projecte d acollida i conviv ncia amic tutor n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”. Escola Terres de Ponent Curs 2009-2010. INICIS: PER QUÈ?. NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON. SERVEIS EDUCATIUS ASSESSORA LIC. PROJECTE ACOLLIDA. ACTUACIONS. OBJECTIUS. OBJECTIUS. Promoure l’escola inclusiva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projecte d acollida i conviv ncia amic tutor

PROJECTE D’ACOLLIDAI CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”

EscolaTerres de Ponent

Curs 2009-2010

inicis per qu
INICIS: PER QUÈ?

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC

PROJECTE ACOLLIDA

ACTUACIONS

OBJECTIUS

objectius
OBJECTIUS
 • Promoure l’escola inclusiva
 • Millorar la convivència en el centre
 • Millorar l’aprenentatge de la llengua

BONA ACOLLIDA

NIVELL AFECTIU

NIVELL APRENENTATGE

DE LA LLENGUA

actuacions
ACTUACIONS

Ferl’elecciód’uncompanyd’aula

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

classe

claustre

carpeta

Amic tutor

perfil

criteris

Alumne/a nouvingut

distintiu

Presentar l’amic tutor

instruments

Mestres implicats

elecci amic tutor
ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • voluntariós
 • ben disposat
 • empàtic
 • responsable
 • pacient
 • respectuós
 • compromès lingüísticament

enganxar

material
MATERIAL

CARPETA

DISTINTIU

reunions
REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

COORDINACIÓ ACCIONS:

Vocabulari i expressions a aprendre

Actituds

Reflexió i millora

 • RESPONSABILITAT
 • COMPROMÍS / CONTRACTE
 • TASQUES
tasques amic tutor
TASQUES AMIC TUTOR
 • presentació
 • orientació per l’escola
 • informació de necessitats d’aula: rutines, horari, canvis d’aula i espais diferenciats, agenda, deures i treballs, sortides, festes i celebracions al centre...
 • ajut en la comprensió de la llengua i estímul i reconeixement en el seu ús
 • acompanyament en moments informals (pati, menjador, estones lliures...)
sensibilitzaci
SENSIBILITZACIÓ

ALUMNES

MESTRES

REUNIÓ CAD

CICLES

CLAUSTRE

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
 • TUTORIA
 • AULA EN GENERAL
seguiment i valoraci
SEGUIMENT I VALORACIÓ

CRITERIS

INSTRUMENTS

OBSERVACIÓ DIRECTA

ENTREVISTA INDIVIDUAL

ENQUESTES

DEBAT:

M’HA AGRADAT /CANVIARIA

 • AMIC TUTOR
 • ALUMNE ACOLLIT
 • PROJECTE
bona pr ctica
BONA PRÀCTICA
 • Què podem fer quan hi ha un alumne que no deixa fer classe?
situaci inicial
SITUACIÓ INICIAL
 • A l’inici de curs, dins del grup de tercer, hi ha un alumne que sovint presenta conductes molt conflictives a l’aula (disrupcions).
 • Les professores vivim aquestes conductes amb angoixa i desesperança, les sentim com una pèrdua d’autoritat que no ens permet desenvolupar la nostra feina.
 • Malgrat la incomoditat i el rebuig que l’actitud genera, reflexionem sobre què és allò que les origina i com ho podem remediar.
 • També ens preguntem el per què aquest alumne s’expressa d’una manera tan contundent.
es donen les seg ents conductes disruptives
Es donen les següents conductes disruptives
 • Sovint crida, amenaça o intimida a adults i companys
 • Sovint inicia baralles
 • Mostra crueltat física amb les persones
 • Provoca deliberadament danys a la propietat d’altres companys
 • Sovint menteix per obtindre favors o per evitar obligacions
 • Deteriorament significatiu de l’activitat social i, acadèmica
qu sabem d aquestes conductes
Poden ser senyal de gran distància entre els coneixements de l’alumne i el que imparteix el professorat. El currículum està lluny dels sabers de l’alumnat, que no sap com connectar-hi. Cal reflexionar sobre la necessitat de revisar el currículum i/o la forma d’impartir-lo.

• Pot ser que l’alumne tingui problemes personals que no li permetin concentrar-se en l’aprenentatge.

• Poden mostrar falta d’acord entre el professorat per identificar les conductes disruptives. No per tothom és el mateix, i per tant no tothom hi respon de la mateixa manera. Pot ser indici de la manca de coherència i de treball en equip entre el professorat.

