Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kdo smo? PowerPoint Presentation

Kdo smo?

334 Views Download Presentation
Download Presentation

Kdo smo?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kdo smo? študenti MF UM prostovoljni in neprofitni projekt vpis prostovoljnih darovalcev kostnega mozga v register Slovenija-Donor

 2. Kostni mozeg in KMC childrenshospital.org • Rdeči kostni mozeg je krvotvorno tkivo, nastanek krvnih celic • Kje? • vretenca, • rebra, • lobanja, • medenica, • stegnenica, • nadlahtnica

 3. Katere bolezni zdravimo? BOLEZNI KRVNIH CELIC • levkemije • mielodisplastični sindromi • diseminiraniplazmocitom • maligni limfomi • huda oblika aplastične anemije • druge podedovane bolezni in avtoimunske bolezni • pri otrocih 2. najpogostejši rak!!! • Presaditev KMC  edinamožna dokončna OZDRAVITEV

 4. Presaditev KMC • presajanje kostnega mozga oz. KMC se je uveljavilo kot najuspešnejše zdravljenje rakavih bolezni krvnih celic • način zdravljenja že več kot 50 let • Z epruvetko krvi lahko pomagate bolnim tudi vi!

 5. Kako? • darovalec mora biti skladen z bolnikom v antigenih sistema HLA • HLA – humani levkocitni antigen, ki je odgovoren za zavrnitev presadka • potrebno tipiziranje HLA antigenov razreda I (HLA A, B, C) in razreda II (HLA DQ in DR), da ne pride do zavrnitve presadka • Za tipiziranje dovolj epruvetka krvi!

 6. Darovalci • najpogosteje sorodniki (večja verjetnost skladnosti v HLA antigenih) • tudi nesorodni darovalci: Darovalec je lahko vsakdo, ki se prostovoljno odloči za darovanje svojih KMC za potrebe kateregakoli bolnika, kjerkoli v svetu, in to tudi pisno potrdi. • darovanje KMC je anonimno in brezplačno

 7. Omejitve pri vpisu v banko starost med 18 in 55 let državljan Republike Slovenije Ž: Hb>125 g/L, M: Hb>135 g/L krvni tlak vsaj 110/70 mmHg teža vsaj 50 kg zdravila (antihistaminiki, antibiotiki)

 8. Prvi korak Vpis v register Slovenija Donor • na Oddelku za transfuziologijo UKC • seznanite se s postopkom • podpišete pisno potrditev za vpis v register • izpolnite medicinski vprašalnik in se pogovorite z zdravnikom • odvzamejo vam vzorec krvi za osnovno določitev sistema HLA • vpis v register

 9. Mi smo to že storili 

 10. Drugi korak • izbrani ste kot možni darovalec (ponovna privolitev) • ponovni zdravniški pregled

 11. Tretji korak darovanje kostnega mozga, kjer vam odvzamejo KMC iz kostnega mozga ali venske krvi, ki jih nato presadijo bolniku anonimnost!

 12. Kako odvzamemo KMC? • Kostni mozeg ali venska kri • pri odvzemu iz kostnega mozga potrebna operacija pod splošno anestezijo, ki traja 1-2h • pri odvzemu iz venske krvi potrebne predhodne injekcije zdravil (4-5 dni), postopek traja 4-6h

 13. Zapleti pri odvzemu kostnega mozga Klasični kirurški odvzem • zapleti splošne anestezije • na mestu odvzema: • Blage bolečine (nekaj dni) • Krvavitev oz. modrice (nekaj dni) • Okužba (redko) Zbiranje KMC iz venske krvi • gripi podobni znaki (glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, slabost, utrujenost ...) zaradi prejemanja zdravila, ki trajajo do 2 dni po zadnjem odmerku

 14. Vpis v register • v register Slovenija Donor vpisanih preko 15000 prostovoljnih potencialnih darovalcev • v svetovnem registru BMDW vpisanih preko 15 milijonov darovalcev • omogočeno mednarodno povezovanje in iskanje nesorodnih darovalcev KMC • večji vpis v register  več možnosti za najdbo ustreznega darovalca

 15. Vpis v register • dogovor z Oddelkom za transfuziologijo UKC MB • organiziramo termine za vpis v register, lahko se tudi kadarkoli sami vpišete • ob tem lahko darujete tudi KRI!

 16. Kdaj pa se lahko vpišete?

 17. Kaj pomeni darovanje KMC za bolnika? edina možnost za OZDRAVITEV bolnikov s tako hudo boleznijo kot je krvni rak za darovalca pa je to plemenito, humano dejanje, v katerem se zrcali odnos vsakogar do lastnega življenja in življenja bližnjih

 18. Če želite izvedeti še več: • Facebook stran Epruvetka • Oddelek za transfuziologijo • Slovenija Donor, slovenski register nesorodnih darovalcev KMC • Zavod RS za transfuzijsko medicino • Slovenija-transplant, Zavod RS za presaditve organov in tkiv

 19. Daruj epruvetko krvi, da kostni mozeg zaživi!