het begeleiden van afstuderen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het begeleiden van afstuderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het begeleiden van afstuderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Het begeleiden van afstuderen - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Het begeleiden van afstuderen. Thema 1: Opzet onderzoek: probleemstelling. Kenniscentrum Management Economie en Recht Haarlem, 10 januari 2012 Dr. Daan Andriessen. Agenda. Opzet van de scholing De nieuwe afstudeerhandleiding Wat is onderzoek in de HBO bachelor?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het begeleiden van afstuderen' - chapa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het begeleiden van afstuderen

Het begeleiden van afstuderen

Thema 1: Opzet onderzoek: probleemstelling

 • Kenniscentrum Management Economie en Recht
 • Haarlem, 10 januari 2012Dr. Daan Andriessen
agenda
Agenda
 • Opzet van de scholing
 • De nieuwe afstudeerhandleiding
 • Wat is onderzoek in de HBO bachelor?
 • Kwaliteitscriteria voor onderzoek
 • Probleemstelling van onderzoek
   • Van veldprobleem naar probleemstelling
   • Kwaliteitscriteria voor probleemstellingen
opzet van de scholing 1
Opzet van de scholing (1)
 • Interactief & Concreet
 • Op basis van casusmateriaal dat door de docenten zelf wordt aangeleverd
 • Over de locaties heen in Noord en in Zuid (om van elkaar te leren en kennis te delen en te verspreiden)
 • Verplicht voor alle afstudeerbegeleiders, de helft dit jaar en de andere helft volgend jaar
opzet van de scholing 2
Opzet van de scholing (2)
 • Meerdere sessies, thematisch ingericht, die parallel lopen aan het afstudeerproces
 • Rode draad: hoe begeleid ik de student bij het onderzoeken? Deze vraag komt bij ieder thema terug
 • De nieuwe afstudeerprocedure conform de nieuwe handleiding is in de teams besproken en wordt bekend verondersteld
wat vinden jullie lastig bij het begeleiden van afstudeeronderzoek
Wat vinden jullie lastig bij het begeleiden van afstudeeronderzoek?
 • Formuleer een prangende vraag
de nieuwe afstudeerhandleiding mer
De nieuwe afstudeerhandleiding MER
 • Ontwikkeld op basis van de bestaande handleidingen
 • Belangrijkste verschillen mbt onderzoek:
  • Meer tijd voor ontwikkelen probleemstelling, deelvragen en methodologie, op basis van literatuuronderzoek
  • Gebruik van kwaliteitscriteria tijdens de begeleiding
  • Kwaliteitscriteria gebaseerd op werk van Heinze Oost en in overeenstemming criteria NVAO
  • 4-ogen principe bij beoordeling PvA en afstudeerrapport
formele definitie van onderzoek 1
‘Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan’ (Verschuren, 1994).Formele definitie van onderzoek (1)
formele definitie van onderzoek 2
Formele definitie van onderzoek (2)
 • Doelbewust: vanuit probleemveld, gericht op beantwoorden van probleemstelling en deelvragen
 • Methodisch: systematisch en volgens erkende methoden en wetensch. criteria te werk gaan
 • Vragen: ‘zonder vragen geen...’
 • Plan: methodologie en onderzoekplan (acties, instrumenten, tijd en geld)
onderzoek op hbo bachelor niveau
Onderzoek op HBO bachelor niveau?
 • Nieuwe kennis= nieuw voor de wereld met bredere geldigheid dan het individuele geval
 • of
 • Nieuwe kennis= nieuw voor de opdrachtgever en relevant voor het individuele geval

HBO Bachelor

de handelingscyclus van strien 1986
De handelingscyclus (Van Strien, 1986)

1. Probleemkluwen

2. Probleemkeuze

3. Diagnose/analyse

4. Plan/ontwerp

5. Ingreep/

implementatie

6. Evaluatie

Strien, P.J. van (1986) Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum, 1986

de handelingscyclus bij praktijkgerichte vraagstukken
De handelingscyclus bij praktijkgerichte vraagstukken

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

de onderzoekscyclus
De onderzoekscyclus

Rapportage &

Presentatie

Doelstelling

Probleemstelling

Deelvragen

1e deel literatuur-studie

Conclusies &

Aanbevelingen

6

1

5

4

2

 • Onderzoeksplan:
 • Methodologie
 • Tijdsplanning

3

Data analyse

Data verzameling (waaronder nadere literatuurstudie)

= Plan van Aanpak

onderzoek in hbo handelingscyclus plus onderzoekscyclus leen 2011
Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011)

