recht infomatica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RECHT & INFOMATICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RECHT & INFOMATICA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 139

RECHT & INFOMATICA - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

RECHT & INFOMATICA. Elektronisch contracteren Contracteren op afstand. Dr. Bertel de Groote. 3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004. RECHT & INFOMATICA. Deel I Verbintenisrechtelijke vragen Wet handelspraktijken. 3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RECHT & INFOMATICA' - kyleigh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
recht infomatica

RECHT & INFOMATICA

Elektronisch contracteren

Contracteren op afstand

Dr. Bertel de Groote

3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004

recht infomatica1

RECHT & INFOMATICA

Deel I

Verbintenisrechtelijke vragen

Wet handelspraktijken

3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004

a specifiek bronnenmateriaal
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Contracteren op afstand
  • Rl. 97/7 van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB. L. 4 juni 1997, 19
   • Omzetting: wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de ahndelspraktijken en de voorlichting en beschemring van de consument
   • Artt. 77-83 WHP
    • Zie ook art. 76
a specifiek bronnenmateriaal1
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Elektronisch contracteren
  • Richtlijn 98/48 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van richtlijn 9834 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PB.L. 5 augustus 1998, 18
  • Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (« richtlijn inzake elektronische handel »), PB. L. 17 juli 2000, 1
a specifiek bronnenmateriaal2
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Elektronisch contracteren
   • Omzetting:
    • Wet van 11 maart 2003 betrefende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (BS 17 maart 2003, 12960)
    • Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische diensten van de informatiemaatschappij (BS 17 maart 2003, 12962)
     • Kamerdocumenten: Wetsontwerp 50-2100
a specifiek bronnenmateriaal3
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Reclame per elektronische post
  • Rlijn elektronische handel
   • Omzetting:
    • art. 14 Wet E-handel
    • KB 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post (BS 28 mei 2003)
a specifiek bronnenmateriaal4
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Reclame per elektronische post
   • KB 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post (BS 28 mei 2003)
  • Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), Pb. L 201, 31 juli 2002, 37-47.
a specifiek bronnenmateriaal5
A. specifiek bronnenmateriaal
 • Reclame per elektronische post
  • Aanleggen van adresbestanden
   • Richtlijn 1995/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Pb. L 281, 23 november 1995, 31-50)
   • Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18 maart 1993)
a bronnenmateriaal doctrine selectie
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Bart Claessens «Totstandkoming en bewijs van overeenkomsten», 1-42.
 • Delphine Counye «De totstandkoming en het bewijs van de overeenkomsten in de virtuele wereld», 43—83.
 • Inge Demuynck «Handelspraktijken en consumentenbescherming in een virtuele omgeving», 115-196.bijdrages in Privaatrecht in de reële en virtuele wereld(XXVIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2000-2001), Antwerpen, Kluwer, 2002, 840 p.
a bronnenmateriaal doctrine selectie1
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Ludo Cornelis, P. Hoffströssler, «De totstandkoming van overeenkomsten via internet », 57-131.
 • bijdrage in K. Byttebier e.a. (eds.), Internet en recht, Antwerpen, Maklu, 2001.
 • Christine Biquet-Mathieu, Joëlle Decharneux, “Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique”, Actualités du droit 2002, 149-231
a bronnenmateriaal doctrine selectie2
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Evelyne Terryn, «Nieuwe informatieplichten voor de dienstverlener », 47-97.
 • Mieke Loncke, Jos Dumortier, «Ongevraagde reclame langs elektronische post », 99-130.
 • Frederic Debusseré, « Enkele verbintenisrechtelijke beginselen bekeken door de bril van de elektronische handel », 131-160.
 • Jos Dumortier, Hannelore Dekeyser, « Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg », 161-186.
 • bijdrages in P. Van Eecke, J. Dumortier (eds.), EIektronische handel – Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003 (ICRI, afl. 9), Brugge, Die Keure, 2003, 335 p.
a bronnenmateriaal doctrine selectie3
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Marie Demoulin, Etienne Montero, « Le formalisme contractuel à l’heure du commerce électronique », 131-194.
 • bijdrage in, Commerce électronique: de la théorie au pratique (Cahiers du CRID, afl. 23), Brussel, Bruylant, 2003, 201 p.
 • Etienne Montero (ed.), Le commerce électronique sur les rails (Cahiers du CRID, afl. 19), Brussel, Bruylant, 2001, 450 p.
 • Patrick Van Eecke, “De nieuwe wetgeving inzake elektronische handel. Een eerste commentaar”, RW 2003-2004, 321-340.
 • Wim Schreurs, “Spam en elektronische reclame”, NJW 2003, 1174-1185.
a bronnenmateriaal doctrine selectie4
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Yves Brulard et Pierre Demolin, "Les transactions commerciales avec les consommateurs sur internet", 1-64.
 • bijdrage in Etienne Montero (ed.), Internet face au droit (Cahiers du CRID, afl. 12), Brussel, Story-Scientia, 1997, 254 p.
 • Philippe Péters, "L'internet et la protection des consomateurs", 131-150.
 • bijdragein X (ed.) . L'internet sous le regard du droit,Brussel, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, 285 p.
a bronnenmateriaal doctrine selectie5
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Jan Dhondt, “Financiële Elektronische Dienstverlening: Enkele reflecties betreffende richtlijn 2002/65 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten”, 79-102.
 • bijdrage in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht – contracteren zonder papier (Dag van de Bedrijfsjurist, 20 november 2003), Brussel, Bruylant, 2003, 282 p.
 • Tanguy Van Overstraeten, “Le règlement des litis: tribunal compétent, loi applicable et modes alternatifs de règlement”, 237-282.
 • bijdrage in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht – contracteren zonder papier (Dag van de Bedrijfsjurist, 20 november 2003), Brussel, Bruylant, 2003, 282 p.
a bronnenmateriaal doctrine selectie6
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Etienne Montero, “La conclusion du contract par voie électronique après la loi du 11 mars 200”, 1-54.
 • bijdrage in X. (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht – contracteren zonder papier (Dag van de Bedrijfsjurist, 20 november 2003), Brussel, Bruylant, 2003, 282 p.
a bronnenmateriaal doctrine selectie7
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Alexandre Cruquenaire, Christophe Lazaro, “La loi applicable auwx contrats conclus via Internet. Entre les eaux troubles de la Convention de Rome et lex eaux agitées de la directive sur le commerce électronique”, 259-300
 • bijdrage in X. (ed.), Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter (CUP), Université de Liège, 2001.
 • Alexandre Cruquenaire, Christophe Lazaro, “La clause de marché intérieru: clef de voûte de la directive sur le commerce électronique”, 41-94.
 • bijdrage in X. (ed.), Le commerce électronique européen sur les rails? Analyse et propositions de mise en oeuvre de la directive sur le commerce électronique (Cahiers du CRID n° 19) , Brussel, Bruylant, 2001.
a bronnenmateriaal doctrine selectie8
A. bronnenmateriaal – doctrine (selectie)
 • Marc Fallon, Johan Meeusen, “La commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé”
 • bijdrage in Revue critique de droit international privé, 2002,435-490.
 • Bertel De Groote, Karen Broeckx, “Grensoverschrijdend contracteren en procederen in een virtuele wereld”, 561-656.
 • Johan Erauw, Reinhard Steennot, “Actualia inzake internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende overeenkomsten”, 781-840.
 • bijdrages in Privaatrecht in de reële en virtuele wereld(XXVIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2000-2001), Antwerpen, Kluwer, 2002, 840 p.
b vier invalshoeken
B. Vier invalshoeken
 • gewone contracten sluiten (I)
  • B2B (a)
  • B2C (b)
 • contracten sluiten op afstand (II) (c)
 • contracten via elektronische weg sluiten (III) (d)
 • contracten met element van extraneïteit(IV)
  • Vragen van internationaal privaatrecht
slide19

