juridische aspecten van ehealth n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juridische aspecten van eHealth PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juridische aspecten van eHealth

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Juridische aspecten van eHealth - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Juridische aspecten van eHealth. Startconferentie INPREZE 25 juni 2013 mr . dr. Anton Ekker. Onderwerpen. Actualiteiten Juridisch kader Normen elektronische gegevensuitwisseling: Gedragscode EGiZ Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking. rapport CBP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juridische aspecten van eHealth' - kacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juridische aspecten van ehealth

Juridische aspecten van eHealth

Startconferentie INPREZE

25 juni 2013

mr. dr. Anton Ekker

onderwerpen
Onderwerpen
 • Actualiteiten
 • Juridisch kader
 • Normen elektronische gegevensuitwisseling:
  • Gedragscode EGiZ
  • Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking
rapport cbp
rapport CBP
 • autorisatie op basis van functie of werkcontext is onvoldoende, rechtstreekse betrokkenheid moet vooraf worden vastgesteld;
 • deze wijze van autoriseren komt nauwelijks voor
 • geen ‘sense of urgency’
 • NB: alleen in de GGZ is sprake van een gemeenschappelijke set van eisen voor instellings-EPDs
medische apps is certificeren nodig
Medische apps, is certificeren nodig?
 • Whitepaper -> gericht op medische apps
  • Sterke toename medische apps
  • Niet alle apps zijn medische hulpmiddelen
  • Complexe materie toegankelijk maken
 • Doorloop het stroomschema

Onderzoek of certificeren voor uw app nodig is

 • Certificeringstraject

Medische apps: is certificeren nodig?

slide6

Waarom en voor wie?

 • Vertaalslag richtlijn
 • Gebaseerd op MEDDEV
 • 4 uitkomsten
 • Aangemelde instantie

Medische apps: is certificeren nodig?

juridisch kader
Juridisch kader
 • Wgbo: verhouding arts – patiënt
  • dossierplicht en bewaarplicht
  • geheimhoudingsplicht
 • Wbp: regels over gegevensverwerking
  • persoonsgegeven, verantwoordelijke, betrokkene, bewerker
  • algemene beginselen
  • patiëntenrechten
gedragscode egiz
Gedragscode EGiZ
 • praktische uitwerking van geldende (wettelijke) normen:
  • Algemene bepalingen
  • Toestemming en informatieverstrekking
  • Autorisatie
  • Beveiliging
gedragscode egiz1
Gedragscode EGiZ
 • Cliëntenrechten:
  • informatie
  • toestemming
  • inzage en correctie
  • inzage logging
  • vernietiging
  • informatie over geconstateerd misbruik
wetsvoorstel cli ntenrechten elektronische gegevensverwerking
Wetsvoorstel cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking
 • Doel: aanvullende randvoorwaarden voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen door zorgaanbieders
 • Aanleiding: moties Eerste Kamer bij behandeling Kaderwet landelijk EPD
reikwijdte
Reikwijdte

Elektronisch uitwisselingssysteem:

'een systeem waarmee een zorgaanbieder op elektronische wijze gegevens uit dossiers aan andere op het systeem aangesloten zorgaanbieders kan verzenden, of waarmee een zorgaanbieder toegang kan verschaffen tot een dossier of gedeelten van een dossier dat hij beheert, waaronder niet begrepen een systeem binnen een zorgaanbieder als bedoeld in onderdeel f, onder 1°, voor het bijhouden van een elektronisch dossier.’

toestemming bij beschikbaar stellen
Toestemming bij beschikbaar stellen

‘de cliënt heeft er recht op dat de zorgaanbieder gegevens slechts beschikbaar stelt voor zover de zorgaanbieder heeft vastgesteld dat de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven’

 • geldt dit ook voor bestaande systemen?
 • geldt dit voor pull én push?
toestemming bij raadpleging
Toestemming bij raadpleging

‘het raadplegen van gegevens die beschikbaar zijn gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem, of een afschrift maken van die gegevens is alleen toegestaan, met toestemming van de cliënt’

 • Uitzonderingen: behandelrelatie/noodsituatie
 • twee keer toestemming vragen is onpraktisch
 • systeem EGiZ
 • doublure met recht om zorgaanbieders uit te sluiten
recht op uitsluiten
Recht op uitsluiten

‘de cliënt heeft er jegens de zorgaanbieder recht op dat het beschikbaar stellen van gegevens aan een andere zorgaanbieder of een categorie van zorgaanbieders via een elektronisch uitwisselingssysteem, op verzoek van de cliënt wordt uitgesloten of een uitsluiting weer wordt opgeheven’

 • wat zijn categorieën?
 • dubbelop met toestemming raadpleging
 • NEN 7521
recht op informatie
Recht op informatie

‘de zorgaanbieder geeft de cliënt informatie over zijn rechten bij elektronisch gegevensuitwisseling en de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen’

 • te beperkt
 • EGiZ doet dit beter
 • wat bij uitbreiding?
elektronische inzage
Elektronische inzage

‘recht dat […] de inzage of afschrift die de zorgaanbieder beschikbaar stelt via een elektronisch uitwisselingssysteem […] op elektronische wijze wordt gegeven of verstrekt’

 • vele praktische bezwaren:
 • Welke informatie? Er is geen standaard…
 • Veiligheidsrisico’s
 • Id + auth / vertegenwoordiging
inzage medicatiegegevens
Inzage medicatiegegevens

‘Bij de afgifte van medicijnen heeft de cliënt er jegens de apotheker recht op dat hij desgevraagd direct op elektronische wijze inzage krijgt in zijn medicatiegegevens. Op verzoek van de cliënt worden door de apotheker desgevraagd door de cliënt verstrekte gegevens over het gebruik van zelfmedicatie beschikbaar gesteld via het elektronisch uitwisselingssysteem’

 • Kosteloos!
toegangsverboden
Toegangsverboden
 • Verbod aan verzekeraars en bedrijfs-, verzekerings-, keuringsartsen om zich toegang te verschaffen tot elektronisch uitwisselingssysteem
 • Sanctie verzekeraar:
   • Alle verzekerden kunnen binnen zes weken verzekering opzeggen
   • Boete van max. 500 k / 10 % winst onderneming NL
nadere technische eisen
Nadere technische eisen
 • bij algemene maatregel van bestuur (amvb)
 • inhoud nog niet bekend
 • verwijzing naar NEN-normen?
slide23

Vragen?

Anton Ekker

ekker@ehealth-law.nl

www.ehealth-law.nl

06-43775335