slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Knækket afsætningsfunktion (klassisk udgave) Kjeld Tyllesen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Knækket afsætningsfunktion (klassisk udgave) Kjeld Tyllesen - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics. Knækket afsætningsfunktion (klassisk udgave) Kjeld Tyllesen. Fremgangsmåde. Definition af problem. Slide nr. 3 - 5. Opstilling af forudsætninger. Slide nr. 8. Formulering. Opstilling af model. Slide nr. 9, 11 - 13. Inddata til model.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Knækket afsætningsfunktion (klassisk udgave) Kjeld Tyllesen' - linnea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics

Knækket afsætningsfunktion

(klassisk udgave)

Kjeld Tyllesen

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide2

Fremgangsmåde

Definition af problem

Slide nr. 3 - 5

Opstilling af forudsætninger

Slide nr. 8

Formulering

Opstilling af model

Slide nr. 9, 11 - 13

Inddata til model

Slide nr. 16

Løsning af model

Slide nr. 9, 16

Løsning

Test af løsning

Tolkning

Analyse af resultater

Slide nr. 16

Implementering

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2

slide3

Lad os lige først se ud på virkeligheden omkring os:

1. Hvis vi som sælgere hæver vores salgspris, er vi bange for, at de andre sælgere ikke vil hæve deres priser tilsvarende. Derved taber vi jo markedsandele.

2.Men sætter vi vores pris ned, er vi overbeviste om, at de andre sælgere også vil sætte deres priser tilsvarende ned – for IKKE at tabe markedsandele.

3. Som eksempler kan nævnes prissætning på benzin i det (dit) lokale område

4. Denne model kan også kaldes den klassiske udgave.

5. Som alternativ kan man jo også forestille sig det modsatte reaktionsmønster – en anden gang.

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide4

Men i begge tilfælde

6. befinder vi os på et marked med konjektural konkurrentadfærd; de andre udbydere reagerer på, hvad vi gør.

7. Vi er altså på et oligopolistisk marked.

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide5

92 blyfri

95 blyfri

Diesel

92 blyfri

95 blyfri

Diesel

Nogle eksempler:

Benzinpriser i Københavns-området d. 13/9 2012 kl. 855.Hvordan mon dette vil udvikle sig resten af dagen?

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide6

Vi kan nu opstille en erhvervsøkonomisk model, der

  • kan illustrere prisdannelsen ved en konjektural adfærd på et oligopolistisk marked

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide7

kjeld@tyllesen.dk; 17/8/12

Oversigt,

Pris/mængde optimering

Én vare

Flere varer

Transfer pricing

Fleremarkeder

Ét marked

Monopol

Duopol

Oligopol

Monopolistisk konkurrence

Knækket afs. funktion

Og så skal vi lige se, hvor vi er i ”det erhvervsøkonomiske træ”

6

Fuldkommen konkurrence

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide8

Forudsætninger:

1. Vi sælger én vare på ét marked - med mange købere

2. Der er relativt få udbydere (oligopol)

3.Alle udbydere kender derfor hinandens eksistens og adfærd og indretter sig derefter (konjektural adfærd, oligopol)

4. Hvis vi sætter vores salgspris op, forventer vi, at de øvrige konkurrenter alle vil lade deres salgspris være uændret - for derved at lade os tabe markedsandele

5. Hvis vi sætter vores salgspris ned, forventer vi, at alle øvrige udbydere vil følge tilsvarende med nedad i pris – for derved ikke selv at tabe markedsandele

6.Der er udtrykkeligt tale om forventninger i hovedet på den aktive part – men kun tiden vil vise, om forventningerne er rigtige!

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide9

Modellen:

Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR – (TVC + FC)) =>

Matematisk kan modellen udtrykkes som

Max. Dækningsbidrag = Max.(TR – TVC) =>

Løsningen:

Ved differentiering får man i optimalsituationen, at

d(TR – TVC) = 0 => MR – MC = 0

dQ

Økonomisk tolkning:

MR – MC = 0 => MR = MC

Dette kan også formuleres som: Sæt MR lig med MC.

Find derefter Q og P.

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide10

Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for

Knækket afsætningsfuntion

(klassisk version)

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide11

Vi vil nu vise, at

A. Der er store forskelle i vores afsætningsfunktion, hvis vi sætter prisen op, og hvis vi sætter prisen ned

B. Forskellene skyldes vores forskellige forventninger til konkurrenternes reaktion på ændringer i vores salgspris

C. Dette vil her give en tendens til ”sticky prices”, altså stor træghed i vores prisfastsættelse.

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide12

Fremgangsmåde

Jf. foran:

”Dette kan også formuleres som: Sæt MR lig med MC.

Find derefter Q og P.”

Fremgangsmåden bliver derfor:

  • Etablér modellens enkelte elementer for markedet, P
  • og MR (# 1 – 6 på næste slide)

2. Etablér modellens enkelte elementer for produktionen,

MC (# 7)

  • Optimér ved anvendelse af marginalmetoden og find
  • QO og P0 (# 8 - 9)

4. Find resultatet (# 10 – 11).

Vi går i gang! =>

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12

slide13

kjeld@tyllesen.dk; 17/8/12

P- og MR-funktion, når prisen hæves

6. Knækket afsætningsfunktion

KR.

1. PHæves

2. MRHæves

P- og MR-funktion, når prisen sænkes

3. PSænkes

4. MRSænkes

Fælles P- og MR-funktion

5. PFælles

6. MRFælles

MC-funktion

9: P

7. MC

Udgangspunkt, d.d.

Optimering marginalt:

8. MC= MRFælles => QOptimum

7: MC

10. Omsætning

9. POptimum

Og resultatet

10. Omsætning

11. TVC

5: PFælles

6: MRFælles

Her indenfor kan MC variere, uden at de optimale værdier af Q og P ændres fra d.d.

11. TVC

1: PHæves

3: PSænkes

Q

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4: MRSænkes

8: Q

2: MRHæves

slide14

Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model.

Og herefter anvendes modellen i et konkret regneeksempel

Det kan du selv gennemgå i det separate PowerPoint-show

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide15

Så derfor vil jeg sige

”tak for opmærksomheden.”

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide16

kjeld@tyllesen.dk; 17/8/12

P- og MR-funktion, når prisen hæves

6. Knækket afsætningsfunktion

KR.

Et opgaveeksempel:

1. PHæves

2. MRHæves

150

PSænkes = - 0,125 Q + 150; PHæves = - 0,065 Q + 125; MC = 0,024 Q + 40

P- og MR-funktion, når prisen sænkes

3. PSænkes

4. MRSænkes

125

Fælles P- og MR-funktion

5: PFælles = - 0,065 Q + 125

5. PFælles

6. MRFælles

MC-funktion

9: P = 97,92

7. MC

Udgangspunkt, d.d.

Optimering marginalt

6: MRFælles = - 0,13 Q + 125

8. MC= MRFælles => QOptimum

7: MC

70,83

10. Omsætning

9. POptimum

Og resultatet = 22.050,18 kr. =

5: PFælles = - 0,125 Q + 150

10. Omsætning = 40.800,33 kr. -

11. TVC = 18.750,15 kr.

45,83

40

Her indenfor kan MC variere, uden at de optimale værdier af Q og P ændres fra d.d.

6: MRFælles = - 0,25 Q + 150

11. TVC

1: PHæves

3: PSænkes

600

961,54

1.200

Q

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8: Q = 416,67

1.923,08

2: MRHæves = - 0,13 Q + 125

4: MRSænkes = - 0,25 Q + 150