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

6

6

6

6

1

1

1

1

5

5

5

5

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Onderzoekscyclus

Leen, Jan (2011) Mondelinge communicatie

veel voorkomende combinaties 1
Veel voorkomende combinaties (1)

Hoe kan … verbeterd worden?(functie: ontwerpen)

OP BASIS VAN

6

1

5

DIAGNOSE

ONTWERP

4

2

3

VOORSTEL VOOR

Onderzoekscyclus

veel voorkomende combinaties 2
Veel voorkomende combinaties (2)

Wat is het effect van …(functie: evalueren)

OP BASIS VAN

6

1

5

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

4

2

3

Onderzoekscyclus

veel voorkomende combinaties 3
Veel voorkomende combinaties (3)

Hoe goed is plan …?(functie: evalueren)

OP BASIS VAN

6

1

5

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

4

2

3

Onderzoekscyclus

veel voorkomende combinaties 4
Veel voorkomende combinaties (4)

Hoe kan … verbeterd worden en wat zijn daarvan de effecten?(functie: ontwerpen & evalueren)

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

6

1

5

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

4

2

3

VOORSTEL VOOR

Onderzoekscyclus

kwaliteitscriteria zijn hoeksteen bij afstuderen
Kwaliteitscriteria zijn hoeksteen bij afstuderen
 • Kwaliteitscriteria vertellen student aan welke eisen het eindproduct moet voldoen -> vooraf geven en mee laten oefenen
 • Student kan zich dan afvragen: wat moet ik allemaal doen in het onderzoek om deze kwaliteit te realiseren?
 • Docent kan criteria als leidraad gebruiken bij de begeleiding
 • Dezelfde kwaliteitscriteria worden gebruikt bij het beoordelen van het eindproduct
kwaliteitscriteria mer inholland
Kwaliteitscriteria MER Inholland
 • Gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Heinze Oost (Oost & Markenhof, 2002)
 • Aangevuld met criteria voor praktijkgericht onderzoek (Andriessen & Van Weert 2008)
 • Getoetst aan en aangevuld met criteria NVAO (onderzoek BE Inholland december 2010)
 • In handzaam formulier gezet door cluster Finance Inholland
probleemstelling van onderzoek
Probleemstelling van onderzoek
 • http://www.inholland.nl/bibliotheek/digitalebibliotheek/themasites/algemeen/onderzoek+en+wetenschap.htm
3 probleemstelling
3. Probleemstelling
 • “Onderzoek begint met iemand die iets niet weet of snapt. Die vraag houdt hem bezig, ergert hem, prikkelt zijn nieuwsgierigheid. (…) De vraag is te moeilijk om snel even te beantwoorden. (…) Die moeilijk te beantwoorden vraag wordt de probleem-stelling genoemd.” (Oost en Markenhof, 2002)
 • Begripsverwarring:
  • Probleemstelling = vraagstelling = onderzoeksvraag = hoofdvraag
  • Veldprobleem ≠ probleemstelling
  • Doelstelling = einddoel van het onderzoek
  • Veldprobleem → doelstelling → probleemstelling → deelvragen
 • Een probleemstelling is een zin met een vraagteken!
wat vinden jullie lastig bij het begeleiden van het ontwikkelen van een probleemstelling
Wat vinden jullie lastig bij het begeleiden van het ontwikkelen van een probleemstelling?
 • Formuleer een prangende vraag
van veldprobleem naar probleemstelling 1 1
Van veldprobleem naar probleemstelling1 (1)
 • Veldprobleem = het probleem in de praktijk (vaak gegeven door opdrachtgever)
 • Problemen bestaan niet. Een situatie is pas een probleem als iemand dat ervan maakt (Vermaak, 2009)
 • Belangrijke vraag: wie bepaalt dat iets een probleem is?

Veldprobleem

Kennis-probleem

Probleem-stelling

1) Andriessen, D. (2011) Veldprobleem, kennisprobleem, deelvragen, in: Van Aken en Andriessen, Handboek ontwerpgericht onderzoek, Den Haag: Boom Lemma

van veldprobleem naar probleemstelling 2
Van veldprobleem naar probleemstelling (2)
 • Veldprobleem = een verschil tussen een bestaande en een gewenste situatie
 • Dit maakt een diagnose noodzakelijk:
  • Wat is de feitelijke situatie? Wat is de gewenste situatie? Wat is het gat tussen de feitelijke en de gewenste situatie?
  • Wat zijn de oorzaken van dit gat?

