p ij mac zen pro koln rok 2009 10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přijímací řízení pro školní rok 2009/10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přijímací řízení pro školní rok 2009/10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Přijímací řízení pro školní rok 2009/10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Přijímací řízení pro školní rok 2009/10. Čtyřleté studium. Počty přijímaných žáků. 10 žáků do třídy s matematickou profilací (doplnění matematické kvarty) 50 žáků do třídy s všeobecným zaměřením (2 třídy + žáci, kteří nepokračují v mat. třídě). Přihlášky ke studiu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přijímací řízení pro školní rok 2009/10' - lacota-woods


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po ty p ij man ch k
Počty přijímaných žáků
 • 10 žáků do třídy s matematickou profilací

(doplnění matematické kvarty)

 • 50 žáků do třídy s všeobecným zaměřením

(2 třídy + žáci, kteří nepokračují v mat. třídě)

p ihl ky ke studiu
Přihlášky ke studiu
 • Možnost podat 3 přihlášky na různé školy
 • Tiskopis přihlášky
  • na ZŠ
  • v SEVTu
  • na www.msmt.cz
 • Termín – do 15. března 2009 doručit na SŠ
co je nutno v p ihl ce vyplnit
Co je nutno v přihlášce vyplnit?
 • Ano !!!
  • Zaměření třídy
  • Potvrzený prospěch ze ZŠ
  • Termín přijímací zkoušky
  • Kontakt na rodiče
 • Ne !
  • Lékařské potvrzení
term ny p ij mac ch zkou ek
Termíny přijímacích zkoušek
 • I. kolo
  • 1. termín …… středa 22. dubna 2009
  • 2. termín …… pátek 24. dubna 2009

-------------------------------------------------------

  • společná výsledková listina nejpozději ve středu 29. dubna (ve vestibulu i na internetu)
 • II. kolo
  • ???
z pisov l stek
Zápisový lístek
 • přijatý žák jím potvrzuje zájem o studium
 • vydává základní škola
 • odevzdat škole do 5 prac. dnů od obdržení kladného rozhodnutí o přijetí
 • lze vzít zpět a odevzdat na jiné škole (nejvýše jednou?)
p ij mac zkou ky
Přijímací zkoušky
 • Český jazyk (45 min / 45 otázek)
 • Matematika (60 min / 30 otázek)
 • Obecné studijní předpoklady (60 min / 60 otázek)

-----------------------------------------------------

Testy společnosti SCIO

  • výběr jediné správné odpovědi z několika nabízených
  • za chybnou odpověď se část bodu strhává
p ij mac zkou ky1
Přijímací zkoušky
 • Žáci se speciálními poruchami učení mají prodloužený časový limit o 10 min. na zkoušku
  • z českého jazyka
  • z obecných studijních předpokladů

-------------------------------------------------------

 • Nutno doložit platnou zprávou z pedagogicko-psychologické poradny do 31.3.2009
krit ria p ij mac ho zen
Kritéria přijímacího řízení
 • Prospěch na ZŠ
  • 2. pololetí 8. třídy
  • 1. pololetí 9. třídy
 • Výsledky přijímacích zkoušek
 • Další skutečnosti
  • úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
  • dlouhodobá sportovní činnost
  • dlouhodobá kulturní a zájmová činnost

--------------------------------------------------------

 • Podrobná kritéria do 31.1.2009 na www.jaroska.cz a na pozvánce ke zkouškám (nejpozději 8.4.2009)
krit ria do v eobecn t dy
Kritéria do všeobecné třídy
 • Prospěch na ZŠ (max. 25 b.)
  • vážený průměr známek z Č, Cj, M, D, Z, F. Ch, Bi
  • 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • Přijímací zkoušky (max. 100 b.)
  • český jazyk - max. 30 b.
  • matematika - max. 30 b.
  • obecné studijní předpoklady - max. 40 b.

--------------------------------------------------------------

 • nutno získat aspoň 1 b. v každé z přijímacích zkoušek, jinak žák přijímací zkoušku úspěšně nevykoná
krit ria do v eobecn t dy1
Kritéria do všeobecné třídy
 • Další skutečnosti (max. 25 b.)
  • úspěšná účast v olympiádách a soutěžích

(max. 25 b.)

  • sportovní činnost - aspoň 3 roky (max. 8 b.)
  • kulturní činnost - aspoň 3 roky (max. 2 b.)

--------------------------------------------------------

 • Maximální možný bodový zisk = 150 b.
krit ria do matematick t dy
Kritéria do matematické třídy
 • Prospěch na ZŠ (max. 25 b.)
  • vážený průměr známek z Č, Cj, M, D, Z, F. Ch, Bi
  • 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 • Přijímací zkoušky (max. 100 b.)
  • český jazyk - max. 15 b.
  • matematika - max. 45 b.
  • obecné studijní předpoklady - max. 40 b.

--------------------------------------------------------------

 • nutno získat aspoň 1 b. v každé z přijímacích zkoušek, jinak žák přijímací zkoušku úspěšně nevykoná
krit ria do matematick t dy1
Kritéria do matematické třídy
 • Další skutečnosti (max. 25 b.)
  • matematická olympiáda (max. 25 b.)
  • další olympiády a soutěže (max. 25 b.)
  • sportovní činnost - aspoň 3 roky (max. 8 b.)
  • kulturní činnost - aspoň 3 roky (max. 2 b.)
  • --------------------------------------------------------
 • Maximální možný bodový zisk = 150 b.
p pravn kurzy
Přípravné kurzy
 • ke studiu, ne k přijímacím zkouškám!
 • 3 dvouhodinové lekce (pouze M!!!)
 • termíny: 24.3., 31.3., 7.4.
  • úterý od 14.30 do 16.15
  • v budově na Kpt. Jaroše
 • cena 300,- Kč/kurz
 • přihlášky do 20.2. v kanceláři na Kpt. Jaroše
kalend
Kalendář
 • 31.1. - kritéria přijímacího řízení (www.jaroska.cz)
 • 20.2. - uzávěrka přihlášek k přípr. kurzům
 • 15.3. - přihlášky ke studiu
 • 8. 4. - pozvánka k přijímacím zkouškám
 • 22.4. - 1. termín 1. kola přijímacího řízení
 • 24.4. - 2. termín 1. kola přijímacího řízení
 • 28.4. - výsledky 1. kola přijímacího řízení
 • 6.5. - odevzdání zápisových lístků
 • 23.6. - třídní schůzky budoucích 1. ročníků