slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP. Budapest 2009. október 1. A szakmai gyakorlat elszámolási rendje, jogszabályi háttere. A szakképzési rendszer jogszabályi háttere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN”' - lilli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET„ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN”WORKSHOP

Budapest

2009. október1.

A szakmai gyakorlat elszámolási rendje,

jogszabályi háttere

slide2

A szakképzési rendszer jogszabályi háttere

− A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv.

− A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv.

− A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SzMM rendelet

− A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv.

− A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) korm. rendelet

− A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv.

− A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.

slide3

Egyéb kapcsolódó jogszabályok

− Az MPA képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SzMM rendelet

− A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SzMM rendelet

− Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet

− A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkv. tv.)

slide4

A felsőfokú szakképzés (FSz) helye a szakképzési rendszerben

 • − A felsőoktatási intézmény feladatai az FSz képzésben
  • ○ elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása
  • ○ fogadott fejlesztési támogatás szabályos felhasználása és NSzFI felé történő elszámolása
 • − A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek bekapcsolódásának feltételei
  • 1. Kamarai tanúsítás (előző előadó témaköre)
  • 2. Tanuló/hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei
  • 3. NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei
  • 4. Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása
 • 4.1. APEH felé (normál, átalány adózó, EVA-s)
 • 4.2. NSZFI felé bevallók
  • 5. A hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható egyéb költségek
  • ○ saját dolgozó képzés
  • ○ nyújtott fejlesztési támogatás
slide5

2. A tanuló / hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei

2.1. Hol van szabályozva

Tanuló/hallgatói szerződés: Szk. tv. 27.§ - 40/A §-ig

Együttműködési megállapodás: Szk. tv. 19 §. (1)-(2)

2.2. Bejelentési kötelezettség

(a gazdálkodó szervezet részéről áll fenn a szakképző intézmény felé)

2.3. A tanuló/hallgatói szerződés és az együttműködési megállapodás tartalma

(a kamara honlapján található minta)

2.4. Tanulót/hallgatót megillető juttatások

− tanulói / hallgatói szerződés esetén

− együttműködési megállapodás esetén

slide6

2.3. A tanuló/hallgatói szerződések és az együttműködési megállapodás kötelező tartalma

A Szakképzési törvény III. fejezete részletesen tartalmazza a tanulószerződésre vonatkozó szabályokat (27. §-tól).

A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell.

A tanuló/hallgatói szerződésnek tartalmaznia kell:

a.) a gazdálkodó szervezet megjelölését és a tanuló/hallható személyi adatait,

b.) a szakképesítés megnevezését és a képzési időt,

c.) a gyakorlati képzés helyét,

d.) a tanulónak/hallgatónak adandó pénzbeli juttatás összegét,

e.) a gazdálkodó szervezet által – a tanulót/hallgatót jogszabály alapján megillető juttatásokon és

kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését,

azok mértékét és feltételeit.

Az együttműködési megállapodás tartalmi és formai kellékeit az Szht. 4/A. §-a szabályozza.

slide7

2.4. A tanulót / hallgatót megillető juttatások és elszámolásuk

1. Kötelezően adandó juttatások a 4/2002.(II. 26.) OM rendelet szerint:

− tanuló/hallgató pénzbeli juttatása (tan. szerződéssel minimum a legkisebb munkabér 20%-a, maximum 50%,

− tanuló/hallgató díjazása (együttműködési megállapodás esetén)

− A juttatás mértékét tanfélévenként emelni kell (mértéke nincs meghatározva),

− Hiányszakmák esetén plusz 20%-os juttatás jár,

− Gyakorlati napokon egyszeri melegkonyhai étkezés biztosítása,

− Tisztálkodási eszközök (szappan, kéztisztító krém),

− Munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital,

− Ideiglenes átirányítás esetén úti- és szállásköltség térítés,

− Kötelező felelősségbiztosítás,

− Orvosi alkalmassági vizsgálat költsége,

− Vizsgára utazás útiköltség térítése, ha telephelyen kívül esik.

