internationale aspecten van het pensioenrecht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT. 6 maart 2007 R.J.G. Veugelers Vereniging voor Pensioenrecht. Drie onderwerpen. De Pensioenfondsenrichtlijn De Portability richtlijn De algemene pensioeninstelling. De Pensioenfondsenrichtlijn. Doelstelling Kenmerken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internationale aspecten van het pensioenrecht

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT

6 maart 2007

R.J.G. Veugelers

Vereniging voor Pensioenrecht

drie onderwerpen
Drie onderwerpen
  • De Pensioenfondsenrichtlijn
  • De Portability richtlijn
  • De algemene pensioeninstelling
de pensioenfondsenrichtlijn
De Pensioenfondsenrichtlijn
  • Doelstelling
  • Kenmerken
  • Op welke wijze geïncorporeerd?
  • Commentaar
de pensioenfondsenrichtlijn1
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

Eén Europees pensioenfonds

Bijvoorbeeld: één Shell pensioenfonds voor alle Europese Shell ondernemingen

De Pensioenfondsenrichtlijn
de pensioenfondsenrichtlijn2
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

Hoge mate van zekerheid voor (toekomstig) gepensioneerden

Pensioeninstelling onafhankelijk van sponsor

Volledige dekking

Home country control

Sociale en arbeidswetten respecteren

De Pensioenfondsenrichtlijn
de pensioenfondsenrichtlijn3
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

Zekerheid: FTK

Onafhankelijkheid: art. 23 PW

De Pensioenfondsenrichtlijn
de pensioenfondsenrichtlijn4
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

NL Pensioenfonds

Bijvoorbeeld Engelse onderneming:

Art. 194 PW → NL pf informeert DNB

Art. 1951 PW→ DNB informeert UK authority

Art. 195³ PW → DNB informeert NL pf over toepasselijk sociaal en arbeidsrecht

Art. 196 PW → NL pf voert uit. Respecteert sociaal en arbeidsrecht UK. NL sociaal en arbeidsrecht niet van toepassing

Art. 198 PW → DNB neemt in overleg met UK authority actie bij overtreding sociaal recht

De Pensioenfondsenrichtlijn
de pensioenfondsenrichtlijn5
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

Wat zijn arbeidsrechtelijke en sociale wetten?

Onderbrengplicht

Uitruil

Verbod op 65 – x

Non-discriminatie

Premievrije aanspraak

Gelijke behandeling slapers/gepensioneerden

Niet→ paritair bestuur + deelnemersraad

Wel → art. 23 lid 4 PW

Conclusie → geen bescherming gepensioneerden en slapers

→ art. 22 PW hoorrecht van toepassing?

De Pensioenfondsenrichtlijn
de pensioenfondsenrichtlijn6
Doelstelling

Kenmerken

Op welke wijze geïncorporeerd?

Commentaar

Buitenlandse verzekeraar

Art. 30 PW → PW van toepassing

H5 Pensioenfondsen → niet van toepassing

H6 FTK → niet van toepassing

H7 Toezicht → niet van toepassing

De Pensioenfondsenrichtlijn
de portability richtlijn
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

De Portability richtlijn
de portability richtlijn1
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

Overdraagbaarheid van opgebouwde pensioenaanspraken internationaal mogelijk maken

De Portability richtlijn
de portability richtlijn2
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

Overdraagbaarheid

Redelijke aanpassing slapende rechten

Handhaving rechten op hetzelfde niveau na overdracht

Minimum leeftijd 21 jaar

Informatie verstrekken

De Portability richtlijn
de portability richtlijn3
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

Richtlijn geldt slechts voor beperkt aantal lidstaten

Fiscaal niets geregeld

Bevoegdheid sociale partners

Recht op indexatie

De Portability richtlijn
de portability richtlijn4
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

Voor Pensioenfondsenrichtlijn gelden dezelfde uitgangspunten

Sociale partners kunnen internationale waardeoverdracht niet regelen

Rechten van slapers worden reeds beschermd, art. 58 PW

De Portability richtlijn
de portability richtlijn5
Doelstelling

Kenmerken

Kritiek

Opmerkingen

Laatste ontwikkelingen

→ waardeoverdracht geschrapt

→ tekst over indexering aangepast

De Portability richtlijn
de algemene pensioeninstelling
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling1
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Motie Tweede Kamer bestuursstructuur

SZW heeft memo opgesteld en advies gevraagd aan:

- Mr. Drijber, mededingingsexpert

- Prof Boot, markt economische invalshoek

- geen advies gevraagd aan pensioenrechtdeskundige

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling2
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Hoofdvraag: Is de Nederlandse verplichtstelling verenigbaar met Europese markt voor Pensioenen?

→ verplichtstelling verstoort concurrentie

→ Europees Hof C 219/97: exclusief recht (verplichtstelling) gerechtvaardigd voor het vervullen van de taak

→ beperking voor Bpf (art. 5, 6 en 7 Wet Bpf) + domeinafbakening en taakafbakening ter voorkoming misbruik machtspositie

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling3
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Domeinafbakening en taakafbakening geldt volgens memo ook bij grensoverschrijdend verkeer

→ onnodige belemmering

→ in het buitenland heeft Bpf geen exclusief recht

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling4
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Keuzemogelijkheid

A Deelname in bpf verplicht

→ Bpf dient concurrentiebeperkende maatregelen ter voorkoming van misbruik te accepteren (art. 5, 6 en 7 Bpf + taak- en domeinafbakening)

B Deelname in regeling verplicht

→ verzekeraars en bpf kunnen regeling uitvoeren

→ geen concurrentiebeperkende maatregelen nodig

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling5
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Geen verzekeraar

Geen pensioenfonds

Verplichte uitbesteding

Geen paritair bestuur

Geen deelnemersraad

Geen bescherming gepensioneerden

Geen FTK

→ API flexibel instrument

De algemene pensioeninstelling
de algemene pensioeninstelling6
Brief minister 19 december 2006

Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking

Alternatief

Kenmerken API

Einde NL pensioenfonds

Is de invoering van de API het einde van het NL pensioenfonds?

Waarom pensioenfonds handhaven als API een mogelijkheid is?

Fundamentele vraag: NL pensioenstelsel behouden; ofKoploper in Europa worden

Alternatief → API met deelnemersraad

De algemene pensioeninstelling