távolítani, vagy félre kell hajtani, de mindig tartsuk szem előtt, hogy a sérültet csak annyira mozdítsuk meg amennyire feltétlenül szükséges. Az átvizsgálás során használjuk mindkét kezünket és mindig hasonlítsuk össze a test két oldalát.

 25. Elsősegély-nyújtási ismeretek A következő testrészeket vizsgáljuk meg:- Koponya: Kezeinkkel finoman érintve vizsgáljuk meg, nincs-e seb, duzzanat, besüppedés, ami koponyacsont-törésre utalhat. A fejet és a nyakat csak nagyon óvatosan mozgatva szabad vizsgálni.- Arc: Figyeljük meg a bőr színét, tapintsuk ki a hőmérsékletét, a nedvességét. Ebből megállapítható a sokkos folyamat, esetleg a láz.- Szemek: Ellenőrizzük, hogy a pupillák egyforma méretűek-e, nincs-e idegen tárgy, vagy bevérzés a szemfehérjében.- Orr: Tekintsünk be az orrüregbe, nincs-e bennük vér, vagy véres váladék, ami a koponyán belüli sérülésekre utal.- Fülek: Nézzük meg, nem szivárog-e vér, vagy átlátszó folyadék a fülnyílásból. Eszméleténél lévő sérült esetén halk beszéddel ellenőrizzük, hogy a sérült hall-e mindkét fülére.- Száj: Számoljuk meg a percenkénti légzésgyakoriságot, figyeljük meg minőségét, nehézségét. Nyúljunk be a szájüregbe, nincs-e ott idegen tárgy. A kivehető műfogsort ki kell venni a szájból. Keressünk vérző sebeket, vagy rendellenességet a fogsoron, vagy az állkapocscsont sérülésére utaló deformálódásokat. Figyeljük meg az ajkak színét, mert az elkékülő ajkak az oxigénhiányra utalnak.

 26. Elsősegély-nyújtási ismeretek - Nyak: Számoljuk meg a pulzus gyakoriságát, erősségét, ritmusosságát. Óvatosan tapogassuk végig a nyaki gerincet a koponya aljától a hát kezdetéig, hogy sérülésre utaló jeleket találjunk.- Hát: Itt elsősorban a gerincoszlop épségét kell megvizsgálni, de ha azt tapasztaljuk, hogy a végtagok mozgása vagy érzékelése hiányos, akkor ezt a műveletet nem szabad elvégezni. A sérült gerincoszlop megvizsgálása is maradandó károsodást okozhat. Amennyiben nincs gerincsérülésre utaló jel, óvatosan csúsztassuk végig a kezünket a hát alatt, hogy nincs-e érzékeny pont, vagy deformáció.- Törzs: Az eszméleténél lévő beteget kérjük meg, hogy vegyen mély lélegzetet, közben figyeljük meg a mellkas mozgását. Tapintsuk ki a kulcscsontok és a vállak esetleges deformálódását, érzékenységét. Úgyanígy ellenőrizzük a bordák épségét. Vizsgáljuk meg, nincs-e seb a mellkas, vagy a has felületén. A medencecsont nagyon óvatos megmozgatásával kiderülhet ennek esetleges törése, vagy sérülése. Ellenőrizzük, hogy a testnyílásokból folyik-e vér.

 27. Elsősegély-nyújtási ismeretek - Karok: Vizsgáljuk meg a végtagok mozgását, érzékenységét. Kérjük meg a sérültet, hogy mozgassa meg minden hajlatát (váll, könyök, csukló), hajlítsa be ujjait. Ellenőrizzük a kézfej szorítását. Keressünk sebet, horzsolást, duzzanatot, figyeljük meg látható-e tűszúrás nyoma. Figyeljük meg a kézfej és különösen az ujjak színét.- Lábak: Ismételjük meg a karok vizsgálatát ezúttal a lábakon. Figyeljük meg a lábujjak mozgását, érzékenységét. A kékes bőr oxigénhiányra, keringési rendellenességre, vagy elfagyásra utal.

 28. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az elsősegélynyújtás gyakorlata A ruházat eltávolítása A ruházatot csak annyit szabad eltávolítani, amennyi feltétlenül szükséges az ellátáshoz. Mindig légy tekintettel a sérült fájdalmaira. Csak akkor tedd tönkre az egyes ruhadarabokat, ha azok eltávolítására más mód nincs. Ha ruhát el kell vágni és a körülmények megengedik, akkor azt szorosan a varrás mellett tedd. Kabát és nadrág levétele esetén először mindig az ép végtagról kell lehúzni a ruhadarabot és utána lehet a sérült testrészről. A kabát levételéhez ültesd fel az áldozatot.