Veldprobleem

Kennis-probleem

Probleem-stelling

van veldprobleem naar probleemstelling 3
Van veldprobleem naar probleemstelling (3)
 • Veldprobleem oplossen vereist:
  • Mensen & Middelen
  • Tijd & Gelegenheid
  • Kennis
 • Student richt zich alleen op het aanleveren van (een deel van) de kennis
 • Kennisprobleem = het gat tussen de bestaande en de benodigde kennis om het probleem (deels) op te lossen

Veldprobleem

Kennis-probleem

Probleem-stelling

van veldprobleem naar probleemstelling 4
Van veldprobleem naar probleemstelling (4)
 • Kennisprobleem is vaak heel groot
 • De student moet dus een keuze maken
 • Probleemstelling = de vraag die het deel van het kennisgat verwoordt dat in het onderzoek wordt opgevuld
 • Vereist:
  • Kennis van zaken (literatuurstudie)
  • Focus
  • Onderhandelen

Veldprobleem

Kennis-probleem

Probleem-stelling

kennis

focus

maken van probleemstelling
Maken van probleemstelling
 • Functioneel
 • Inhoudelijk verankerd
 • Relevant
 • Afgebakend
 • Precies
een probleemstelling is functioneel
Een probleemstelling is functioneel

Bron: Oost & Markenhof, 2002

een probleemstelling is functioneel 2
Een probleemstelling is functioneel (2)

Bron: Oost & Markenhof, 2002

reviewen van 2 plannen van aanpak
Reviewen van 2 Plannen van Aanpak
 • Afstuderen op basis van een onderzoek bij Manpower op het gebied van diversiteits-management
 • Woonlústen hypotheek
doelstelling 1
Doelstelling1
 • In dit onderzoek willen wij zo’n analyse van verwachte woonlasten en besparingsmogelijkheden (woonlusten) in beeld brengen. Door te analyseren welke besparingen op de woonlasten mogelijk zou zijn op basis van de bovenstaande en verdere uitgangspunten. Als dat positief uitvalt, willen we nagaan of de bijbehorende maatregelen via de gevraagde hypothecaire geldlening of met een extra (voor)financiering haalbaar is en voordelen kan opleveren. Voor de klant in de vorm van besparingen. En voor de bank in de vorm van onderscheidend vermogen in de hypotheekmarkt. (p.11)
 • Beschrijf en bereken wat gewenste en noodzakelijke inspanningen en investeringen op korte en langere termijn zouden moeten zijn en wat het verwachte rendement is van deze investeringen op (middel) lange termijn. (p. 4)

1) NVAO: Wat willen we (laten) bereiken met dit project: onderzoeksdoelen?

slide39

Functioneel: Maakt de scriptie duidelijk wat de onderzoeksfunctie van de probleemstelling is?Wat is de onderzoeksfunctie in scriptie 1 en 2?

 • “Kan Manpower als organisatie significant beter functioneren door de verschillen tussen medewerkers met diverse culturele achtergronden gericht te benutten”? (p.5)
 • “We willen nu nagaan of een bredere doelstelling – het verminderen van woonlasten – voor consumenten aansprekender is.” (p.12)
onderzoeksfuncties manpower op basis van doelstelling
Onderzoeksfuncties Manpower op basis van doelstelling

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

Evalueren

Ontwerpen

Voorspellen

(is een vorm van verklaren)

onderzoeksfuncties manpower op basis van probleemstelling
Onderzoeksfuncties Manpower op basis van probleemstelling

OP BASIS VAN

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

Evalueren

Voorspellen

(is een vorm van verklaren)

onderzoeksfuncties rabobank op basis van probleem en doelstelling
Onderzoeksfuncties Rabobank op basis van probleem- en doelstelling

OP BASIS VAN

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

 • Evalueren
 • voor consument
 • Voor Rabobank?

Voorspellen

(is een vorm van verklaren)

probleemstelling is inhoudelijk verankerd
Probleemstelling is inhoudelijk verankerd
 • Uitleg wordt gegeven over:
  • Het kennisgebied waarop het onderzoek betrekking heeft (bv. ondernemerschap, zakelijke dienstverlening)
  • Het thema waar het onderzoek over gaat(bv. acquisitie bij Private Banking, solvabiliteitsregelgeving de verzekeringsbranche)
  • Hoe het thema aansluit bij de problematiek van organisatie waarin het onderzoek plaats vindt en de context (sociaal, maatschappelijk, cultureel, economisch, internationaal)
 • Scriptie 1 en 2?
een probleemstelling is relevant
Een probleemstelling is relevant
 • Probleemstelling:
  • Heeft betrekking op een problematische situatie in de beroepspraktijk
  • Kan bij beantwoording een bijdrage leveren aan oplossing van de problematische situatie
  • Is nog niet beantwoord
  • Is geaccepteerd door de klant