Burgerlijk wetboek

verkopen aan consumentart. 30-34 WHP

a

b

c

d

verkoop op afstandart. 77-83 WHPRl. nr. 1997/0007 van 20 mei 1997

elektronische contractenRl. nr. 2000/31 van 8 juni 2000

slide20

Burgerlijk wetboek

verkopen aan consumentart. 30-34 WHP

verkoop op afstandart. 77-83 WHPRl. nr. 1997/0007 van 20 mei 1997

elektronische contractenRl. nr. 2000/0031 van 8 juni 2000

c gewone contracten sluiten
C. Gewone contracten sluiten
 • geldigheidsvereisten
 • bijkomende kenmerken/vereisten
 • bewijs
1 geldigheid
§ 1 geldigheid

4 geldigheidsvereisten

 • toestemming
 • handelingsbekwaamheid
 • voorwerp
 • oorzaak
toestemming
toestemming
 • een volwaardige
 • rechtsgevolgen beogende wil
 • geuit
 • ten aanzien van de wederpartij
a volwaardige wil
a - volwaardige wil
 • de persoon die zich bindt kan de gevolgen van de wilsuiting overzienhoedanigheid en kwaliteit van de wil

Standaardbedingen

 • geen wil, geen verbintenis
 • vrij van wilsgebreken

voorafgaande informatieverplichting

a volwaardige wil1
a - volwaardige wil

Standaardbedingen in algemene voorwaarden

 • Taal
  • Dominantie van het Engels
 • Informatie van de klant
  • Verwijzing volstaat?
  • Shrink-wrap en click-wrap
   • Onderzoek van procedure, te doorlopen vooraleer het contract is afgesloten
    • Volstaat hyperlink naar algemene voorwaarden?
  • Verzachting - leer van Cornelis (zou medeconractant zijn wilsuiting hiervan afhankelijk hebben gesteld?)
a volwaardige wil2
a - volwaardige wil
 • de persoon die zich bindt kan de gevolgen van de wilsuiting overzien
 • geen wil, geen verbintenis afwezigheid discrepantie
 • vrij van wilsgebreken

vertrouwensleer

a volwaardige wil3
a - volwaardige wil
 • de persoon die zich bindt kan de gevolgen van de wilsuiting overzien
 • geen wil, geen verbintenis afwezigheid discrepantie
 • vrij van wilsgebreken
  • Dwaling
  • Geweld (nuanceren van belang in raam van internet)
  • Bedrog
   • (gekwalificeerde benadeling – belang voor internet? verkoper kent koper niet)
a volwaardige wil4
a - volwaardige wil
 • Wilsgebreken
  • Wil van beide partijen stemt weliswaar overeen, maar bij één van de partijen is de wil op gebrekkige wijze tot stand gekomen
  • Werkelijke wil heeft zich gevormd onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken (dwaling en bedrog) of onder druk van externe factoren (geweld)
  • Is niet: ongewilde discrepantie tussen werkelijke en verklaarde wil
a volwaardige wil5
a - volwaardige wil
 • Dwaling
  • Onuitgelokte verkeerde voorstelling van een bestanddeel van de overeenkomst door de schuldenaar
   • Vergissing in de waarneming van de feitelijke toedracht
   • Juiste inschatting van de feitelijke toedracht, maar verkeerde uitdrukking van de wil
a volwaardige wil6
a - volwaardige wil
 • Dwaling
  • Verkeerde voorstelling betreft onderdeel van de overeenkomst: zelfstandigheid van de zaak (element van doorslaggevend belang – contracten intuitu personae)
  • Dwaling betreft aard van de overeenkomst of overeenkomst zelf
   • Wilsverhinderende dwaling (afwezigheid van toestemming)
    • Partijen beogen andere overeenkomst, voorwerp, oorzaak
  • Rechtsdwaling
 • Verschoonbaarheid (informatieplicht:actief/passief)
a volwaardige wil7
a - volwaardige wil
 • Bedrog
  • Kunstgrepen aanwenden en tegenpartij bewust doen dwalen
  • Zonder deze dwaling zou wederpartij geen toestemming hebben gegeven
  • Ene partij neemt loopje met waarneming van de werkelijkheid door wederpartij
  • Hoofdbedrog versus incidenteel bedrog
   • Bedrog uitgaand van wederpartij versus van derde
   • Vershoonbare versus niet-verschoonbare dwaling
   • Verzwijgen van informatie
a volwaardige wil8
a - volwaardige wil
 • Gevolgen van de wilsgebreken
  • Nietigheid – vernietigbaarheid
  • Schadevergoeding
b rechtsgevolgen beogende wil
b - rechtsgevolgen beogende wil

de intentie om in de rechtsorde bindende afspraken te maken

b rechtsgevolgen beogende wil1
b - rechtsgevolgen beogende wil
 • Doorklikken op website waaraan gevolgen verbonden zijn waarvan betrokkene zich niet bewust is geweest

- vertrouwensleer

 • Inwinnen van inlichtingen wordt geïnterpreteerd als bestelling
 • Bestelling ‘voor de grap’ (anonimiteit op het net)
  • Cornelis: buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Van Gerven: gewekt vertrouwen  bescherming derde te goeder trouw
c uiting van de wil
c - uiting van de wil

de rechtsgevolgen treden pas in wanneer de innerlijke wil omgezet is van «intentie» tot «besluit»veruiterlijking van de wil

uitdrukkelijkstilzwijgend

1 - uiting van de wil2 - tegen wederpartij (persoon die rechtsgevolgen aanbelangen)

