rahvusvaheline kaubandus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS. REET TUISK HG 2009. Äri levikut üle riigi piiride on soodustanud 3 asjaolu:. Välisinvesteeringuid reguleerivate tõkete vähenemine kommunikatsiooni- ja veokulude alanemine sise- ja rahvusvahelise väärtpaberituru arenemine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS' - riona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rahvusvaheline kaubandus

RAHVUSVAHELINE KAUBANDUS

REET TUISK

HG 2009

ri levikut le riigi piiride on soodustanud 3 asjaolu
Äri levikut üle riigi piiride on soodustanud 3 asjaolu:
 • Välisinvesteeringuid reguleerivate tõkete

vähenemine

 • kommunikatsiooni- ja veokulude alanemine
 • sise- ja rahvusvahelise väärtpaberituru arenemine
3 minutilise telefonik ne hind new york london constant 1990 u s
3-minutilise telefonikõne hind: New-York – London(Constant 1990, U.S. $)
slide7
Suurt kasu on saanud arenenud riigid:
 • uued avanevad turud nende toodetele, globaalne tootmine
 • liberaalne investeerimiskeskkond – uued võimalused

nende haare ja turujõud kasvab.

 • Kasvavad finantsurud – tulusamad invest.võimalused.
 • + tehnoloogiline edumaa + omandiõiguste levik (läbi

WTO).

 • Kasu on lõiganud ka väike grupp arengumaid: ekspor-

di kasv ja FDI sissevool – NIE grupp Ida-Aasiast.

 • + veel mõned Aasia riigid, EL-liikmekandidaadid
 • Mehhiko ja Tšiili L-Am’st.
slide10
Kaasaja majanduses ei eksisteeri suletud

lokaalseid turge, vaid on terviklik maailmaturg,

kus liiguvad

 • Tooted
 • Tehnoloogia
 • Informatsioon
 • kapital.

TOO IGA VALDKONNA PUHUL KONKREETSED NÄITED JA SELGITA PIKEMALT

slide11

+

Eksport – oma maa kaupade ja teenuste müük välismaale

Import – välismaal toodetud kaupade ja teenuste ostminekodumaiseks kasutamiseks

KAUBAD &

TEENUSED

KAUBAD &

TEENUSED

IMPORT

EXPORT

RAHA

K A U B A N D U S B I L A N S S

= EKSPORT – IMPORT

Kui EKSPORT < IMPORT, on kaubandusbilanss

Kui EKSPORT > IMPORT, on kaubandusbilanss

jaapani firmad on os anud h sti
Jaapani firmad on osanud hästi:
 • Turge valida (eelistavad uudseid dünaamilisi alafinantseeritud kõrge teadus- ja madala materjalimahukusega turge);
 • Turule siseneda (kasutavad põhjalikke turu- uuringuid, läbikaalutud stardistrateegiaid, tihedat turustus- ja teenindusvõrku ning lähikasumitest loobumist);
 • Suurendada ja kaitsta oma turuosa (uuenevad konkurentidest kiiremini).
slide13
Teisedki Aasia maad- Lõuna- Korea, Taiwan,

Malaisia, Hongkong, Tai, Filipiinid, Vietnam ja

Singapur- on edukalt võistelnud rahvusvahelisel

turul. Neid iseloomustab:

 • väljapoole orienteeritus
 • kõrge säästu- ja investeeringutase
 • tuginemine töömahukate kaupade ekspordile (tekstiil, rõivad, jalatsid, mänguasjad, elektroonikakaubad).
keskaja kaubavood
KESKAJA KAUBAVOOD

SELGITA 16.SAJ KAUBAVOOGUDE SISU JA KUJUNEMIST. PÕHJENDA

kaasaja kaubavood
KAASAJA KAUBAVOOD

SELGITA KAASAJAL TOIMIVATE KAUBAVOOGUDE SISU, PÕHJENDA.

slide16
Majanduse internatsionaliseerumine ja globaliseerumine: Väliskaubandus (eksport) on muutunud majanduse kasvu olulisemaks faktoriks:

SÕNASTA GRAAFIKU PÕHJAL VALITSEV SEADUS-PÄRASUS, SELGITA PÕHJUSI.

slide17

SELGITA, MIS RIIKIDES JA MIKS ON EKSPORDI OSAKAAL RKP-S SUURIM?

MIKS EI OLE SELLE OSAKAAL VÄGA SUUR USA-S?

slide19
Väliskaubanduslikud kitsendused:

OTSESED:

Tollimaks

 • Tollimaksuks nimetatakse sisseveetavalt kaubalt võetavat maksu või lõivu.
 • Tollimaksude liigid:
  • 1.väärtuseline tollimaks
 • Maks moodustab kindla protsendi imporditava kauba hinnast.
  • 2. kindel tollimaks
 • Kui tollimaks on kehtestatud imporditava kauba ühikule ega ei sõltu kauba hinnast, on tegemist kindla tollimaksuga.
slide20
3. kombineeritud tollimaks
 • Nimetatud tollimaks on kahe eeltoodu kombinatsioon ja on esitatav summana, kus tasutakse :
  • väärtuseline tollimaks, kindel tollimaks,
  • liikuv tollimaks
  • Liikuv maks ei ole määratud kindla rahasumma või protsendina kauba hinnast, vaid on seotud teiste teguritega. Liikuv tollimaks muutub vastavalt maailmaturu nõudluse ja pakkumise kõikumisele.
slide21
Kvoot
 • Selle piiramissüsteemiga määratakse koguselised või väärtuselised mahud, mille ulatuses tohib ettenähtud ajavahemikus importida. Kehtestatud määrade ületamisel sissevedu keelatakse või võetakse kõrgemat tollimaksu.

