Download
aspecten van evaluatieonderzoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aspecten van evaluatieonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aspecten van evaluatieonderzoek

Aspecten van evaluatieonderzoek

277 Views Download Presentation
Download Presentation

Aspecten van evaluatieonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aspecten van evaluatieonderzoek Erik Snel Afdeling Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam

  2. Inhoud • Wat is evaluatieonderzoek? • Aspecten van evaluatieonderzoek • Evaluatieonderzoek en bewijskracht

  3. Wat is evaluatieonderzoek? • Evaluatie = iets op waarde schatten (geld, een beleidsprogramma of interventie) • Evaluatieonderzoek = wetenschappelijk onderzoek met het oog op het beoordelen van inhoud, processen en/of effecten van beleid of specifieke interventies • Basisvraag: wat werkt en wat niet? Maar ook andere vragen zijn van belang!!

  4. Waarom evaluatieonderzoek? • Vooropdrachtgevers/financiers van beleid (“de belastingbetaler”): is het geld goedbesteed? • Voor professionals/uitvoerders van beleid: doen we het goed? Kan het beter? • Voorclienten/gebruikers: krijgikoptimalezorg of voorzieningen? • Evaluatieonderzoekals bedreiging?

  5. Centrale vragen in evaluatieonderzoek Relevantie (relevance): interventiegerichtopbestaandebehoeftec.q. politiekedoelen? Plausibiliteit(plausible): bewijsdatinterventiekanwerken? (beschikbaaronderzoek) Efficiency (efficiency): interventieoptijd en niet te duur? Effektiviteit (effectiveness): verwachteproducten(outputs) en beoogdresultaat(outcomes) bereikt? Effect (impact): verbeterdesituatie als gevolg van interventie? Duurzaamheid (sustainability): blijftbeoogdeffectookoplangeretermijnbestaan?

  6. Aspecten van evaluatieonderzoek

  7. Aspecten van evaluatieonderzoek effectevaluatie Procesevaluatie Initialoutcomes Long term outcomes Resources activities outputs Inter-mediateoutcomes Time • Procesevaluatie: onderzoek naar verloop en organisatie van programma : worden beoogde beleidsproducten (“outputs) bereikt? • Effectevaluatie: onderzoek naar effecten van een programma: worden beoogde doelen (“outcomes”) bereikt?

  8. Externe invloeden • Causaliteitsvraagalsbasisvraag van evaluatie-onderzoek • Waargenomen effect daadwerkelijk gevolg van beleid of van andere factoren/ontwikkelingen in de omgeving van beleid? • Klassiek voorbeeld: leidde het “zero tolerance”-beleid van burgemeester Guliani (NYC) tot minder criminaliteit?

  9. “Moraal van het verhaal” Evaluatieonderzoek in maten en soorten, ieder met eigen vooronderstellingenen een bepaalde “bewijskracht”