c uiting van de wil1
c - uiting van de wil
 • de uiting van de wil moet hebben plaats gehad ten aanzien van de persoon met wie een rechtsbetrekking wordt aangegaan
  • enkel geuit ten aanzien van een derde treden geen rechtsgevolgen in
   • (bijv. aanbod t.a.v. een ander dan de aanbieder)
c uiting van de wil2
c - uiting van de wil
 • Uitdrukkelijk
  • wilsuiting blijkt uit handeling, speciaal verricht om wil tot uiting te brengen
 • Stilwijgend
  • Wilsuiting blijkt uit een handeling verricht met een andere beodleing, maar die de wil tot het verrichten van de betrokken rechtshaneling noodzakelijk insluit
   • - Handeling in uitvoering van een overeenkomst
   • - Handelingen om een overeenkomst voor te bereiden/mogelijk te maken
c uiting van de wil3
c - uiting van de wil
 • Probleem bij veruiterlijking van de innerlijke wil
  • Discrepantie tussen wat is gewild en wat is verklaard
 • Toepassing wilsleer: geen overeenkomst
  • Correctie: mocht wederpartij redelijkerwijze op de uitgedrukte wilsuiting vertrouwen  verschrijving/verspreking niet op rug van wederpartij te schuiven.
d handelingsbekwaamheid
d - handelingsbekwaamheid
 • Problematiek op het net: aankopen door minderjarigen
 • jongere is tot jaren van verstand gekomen
  • Stilzwijgend mandaat: dagelijkse aankopen (cd, boek,..)
   • Noodwendigheden rechtsverkeer
  • Grote transacties: vernietigbaarheid bij benadeling (extern/intern)
   • Let wel: internet – kent verkoper koper (en zijn zwakheden….waarvan hij misbruik zou maken)
 • jongere is niet tot jaren van verstand gekomen
  • Wederpartij mag zich hierop niet beroepen (1125, lid 2 B.W.)
2 bijkomende kenmerken
§ 2 bijkomende kenmerken

* consensualisme* plaats en tijd totstandkoming* bindende kracht* aanvullend recht* consumentenbescherming

a consensualisme
a - consensualisme

consensualisme

+

geldigheid

bijkomende verplichtingen

vormvoorwaarden

a consensualisme1
a - consensualisme

Basis: contracten zijn consensueel: bestaan rechtsgeldig enkel door het akkoord van de partijen (WIL)

 • geen vormen (geschriften, ambtenaren, stempels …)
 • geen identificatie van partijen vereist
 • noch kennisname, noch verstaan van de inhoud vereist

informatieversterking

a consensualisme2
a - consensualisme

Vormelijke rechtshandeling: bestaan afhankelijk van geldigheidsvereisten en naleving voorgeschreven vormen

Bijkomende vormvereisten: consensuele contracten, met bijkomende beschermingsregels

Niet-naleving kan geldigheid beïnvloeden, maar doet niets af van consensualisme

Opgelet: statuut van bewijsproblematiek

b plaats en tijd
b - plaats en tijd
 • zoals partijen hebben bepaald
 • zoniet, plaats en tijdstip van aanvaarding van het aanbod in geval van gelijktijdige aanwezigheid
  • ! Tijdstip  virtuele wereld: real time communicatie?
 • plaats en tijdstip waarop aanbieder de aanvaarding vernam of kon vernemen
  • Gecorrigeerde ontvangsttheorie
   • Plaats – alternatief: beginsel contractuele voorzienbaarheid

Cass. 16 juni 1960

b plaats en tijd1
b - plaats en tijd
 • Contractuele voorzienbaarheid
  • Plaats waar degene die aanvaardt er, rekening houdend met alle omstandigheden rederlijkerwijze kon van uitgaan dat de overeenkomst op die plaats gesloten zou worden.
   • Bepalend: objectieve elementen in het aanbod, zoals de voorstelling van het aanbod of de gegevens die erin voorkomen
c bindend
c - bindend

art. 1134 B.W.: het contract is de wet van partijen

verzakingsrecht

d aanvullend recht
d - aanvullend recht

vrijheid om contractueel alles te regelen

[1] openbare orde en goede zeden[2] dwingend recht [3] exoneratie

dit geldt voor alle contractuele aspecten: de vorming van het contract, het vastleggen van de voorwaarden, de betaling, de uitvoering ….

e consumentenbescherming algemeen
e – consumentenbescherming (algemeen)
 • [1] voorlichting consument (art. 30 WHP)[2] Onrechtmatige bedingen (art. 31 WHP)[3] zwarte lijst (28) (art. 32 WHP)[4] opleggen van algemene voorwaarden
  • Beschikbaarheid en transparantie (art. 31, § 4, lid 1 WHPC/art. 78WHPC)
  • Tegenstelbaarheid: kennisname/aanvaarding/taal
  • Inhoudelijk rechtmatigheid (instemmingsfictie/kennisgevingsfictie – art. 32, 23° -art. 31 WHPC)

kennelijk onevenwichtige contractuele bepalingen

3 bewijs
§ 3 bewijs

partijen regelen in beginsel het bewijsrecht zelf,bij afwezigheid van regeling, gelden volgende bepalingen:

 • het bewijsprobleem ontstaat bij betwisting
 • bewijslast: hij die aanvoert
 • bewijsmiddelen:

a. rechtsfeiten: alle rechtmatig verkregen bewijsb. rechtshandelingen: - in alle zaken: geschrift boven €375 - uitzonderingen

3 bewijs1
§ 3 bewijs

elektronische geschriften

elektronische handtekening

Rl. nr.1999/0093van 13 december 1999betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningenWet 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels inverband met het juridisch kader voor elektronischehandtekeningenen certificatiediensten

Art. 1322, lid 2 B.W.

d contracteren op afstand overzicht en bronnen
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen

Rl. 97/7 van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB. L. 4 juni 1997, 19 omgezet door de wet van 25 mei 1999 in de art. 77-83 wet handelspraktijken

 • toepassingsgebied
 • afwijkende regeling
 • aard van de afwijkende regeling
 • ipr-bepaling
d contracteren op afstand overzicht en bronnen1
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Zie ook:
 • Rl. 2202/65/EG van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële dienstenaan consumenten en tot wijzging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27EG, Pb. L. 9 oktober 2002
  • Om te zetten tegen 9 oktober 2004
 • Met het oog op omzetting Richtlijn verkoop op afstand: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, B.S. 20 november 2002
d contracteren op afstand overzicht en bronnen2
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen

Zie ook:

KB 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (B.S. 3 december 2002)

d contracteren op afstand overzicht en bronnen3
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Verhouding tot Wet E-handel: art. 7, Art. 8 (onverminderd…)
  • Let wel: wet E-handel, zowel B2B als B2C
 • WHPC: verhouding verkoper en consument
  • Bijzondere afdeling (9): regeling “overeenkomsten op afstand”
d contracteren op afstand overzicht en bronnen4
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Toepassingsgebied - algemeen
 • Verkoper: art. 1, 6° WHPC
  • aanbieden van producten of diensten in het kader van een beroepsactiviteit.
  • “a) elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producenten of diensten te koop aanbieden of verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op het verwezenlijken van hun statutair doel;
  • b) De overheidsinstellingen of de rechtspersoonen waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die een comerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag leggen en die producenten of diensten te koop aanbieden of verkopen;
  • c) De personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen”
d contracteren op afstand overzicht en bronnen5
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen

Producten (art. 1,1°): lichamelijke roerende zaken

- verkoop onroerende goederen wet E-handel

Diensten (art. 1,2°): alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister

- vrije beroepen -

Consument (art. 1,7): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt

d contracteren op afstand overzicht en bronnen6
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Toepassingsgebied: verkoop op afstand
 • Wat is een overeenkomst op afstand (art. 77, § 1, 1° WHP)
  • Elke overeenkomsttussen een verkoper en een consumet inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf
d contracteren op afstand overzicht en bronnen7
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Toepassingsgebied: verkoop op afstand
  • Twee sleutelelementen
 • Georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
  • systematiek, regelmaat
   • Uitgesloten is occasionele verlening van diensten op afstand
   • Uitgesloten: occasionele levering aan huis als gevolg van telefonische bestellingen  organisatie van algemene dienst voor bestellingen op afstand met levering aan huis (bijv. websupermarkt)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen8
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen

Toepassingsgebied: verkoop op afstand

Twee sleutelelementen

2. Techniek voor communicatie op afstand (art. 77, § 1, 2° WHP)

ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van verkoper en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

bijv. internet

d contracteren op afstand overzicht en bronnen9
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Bijlage I richtlijn verkoop op afstand: indicatieve lijst
 • Geadresseerd en niet geadresseerd drukwerk
 • Standaardbrief
 • Reclame in pers met bestelbon, catalogus, telefoon met en zonder menselijke tussenkomst (oproepautomaat, audiotekst)
 • Radio – beeldtelefoon - videotekst (microcomputer, televiescherm), met toetsenbord of aanraakbeeldscherm
 • Elektronische post
 • Telefax
 • Televisie (telewinkelen, televerkoop)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen10
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen

Uitsluitingen

verkoop op afstand van financiële diensten (art. 77, § 2 juncto art. 77, § 1, 4° WHPC)

Verkoop op afstand van effecten (art. 1, laatste lid WHPC en KB 5 december 2000 waarbij sommige bepalingen van van de WHPC van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden)  echter niet bepalingen van de afdeling inzake verkoop op afstand

d contracteren op afstand overzicht en bronnen11
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Uitsluitingen
 • - KB 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten van het toepassingsgebied van de artikelen 79 & 80 WHPC (BS 3 december 2002)
   • - 79: bevestiging informatie/80: verzakingsrecht
  • - Niet uitgesloten: art. 78 – voorafgaande informatieverplichting (vergelijk: geen uitsluiting in wet E-handel)
  • Betreft: diensten van logies, vervoer, restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, waarbij verkoper zich er bij de sluiting van de overeenkomst toe verbindt deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken
d contracteren op afstand overzicht en bronnen12
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Wet 2 augustus 2002  regelt o.m. overeekomsten op afstand met titularissen van vrije beroepen
 • Merk op : uitsluiting financiële diensten
 • Merk op terminologie: “goederen” en diensten
 • Richtlijn 2002/65  overeenkomsten op afstand inzake financiële diensten tussen een aanbieder en een consument
  • Mededeling Commissie “E-handel en financiële diensten” - vereiste mogelijkheid overeenkomsten af te sluiten (niet van toep. op financiële reclamesites)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen13
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Financiële dienst  QUID?
  • Iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen
  • Consument – beperking tot natuurlijke persoon (anders: WHPC en wet 2 augustus 2002); handelend voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
   • Uitbreidbaar: organisaties zonder winstoogmerk, personen die van financiële diensten gebruik maken om ondernemer te worden
  • Aanbieder: natuurlijke of rechtspersoon (privaatrechtelijk/publiekrechtelijk) die in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit optreedt als contractuele verrichter van diensten op grond van overeenkomsten op afstand)
   • Toepasbaarheid bij betrokkenheid van tussenpersonen (overweging 19 – makelaar, agent)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen14
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Vergelijking verkoop op afstand E-handel: Aandachtspunten
  • Zowel wet E-handel als WHPC/Wet 2 augustus 2002
   • Commercialiseren via SMS, e-mail, WWW,
   • Video op verzoek, videotekst
  • Wet E-handel ook toepasselijk indien geen producten/diensten onl-line kunnen worden aangekocht: bijv. portaalsite, gratis diensten (zoekmachine, on-line krant)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen15
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Wet E-handel vereist geen “georgansieerd systeem”
  • “gewoonlijk” betreft vergoeding, en niet systematiek in dienstverlening
 • Wet E-handel: B2B en B2C
d contracteren op afstand overzicht en bronnen16
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Wet E-handel: enkel diensten die langs elektronische weg worden geleverd
   • WHPC: ruimere communicatietechnieken (postorder, spraaktelefonie)
   • WHPC: diensten met materiële inhoud
    • Uitsluiting Wet E-handel
    • zie: Rlijn 98/48 Bijlage V, 2, 1e gedachtenstreepje, a) - Diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt:a) automaten (bankbiljetten, treinkaartjes),Aankoop van titel via terminal in netwerk
  • Wet E-handel regelt enkel on-line aspect van verkoop langs elektronische weg
d contracteren op afstand overzicht en bronnen17
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • WHPC: diensten met materiële inhoud – voor wie verder wil
    • Bijv.: aankoop van titel via terminal in netwerk (enkel WHPC)  ticketreservering via automaat (WHPC en Wet E-handel)
   • Basis toepasselijkheid WHPC
    • Rlijn 97/7 – art. 3, 1, tweede gedachtenstreepje  uitsluiting: overeenkomsten gesloten door middel van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten
    • Geen omzetting in Belgisch recht  minimumclausule, art. 14 Rlijn (Merk op: strengere bepalingen = uitbreiding toepassingsgebied?)
d contracteren op afstand overzicht en bronnen18
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • ratio: relevant voor representatieve titels van verschillende diensten (tickets, kaarten, reserveringen, enz.)  voorafgaande informatie van de consument noodzakelijk en belangrijk
   • (verzakingsrecht?  onmiddelijke uitvoering van dienst)
  • Lees M.v.T: Gedr. St. Kamer 98/99 – 2050/1, 22
 • M.v.T. p. 22.: indien verdeler of handelsruimte niet aangesloten op een netwerk  geen inwerkingstelling van een communicatietechniek op afstand
  • Geen verkoop op afstand  uitsluiting dringt zich a fortiori niet op
d contracteren op afstand overzicht en bronnen19
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • M.v.T.: bijv. stand-alone biljettenverdeler (NMBS), cola-automaat  geen verkoop op afstand
 • “Distributieautomaten en geuatdomatiseeerde handelsruimten […] die, zonder fysieke aanwezigheid van een verkoper, de verkoop voorstellen van producten voor courant gebruik (dranken, levensmiddelen, enz.)…”
   • Hierbij lezen: indicatieve lijst (bijlage I Rlijn) – technieken op afstand
d contracteren op afstand overzicht en bronnen20
D. Contracteren op afstand – overzicht en bronnen
 • Kritiek
 • Relevantie van stand-alone of netwerkopstelling voor nood aan bescherming van consument (toestel in beide gevallen geautomatiseerde agent van verkoper)
  •  betwistbaarheid niet-omzetting art. 3, 1 Rlijn 97/7;
   • immers in beide gevallen geen gelijktijdige fysieke aanwezigheid
   • in beide gevallen organiseert verkoper systeem
1 toepassingsgebied samenvattend
§ 1. Toepassingsgebied - Samenvattend
 • ratione personae
 • ratione materiae
a ratione personae
a - ratione personae

art. 77 § 1, 1° WHPelke verkoop tussen

een verkoper en een consument

art. 1, 7° WHP

art. 1, 6° WHP

uitsluitend

verkoper

art. 2, 2) Rl

art. 2, 3) Rl

gemengd

leverancier

b ratione materiae 1
b - ratione materiae (1)

wat?

uitzonderingen

verbod bepaalde verkoopstechnieken

verbod bepaalde communicatietechnieken

ratione materiae 2
ratione materiae (2)

verkoop op afstand - begrip

 • verkoop
 • van product (lichamelijk roerend goed) of dienst (prestatie die handelsdaad uitmaakt)
 • via een verkoopsysteem van verkoper
 • zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid
 • door middel van communicatietechnieken

elke elektronische koop

ratione materiae 3
ratione materiae (3)

verkoop op afstand - voorbeelden

ja

neen

onderzoek van een arts met elektronischeapparatuur

raadpleging van een elektronische catalogus in een winkel in aanwezigheidvan de klant

beschikbaarstelling van elektronische spelletjes in een speelhal (slots) in aanwezigheid van de gebruiker(discussie mogelijk ?)

via drukwerkvia telefoonvia pers met bestelbonvia e-mailvia faxvia televisie …….