 29. Elsősegély-nyújtási ismeretek Az elsősegélynyújtás gyakorlata A bukósisak eltávolítása A bukó- vagy védősisakot csak akkor vegyük le, ha az feltétlenül szükséges. Ha lehet, akkor a sisakot a sérült önmaga vegye le. A bukósisak levételét csak két segítségnyújtó végezheti el: (videó felvétel letölthető a www.kresztneked.hu oldalról)- Az első segítségnyújtó a sérült feje mögé térdel kezeivel a sisak két oldalát fogja, könyökét, a sisak oldalának támasztja, két mutató és középső ujjával kitámasztja a sérült állát.- A második segítségnyújtó a sérült jobb oldalához térdel, kicsatolja a bukósisakot, bal kezét óvatosan a sérült nyaka alá csúsztatja, jobb kezével átveszi a társától az álltámaszt.

 30. Elsősegély-nyújtási ismeretek - Az első elsősegélynyújtó már a sisak két oldalát fogva lassan maga felé kezdi húzni a sisakot, amikor az orrgyök láthatóvá válik, alulról felfelé egy határozott mozdulattal leemeli a sisakot és átveszi a fej fogását a társától úgy, hogy a sérült feje tetejét és a bal oldali arcát fogja meg.- A második elsősegélynyújtó olyan támasztékot keres a nyak alá, ami olyan magas, ahol jelenleg a társ tartja a sérült nyakát, a nyak alá csúsztatja, így mikor elengedik a fejet, az cseppet sem mozdul el.

 31. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Légúti akadályok A légutat elzárhatja étel, hányadék, vér, idegen tárgy, de maga a nyelv is elzárhatja a garatot, amennyiben elveszti tónusát és hátracsúszik. Gyermekeknél előfordul, hogy a szájukba vett tárgy belégzése okozza az elzáródást, akár a légcsőben, akár a hörgőkben. A felső légúti elzáródás fulladásveszélyt, az alsó szakaszokon (pl. a hörgőkben) keletkező tüdőkapacitás csökkenést, valamint tüdőgyulladást okozhat. A légúti akadály jelei:- Hangos, nehéz légzés.- A mellkas és a has ellentétes mozgása.- A bőr kékeslilás elszíneződése.- Az orrlyukak kitágulása.- A bordaközi izmok behúzódása.

 32. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Fulladás Akkor következik be, ha nem jut elég oxigén a tüdőbe. Ez előfordulhat légúti akadály miatt, vagy a belélegzett levegő oxigénhiánya miatt (pl. gázok belégzése miatt), illetve a mellkas, vagy a nyak erős összenyomása miatt (pl. beszorulás, a nyakra tekeredett és megfeszült sál). Fulladás esetén tegyük szabaddá a szájat és az orrlyukakat, tisztítsuk ki őket. Tegyük szabaddá a nyakat és a mellkast, szükség esetén az áldozatot vigyük friss levegőre.

 33. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Fuldoklás Ha egy idegen test a garat hátsó falára ragad, elzárhatja a gégebemenetet és görcsös összehúzódást idézhet elő. A sérült ilyenkor fuldoklik, öklendezik, az arcát, vagy a torkát markolássza. A beszéd és a légzés akadályozottá válik. Tartós fuldoklás esetén a bőr színe kékeslilává változik, az áldozaton a pánik jelei mutatkoznak. A fuldoklás megszüntetése:- Nyugtassuk meg a sérültet és szólítsuk fel, hogy hajoljon előre annyira, hogy a feje alacsonyabban legyen, mint a mellkasa. Utasítsuk, hogy köhögje ki a beszorult tárgyat.- Ha ez nem segít, üssünk nyitott tenyérrel a lapockák közé. Az ütés határozott legyen.- Ha 5 ütés nem szünteti meg a tüneteket, álljunk az áldozat mögé, karoljuk át gyomortájék magasságában, és kulcsoljuk össze kezeink. Határozott, erőteljes rántással nyomjuk öklünk a sérült gyomorszája felé. Ha a beavatkozás nem eredményes, ismételjük meg a fogást még 4 alkalommal, majd váltogassuk a hát tenyérrel való ütögetését és ezt a fogást.

 34. Elsősegély-nyújtási ismeretek - Ha az áldozat közben elveszíti eszméletét, ellenőrizzük, hogy a feloldott izomgörcsök miatt nem indult-e be magától a spontán légzés. Ha nem, fordítsuk oldalára a sérültet és először csapjunk párat a háta közepére az előzőekben leírt módon. Közben figyeljük a garatot, elérhető-e a fuldoklást okozó tárgy.

