Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma
Download
1 / 52

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma. Frits Boer AMC – de Bascule IGSR Masterclass 14 november 2011. Moeder Natuur. heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.: Bloedstolling Wondgenezing Schrikreactie. Bloedstolling. Wondgenezing. Schrikreactie. Schrikreactie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma' - laksha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma
Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

Frits Boer

AMC – de Bascule

IGSR Masterclass

14 november 2011


Moeder natuur
Moeder Natuur

heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.:

 • Bloedstolling

 • Wondgenezing

 • SchrikreactieHet vreessysteem3
Het vreessysteem

150 ms

80 ms


Het vreessysteem4
Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

80 ms


Het vreessysteem5
Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Het vreessysteem6
Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Gevaar
Gevaar

Gevaar, of de dreiging daarvan,

activeert het vreessysteem


Het vreessysteem7
Het vreessysteem

Amygdala stimuleert:

 • Schrikreflex

 • ‘Bevriezen’

 • Bijniermerg: adrenaline

 • Bijnierschors: cortisol

  Samen: de vrees-reactie


Het vreessysteem8
Het vreessysteem

Bijniermerg: adrenaline

 • Lichaam wordt in optimale toestand gebracht op gevaar te reageren

  Bijnierschors: cortisol

 • Lichaam wordt in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan


Het vreessysteem9
Het vreessysteem

Lichaam wordt door cortisol in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan – o.a. door:

 • Eiwit in spierenafbrekenom glucose (energie) televeren

 • Onderdrukkenimmuunsysteem

 • Remmingbotvorming

 • Onderdrukkenvoortplanting


Het vreessysteem10
Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fight or flight

  Wanneer dit niet helpt:

 • Freeze or surrender [immobilized response]


Het vreessysteem11
Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fightorflight

  Cognitieveverandering:

  • kokervormigblikveld, alleenaandacht voor:

   • brongevaar

   • ontsnappingsmogelijkheden

 • De rest wordtnietmeerwaargenomen


Het vreessysteem12
Het vreessysteem

Wanneer dit niet helpt:

 • Freezeorsurrender[immobilized response]

  Cognitieveverandering:

  • Verlaagdbewustzijn of dissociatie

 • Verminderdewaarnemingomgeving


Maar kinderen
Maar kinderen?

Kinderen kunnen het nog niet zelf

Vreesreactie:

 • Bescherming zoeken (gehechtheidssysteem)

 • Risico-taxatie door kijken naar gezicht beschermer (social referencing)


Maar kinderen1
Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen2
Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen3
Maar kinderen?

Social referencing

Alleen kinderen
Alleen kinderen?

Bescherming zoeken:

 • Vakantie vreemd land, gids weg

  Social referencing:

 • Stewardess bij turbulentie


Alleen kinderen1
Alleen kinderen?

Maar ook:

 • Angst van een ander kun je niet negeren: ziet hij iets dat ook voor jou belangrijk is?


Even de tussenstand opmaken
Even de tussenstand opmaken:

 • Vrees treedt automatisch op

 • We veranderen erdoor om beter te kunnen reageren

 • Wij betalen ook een prijs:

  • Minder aandacht voor andere dingen

  • Lichamelijke functies onderdrukt

 • Prima, zolang stress niet te lang duurt


Even de tussenstand opmaken1
Even de tussenstand opmaken:

 • Primaire reactie kinderen: bescherming zoeken

 • Maar wat als de beschermer zelf de vrees teweegbrengt?

 • Dus bij kindermishandeling door ouder faalt primaire reactie


Even de tussenstand opmaken2
Even de tussenstand opmaken:

 • Risicotaxatie van kinderen: ouder is informatiebron

 • Dus angst van de ouder kan angst bij kind vergroten

 • Maar ook volwassene wordt beïnvloed door angst van mensen rondom


Van gevaar moet je leren
Van gevaar moet je leren

Normaal (‘adaptief’)

 • Posttraumatische groei

  Pathologisch (‘maladaptief’)

 • Posttraumatische stoornissen


Van gevaar moet je leren1
Van gevaar moet je leren

Posttraumatische groei:

 • Wanneerverwerkingmogelijk is

  Posttraumatische stoornissen

 • Wanneerverwerkingstagneert


PTSS

‘Het systeem blijft hangen’:

 • Er wordt teveel tegelijk gevraagd van de verwerkingscapaciteit van de hersenen

 • Onderdelen van verwerking gaan los van elkaar eigen leven leiden


Maar kinderen4
Maar kinderen?