Scriptie 1 en 2?

probleemstelling is afgebakend
Probleemstelling is afgebakend
 • Aannemelijk wordt gemaakt dat de probleemstelling een optimaal bereik heeft.
  • Vraag moet qua complexiteit op hbo-niveau zijn
  • Beantwoorden van de vraag moet voldoende werk opleveren gedurende de onderzoeksperiode, rekening houdend met:
   • Beschikbaarheid van informatie
   • Aantal betrokken stakeholders, afdelingen, processen
  • Beantwoorden van de vraag moet haalbaar zijn in de onderzoeksperiode gegeven bovenstaande factoren
 • Scriptie 1 en 2?
een probleemstelling is precies
Een probleemstelling is precies
 • Wat is het domein?
  • Waar gaat de vraag over?
 • Wat zijn de centrale begrippen en zijn ze goed gedefinieerd?
  • Welke begrippen worden gebruikt om iets over het domein te zeggen?
  • Hoe goed gedefinieerd zijn die?
 • Wat is de eventuele relatie tussen de centrale begrippen en is die te onderzoeken?
een probleemstelling is precies1
Een probleemstelling is precies
 • Wat is het domein?
  • Diversiteitsbeleid van Manpower
 • Wat zijn de centrale begrippen en zijn ze goed gedefinieerd?
  • significant beter functioneren
  • de verschillen tussen medewerkers met diverse culturele achtergronden
  • gericht benutten
 • Wat is de eventuele relatie tussen de centrale begrippen en is die te onderzoeken?
  • kan het gericht benutten van verschillen leiden tot significant beter functioneren
een probleemstelling is precies2
Een probleemstelling is precies
 • Wat is het domein?
  • Hypotheekverstrekking bij de Rabobank
 • Wat zijn de centrale begrippen en zijn ze goed gedefinieerd?
  • een bredere doelstelling – het verminderen van woonlasten –
  • consumenten
  • aansprekender
 • Wat is de eventuele relatie tussen de centrale begrippen en is die te onderzoeken?
  • is een bredere doelstelling – het verminderen van woonlasten – voor consumenten aansprekender
volgende bijeenkomsten
Volgende bijeenkomsten
 • Noord:
 • Thema 2: 9 februari
 • Thema 3: 16 februari         
 • Thema 4: 8 maart 
 • Thema 5: 27 maart
 • Zuid:
 • Thema 2: 24 januari           
 • Thema 3: 14 februari         
 • Thema 4:  28 februari         
 • Thema 5: 27 maart

Iedereen kan gevallen inbrengen ter bespreking.

Graag een week van tevoren mailen naar Daan Andriessen.

functioneel de deelvragen bepalen de onderzoekstructuur
Functioneel: De deelvragen bepalen de onderzoekstructuur
 • De probleemstelling is uitgewerkt in deelvragen waarvan een deel theoretisch zijn en een deel empirisch
 • De deelvragen zijn volledig, dwz door de deelvragen te beantwoorden krijg je alle informatie die nodig is voor het beantwoorden van de probleemstelling
 • De logische volgorde klopt
  • Vraag 1 gaat vooraf aan vraag 2 als vraag 1 een antwoord oplevert dat nodig is om vraag 2 te beantwoorden
 • Samen vormen de deelvragen de onderzoeksstructuur
 • Met behulp van de deelvragen bepaal je de onderzoekstrategieën die je gaat gebruiken
iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur definieren
Iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur: DEFINIEREN
 • Beschrijvende deelvragen:
  • Wat zijn de kenmerken van A?
  • Wat zijn de kenmerken van de familie of klasse?
 • Vergelijkende deelvragen:
  • Wat zijn de overeenkomsten van A en B?
  • Wat zijn de verschillen tussen A en B?
iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur vergelijken
Iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur: VERGELIJKEN
 • Beschrijvende deelvragen:
  • Wat zijn de kenmerken van A?
  • Wat zijn de kenmerken van B?
 • Vergelijkende deelvragen:
  • Wat zijn de overeenkomsten van A en B?
  • Wat zijn de verschillen tussen A en B?
iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur evalueren
Iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur: EVALUEREN
 • Beschrijvende deelvragen:
  • Wat zijn de kenmerken van A?
  • Wat zijn de kenmerken van de norm?
 • Vergelijkende deelvragen:
  • Wat zijn de overeenkomsten van A en de norm?
  • Wat zijn de verschillen tussen A en de norm?

OP BASIS VAN

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur ontwerpen
Iedere onderzoeksfunctie heeft een eigen onderzoekstructuur:ONTWERPEN

DIAGNOSE

ONTWERP

Ontwerpende deelvragen:

 • Welke oplossingen zijn er bekend?
 • Welke eisen stellen we aan de oplossing?