 35. Elsősegély-nyújtási ismeretek - Ha még mindig nincs légzés, térdeljünk a sérült fölé és alkalmazzunk hasi nyomást: Helyezzük nyitott tenyérrel lefelé kézfejeink az áldozat gyomrának tájékára úgy, hogy egyik kezünkkel a másikat nyomjuk. Alkalmazunk erőteljes lökéseket befelé és felfelé.- Ha 4-5 lökés sem vezet eredményre, kérjünk segítséget és kezdjük meg a befúvásos lélegeztetést. Gyermekek és csecsemők esetében a lapockaköz megveregetését úgy végezzük el, hogy a sérült az ölünkben feküdjön, vagy, ha elbírjuk, fektessük az alkarunkra. Természetesen ilyenkor csak kisebb erővel csapjunk a hátára. Az ő esetükben a gyomortájéki nyomást csak szakember végezheti el.

 36. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Fuldoklás vízben A vízbe fulladáskor rendszerint a tüdőbe csak igen kis mennyiségű víz kerül, mert a fuldoklás során fellépő gégegörcs elzárja a garatot. A vízből kimentett áldozatot mindig úgy kell tartani, lefektetni, hogy feje lejjebb legyen többi testrészénél és az oldalára kell fordítani, hogy a gyomrába került víz kifolyhasson a száján. Fektessük rá egy kabátra, takaróra és ellenőrizzük az életfunkciókat. Szükség esetén alkalmazzunk újraélesztést. Hasi nyomást csak akkor alkalmazzunk, ha légúti akadályt észlelünk. Az áldozatot óvni kell a lehűléstől, ezért vizes ruházatát el kell távolítani, be kell takarni. A vízből kimentett embert még akkor is kórházba kell szállítani, ha állapota rohamosan javul és látszólag teljesen rendbejött, mert a tüdőbe került víz által okozott izgatás hatására a nyálkahártyák megduzzadnak, aminek - akár órákkal később - a „másodlagos fulladás” lehet a következménye.

 37. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Gázok belégzése A füst és egyéb mérgező gázok belégzése halált okozhat. A zárt térben összegyűlt füst vagy egyéb gázok veszélyeztethetik a mentőt, ha az nem visel védőfelszerelést. Egy égő épület a lángon, füstön túl további veszélyeket is rejthet magában a beomló falak, gerendák, berobbanó üvegek, robbanásveszélyes gázpalackok miatt. Zárt helységben keletkezett tüzek miatt fokozott a füst belélegzésének veszélye. Az égő műanyagok, szintetikus borítások mérgező gázokat bocsáthatnak ki. A kimenekítetteket meg kell vizsgálni, nem szenvedek-e az égési és mechanikai sérüléseken kívül mérgezést.

 38. Elsősegély-nyújtási ismeretek Elsősegély füst belégzésekor:- Értesítsük a tűzoltókat és a mentőket.- Távolítsuk el az áldozatot a veszélyes helyről, vigyük friss levegőre. Oltsuk el a ruházaton talált tüzet, parazsat.- Ha rendelkezésre áll - és az adagolására kiképeztek -, adjunk oxigént a sérültnek. Részesítsük elsősegélyben az égési és egyéb sérülteket.- Soha ne lépjünk be a füsttel teli helységbe megfelelő védőfelszerelés nélkül. Ha az áldozat eszméletlen, ellenőrizzük a pulzusát és légzését, és alkalmazzunk újraélesztést. A jól légző eszméletlen sérültet fektessük stabil oldalfekvő testhelyzetbe.

 39. Elsősegély-nyújtási ismeretek Gőzök és gázok belégzésének elsősegélye:- Értesítsük a mentőket és ha szükséges tűzoltókat.- Távolítsuk el az áldozatot a veszélyes hely közeléből. Vigyük friss levegőre, ha ez biztonságosan megtehető.- Adjunk neki oxigént, ha a készülék rendelkezésre áll, és képzettek vagyunk a használatára.- Maradjunk az áldozat mellett. Ellenőrizzük és jegyezzük fel a légzésének, pulzusának percenkénti számát minden 10. percben.- Ha a sérült eszméletlen, ellenőrizzük a légzését és a pulzusát, és kezdjük meg az újraélesztést, ha szükséges. A jól légző eszméletlen áldozatot fektessük stabil oldalfekvő testhelyzetbe. Tilos belépni a gázzal teli szobába úgy, hogy onnan nincs biztosítva a gyors menekülés lehetősége.