Bijlage I Rlijn 97/7

ratione materiae 4
ratione materiae (4)

verkoop op afstand - uitzonderingen

Rl1. financiële diensten2. onroerende goederen 3. Distributieautomaten, geautomatiseerde handelsruimten

4. bij opbod

5. gesloten met telecom-exploitanten door publieke telefoon

WHP1. financiële diensten (art. 77 § 2)2. Producten = lichamelijke roerende goederen (art. 1, 1°)

ratione materiae 5
ratione materiae (5)

verkoop op afstand - verbod bepaalde verkoopstechnieken

Rlart. 9niet gevraagde leveringen

WHPart. 76afgedwongen verkoop

ratione materiae 6
ratione materiae (6)

verkoop op afstand - verbod bepaalde communicatietechnieken

Rlart. 10

 • WHP - art. 82 § 2 [a] voorafgaande toestemming: - oproepautomaat - fax[b] geen kennelijk bezwaar: bijv. e-mail
    • Niet uit oog verliezen: regelgeving inzake ongevraagde-communicatie (spam)
ratione materiae 61
ratione materiae (6)

Excursus: ongevraagde reclame

- Fax/automatisch oproepsysteem: 82, §2 WHPC

- Mail/SMS

- art. 14 Wet E-handel

- gericht aan rechtspersonen:

zie ook KB 4 april 2003

!! Andere ongewenste communicatie  Rlijn 2002/58 van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming vna de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie !! Reclame: subject-line  art. 23, §5 WHPC en art. 13 Wet E-handel !!

2 afwijkende regeling
§ 2. afwijkende regeling
 • totstandkoming
 • bijkomende waarborgen
 • bewijs
a verkoop op afstand totstandkoming
a – verkoop op afstand: totstandkoming

de geldigheidsvereisten blijven ongewijzigdhet consensueel karakter blijft gehandhaafdgeen vormvereisten

b verkoop op afstand bijkomende beschermingsmaatregelen
b – verkoop op afstand - bijkomende beschermingsmaatregelen

1. versterkte informatieplicht2. verzakingsrecht3. uitvoering van de overeenkomst4. betalingsbepalingen

geëigende sanctieregeling

1 versterkte informatie
1 - versterkte informatie

informatie vooraf

informatie achteraf

art. 78 WHPC

art. 79 WHPC

versterkte informatie vooraf
versterkte informatie - vooraf

ondubbelzinnig, helder, begrijpelijk, aangepast

op moment van tekoopaanbieding

kenmerken

identificatie partijenproductinformatieuitvoeringverzakingsrecht

algemene informatie: art. 78 lid 1

bijzondere informatie: art. 78 lid 2

telefoon

versterkte informatie vooraf1
versterkte informatie - vooraf
 • Tekoopaanbieding
  • Ruimer en enger dan aanbod
   • Aanvaarding moet kunnen geschieden op plaats en ogenblik waar consument door de publicatie wordt getroffen
   • Ook juridisch niet volmaakt aanbod
   • Voorbeeld publicitaire banner om aandacht op product te vestigen  winkelwagenicoontje (maakt duidelijk dat product/dienst kan worden aangeschaft)
 • Helder, ondubbelzinnig en begrijpelijk
  • Taal (informatie in andere taal dan tekoopaanbieding)
  • Let wel: implicaties op vrij verkeer
  • Icoon, logo met hyperlink (Vz. Kh. Brussel 18 mei 2001)
versterkte informatie vooraf2
versterkte informatie - vooraf
 • Middel aangepast aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand

= communicatietechniek informatieverstrekking aangepast aan communicatietechniek tekoopaanbieding

  • Dienstverlener van de informatiemaatschappij – elektronische communicatie

vb. contract via WWW website

E-mail,

SMS [technische beperkingen]

  • Informatieverstrekking off-line bij tekoopaanbieding on-line?

Merk op: tekoopaanbieding en aanvaarding kunnen via verschillende techniek verlopen

versterkte informatie vooraf3
versterkte informatie - vooraf
 • Merk op: gedeeltelijke overlapping art. 7 Wet E-handel
  • permanente beschikbaarheid in kader van art. 7  voldoet ook aan art. 78 WHPC, althans wat betreft vereiste que tijdstip
  • Let wel: “aangepast” – beschikbaarheid op website voldoet niet bij benadering consument via SMS
versterkte informatie vooraf4
versterkte informatie - vooraf
 • Inhoud van de informatie (art. 78 WHPC)
  • 1° identiteit van verkoper en geografisch adres
  • 2° belangrijkste kenmerken van product/dienst
  • 3° prijs van product/dienst
  • 4° leveringskosten, in voorkomend geval
  • 5° wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
  • 6° al dan niet bestaan van verzakingsrecht
  • 7° Wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
  • 8° kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend
   • Bijv. 0900-bestellijn
  • 9° geldigheidsduur van het aandobd of van de prijs
  • 10° waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering
versterkte informatie vooraf5
versterkte informatie - vooraf
 • Verhouding art. 78 WHPC en art. 7 Wet E-handel
  • Art. 7: voornamelijk verplichting gegevens bekend te maken betreffende dienstverlener van de informatiemaatschappij (naam, handelsnaam (art. 7, §1, 1°), geografisch adres waar dienstverlener is gevestigd (art. 7, §1, 2°).
  • Art. 7, § 2 Wet E-handel  art. 78 WHPC
   • Verplichting prijzen weer te geven
    • Art. 7: “Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding moeten de diensten van de informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnge aangeven en meer in het bijzonder vermelden of belasting en leveringskosten inbegrepen zijn”.
  • WHPC versus Richtlijn 2002/65/EG
   • Zie ook art. 4, lid 1 en art. 4, lid 2 Richtlijn 2002/65/EG
versterkte informatie achteraf
versterkte informatie - achteraf

bevestiging van de bestelling

wathoeinhoudwanneersanctie

schriftelijkduurzame drager

alles m.b.t. bevestigingverzakingsrechtopzegging (onbepaalde duur)

versterkte informatie bevestiging achteraf
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Hoe?
   • Schriftelijk of op een andere duurzame drager, ter beschikking staand van de consument en voor hem toegankelijk
    • Schriftelijk
    • Andere duurzame drager
     • Bijvoorbeeld: elektronisch schrijven
     • Memorie van Toelichting: essentie – bestendigheid van inhoud van de drager (informatie) om aldus het zekere en onvergankelijke karakter van de op een precies ogenblik aan de consument meegedeeld inlichtingen te waarborgen
versterkte informatie bevestiging achteraf 2
versterkte informatie – bevestiging achteraf (2)
 • Art. 79 WHPC
  • Duurzame drager
   • Noodzaak van het begrip ?
   • Art. 16 Wet E-handel
    • § 1: aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard
    • § 2
     • Geschrift – opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten zijn
versterkte informatie bevestiging achteraf1
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Notie “duurzame drager”
   • Omschrijving art. 2, f Richtlijn 2002/65
   • Ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
versterkte informatie bevestiging achteraf2
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Notie “duurzame drager”
   • Voorbeelden: oveweging 20 richtlijn 2002/65