 • Herbelevingen

  • Angsten & dromen meer algemeen (monsters)

  • Posttraumatisch spel

 • Vermijding/afstomping reactiviteit

  • Verarming of staken spel

  • Middelengebruik

  • Riskant gedrag


Maar kinderen5
Maar kinderen?

 • Verhoogde prikkelbaarheid

  • Slaapstoornisen, hyperactief gedrag


Niet alleen ptss
Niet alleen PTSS

Acute stress-stoornis:

 • Subjectief gevoel van verdoving,onthechting of afwezigheid van emotionele reacties, vermindering van het bewust zijn (‘in een waas verkeren’)

 • Derealisatie/ depersonalisatie

 • Dissociatieve amnesie (belangrijke aspecten gebeurtenissen niet kunnen herinneren)

 • Duur: twee dagen tot vier weken

 • Risico op PTSS verhoogd (interveniëren!)


Niet alleen ptss1
Niet alleen PTSS

Bij chronische traumatisering:

Traumaontwikkelings-stoornis:

 • Affect en fysiologische disregulatie

 • Aandacht en gedrag disregulatie

 • Zelf en Relatie disregulatie


Traumagerelateerde problemen kinderen
Traumagerelateerde problemen kinderen

Door:

 • Dreiging

 • Verlies

 • Verhuizing(en)

 • Kwetsbaarheid

 • Traumasymptomatologie ouders

 • Aantasting sociale steun netwerken


Traumagerelateerde problemen kinderen1
Traumagerelateerde problemenkinderen

Schokkende gebeurtenis:

 • Langdurige psychische stoornissen bij circa 20%

 • PTSS, maar niet alléén – ook:

 • Angststoornissen

 • Stemmingsstoornissen

 • Gedragsstoornissen

 • Leerstoornissen


Verwerking
Verwerking

 • Wereldbeeldbijstellen: ditschokkendekandusookgebeuren

 • Amygdala heeftpatroon van schokkendegebeurtenisopgeslagen (onbewust)

 • Allerleizintuiglijkeindrukken (trauma herinneringen) gevenschrikreactie

 • Door ervaringontdekkendatdezeindrukkennietaltijd met gevaargepaardgaan


Verwerking1
Verwerking

 • Verhoogdwaakzaam – beducht voor herhaling

 • Verhoogdreactief – klaaromtereageren

 • Wanneergevaaruitblijftlangzamenormalisering


Verwerking2
Verwerking

Verhoogdewaakzaamheid en verhoogdereactiviteitkostveelenergie, daaromook:

 • Verdoving – algemeen minder reactief

 • Gevoelsmatigeafstomping

 • Dissociatie: minder reactief, vooral voor trauma herinneringen


Verwerking3
Verwerking

 • Het innerlijkbeeld van de wereldmoetwordenbijgesteld

 • Officieel: aanpassencognitieve schema’s

 • Ditkosttijd – intrusiesdwingen je ermeebezigzijn


Verwerking4
Verwerking

Ookrelatie tot medemensmoetwordenbijgesteld

 • Wie kun je nogvertrouwen?

 • Wiekan je beschermingbieden?


Verwerking5
Verwerking

Ookrelatie tot zelfmoetwordenbijgesteld

 • Ben ikzoweerloos?

 • Ben ikzo’nslappeling?


Verwerking6
Verwerking

Omdatverwerkingveelenergiekost:

 • Meer rust en slaapnodig

 • Somsterugval (regressie) in algemeneniveau van functioneren

 • Emotioneellabieler (tranenzitten los; somsopeensdriftig)


Verwerking7
Verwerking

Maaralsverwerkinglukt:

 • Herstelfunctioneren

 • Groeipersoonlijkheid

  • Meer weerbaar

  • Verantwoordelijker

  • Socialerad