 40. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Légzési nehézségek Légzési nehézségeket okozhat krónikus tüdő-, illetve szívbetegség, a légző rendszer heveny gyulladásos megbetegedése (pl. szénanátha, asztma). Lelki megrázkódtatás mellkasi sérülés vagy krónikus tüdőasztma is okozhatja a hirtelen fellépő légszomjjal járó fulladásos rohamot. Az idejében alkalmazott elsősegély segíthet a normális légzés helyreállításában, illetve a roham mérséklésében. A légmell: Ha a levegő bejut a tüdőt borító mellhártyalemezek közötti térbe, fulladás veszély lép fel. Ez bekövetkezhet mellkasi sérüléskor, sérülést okozó tárgy vagy az eltörött borda hegyes vége fúrja át a mellkas falát vagy mellhártyáját. Előfordulhat légmell tüdőbetegség miatt spontán is. A külső légnyomás is hatással lehet tüdő és a szív működésére. Ha a tüdő összenyomatására gyanakszunk, segítsük a sérültet olyan testhelyzetbe, amelyben a legkönnyebben lélegzik (félig ülő helyzet), és azonnal értesítsük a mentőket.

 41. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Túl szapora légzés A túl szapora légzés rendszerint a súlyos szorongás, a zaklatott idegállapot kísérőjelensége, és együtt járhat hisztériás rohamokkal, illetve pánikkal. Ilyen hisztériás rohamot láthatunk az idegi megterhelést nehezen tűrő személyeknél, akik családi vagy munkahelyi konfliktusokba keveredtek. A túlfokozott légzés kémiai változásokat idéz elő a vérben, amelynek eredményeként jól látható tüneteket észlelhetünk a betegen. A normális légzés helyreállítása után ezek a tünetek visszafejlődnek.

 42. Elsősegély-nyújtási ismeretek A túlfokozott légzés felismerése:- A légvételek természetellenesen gyorsak és felületesek.- Panaszok és tünetek jelentkeznek.- Figyelemfelhívó (teátrális) viselkedés, amellyel a beteg magára akarja vonni a környezetének figyelmét.- Szédülés, sápadtság, remegés, sírógörcs, gombócérzés a torokban, hadonászás.- Görcs a kézben és a lábban. Elsősegély:- Beszéljünk a sérülthez határozottan, de kedvesen.- Vezessük őt nyugodt helyre, ahol jobban visszanyerheti a légzése feletti uralmat.- Tanácsoljuk neki, hogy forduljon orvoshoz, aki kivizsgálja a szorongás okait.- Ha egy papírzacskó segítségével visszalélegezteti a beteg saját kilégzett levegőjét, a panaszok mérséklődnek.

 43. Elsősegély-nyújtási ismeretek Légúti és légzési nehézségek Tüdőasztma Fulladásos rohamokat előidézhető tüdő-megbetegedés. A tüdő apró légjáratainak izmai begörcsölnek, és ez a légzést (különösen a kilégzést) nagyon megnehezíti. Az asztmás rohamot kiválthatja az allergiát okozó anyag, de idegi fezsülség is. Gyakran nincs nyilvánvaló oka. Sok asztmában szenvedő beteg hajlamos a hirtelen éjszakai rohamra. Az asztmában szenvedők általában tudják, hogy mit tegyenek roham esetén. Rendszerint van náluk aeroszolos gyógyszer, amely segít megszüntetni a rohamot. Az ilyen gyógyszerek többsége oldja a légutak görcsös állapotát, és ezáltal könnyíti a légzést. Az asztmás roham onnan ismerhető fel, hogy légzési nehézség jelentkezik.

 44. Elsősegély-nyújtási ismeretek A panaszok és tünetek:- Hangos, nehéz légzés, erőltetet kilégzés.- Riadt, rémült tekintetet: az áldozat csak nehezen és suttogva tud beszélni.- A bőr szederjessége.- Súlyos roham esetén a légzéssel járó erőfeszítés kimeríti a beteget. Ritkán eszméletvesztés is előfordulhat, és a légzés teljesen leállhat. Elsősegély:- Nyugtassuk meg a beteget.- A beteg üljön le, kissé hajoljon előre, és karjaival támassza meg magát.

 45. Elsősegély-nyújtási ismeretek Biztosítsuk részére a friss levegőt.- Ha a betegnél van az ilyen esetre használható gyógyszer, alkalmazza azt.- Ha az első rohama zajlik a betegnek vagy elhúzódik a roham, és a gyógyszerek nem használnak, illetve a légszomj fokozódik, azonnal hívni kell a mentőket. Folyamatosan ellenőrizzük a légzés és a pulzus percenkénti számát, és az adatokat 10 percenként jegyezzük fel. Ha a roham enyhe lefolyású és a gyógyszerek hatására szűnőben van, akkor a betegnek nincs szüksége azonnali orvosi ellátásra, de tanácsoljuk neki, hogy keresse fel orvosát és beszélje meg vele a történteket.