Embargo

 • Embargot kui kõige karmimat piirangut kasutatakse nii teise riigi vastase surveabinõuna kui ka oma tööstuse kaitseks väliskonkurentide vastu.

Embargo võib olla:

 • osaline (relvad, strateegiline tooraine)
 • täielik
kaudsed
KAUDSED:
 • TERVISEKAITSE NÕUDED
 • TURVALISUSE NÕUDED
 • TOLLIFORMAALSUSED
 • NÕUTAV DOKUMENTATSIOON, BÜROKRAATIA
 • KULTUURILISED PIIRANGUD

TOO NÄITEID KAUDSETE PIIRANGUTE KOHTA.

MIKS ON KAUDSED PIIRANGUD KOHATI

SUUREMA MÕJUGA? TOO NÄITEID.

riigi ekspordipoliitika
Riigi ekspordipoliitika

…ÜLESANNE ON SOODUSTADA TOOTMIST EKSPORDIKS, SEST

 • TAGAB KODUMAISTE ETTEVÕTETE TOOTMISMAHUD
 • TAGAB TÖÖHÕIVE, ELATUSTASEME TÕUSU

VAHENDID:

 • MAKSUTOETUSED
 • EKSPORDIKREDIIDID
 • EKSPORDIGARANTIID
 • EKSPORDI VABATSOONID
 • VÕIMALIKELE KONKURENTIDELE PIIRANGUD
maailma suuremad kauplejad 2000 allikas wto international trade statistics

EKSPORTIJAD

IMPORTIJAD

EU

USA

17%

24%

Muud

Muud

USA

42%

46%

EU

16%

18%

Jaapan

Hiina

Jaapan

Hiina

10%

4%

Kanada

7%

5%

Kanada

6%

5%

Maailma suuremad kauplejad, 2000, % Allikas: WTO, International Trade Statistics

SELGITA, MILLINE JA MIKS ON USA, JAAPANI VÄLIS-KAUBANDUSBILANSS

rahvusvahelised organisatsioonid
RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID
 • IMF (International Monetary Fund)
 • GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - alates 1996. a. WTO (World Trade Organization)
 • UNCITRAL (United Nation’s Commission on International Trade Law)
 • ISO (International Standards Organisation)
 • jpm
slide26
WTO

SELGITA, MIS ON WTO TEGEVUSE EESMÄRK.

MIKS ON VASTUSEIS WTO TEGEVUSELE MAAILMAS SUURENENUD?

euroopa liit 2004
EUROOPA LIIT 2004

MIKS EI VASTA KAART PRAEGUSELE AJAHETKELE?

slide28

PÕHJA

-

AMEERIKA

KESK

-

JA

SRÜ

SOOME JA ROOTSI

IDA

-

EUROOPA

EXP:

964,4

EXP:

6191,9

EXP:

2125,2

EXP:

28471,9

IMP:

1791,1

IMP:

5738,2

IMP:

7902,2

IMP:

26928,5

Bilanss

:

-

826,7

Bilanss

:

453,7

Bilanss

:

-

5777,0

Bilanss

:

1543,4

EUROOPA LIIT

AASIA

EXP:

41226,0

EXP:

1252,0

IMP:

45217,5

IMP:

10276,0

Bilanss

:

-

3991,5

Bilanss

:

-

9024,0

LÄTI JA LEEDU

LÕUNA

-

AMEERIKA

AAFRIKA

AUSTRAALIA JA

OKEAANIA

EXP:

5298,8

EXP:

16,4

EXP:

318,0

EXP:

40,2

IMP:

3041,2

IMP:

156,3

IMP:

136,4

IMP:

37,2

Bilanss

:

2257,6

Bilanss

:

-

139,9

Bilanss

:

181,6

Bilanss

:

3,0

Eesti eksport ja import maailma erinevate regioonidega aastal 2000 (miljonit krooni) Allikas: Eesti StatistikaametEuroopa Liit: Belgia, Holland, Luksemburg, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Taani, Suurbritannia, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Portugal, Soome, Rootsi ja Austria.Kesk- ja Ida-Euroopa: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Leedu, Läti, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari

slide29

14

Kaubandus

GDP

12

10

8

6

4

2

0

83-92

93

94

95

96

97

98

99

2000

Impordi ja ekspordi osakaal kogu- produktis, 1998, %Allikas: IMF, World Economic Oulook ja Eesti Statistikaamet
vaikkeel
VAIKKEEL
 • Nt võib vaikkeelena mõista inimese personaalse ruumi taju erinevates kultuurides...

60-70cm

30-40 cm

Selja taga suurem kui ees

Anglo-saksi

Ladina

Metsarahvad

slide35

SELGITA, MIS ORGANISATSIOONE LÜHENDID TÄHISTAVAD JA MIS ON NENDE TEGEVUSE SISU.

SELGITA BRASIILIA JA SUURBRITANNIA HÕIVE ERINEVUSI