Recursos Musicals a la Xarxa: Projecte Final - PowerPoint PPT Presentation

guest4183
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Recursos Musicals a la Xarxa: Projecte Final PowerPoint Presentation
Download Presentation
Recursos Musicals a la Xarxa: Projecte Final

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Recursos Musicals a la Xarxa: Projecte Final
824 Views
Download Presentation

Recursos Musicals a la Xarxa: Projecte Final

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RECURSOS MUSICALS A LA XARXA Projecte final Tuhanet González Fernández

  2. SUMARI • NAVEGADORS • DIRECTORIS O PORTALS • CERCADORS • METACERCADORS • AGENTS DE CERCA INTEL·LIGENTS (boots) • CERCADORS TEMÀTICS • FONTS D’INFORMACIÓ ACADÈMICA I MUSICAL - Biblioteques - Bases de dades - Publicacions - Webs de distribució musical - Mediateques online - Informació musical sobre temes concrets

  3. PROGRAMES DE MÚSICA - Reproductors - Seqüenciadors - Arranjadors - Editors de partitures - Editors de sons - Programes d'intercanvi de fitxers - Programes educatius - Programes d’entrenament auditiu - Jocs musicals - Altres aplicacions i projectes musicals online • RECURSOS MUSICALS A LA XARXA: cercadors, directoris i/o portals musicals • FITXERS DE SO: cercadors, multicercadors i directoris

  4. Fonts d’informacióacadèmica i musical

  5. Recursos musicals a la xarxa: programes de música

  6. Recursos musicals a la xarxa: cercadors, directoris i portals musicals

  7. Fitxers de so: cercadors, multicercadors i directoris