seminarska naloga kaj vem in kje izvem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem? - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16 1000 Ljubljana. SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?. Modul 4: Naravoslovje, prvi razred Predavatelja: dr. Saša A. Glažar, dr. Dušan Krnel Pripravila: Sonja Dekleva OŠ Antona Žnideršiča Rozmanova 25 b

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminarska naloga kaj vem in kje izvem

Univerza v Ljubljani

Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

SEMINARSKA NALOGAKaj vem in kje izvem?

Modul 4: Naravoslovje, prvi razred

Predavatelja: dr. Saša A. Glažar, dr. Dušan Krnel

Pripravila:

Sonja Dekleva

OŠ Antona Žnideršiča

Rozmanova 25 b

6250 Ilirska Bistrica

Junij, 2006

u ni predmet spoznavanje okolja
Učni predmet: spoznavanje okolja

Splošni cilji predmeta (U.N., str. 6,7)

 • Najpomembnejša splošna cilja sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Uresničujeta se z aktivnim spoznavanjem okolja. Cilj predmeta spoznavanje okolja je zato tudi organizacija pouka.
 • Eden od pomembnih splošnih ciljev je ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.
slide3
Operativni cilji predmeta
 • Odkrivajo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
 • Sledijo spreminjanju žive in nežive narave.
 • Spoznavajo, da rastline potrebujejo za življenje vodo in svetlobo, mnoge tudi prst.
slide4
Dejavnosti
 • Sajenje, sejanje in potikanje rastlin v lončke, korita (šolski vrt, razred).
slide5
Vsebine
 • Rastline potrebujejo svetlobo, vodo, zrak, prst.
slide6
Standardi znanja (U.N., str. 54, 59)

Minimalni:

 • Ve, da potrebujejo rastline vodo.

Temeljni:

 • Živa bitja potrebujejo za življenje hrano, vodo in zrak, potrebujejo okolje v katerem lahko živijo.
 • Rastline potrebujejo za življenje tudi svetlobo in snovi, ki so v prsti ali v vodi.
slide7
Učna priprava

Učiteljica: Sonja Dekleva

Razred: 1.

Teden:

Predmet: Spoznavanje okolja

Vsebina: Rastline potrebujejo svetlobo, zrak, vodo, prst.

Enota: Bodo semena brez vode vzklila?

Cilji: - Poslušajo in doživljajo pravljico Jakec in fižolovo steblo.

- So domišljijsko, likovno in besedno ustvarjalni.

- Opazujejo, posejejo, zalivajo semena fižola.

- Spremljajo rast fižola.

- Ugotovijo, da fižol za rast potrebuje vodo.

- Navadijo se ravnati z rastlinami.

slide8
Medpredmetne povezave: SLO, LVZ, MAT, GVZ

Metode: pogovor, pripovedovanje, opisovanje, poročanje,demonstracija

Oblike: individualna, frontalna, skupinska, dvojice

Učna sredstva: Pladnja s prstjo, semena fižolov, zalivalnik z vodo.

Literatura: Praviljice, Knjiga o naravi, Enciklopedija za otroke

slide9

Skupaj z učenci smo si ogledali semena različnih vrst fižola. Ločili smo jih po barvi, velikosti, … Fižole smo tudi šteli, itd.

slide10

Učencem sem zastavljala konkretna vprašanja, vse skupaj se je navezovalo na pravljico Jakec in fižolovo steblo.

slide11

V dva pladnja smo posadili nekaj fižolov in jih postavili na okensko polico. Vsak dan smo zalivali samo en pladenj. V pladnju, ki smo ga zalivali, so semena po nekaj dneh že vzklila. V drugem pladnju pa ne.

Ugotovitev: Poskus je pokazal, da semena brez vode ne morejo vzkliti. Učenci so odgovarjali na vprašanja na osnovi izkušenj o konkretnih dejavnosti.

slide12
Analiza
 • V prvem razredu so dejavnosti vodene. Problemsko nalogo smo reševali v okviru dejavnosti.
 • Učenci so bili ves čas aktivni.
 • Učencem se je večala aktivnost pri delu, upoštevala sem njihove zamisli in ideje. Pustila sem njihovi domišljiji prosto pot.
 • Poti do enakih rešitev je bilo več. Skupaj z učenci sem se dogovorila, da fižole posadimo na dva pladnja. Učenci so nekaj dni nestrpno opazovali, kdaj bodo fižolčki vzklili. Niso jih pozabili zalivati.
 • Sami so prišli do spoznanja, da so vse rastline nežne, zato moramo z njimi ravnati previdno, da bodo zrasle zdrave in močne.
 • Naloga nam je uspela in vsi fižolčki so zrasli do primerne velikosti.