rahvusvaheline vaade n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rahvusvaheline vaade PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rahvusvaheline vaade

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
kurt

Rahvusvaheline vaade - PowerPoint PPT Presentation

230 Views
Download Presentation
Rahvusvaheline vaade
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Üldine kontekst, sotsiaalste ootuste ja kultuuri mõju, paari riigi ülevaade, expatriate pay Rahvusvaheline vaade

 2. Rahvusvaheline kontekst INSTITUTSIONAALNE Kultuur Konku-rendid MAJANDUSLIK Sotsiaalsed ootused Omandi-suhted RAHVUSVAHELINE Ameti-ühingud Maksud Ettevõtte edu ja sisemine õiglus Juhi autonoo-mia Demo-graafia TASUSÜSTEEM Tehnoloogia Innovatsioon Teadmised/oskused Hoiakud/ eelistused Strateegia ORGANISATSIOONILINE TÖÖTAJAST JOHTUV Milkovich , et al (2011)

 3. Sotsiaalsed ootused • Ühiskonna ootused tööandja käitumisele ja riikliku sekkumise määr Belgia Soome Iirimaa tsent-raliseeritud Saksamaa Itaalia Holland Rootsi SOTSIAALNE LEPING Tšehhi Ungari Poola UK USA detsent-raliseeritud organisatsioon sektor riik ESMANE LÄBIRÄÄKIMISTE TASAND Milkovich, et al (2011)

 4. Kultuur www.geert-hofstede.com

 5. Kulude võrdlus • Tervishoiu korraldus • Pensionikorraldus • Kommunikatsioon • Kommutatsioon • Elamiskulu • Ostujõud • Big Mac indeks http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm • Ostujõu pariteet http://pwt.econ.upenn.edu/

 6. Big Mac

 7. Jaapan • Inimene on olulisem kui amet • Vanus ja kompetents on olulisemad kui tulemus • Sisemine õiglus on tähtsam kui konkurentsivõime • Põhipalk – staaž ja kompetents • Boonus – 20-40% aasta sissetulekust kulude juhtimise eesmärgil • Soodustused – eluasemekulude kandmine, ülalpeetava toetus • Kohustuslik tervisekindlustus, koolieeliku toetus

 8. Saksamaa • 90 õigusakti • Sektoripõhised tasutariifid • Põhipalk – ametikoha väärtus ja töötaja vanus • Boonused – 20-30% sissetulekust tootlikkuse ja tulemuste põhjal • Soodustused • kõrged sotsiaalmaksud riiklike hüvede pakkumiseks • pensioniplaanid, eluasemelaenud, elukindlustus • ametiautod ja mobiiltelefonid

 9. Globaalsed valikud • Mõtleme globaalselt, tegutseme lokaalselt • Peakontor otsustab • Mõtleme ja tegutseme globaalselt ja lokaalselt

 10. Expatriate pay • Töötajad, kes töötavad ja elavad ajutiselt võõrriigis • Ärireis • Projektipõhine töö kestusega kuni 6 kuud • Lühiajaline töötamine kestusega 6-12 kuud • Pikemaajaline töötamine rohkem kui 12 kuud (expatriate) • Local employment • Maksustamine • Kolimisega seonduv • Sisseelamine uude keskkonda • Kodumaaga ühenduse pidamine • Naasemine

 11. Bilansipõhine tasustamine Maksud + 1 000 EUR Maksud 2 000 EUR Eluase Eluase 2 000 EUR + 700 EUR Tooted ja teenused 2 000 EUR Tooted ja teenused Säästud 1 000 EUR Säästud Sissetulek kodumaal 7 000 EUR Samaväärne sissetulek võõrriigis 8 300 EUR