Vergelijkende deelvragen:

 • Wat zijn de overeenkomsten van de oplossing en de eisen?
 • Wat zijn de verschillen tussen de oplossing en de eisen?

Verklarende deelvragen:

 • Wat maakt dat de oplossing gaat bijdragen aan het wegnemen van het probleem?

Beschrijvende deelvragen:

 • Wat zijn de kenmerken van situatie A?
 • Wat zijn de kenmerken van de norm?

Vergelijkende deelvragen:

 • Wat zijn de overeenkomsten van A en de norm?
 • Wat zijn de verschillen tussen A en de norm?

Verklarende deelvragen:

 • Wat maakt dat er verschillen zijn tussen A en de norm?

Evalueren

Evalueren

de onderzoeksstructuur van
De onderzoeksstructuur van

Is de probleemstelling uitgewerkt in deelvragen waarvan een deel theoretisch is en een deel empirisch?

Vormen de deelvragen samen een onderzoekstructuur die past bij de onderzoeksfunctie?

 • Wat verstaat men onder het onderwerp diversiteitsmanagement?
 • Welke culturen zijn er binnen Nederland en hoe verhouden zij zich tot de Nederlandse beroepsbevolking?
 • Wat zijn de waargenomen effecten van een diversiteitsbeleid?
 • Hoe kijken andere bedrijven binnen de uitzendbranche aan tegen het onderwerp culturele diversiteit?
 • Op welke manier kan Manpower gebruik maken van deze verschillen?
 • Hoe is te kwantificeren wat het rendement is van beleid dat gericht is op het gebruik maken van deze culturele diversiteit?
onderzoeksfuncties manpower op basis van doelstelling1
Onderzoeksfuncties Manpower op basis van doelstelling

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

Evalueren

Ontwerpen

Voorspellen

(is een vorm van verklaren)

onderzoeksfuncties manpower op basis van probleemstelling1
Onderzoeksfuncties Manpower op basis van probleemstelling

OP BASIS VAN

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

Evalueren

Voorspellen

(is een vorm van verklaren)

de onderzoeksstructuur van1
De onderzoeksstructuur van

Is de probleemstelling uitgewerkt in deelvragen waarvan een deel theoretisch is en een deel empirisch?

Vormen de deelvragen samen een onderzoekstructuur die past bij de onderzoeksfunctie?

 • Welke van de variabele woonlasten kunnen het meest effectief worden beïnvloed met maatregelen die op afzienbare termijn besparingen opleveren?
 • Is een eventuele beperking van de woonlasten groot genoeg om daarmee werkelijk een voordeel te bereiken?
 • Kunnen voorfinancieringen daarvan via de hypotheek of aanvullende financiering worden ingezet?
 • Kan daarmee voor de klant een voordeel worden bereikt dat anders onhaalbaar is en is dit voordeel groter dan de extra rentelasten van een ruimere hypotheek?
 • Welke rol spelen de kosten van gas, licht en water daarbij en hoe zijn die positief te beïnvloeden?
de onderzoeksstructuur van2
De onderzoeksstructuur van
 • Kunnen klimaatvriendelijke toepassingen daarbij een mogelijk belangrijk aandeel vormen? Zijn klanten voor zulke zaken te porren?
 • Zijn de eventueel te bereiken woonlusten groot genoeg om daarmee promotie voor klantenwinning en –binding te doen?
 • Kan de Rabobank zich hiermee positief onderscheiden tussen andere hypotheekaanbieders?
 • Is er een actieve rol voor de bank weggelegd in de individuele maatwerkanalyse voor de klant en wat moet de bank daar dan voor doen? Brengt dat rendabele kosten met zich?
 • Hoe is dit instrument in te zetten in de promotie voor de Rabobank als hypotheekverstrekker?
 • Zijn klanten geïnteresseerd te krijgen voor een hypotheekvorm onder de belofte dat deze niet alleen bijdraagt aan de algehele vermindering van hun woonlasten, maar bovendien het persoonlijk budget ten goede komt en zuinig gedrag bevordert?
slide61
Voor meer infromatie:
 • Daan.Andriessen@inholland.nl
veel voorkomende combinaties 11
Veel voorkomende combinaties (1)

Hoe kan … verbeterd worden?(functie: ontwerpen)

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

OP BASIS VAN

6

1

5

DIAGNOSE

ONTWERP

IMPLEMENTA-TIE

EVALUATIE

4

2

3

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

VOORSTEL VOOR

Onderzoekscyclus