Onder duurzame dragers worden met name verstaan

computerdiskettes, cd-rom's, DVD's en de harde schijf

van de computer van de consument waarop de elektronische

post wordt opgeslagen, maar niet internetwebsites,

tenzij die voldoen aan de in de definitie van

duurzame drager opgenomen criteria.

versterkte informatie bevestiging achteraf3
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Notie “ontvangen”
   • Sluit volgend Memorie van Toelichting uit dat consument hiertoe zelf bijzondere stappen moet ondernemen
    • Website?
     • Informatie op website duurzaam karakter geven – bijv.printen/op harde schijf opslaan  actief optreden consument
     • Geldt dit niet ook bij e-mail?
   • Begrip niet in Rlijn 2002/65
   • Wet verkoop op afstand vrije beroepen: “verstrekken”
versterkte informatie bevestiging achteraf4
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Notie “toegankelijk”
   • Ter beschikking en toegankelijk
   • Verkoper moet nagaan of consument over nodige technische middelen beschikt om de infromatie te kunnen openen (bijv. attachment bij mail)
 • Gecombineerde invulling verplichting art. 79 WHPC (elektronisch) en art. 10 wet E-handel (versturen van ontvangstbewijs)
versterkte informatie bevestiging achteraf5
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Inhoud
   • bevestiging van inlichtingen in art. 78, 1°, 3° tot 6° en 10°
    • Identiteit en geografisch adres verkoper
    • Prijs van product/dienst
    • Leveringskosten,
    • Wijze van betaling, levering of uitvoering
    • Al dan niet bestaan verzakingsrecht
    • Minimumduur van overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering
   • Identificatie product/dienst
versterkte informatie bevestiging achteraf6
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Inhoud
   • voorwaarden en uitoefeningswijze van het verzakingsrecht (minimaal zeven werkdagen (art. 1, 9 WHPC)
    • Betreffend beding
     • Vetgedrukte letters
     • Kader los van de tekst
     • Op eerste bladzijde

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen…werkdagen van de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst

   • Aandachtspunt: realisatie in virtuele omgeving
versterkte informatie bevestiging achteraf7
versterkte informatie – bevestiging achteraf

vetgedrukt - in een kader - eerste blad - los van tekst

“de consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen … werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”

versterkte informatie bevestiging achteraf8
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
   • Aandachtspunt: realisatie in virtuele omgeving
   • Eerste pagina = homepagina?
    • Maar: in hoeverre voldoet website aan vereisten van duurzame drager??
   • Bevestiging elektronische post
    • Afzonderlijk kader op eerste pagina van attachment
    • Afzonderlijk kader in eigenlijk bericht
    • Rekening houden met doelstelling van verplichting: consument op in het oog springende wijze inlichten, waarbij infromatie hem los van andere inlichtingen en allereerste moet bereiken
versterkte informatie bevestiging achteraf9
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Inhoud
   • Sanctie: verkoop wordt beschouwd als “afgedwongen” – koper niet gehouden tot betalen of teruggeven van het product of de dienst (art. 76 WHPC)
  • Bij ontstentenis verzakingsrecht
   • Hyptoheses art. 80, § 4 WHPC
   • Soortgelijke vermelding

De consument beschikt niet over het recht van de verkoop af te zien

versterkte informatie bevestiging achteraf10
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Inhoud
   • Geografisch adres van de vestiging waar consument met klachten terecht kan
   • Inlichtingen betreffende diensten na verkoop en commerciële waarborgen
   • Indien overeenkomst van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft: voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst
versterkte informatie bevestiging achteraf11
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Wanneer?
   • Producten: ten laatste bij levering aan consument
   • Diensten:
    • vóór uitvoering van elke dienstenovereenkomst en desgevallend,
    • Tijdens de uitvoering van de dienstenovereenkomst, zo de uitvoering is begonnen, met het akkoord van de consument, vóór het verlopen van de verzakingstermijn
versterkte informatie bevestiging achteraf12
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
  • Uitzonderingen
   • Diensten die zelf met behulp van een techniek voor comunicatie op afstand worden uitgevoerd waneer deze diensten in één keer worden verleend en rechtstreeks door de communicatie-exploitant worden gefactureerd
    • Zelfs in dit geval: geografische adres van de vestiging van de verkoper waar hij zijn klachten kan indienen
   • Bijv. raadplegen van online-databank, betaaltelevisie, video on demand
   • Communicatie-exploitant (art. 77 WHPC): elke persoon wiens beroepsactiviteit ering bestaat één of meer technieken voor communicatie op afstand ter beschikking te stellen aan verkopers
     • access provider
     • Telecomoperator
     • Server, centra voor gegevensbanken
versterkte informatie bevestiging achteraf13
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
   • Merk op: communicatietechniek-exploitant moet factureren
    • Mobiele handel: ringtones voor GSM – factureatie via telecomoperator
    • Commercialisatie via websites: meestal factureert verkoper en niet de exploitant van de communicatietechniek
  • Niet in Belgisch recht overgenomen uitzondering:
   • Art. 5,1 levering van goederen aan derden
    • Problematiek en relativering in virtuele omgeving
  • KB 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voro lgoies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding uit het toepasingsgebied van de artikelen 79-80 WHPC.
versterkte informatie bevestiging achteraf14
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Art. 79 WHPC
   • KB 18 november 2002
    • Art. 79 WHPC niet van toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper zich er bij de sluiting van de overeenkosmt toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, behalve indien de prijs van de aangeboden dienst 350 euro per persoon overschrijdt of indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een klantenwerving per telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de verkoper zonder voorafgandelijk akkoord van de geadresseerd
   • Let wel: Wet E-handel blijft desgevallend van toepassing
 • Richtlijn 2002/65 – Financiële diensten
versterkte informatie achteraf1
versterkte informatie - achteraf

TE ONTHOUDEN UITZONDERING

art. 79 § 3 - versterkte informatie niet nodig bij onmiddellijke uitvoering en facturatie door telecommunicatieexploitantvb. video on demand

versterkte informatie achteraf2
versterkte informatie - achteraf

wathoeinhoudwanneersanctie

art. 79 § 2: voor uitvoering

- verlenging verzakingstermijn (art. 80 § 2)- kosten bij verzaking kunnen niet gevraagd worden- afgedwongen verkoop (art. 79 § 1, 3° in fine)

versterkte informatie bevestiging achteraf15
versterkte informatie – bevestiging achteraf
 • Richtlijn 2002/65