 46. Elsősegély-nyújtási ismeretek Vérkeringési rendellenességek A sokkfolyamat A sokk perifériás keringési elégtelenség, mely önmagától nem rendeződik. Az erek térfogata és a benne keringő vér térfogata között aránytalanság alakul ki. Beavatkozás nélkül halálba torkollik. Okozhatja:- Vérzés, égés, szívinfarktus, aminek hatására a keringő vérmennyiség csökken.- Tüdőembólia, mert kialakulásakor kisvérköri keringési akadály keletkezik.- Értágulat, más néven anafilaxiás sokk. Felismerése:- A beteg bőre szürkés, sápadt, verejtékes, hideg tapintatú.- A vérnyomás alacsony, a pulzus szapora, könnyen elnyomható.

 47. Elsősegély-nyújtási ismeretek Ellátása:- A sebek fedése.- A vérzés csillapítása.-A  sérült nyugalomba helyezése.- Megfelelő fektetési mód alkalmazása (hanyatt fekvő helyzet, felpolcolt lábakkal). (videó felvétel letölthető a www.kresztneked.hu oldalról)- A folyadékpótlásról gondoskodni kell.- A fájdalmakat csillapítani kell.- A fázó beteget be kell takarni.

 48. Elsősegély-nyújtási ismeretek Vérkeringési rendellenességek Ájulás Az ájulás néhány másodpercig tartó eszméletvesztés, oka az agy átmeneti csökkent vérellátása. A pulzus egészen lassúvá is válhat, de előfordul, hogy az ájulást szapora szívműködés előzi meg. Ezek a rendellenességek azonban beavatkozás nélkül is megszűnnek. Az ájulást sok tényező válthatja ki. Kiváltó ok lehet az erős fájdalom, az érzelmi feszültség, fizikai, vagy szellemi kimerültség, éhezés, undort keltő látvány, vagy szag, páratelt, alacsony oxigéntartalmú levegő (nagy tömeg zárt helyen). Gyakori kiváltó oka a fizikai aktivitás hiánya. Ilyenkor álló testhelyzetben a test alsó részében az erek kitágulása miatt felhalmozódik a vér és csökken az agy vérellátása. Az ájulás felismerése:- Az áldozat rövid időre elveszti eszméletét, összeesik.-A bőr sápadttá válik.-A hirtelen vérnyomáscsökkenés miatt a pulzus nehezen tapinthatóvá válik.

 49. Elsősegély-nyújtási ismeretek Elsősegély:- Fektessük le a beteget, majd a megemelt alsó végtagjait támasszuk alá.- Biztosítsunk számára friss levegőt.- Amint magához tért a sérült, nyugtassuk meg és segítsük lassan, fokozatosan felülni.- Vizsgáljuk meg, nem szerzett-e valamilyen sérülést az összeesés során és szükség esetén lássuk el azokat. Ha a beteg rövid időn belül nem nyeri vissza eszméletét, folyamatosan ellenőrizzük pulzusát és légzését. Ha szükségessé válik, kezdjük meg az újraélesztést. A jól légző, de eszméletlen beteget fektessük stabil oldalfekvő helyzetbe és értesítsük a mentőket.

 50. Elsősegély-nyújtási ismeretek Vérkeringési rendellenességek Az anafilaxiás (allergiás) sokk Egy heves, gyorsan kialakuló allergiás reakció életveszélyes állapotot idézhet elő. Vannak, akik fokozottan érzékenyek bizonyos testidegen fehérjékre és ha ilyen kerül a szervezetükbe, néhány perc alatt nagyon súlyos, életveszélyes állapot alakul ki náluk. A kiváltó okok lehetnek:- Bizonyos gyógyszerfajták, vegyszerek.- Egyes rovarok csípése.- Előfordul, hogy néhány ételféleség váltja ki a heves reakciót. Ha az allergiás reakciót kiváltó anyag a véráramba jut, az erek gyorsan kitágulnak, a légutak izomzata pedig összehúzódik. Ennek hatására a vérnyomás hirtelen lecsökken és a légzés nehézzé válik. A vizenyőképződés miatt az arc és a garat megduzzadása növeli a fulladás veszélyét. Az áldozatnak ilyenkor sürgősen oxigénre és életmentő injekcióra van szüksége, mert a létfontosságú szervekbe jutó oxigén mennyisége vészesen lecsökken.

More Related