Helse Øst RHF
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Helse Øst RHF. Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold. Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning. Kvalitetsstrategi for Helse Øst. Kvalitetsstrategi 2002 – 2004 Bygget på Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling 1995 Kort og enkel Inneholdt 4 satsningsområder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Geografisk ansvarsomr de oslo akershus oppland hedmark stfold

Helse Øst RHF

 • Geografisk ansvarsområde:

  • Oslo

  • Akershus

  • Oppland

  • Hedmark

  • Østfold

Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning


Kvalitetsstrategi for helse st
Kvalitetsstrategi for Helse Øst

 • Kvalitetsstrategi 2002 – 2004

  • Bygget på Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling 1995

  • Kort og enkel

 • Inneholdt 4 satsningsområder:

  1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000

  2. Kvalitetsindikatorer

  3. God praksis (fagrevisjoner)

  4. Pasientinformasjon.

 • Evaluert 2004 og bred enighet om videreføring


Kvalitetsstrategi 2005 2008
Kvalitetsstrategi 2005 - 2008

 • Kvalitetsstrategi 2005 – 2008 er vedtatt i styret for Helse Øst RHF med satsningsområdene:

  1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000

  2. Kvalitetsindikatorer

  3. God praksis (fagrevisjoner)

  4. Pasientinformasjon.

  5. Kvalitetsregister

  6. Pasientsikkerhet

  7. Tydeligere ledelsesforankring


Helhetlig kvalitetssystem basert p iso 9001 2000
Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000

 • Kvalitet handler om hvor vi legger lista for det vi gjør.

  • Det handler om de valg vi tar for hvordan oppgaven skal løses for å oppnå et godt resultat, - og hvordan vi møter andre mennesker

 • Vi kan ikke legge lista lavere enn lovkravene. Myndighetene krever internkontroll ovenfor sine lovområder. Dette er minimumskravet i et kvalitetssystem.


Pasientinformasjon
Pasientinformasjon

 • Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke brukeren

 • Pilotprosjekt på ”Epikrise til pasienter” i A-hus og Sykehuset Asker og Bærum

 • Implementerer nå gradvis epikrise til pasienter ved utskrivning i hele Helse Øst


Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet

 • Arbeidsglede styrker pasientsikkerheten

  • Lykkes med oppgaven

  • Fange opp forbedringsforslag

  • Sikre oppfølging med tiltak

 • Elektronisk forbedrings- og avvikssystem

 • Arbeidsgrupper i Helse Øst utarbeider veiledere innen:

  • Risikovurdering

  • Forbedrings- og avviksbehandling


Fagrevisjoner
Fagrevisjoner

 • Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke utøveren.

 • Målet er å fastslå om beste praksis følges og å lære av hverandre.

 • Gjennomførte fagrevisjoner i 2005 innen:

  • Brystkreftbehandling

  • Hjerneslagbehandling

  • Selvmordstruede pasienter

 • Fagrevisjonene for 2006 er stoppet pga spørsmål om lovhjemmel for fagrevisorenes tilgang til journaler.


Pasientsikkerhet forts
Pasientsikkerhet forts.

 • 100K-kampanjen i USA

  • Hevder å ha spart 122 300 unødvendige sykehusdødsfall siste 1½ år .

  • 6 tiltaksområder.

  • Helse Øst RHF har bedt om bistand fra Nasjonalt Kunnskapssenter til å vurdere overføringsverdien på norske forhold. Rapporten kommer i november 2006.


Kvalitetsregister
Kvalitetsregister

 • Det er opprettet to nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Øst, begge ved Ullevål universitetssykehus:

  • Traumeregisteret

  • Norsk Diabetesregister


Kvalitetsindikatorene
Kvalitetsindikatorene

 • Det er laget en definisjonskatalog for nasjonale kvalitetsindikatorer.

 • Indikatorene skal inn i målekortet som en del av vårt elektroniske ledelses- og informasjonssystem LIS som nå er inne i en pilotfase.

 • Helse Øst RHF skal ha gjennomgående indikatorer.

 • I tillegg skal foretakene utvikle indikatorer som passer i egen virksomhet.


Ledelsesforankring
Ledelsesforankring

 • Ledelsens gjennomgåelse av internkontroll/ kvalitetsarbeidet gjennomføres i alle helseforetak.

 • Helse Øst RHF samarbeider med helseforetakene om god virksomhetsstyring og samordning av all rapportering og oppfølging av krav. Målet er å lage en felles manual og årshjul innen sommeren 2007.

 • Under ledelsens gjennomgåelse skal alle resultater og risikoforhold legges frem og det skal tas beslutninger om tiltaksplaner.


Suksesskriterier
Suksesskriterier

 • 3 viktige suksesskriterier fremover:

  • Ledelse

  • Ledelse

  • Ledelse