Què sabem d’aquestes conductes?
qu sabem d aquestes conductes1
Què sabem d’aquestes conductes?
 • Pot ser senyal que l’alumne no se sap relacionar adequadament, li falta educació i habilitats socials.
 • • Pot ser que l’alumne no sàpiga assumir la necessitat de les normes com la manera d’organitzar la convivència.
 • • Pot ser indici d’ una organització de centre basada en una distribució del poder poc equitativa, en un model de dominació-submissió.
 • • Pot mostrar la debilitat i el poc consens entre el professorat respecte el que són conductes conflictives.
slide24
El Projecte

-Necessitat de complementar estratègies metodològiques inclusives per millorar el comportament disruptiu d’un alumne de 3r

-Comissió CAD

-Experiència “L’amic tutor” a 2n

conducta disruptiva per qu
CONDUCTA DISRUPTIVAPER QUÈ?

Necessitat del

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE TERCER

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC,

PSICOPEDAGOGA EAP

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE ACOLLIDA

PER A TREBALLAR EL CONTROL DE LA CONDUCTA

ACTUACIONS

OBJECTIUS

posem l atenci en
Posem l’atenció en:
 • La situació personal de l’alumne que presenta conductes conflictives: a causa d’una situació personal problemàtica, o perquè mostra manca d’habilitats socials i de relació.
 • Com el podem ajudar?
objectius1
OBJECTIUS
 • Fomentar l’empatia de l’alumne envers els altres.
 • Millorar l’autoestima .
 • Millorar el comportament disruptiu de l’alumne.
 • Aprendre a respectar les normes de l’aula.

Millorar la convivència en l’aula i el centre

NIVELL APRENENTATGES

NIVELL AFECTIU

actuacions1
ACTUACIONS

Fer l’elecció d’un company

tutor

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

Amic tutor

carpeta

classe

claustre

perfil

criteris

Alumne

Disruptiu

Adaptació

Economia

fitxes

Presentar l’amic tutor

Mestres implicats

instruments

distintiu

metodologia
Metodologia
 • Principi de col·laboració: Tutoria entre iguals
 • Pedagogia de contracte: Eina per a reflexionar
 • Adaptació del programa “Economia de fitxes”
elecci amic tutor1
ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • sensible al problema
 • disposat a ajudar el company
 • empàtic
 • responsable
 • pacient, tolerant, posant límits

quan calgui

 • respectuós
 • no caure en la provocació personal
 • compromès

enganxar

tutoria entre iguals
Tutoria entre iguals

Interacció entre un company de 6è i un de 3r. El gran, més expert, tutoritza al petit ajudant-lo a modificar aspectes actitudinals.

material2
MATERIAL

CAMP DE FUTBOL

JUGADORS

material3
MATERIAL

CONTRACTE

PASSAPORT

slide35

Desenvolupament

 • Elecció del company-tutor.
 • Redacció del contracte.
 • Confecció del material.
 • Establiment dels terminis de revisió.
 • Explicació de cada tutora al seu alumne.
 • Signatura del contracte.
reunions1
REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

 • RESPONSABILITAT
 • COMPROMÍS / CONTRACTE
 • TASQUES
 • COORDINACIÓ ACCIONS:
  • SEGUIMENT DEL PROCÉS
  • ACTITUDS
  • REFLEXIÓ
  • AVALUACIÓ
  • CANVIS
tasques amic tutor1
TASQUES AMIC TUTOR

presentació

preparació i sensibilització

informació del procés

afavorir diàleg

potenciar activitats d'autoconeixement i intercanvi sobre

característiques pròpies

acompanyament, orientació i resolució de les dificultats

que sorgeixin durant el procés

supervisió i gratificació

autoavaluació

sensibilitzaci1
SENSIBILITZACIÓ
 • REUNIÓ CAD
 • CICLES
 • CLAUSTRE

MESTRES

seguiment i avaluaci
Seguiment i avaluació
 • Establiment de criteris per seguir i avaluar les actituds dels alumnes.
 • -Avaluació del desenvolupament del projecte utilitzant l’observació directa i el diàleg.
 • Revisió final del projecte i dels objectius aconseguits .
recordatori
RECORDATORI
 • DAVANT LES CONDUCTES DISRUPTIVES, CAL:
 • Mantenir el sentit de l’humor.
 • No prendre como una agressió personal les dificultats de comportament del nen/a amb TC.
 • Establir un treball en equip per a repartir responsabilitats.
 • També és molt important: aprenentatges adaptats en nivell i format a la capacitat del nen/a.
ad