1 / 100

Lepkeszárny rebbenés vagy vihar?

Lepkeszárny rebbenés vagy vihar?. Vezérigazgató Találkozó G öd 2007 május 31. MONOR „ T Á RS. SZERZ. ” LAKITELEK ALÁÍRÁS NÉPSZAVAZÁS TAXIS BLOKÁD MÉDIA H ÁBORÚ CSURKA/CSOÓRI SZOCLIB-KOAL ORBÁN - KÉT MAGYARORSZÁG MEDGYESSY/GYURCSÁNY

amandla
Download Presentation

Lepkeszárny rebbenés vagy vihar?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lepkeszárny rebbenésvagy vihar? Vezérigazgató Találkozó Göd 2007 május 31

 2. MONOR „TÁRS. SZERZ.” LAKITELEK ALÁÍRÁS NÉPSZAVAZÁS TAXIS BLOKÁD MÉDIAHÁBORÚ CSURKA/CSOÓRI SZOCLIB-KOAL ORBÁN - KÉT MAGYARORSZÁG MEDGYESSY/GYURCSÁNY ORBÁN-UTCAPOLIITIKA POPULIZMUS VÁLSÁG

 3. Még nem láttam olyan bonyolult problémát, ami, ha jól fogunk hozzá, nem válik még bonyolultabbá. Poul Anderson

 4. Történeti folyamatok

 5. Folytonosság

 6. Korszakok, ParadigmákKuhn, Foucault, etc.)

 7. Simmel: Lendület és Forma

 8. ÁTMENET 1989 – 2007 Teóriák -- Modellek

 9. „Nehezebb megjósolni a múltat, mint a jövőt”

 10. 1 Függőség Új függőség 2 Geopolitikai változás NYUGATI BIRODALOM SZOVJET BIRODALOM A GLOBÁLIS RENDSZER

 11. 3 Rendszerváltás Államszocializmus Tervgazdaság Demokrácia Piacgazdság

 12. 4 Befejezetlen rendszerváltás Azancien régime, és anouveau régime keveréke „A hatalom konvertálása” A pénzügyi, tudás- és kapcsolati tőke átmentése A politikai tőke restaurálása

 13. 5 Egyenlőtlen fejlődés Gyors politikai és gazdasági átalakulás Társadalmi bomlás

 14. 6 Neo-Kádárizmus „Váltakozó egypártrendszer” Klientelizmus Szabadság ás politikai passzivitás “Értetek, de nélkületek” Oligarchikus hatalom „Homályos hatalom” Reform diktatúra („Politikai”) eladósodás

 15. 7 Az elszalasztott forradalom Nincs igazi változás a tulajdonviszonyokban a hatalmi struktúrában a hálózatokban a privilégiumokban a társadalmi egyenlőtlenségben

 16. 8 A Nagy Kompromisszum Az államszocialista uralkodó osztály + The business community

 17. 9 Forradalom „felülről” Az elit radikális változásokat kényszerít rá a társadalomra Passzív tömegek

 18. 10 Burzsoa forradalom A “grande bourgeoisie” felemelkedése A vörös és zöld bárók + Az új vállalkozók + Az új politikai osztály szövetsége

 19. 11 „Ellenforradalom” (Az előző teóriák radikálisabb változata) Laissez-faire gazdasági modell 19. századi kapitalizmus Kíméletlen kizsákmányolás “Gyarmati burzsoázia” Nincs„trickling down” Nincs “emberarcú kapitalizmus”

 20. 12 A demokrácia felemelkedése és hanyatlása 1989 – 1996: Kiváló kezdet 1997 ---- : Rongálódás Súlyok és ellensúlyok A törvények ereje Bizalom a demokráciában Parlamentarizmus Populizmuz “Törzsi háború” Korrupció

 21. A pártrendszer kuszasága A „szociáldemokraták” nem szociáldemokraták A „konzervatívok” nem konzervatívak A „liberálisok” nem liberálisak

 22. Magyarország 1990 - 2007 VÁLSÁG

 23. 14 Evolúció De kérem, csak semmi pánik! Természetes „trial and error” folyamat

 24. Válságok és Válaszok

 25. A válság feltételezett okai Történeti okok Elmaradottság Túlcentralizáltság Erős társadalmi hierarchia Erős középosztály hiánya Tőkehiány Szétzilált és passzív társadalom

