seminarska naloga kaj vem in kje izvem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem? - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16 1000 Ljubljana. SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?. Modul 4: Naravoslovje, prvi razred Predavatelja: dr. Saša A. Glažar, dr. Dušan Krnel Pripravila: Sonja Dekleva OŠ Antona Žnideršiča Rozmanova 25 b

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SEMINARSKA NALOGA Kaj vem in kje izvem?' - solada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminarska naloga kaj vem in kje izvem

Univerza v Ljubljani

Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

SEMINARSKA NALOGAKaj vem in kje izvem?

Modul 4: Naravoslovje, prvi razred

Predavatelja: dr. Saša A. Glažar, dr. Dušan Krnel

Pripravila:

Sonja Dekleva

OŠ Antona Žnideršiča

Rozmanova 25 b

6250 Ilirska Bistrica

Junij, 2006

u ni predmet spoznavanje okolja
Učni predmet: spoznavanje okolja

Splošni cilji predmeta (U.N., str. 6,7)

 • Najpomembnejša splošna cilja sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Uresničujeta se z aktivnim spoznavanjem okolja. Cilj predmeta spoznavanje okolja je zato tudi organizacija pouka.
 • Eden od pomembnih splošnih ciljev je ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.
slide3
Operativni cilji predmeta
 • Odkrivajo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
 • Sledijo spreminjanju žive in nežive narave.
 • Spoznavajo, da rastline potrebujejo za življenje vodo in svetlobo, mnoge tudi prst.
slide4
Dejavnosti
 • Sajenje, sejanje in potikanje rastlin v lončke, korita (šolski vrt, razred).
slide5
Vsebine
 • Rastline potrebujejo svetlobo, vodo, zrak, prst.
slide6
Standardi znanja (U.N., str. 54, 59)

Minimalni:

 • Ve, da potrebujejo rastline vodo.

Temeljni:

 • Živa bitja potrebujejo za življenje hrano, vodo in zrak, potrebujejo okolje v katerem lahko živijo.
 • Rastline potrebujejo za življenje tudi svetlobo in snovi, ki so v prsti ali v vodi.
slide7
Učna priprava

Učiteljica: Sonja Dekleva

Razred: 1.

Teden:

Predmet: Spoznavanje okolja

Vsebina: Rastline potrebujejo svetlobo, zrak, vodo, prst.

Enota: Bodo semena brez vode vzklila?

Cilji: - Poslušajo in doživljajo pravljico Jakec in fižolovo steblo.

- So domišljijsko, likovno in besedno ustvarjalni.

- Opazujejo, posejejo, zalivajo semena fižola.

- Spremljajo rast fižola.

- Ugotovijo, da fižol za rast potrebuje vodo.

- Navadijo se ravnati z rastlinami.

slide8
Medpredmetne povezave: SLO, LVZ, MAT, GVZ

Metode: pogovor, pripovedovanje, opisovanje, poročanje,demonstracija

Oblike: individualna, frontalna, skupinska, dvojice

Učna sredstva: Pladnja s prstjo, semena fižolov, zalivalnik z vodo.

Literatura: Praviljice, Knjiga o naravi, Enciklopedija za otroke

slide9

Skupaj z učenci smo si ogledali semena različnih vrst fižola. Ločili smo jih po barvi, velikosti, … Fižole smo tudi šteli, itd.

slide10

Učencem sem zastavljala konkretna vprašanja, vse skupaj se je navezovalo na pravljico Jakec in fižolovo steblo.

slide11

V dva pladnja smo posadili nekaj fižolov in jih postavili na okensko polico. Vsak dan smo zalivali samo en pladenj. V pladnju, ki smo ga zalivali, so semena po nekaj dneh že vzklila. V drugem pladnju pa ne.

Ugotovitev: Poskus je pokazal, da semena brez vode ne morejo vzkliti. Učenci so odgovarjali na vprašanja na osnovi izkušenj o konkretnih dejavnosti.

slide12
Analiza
 • V prvem razredu so dejavnosti vodene. Problemsko nalogo smo reševali v okviru dejavnosti.
 • Učenci so bili ves čas aktivni.
 • Učencem se je večala aktivnost pri delu, upoštevala sem njihove zamisli in ideje. Pustila sem njihovi domišljiji prosto pot.
 • Poti do enakih rešitev je bilo več. Skupaj z učenci sem se dogovorila, da fižole posadimo na dva pladnja. Učenci so nekaj dni nestrpno opazovali, kdaj bodo fižolčki vzklili. Niso jih pozabili zalivati.
 • Sami so prišli do spoznanja, da so vse rastline nežne, zato moramo z njimi ravnati previdno, da bodo zrasle zdrave in močne.
 • Naloga nam je uspela in vsi fižolčki so zrasli do primerne velikosti.