Download
gymn zium brno e kovice terezy nov kov 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Den otevřených dveří11. ledna 2012

  2. Základní informace • osmiletý vzdělávací cyklus • všeobecné studium s posílením přírodovědných předmětů • kód vzdělávání 79-41-K/81 • celkem 16 tříd = 2 paralelní třídy v ročníku • výuka probíhá podle ŠVP • www.gyrec.cz

  3. Přijímací řízení - termíny • Do 31. ledna kriteria na www stránkách • Přihláška do 15. března v kanceláři gymnázia, (možné přihlášky na 2 školy), potvrzeno ZŠ www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory • Pozvánka do 8. dubna • 1. kolo přijímacího řízení • 1. termín zkoušky – 23. dubna 2012 • 2. termín zkoušky – 24. dubna 2012 • Vydávání rozhodnutí 27. dubna 12.00 – 18.00 • Zveřejnění na www.gyrec.cz 27. dubna 2012

  4. Přijímací řízení - termíny • Zápisový lístek musí být odevzdán (do školy, na poštu) do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu • do 11. května 2012 • zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou přijetí na jinou školu na odvolání • Odvolání proti rozhodnutí • lhůta 3 pracovní dny od doručení • úložní doba 5 dní (na obálce je napsáno 10 dní - neplatí) • 2. kolo nepředpokládáme

  5. Přijímací zkoušky • výsledek přijímací zkoušky • test společnosti SCIO – OSP • písemná zkouška z matematiky sestavená gymnáziem • písemná zkouška z českého jazyka sestavená gymnáziem • prospěch na základní škole • vysvědčení na konci 4. a v pololetí 5. ročníku • další skutečnosti • matematická miniolympiáda • matematická olympiáda • pravidelná kulturní a sportovní činnost

  6. Přijímací zkouška • test SCIO – OSP • max 30 bodů po harmonizaci a přepočtu • 60 minut, 60 otázek • písemná zkouška z M sestavená gymnáziem • max 25 bodů po harmonizaci a přepočtu • 45 minut, 8 úloh • písemná zkouška z Č sestavená gymnáziem • max 25 bodů po harmonizaci a přepočtu • 45 minut, 10 úkolů

  7. Prospěch

  8. Další skutečnosti • MmO (4. třída) městské kolo • MO Z5 městské kolo

  9. Další skutečnosti • Pravidelná sportovní činnost aspoň 1 rok, i ukončená • potvrzení oddílu, 2 body • max. 4 body • Pravidelná kulturní činnost aspoň 1 rok, i ukončená • potvrzení ZUŠ apod., 2 body • max. 4 body • Za další skutečnosti celkem max. 8 bodů • SPU • potvrzení PPP ne starší 2 let, nejpozději před zahájením zkoušek • 10 min. navíc u každé zkoušky

  10. Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 www.gyrec.czRNDr. Peter Krupka, Ph.D.krupka@gyrec.cz