Ezen túl bármi adható, amit a felek a szerződésben rögzítenek, de a kötelezettség terhére nem számolható el.

slide8

2. További elszámolható költségek

− T/H. szerződés esetén adminisztrációs költség címen tanuló/hallgatónként évente 15.000 Ft, de maximun az éves minibálbér összege (12x 71.500Ft 2009-ben),

− Oktatók bére + járulékai, az oktatók iskolai végzettségétől függően

középfokú végzettség esetén a minimál bér x3,

érettségi vagy mestervizsga esetén …… x4,

felsőfokú végzettség esetén …… x4,5

− Oktató munkába járási költségtérítése,

− Főállású oktató esetén a szakmai, pedagógiai továbbképzés költsége.

Ha a hozzájárulási kötelezettség további fedezetet nyújt, elszámolható még

− tárgyi eszköz beszerzési költsége,

− tanműhely, rezsi költsége ( egyéb képzőhely esetén nem számolható el),

− gyakorlati képzés anyagköltsége,

− saját dolgozó képzés költsége,

− nyújtott fejlesztési támogatás (a kötelező 20%-os befizetési kötelezettséget meghaladó fedezet esetén meghaladó

slide9

3. Az NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei

  • • Bejelentkezési (változás bejelentő) nyomtatvány (BJ01) kitöltése, kinyomtatása és aláírás utáni beküldése.
  • • Kötelezően mellékelendő dokumentumok:
 • Létszám adatlap (BL01 szakképző iskolához),
 • Létszám adatlap (BL02 felsőoktatási intézményhez),
 • Tanuló- hallgatószerződés felsorolása (BT01)
 • Pótlapok a folytatólagos felsoroláshoz,
 • Kamarai határozat, vagy tanúsítvány.
 • Az NSZFI eljárásrendje bejelentkezéskor:
 • − a beérkező bejelentkezési kérelem és mellékleteinek ellenőrzése,
 • − hiánypótoltatás (írásos felszólítás alapján),
 • − nyilvántartásba vételről értesítés küldése
 • (költségelszámolás kezdő napjának meghatározása).
slide10

4. A szakképzési kötelezettség elszámolása

4.1. APEH felé bevallók (normál)

4.2. APEH felé átalányadózók, EVA-sok

4.3. NSZFI felé bevallók köre

slide11

4.3. Gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségének elszámolási szabályai

- kötelezettség mértéke ( a járulékalap 1,5%-a),

- kötelezettség terhére elszámolható költségek,

- további elszámolható költségek,

- bevallás kötelező mellékletei:

- létszámigazolás,

- kamarai tanúsítvány, vagy határozat,

- köztartozásról nyilatkozat.

- bevallás benyújtás szabályai:

- éves bevallás,

- évközi (havi; negyedéves) adatlap.

slide12

5. A hozzájárulási kötelezettség terhére a kötelezettség mértékéig elszámolható egyéb költségek

  • 5.1. Saját dolgozó képzés
  • • Munkaügyi Központ felé bejelentési kötelezettség
  • • Munkaügyi Központ felé elszámolási kötelezettség
 • fajtái: belső képzés
 • külső képzés
 • vegyes (belső/külső) képzés
 • (képzésre kötelezés; tanulmányi szerződés; felnőttképzési szerződés)
  • 5.2. Fejlesztési támogatás nyújtható 2008. szeptember 1-től
    • • Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK),
    • • Felsőoktatási intézmények,
    • • Speciális szakiskolák és készségfejlesztő spec. szakiskolák részére.
 • A fogadott fejlesztési támogatásról és felhasználásáról adatot kell szolgáltatni az NSZFI felé tárgyévet követő év március 15-ig.
slide13

Az elmúlt időszak legfontosabb jogszabályi változásai a gazdálkodók szemszögéből

− Szakképzési hozzájárulás bevallási határidők (NSZFI felé):

Éves bevallás – tárgyévet követő febr. 25.

Negyedéves – tárgynegyedévet követő 20.-e

Havi – tárgyhónapot követő 10.-e.

− Bevallás ellenőrzés és hibajavítás szigorodása (Vhr.)

− Törlés (nem nyújt be bevallást, vagy hibás a bevallás és határidőre nem érkezik be a hiánypótlás)

− Folyósítás (visszaigénylés kifizetés) legkorábbi időpontja

slide14

Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

Fodor Istvánné

mb. főigazgató-helyettes

fodor.istvanne@nive.hu

Telefon: (06-1) 434-57-11

Fax: (06-1) 434-57-30

Honlap: www.nive.hu (Kérdezz-felelek rovatunk)