 26. A válság feltételezett okai Polgárosodás hiánya szakadozottsága 1825-1849 1867-1914 1925-1940 1945-1948 1965 – 1989 1990-- ---

 27. A válság feltételezett okai Demokrácia-hiány Jobbágyság Feudalizmus túlélése Késői választójog Három millió koldus Gyarmat, gyarmati burzsoázia

 28. A válság feltételezett okai 1989 után Vagyonvesztés Versenyhátrány Piacvesztés Gazdasági, társadalmi stratégia hiánya Tudás leértékelődése Társadalmi hasadás Dzsungel-szindróma Hibás döntések

 29. „Nem lesz jó vége, ha egy környékbeli sárkányt kihagyunk a számításainkból.” J.R.R. Tolkien

 30. A politikai osztály

 31. A politikai osztály Részleges kontraszelekció Képzetlen  minden hatalmat a politikának Köztisztviselői kar szétzilálása Társadalom passzivitásban tartása Provincializmus – stratégikus gondolkodás hiánya „Extra Hungariam…”

 32. A politikai osztály Vagyontalan alacsony meggyőződési szint pártfüggőség, autonómia hiánya párharcokra koncentrál a klientúra foglya(róka fogta csuka…) korrupció

 33. A politikai osztály 1989: túl nagy tét félelem bizalom teljes hiánya minden vagy semmi együttműködési kultúra hiánya önkorlátozás hiánya

 34. A politikai osztály Nehéz feladat Rendszerváltás + Integráció az EU-ba ++ Túlélés a globális piacon

 35. KOMPLEX HATÁSOK 1 Gazdasági-társadalmi rendszerek

 36. USA OLIGARCHIKUS KAPITALIZMUS SZABAD PIAC OROSZ ORSZ. EU JÓLÉTI ÁLAM MO ÁLLAMKAPITALIZMUS GLOBÁLIS KAPITALIZMUS KÍNA GR.BR. HARMADIK ÚT GLOBÁLIS TÉR

 37. KOMPLEX HATÁSOK 2 Politikai rendszerek

 38. LENGYELO. USA POPULISTA? OLIGARCHIKUS POPULISTA PREZIDENCIÁLIS OROSZ ORSZ. POSZTMODERN INTERAKTÍV SKANDINÁVIA MO DEMOKRATÚRA TÖBBSÉGI KORPORATISTA GR.BR. KEVERÉK KÍNA PLURÁLIS NÉMET ORSZ. BALKÁN AUSZTRIA

 39. MILYEN DEMOKRÁCIA?1 • DEMOKRATURA • ÖNKORLÁTOZÓ DEMOKRÁCIA • FORMÁLIS DEMOKRÁCIA • VÁLASZTÁSI DEMOKRÁCIA • PATRÍCIUS • HIÁNYOS • KONTRAKTUÁLIS • TÖBBSÉGI • PLURÁLIS • KONSZENZUÁLIS

 40. MILYEN DEMOKRÁCIA?2 • NEM-LIBERÁLIS • LIBERÁLIS • RADIKÁLIS • KONSZOLIDÁLT • GRASSROOTS • KÖZVETETT --- KÖZVETLEN • INTERAKTÍV • DELIBERATÍV • POSZTMODERN • DEMOKRÁCIA DEMOKRATÁK NÉLKÜL

 41. KOMPLEX HATÁSOK 3 Kultúrák, civilizációk

 42. SOKFÉLE SAN FRANCISCO SZINKRETIKUS ORTODOX CIVILIZÁCIÓ NEW AGE OROSZ ORSZ. HOLLYWOOD ÚJ MITOLÓGIA HU BUDDHIZMUS, STB. HAGYOMÁNYOS NYUGATI FOGYASZTÓI CIVILIZÁCIÓ ÁZSIA INFORMATION AGE EU POSZTMODERN MODERN GLOBÁLIS NYUGATI VILÁG SZILIKONVÖLGY

 43. Hogyan tovább?

 44. Válság Krinein = megkülönböztetni, dönteni Válság: Egy működő rendszer súlyos működési zavara

 45. Válság Nem föltétlen negatív Döntési helyzet Liminalitás Megújulás lehetősége Holbach Roosevelt

 46. Válság Permanens Fundamentális Ontológiai Buddhizmus, Kereszténység, St. Augustine, Hamvas, Heidegger, Barth, Jaspers, Niebuhr, Tillich, Ricoeur

More Related