Download
izdelali smo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izdelali smo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izdelali smo

Izdelali smo

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Izdelali smo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Izdelali smo 2. razred

 2. Kdaj smo začeli hoditi v 2. razred? 1. septembra 2008

 3. Kateri letni čas se začne v mesecu septembru? Začne se jesen.

 4. Dopolnimo prvo vrstico v pesmici. dozori Hruška debeluška v sončku …………, Vsi zapojmo to pesmico.

 5. zima Za jesenjo pride ……….. Katero pesmico o zimi znamo zapeti? Snežinke

 6. Z novim letom dobimo koledar. Koledar poznamo. Katera dva meseca manjkata? JANUAR FEBRUAR MAREC MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER DECEMBER JANUAR MANJKATA APRIL IN NOVEMBER JULIJ AVGUST OKTOBER DECEMBER

 7. S pustom odganjamo zimo. Te učence na sliki pa ne poznamo. Kdo so? To smo mi, učenci 2. b.

 8. Uganka Spomladi se prvi zbudi, Z glavico belo neslišno zvoni. Kaj je to? To je zvonček. Zapojmo pesmico z naslovom Zvonček.

 9. Še ena uganka Spomladi zraste cvetka, Ni zvonček, ni marjetka. Rumeno haljico ima In trobi tra, ra, ra. To je trobentica. Zapojmo še pesmico s tem naslovom.

 10. Kje je nastala ta fotografija?Kdo nas je obiskal? V jedilnici šole, ko nas je obiskal Andrej Rozman – Roza.

 11. Na fotografijah se vidi, da nismo imeli pouk po urniku. Kaj smo imeli? Kaj smo delali? Imeli smo naravoslovni dan. Izvajali smo poskuse.

 12. Kje smo bili? Kaj smo si ogledali? V kinodvorani. Gledali smo film. Pred Tušem v Kranju.

 13. Vem, da ste skoraj vsi učenci najraje imeli MAT, zato to ne bo težka naloga. Poimenujte geometrijska telesa in like. krogla valj trikotnik kvader kocka pravokotnik

 14. Z matematiko je povezano računanje. Hitro izračunajmo. Rešitve: 7 19 47 5 17 51 3 + 4 = ____ 12 + 7 =____ 45 + 2 =____ 7-2 =____ 20 – 3 = ____ 56 – 5 = ____

 15. Tudi na branje ne smemo pozabiti.Ne pozabi brati tudi med počitnicami. Iz katere knjige je ta ilustracija ? Kdo jo je napisal? Desa Muck Anica in grozovitež

 16. Ta uganka ni težka. Sem okrogla,ne oglata, rada skačem, kjer je trata. Če pa vržeš me ob tla, skočim tudi do neba.

 17. Žoge ne pozabi vzeti s seboj kamorkoli boš šel(a) na počitnice. Iz 2. razreda ohrani v spominu vse lepo, slabo pa pozabi. Pokaži, da si srečen. Takrat si vedno zapoj pesmico: Ko si srečen.

 18. Želiva vam, da preživite prijetne počitnice. Doživite veliko novega in lepega. VAŠI UČITELJICI