Financiële diensten

   • Merk op: informatie “op papier of op een ander voor de consument beschikbare duurzame drager”
   • Merk op: informatie “ruim voordat” consument gebonden is (art. 5)
    • Uitzonder: bevestiging gegevens onmiddellijk ná sluiting van overeenkomst wanneer overeenkomst op verzoek van de consument is gesloten met een techneik die zich niet leent tot het geven van informatie op een duurzame drager
     • Spraaktelefonie
   • Merk op: ruimere informatieplicht
    • Art. 3, lid 1 Rlijn 2002/65
    • Alle contractvoorwaarden
    • Op basis van specifieke gemeenschapswetgeving inzake financiële diensten en aanvullend nationaal recht te verstrekken informatie
    • Combinatie: art. 8, § 1, art. 8, § 2 Wet E-handel & art. 5 Rlijn 2002/65
    • Combinatie: art. 10 Wet E-handel & art. 5 Rlijn 2002/65
2 verzakingsrecht
2 - verzakingsrecht
 • wat
 • gevolgen
 • termijnen
 • uitzonderingen
verzakingsrecht wat
verzakingsrechtwat

discretionaire bevoegdheid toegekend aan één van de partijen (de consument) om tijdens een beperkte periode eenzijdig een geldig gesloten contract te beëindigen

kwalificatie:- opschortende voorwaarde - ontbindende voorwaarde - eenzijdige verkoopbelofte

verzakingsrecht wat1
verzakingsrecht wat

Art. 80 WHPC

§1 Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief.

Onverminderd de bepalingen van artikel 81, § 3, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden aangerekend worden.

verzakingsrecht wanneer
verzakingsrecht wanneer

a. alle verkopen op afstand (art. 80 § 1)b. er is geen verzakingsrecht in volgende gevallen (art. 80 § 4)

1. uitvoering voor einde termijn verzakingsrecht2. producten volgens specificatie van consument3. verzegelde paketten4. dagbladen ….5. loterijen ….

verzakingsrecht wanneer1
verzakingsrecht wanneer

Art. 80, § 4

 • Tenzij partijen anders zijn overeengekomen
 • Geen verzakingsrecht voor volgende overeenkomsten
  • Levering van diensten waarbij uitvoering vóór het einde van de verzakingstermijn is begonnen met instemming van de consument

Bijv. on-line consulatie van databank

Bijv. bestellen tickets (reservatie), boeken reis (???)

  • Producten
   • Vervaardigd volgens specificaties van consument
   • Met een duidelijk persoonlijk karakter
   • Snel verouderende/bedervende producten of producten die niet-terugzendbaar zijn
verzakingsrecht wanneer2
verzakingsrecht wanneer
 • Levering van audio-opnamen, video-opnamen, computerprogrammatuur (bij verbreking verzegeling door de consument)
  • Schending veiligheidsverpakking/veiligheidssysteem

bijzondere beveiligingsvoorziening die het gebruik ervan onmogelijk maakt zonder opening of duidelijk zichbare wijziging van deze voorziening

   • Bijv. toegangssleutel, beschermingssoftware
   • Downloaden van niet-verzegelde software of muziek (MP3)  verzakingsrecht
   • Bijkomende vragen:

- Verkoop van goederen of levering van diensten (materiële drager versus on-line)?

- COM(1998) 374 def.

verzakingsrecht wanneer3
verzakingsrecht wanneer
  • Levering van dagbladen, tijdschriften, magazines
  • Diensten voor weddenschappen en loterijen
 • Indien de verkoper de consument – bij de tekoopaanbieding – niet heeft verwittigd van de ontstentenis van een verzakingsrecht  verzakingsrecht van drie maanden (art. 80, § 2)
verzakingsrecht wanneer4
verzakingsrecht wanneer

Tekst art. 80, § 4:

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het in §§ 1 en 2 bedoelde verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

1° betreffende de levering van deinsten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde verzakingstermijn van zeven werkdagen;

2° betreffende de levering van producten vdie volgens de speicifieaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karkater hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

verzakingsrecht wanneer5
verzakingsrecht wanneer

Tekst art. 80, § 4 (vervolg):

3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken

4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines

5° voor de diensten voor weddenschappen en loterijen

Ingeval de verkoper de consument, overeenkosmtig artikel 78, 6°, niet verwittigd heeft van de ontstentenis van een verzakingsrecht, beschikt de consument voer het verzakingsrecht bedoeld in § 2.

verzakingsrecht wanneer6
verzakingsrecht wanneer
 • Uitsluiting: KB 18 november 2002
  • De overeenkomsten op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoe, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbestieing, waarbij de verkoper zich er bij de sluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van
   • Art. 79 (tenzij dienst > €350,-)
   • Art. 80,behalve indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een klantenwerving per telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaandelijk akkoord van de geadresseerde
verzakingsrecht gevolgen
verzakingsrecht gevolgen
 • bij de uitoefening van het verzakingsrecht mogen enkel de kosten van de terugzending aangerekend worden(art. 80, § 1, lid 2 WHPC)
   • behoudens in gevallen art. 81 § 3- Niet-conformiteit met beschrijving in aanbod
    • - gebrekkige informatie consument (art. 78 – art. 79, § 1)
 • vóór het verstrijken van de verzakingstermijn mag geen voorschot gevraagd worden (art. 80, § 3 WHPC)
 • recht op verzaking van de kredietovereenkomst bij verkoper aangegaan binnen de termijn van het oorspronkelijk verzakingsrecht (art. 81, § 4 WHPC)
verzakingsrecht gevolgen1
verzakingsrecht gevolgen
 • In detail: verbod betaling of voorschot te eisen vóór het verstrijken van de verzakingstermijn van zeven dagen
 • Interpretatie
  • in een internet-omgeving: vaak wordt gevraagd kredietkaartnummer en vervaldatum door te geven
    • eisen van betaling?
  • Opheffing van verbod indien verkoper bewijst dat hij regles respecteert, vastegelegd bij KB met het oog op het toelaten van de terugbetaling (cfr. art. 80, § 3, lid 2) van de door de consument gestorte bedragen  KB ontbreekt (art. 80, § 3, lid 3 WHPC)
   • Pistes: zekerheidsstelling, tijdelijke blokkering van de sommen, verzekering, labelling,…
verzakingsrecht gevolgen2
verzakingsrecht gevolgen
 • Betalingsmodaliteiten voorgesteld aan consument, waarbij één de betaling na verstrijken van bedenkingtermijn betreft
  • Wat indien gunstiger kostenaanrekening voor consument die onmiddellijk betaalt (onderstel: aangerekende kosten weerspiegelen werkelijke kosten)?
verzakingsrecht gevolgen3
verzakingsrecht gevolgen
 • In detail: verzaken aan kredietovereenkomst (art. 81, § 4)
 • In geval van verzaking aan de overeenkomst (art. 80), kan de consument die een kredietovereenkomst slott teneinde de betaling van het product of van de dienst, voorwerp van de overeenkomst, volledig of gedeeltelijk te financieren, deze kredietovereenkomst verzaken zonder kosten nocht vergoeding op voorwaarde:
  • Dat de kredietovereenkomst werd gesloten met de verkoper of verstrekt door een derde, voorzover er een akkoord bestaat tussen deze derde en de verkoper, met als doel het verzekeren van de financiering van de verkoop door deze laatste, en,
  • Dat de verzaking aan de krediet overeenkomst geberut binnen de termijnen en volgens de modaliteiten, bedoeld in artikel 80 WHPC
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang

duur

aanvang

 • 7 dagen3 maand, indien de informatieverplichting ná contract niet wordt nageleefd (art. 80, §2 juncto art. 79, §1)
  • bij remediëring: onmiddellijk na informatie, begint een periode van 7 dagen
 • termijn gaat in de dag na de levering van het goed
 • of dag na het sluiten van de dienstenovereenkomst
  • (of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichting in art; 79, § 1 is voldaan)
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang1
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang
  • Art. 80, § 1
 • …ten minste zeven werkdagen
  • Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:
  • voor de producten, te rekenen vanaf de dag na levering aan de consument wanneer aan de informatieverplichtingen in art. 79, § 1 , voldaan is;
  • Voor de diensten, te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de ifnoramtieverplcihtingen voorzien in art. 79, § 1, voldaan is, zo daaran werd voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in volgende paragraaf vermelde termijn van drie maanden niet overschrijdt
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang2
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang
  • Art. 80, § 2
 • Wanneer de verkoper niet heeft voldaan aan de verplichtingen van art. 79, § 1, is de verzakingstermijn drie maanden.
 • Deze termijn gaat in:
  • Voor de producten, te rekenen vanaf de dag na levering aan de consument;
  • Voor de diensten, te rekenen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst
 • Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen, bedoeld in art. 79, § 1, verstrekt zijn, begint de termijn van zeven werkdagen, vermeld in § 1, te lopen de dag na de ontvangst van de inlichtingen
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang3
verzakingsrecht duur en ogenblik van aanvang
 • Wat bij opeenvolgende leveringen? (art. 80, § 2, voorlaatste lid)
 • Verzakingstermijn begint te lopen de dag na de eerste levering
 • Naleving verzakingstermijn door consument (art. 80, § 2, laatste lid)
 • Verzaking vóór het einde van de termijn ter kennis brengen
  • Niet: ogenblik van terugsturen van geleverde product
verzakingsrecht terugbetaling
verzakingsrecht terugbetaling
 • Art. 80, § 3, lid 2 WHPC – Terugbetaling
 • Bij uitoefening van het verzakingsrecht
 •  verkoper gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen
   • zonder kosten
   • binnen dertig dagen die volgen op verzaking
3 uitvoering van de overeenkomst op afstand
3 - uitvoering van de overeenkomst op afstand
 • binnen de 30 dagen na bestelling (art. 81 § 1)
   • behoudens anders overeengekomen
  • Sanctie: ontbinding van rechtswege (zonder kosten/vergoeding voor consument), schadevergoeding
   • Mogelijkheid tot verlengen van uitvoeringstermijn
 • verzending op risico verkoper (art. 81 § 2)
4 betalingsbepalingen betreffende overeenkomsten op afstand
4 – betalingsbepalingen betreffende overeenkomsten op afstand
 • art. 81 § 5
 • Frauduleus gebruik
 • instrumenten voor elektronische overdracht van geldmiddelen(Wet 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen – art. 2, 1°, a), b) en, c)) of oplaadbaar instrument (> €125,-)
  • Kaarten (Bancontact, Visa, Proton), home-banking (telefoon, internet)
4 betalingsbepalingen betreffende overeenkomsten op afstand1
4 – betalingsbepalingen betreffende overeenkomsten op afstand
 • Consument kan (in kader van overeenkomst op afstand)annulering van de transactie vragen
  • Hypotheses: art. 8, § 4 Wet 17 juli 2002
  • Gebruik van instrument zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie
  • Enkele gebruik van vertrouwelijke code of ander soorgelijk bewijs van identiteit is onvoldoende om tot aansprakelijkheid houder te leiden
 • Annulering  uitgever van kaart betaalt binnen kortst mogelijke termijn terug
 • Uitzondering: fraude / grove nalatigheid houder
c bewijs
c - bewijs

de bewijslast rust op verkoper

Art. 82. § 1 In het geval van overeenkomsten op afstand, komt het bewijs .

[1] vanhet bestaan van een voorafgaande informatie,

[2]van een schriftelijke of op eenduurzame drager neergelegde bevestiging,

[3]van de eerbiediging van de termijnen en

[4]van de instemming van de consument, aan de verkoper toe.

3 aard van de regeling
§ 3. aard van de regeling

art. 82 § 3

Elk beding waarbij de consument verzaakt aan het voordeel van de rechten die hem door deze afdeling worden toegekend, wordt als niet geschreven beschouwd.

4 ipr bepaling
§ 4. ipr-bepaling

art. 82 § 4

wanneer er een nauwe band bestaat tussen een geschil en één van de Europese landen

is elk beding nietig waarbij

het recht toepasselijk wordt verklaard van een niet-lidstaat

5 delegatie
§ 5. Delegatie

art. 83

§ 1 – In het kader van deze afdeling kan de Koning

1° tot 6° […]

bijv. 3° - diensten of categoriën van diensten uitsluiten uit toepassingsgebied van afdeling of sommige bepalingen  KB 18 november 2002

§ 2 – Voorafgaanderaadpleging

Raad voor Verbruik

Hoge Raad voor de Middenstand

6 ter afsluiting geneesmiddelen en vrij verkeer
§ 6. Ter afsluiting – geneesmiddelen en vrij verkeer

Art. 26 bis, § 3 KB 31 mei 1885 houdende goedekeruing der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisteren

geen enkel geneesmiddel mag worden afgeleverd buiten de officina van de apotheker (verzending per post/bezorging aan huis enkel toegelaten indien zieke of gemachtigde de geneesmiddelen in de apotheek heeft besteld)

Absoluut verbod van verkoop op afstand ?

 Wat met beginselen van het vrij verkeer

6 ter afsluiting geneesmiddelen en vrij verkeer1
§ 6. Ter afsluiting – geneesmiddelen en vrij verkeer

H.v.J. C-322/01, 11 december 2003 (Deutscher Apothekerverband/0800 DocMorris, Jacques Waterval)

 • Nationaal verbod op postorderverkoop van geneesmiddelen die in de betrokken lidstaat uitsluitend in de apotheken mogen worden verkocht  maatregel van gelijke werking (art. 28 EG-Verdrag)
 • Rechtvaardiging op grond van art. 30 EG-Verdrag mogelijk bij receptplichtige geneesmiddelen
  • Vergelijk: reclameverbod op postorderverkoop van receptvrije geneesmiddelen in de lidstaat waar zij enkel in apotheken mogen worden verkocht versusRichtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetbeoek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik
feed back
Feed-back

VRAGEN

Bertel.DeGroote@UGent.Be