Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kje smo: PowerPoint Presentation

Kje smo:

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Kje smo:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREDSTAVITEVKoroške kmetijsko - gozdarske zadruge z.b.o.Slovenj GradecLjubljana, 17. oktober 2012Danica Ramšak

 2. Kje smo: • - nahajamo se na SV Slovenije • - pokrivamo teritorij treh dolin • Mislinjske doline • Mežiške doline • Dravske doline

 3. Zgodovina KKGZ Slovenj Gradec • na Koroškem je zadružništvo organizirano že preko 60 let • najprej veliko majhnih zadrug – zadruga v vsaki vasi • začetek združitve v večje zadruge pred 50 leti • združitev v eno veliko pred 10. leti (uspešno)

 4. S čim se ukvarjamo • trgovsko dejavnostjo • odkupom tržnih viškov • dajanje nepremičnin v najem • opravljanje storitev za člane in ostale

 5. TRGOVSKA DEJAVNOST: • v lasti 26 prodajaln od tega: • 16 neživilskih ( repro material,…) • 10 živilskih (živila,…) • ustvarimo 52% vseh prihodkov zadruge

 6. ODKUP: • (leto 2011) • MLEKA 31.500.000 litrov • ŽIVINE 4.250 kom • LESA 37.000 m3 • ustvarimo 46% vseh prihodkov zadruge

 7. NAJEMI: • zemljišč • poslovnih prostorov • stanovanj • STORITVE: • vodenje knjig davčnim zavezancem • vodenje računovodstva – dopolnilna dejavnost na kmetiji • ustvarimo 2% vseh prihodkov zadruge

 8. Bilanca KKGZ Slovenj GradecLeto 2011 • Bruto promet 36,2 milj € • Dobiček 34.000 € • Kapital 7,9 milj € • Zaposlenih 131 delavcev

 9. Primerjava podatkov

 10. Naši organi upravljanja in člani • - Organi zadruge: • delegatski občni zbor • centralni upravni odbor UO • nadzorni odbor NO • Področne zadruge: • Področni upravni odbor na vseh 4 zadrugah • Zadruga ima 1016 članov

 11. Zaključek • - zadružna načela: • prostovoljno in odprto članstvo • gospodarsko sodelovanje članov • avtonomnost in neodvisnost • enakopravno upravljanje • skrb za skupnost • - dobri odnosi med člani in zadrugo • - dobri odnosi med zaposlenimi • - zavest članov – kmetov, da je zadruga njihova • - skrbeti za razvoj zadruge

 12. HAVALA ZA POZORNOST • Danica Ramšak