kov tulubaas vaade eemalt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOV tulubaas – vaade eemalt PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOV tulubaas – vaade eemalt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KOV tulubaas – vaade eemalt - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

KOV tulubaas – vaade eemalt. Toomas Välimäe, Ph.D Rahvusvaheline Ülikool Audentes. Sissejuhatuse asemel. Maksubaas, tulubaas, tasandusfond, toetusfond, funktsioonid, (tuludega) katmata ja lisanduvad funktsioonid, üleantavad funktsioonid, haldusterritoriaalne reform, regionaalhalduse reform, ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOV tulubaas – vaade eemalt' - blue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kov tulubaas vaade eemalt

KOV tulubaas – vaade eemalt

Toomas Välimäe, Ph.D

Rahvusvaheline Ülikool Audentes

sissejuhatuse asemel
Sissejuhatuse asemel
 • Maksubaas, tulubaas, tasandusfond, toetusfond, funktsioonid, (tuludega) katmata ja lisanduvad funktsioonid, üleantavad funktsioonid, haldusterritoriaalne reform, regionaalhalduse reform, …
heal lapsel mitu nime
Heal lapsel mitu nime …
 • Maksubaas = tulud riiklikest/jagatud või kohalikest maksudest
 • Tasandusfond = Toetusfond: RE § 4 (2, 5, 10) lg 1 alusel jaotatavad eraldised ja lõike 2 alusel tasandusfondi määratud vahendid
 • Vahekorra seadus §5. Toetusfond
 • (1) Toetusfond moodustatakse riigieelarves eelarvetele täiendavate vahendite eraldamiseks.
 • (2) Toetusfondist finantseeritakse seadusega ettenähtud kohustuste täitmist ja arengueelduste loomist.
 • RE seadus §9. Riigieelarve suhted kohalike omavalitsusüksuste eelarvetega
 • (1) Seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse eraldistega riigieelarvest.
 • (2) Riigieelarvest tehakse eraldisi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse:1) eelarvete tasandusfondi kaudu;2) sihtotstarbeliste eraldistena.
slide4
Tulubaas = Maksubaas + Tasandusfond (lg 1)
 • Tasandusfond esialgselt – tulude ühtlustamiseks, hiljem arvestuslike kuluvajaduste ja arvestusliku tulude vahe ühtlustamiseks
 • Inglise keeles “equalisation fund/system”
 • CLRAE CPL (7) 7: “Estonian authorities should consider the introduction of a more specialised financial equalisation system”
 • Ühtlustusfond, ühtekuuluvusfond ???
 • Aga … oops
 • RE § 9 lg 4 – kui ületanud kohustuste piirmäära või, lg 5, täitmata kohustusi, võib jätta väljamaksed tegemata
he m ndi kolm k lge
Ühe mündi kolm külge
 • TB koosseis:
 • TF osakaal 2000.a 17,5%, 2008.a 11,9%
 • MM+RM osakaal vastavalt 8,4% ja 6,4%
 • Kohalikud maksud (??) <<1%
 • Probleem: suured TB koosseisu erisused
 • objektiivne, majanduslik-geograafilised põhjused, demograafiline olukord
 • Probleem: olematu kohalike maksude osakaal
 • Probleem: maksubaas ahas
 • ?Uus maks Mkov?:
 • maht ~10% praegusest TB-st
 • ei tohi suurendada ebavõrdust, ebaühtlust
 • Läbipaistev, arusaadav kodanikele ja kov-le
 • Valikud? Olemasolev vs uus maks
he m ndi kolm k lge 2
Ühe mündi kolm külge (2)
 • 1) M. Oviir – liiga palju ülesandeid (haldussuutlikkus)
 • 2) E. Savisaar – riigi ja kov tulude vahekord 50:50 (finantssuutlikkus)
 • Paraku T ~ F
 • 1) Dilemma
 • Kas ülesanded vastavad ühiskonna vajadustele, elanike ootustele?
 • Kui jah, siis kes peaks neid täitma ja kust tulevad vahendid?
 • 2) Avalik sektor= Riik (keskhaldus+ ?kohahaldus?) + KOV + NoName Person?
 • Kas x-kov peab kõiki asju oma kätega tegema?
he m ndi kolm k lge 3
Ühe mündi kolm külge (3)
 • Kuluvajadus KV ≠ φ(Tulubaas, TB)
 • KV = φ(elanikud; km2; elanike tihedus;...)
 • TB = φ(elanikud; KV; km2)
 • Kas rikas on see vald, kel on suur TB või see, kel väikesed KV-d?
miks teha
Miks teha?
 • Väidan:
 • F-de hulk ja sellest tulenev KV kasvab kiiremini kui kasutatavate vahendite (TB) hulk (uute regulatsioonide vajadus, EL õigus, THI, ka nafta ja toidu hinna tõus jne)
 • KV ei sõltu esimeses lähenduses funktsiooni täitjast (era, riik, kov)
 • KV ei sõltu esimeses lähenduses kov arvust (teatud mastaabiefekt olemas)
 • KOV pole tegutsenud alati jätkusuutlikult - ekstensiivne kasv (vt nt Limits to Growth 1972)
mida teha
Mida teha?
 • Kahepoolne lähenemine (two-sided approach; π):
 • Kompleksne RHR ja HTR rõhuga RHR-l ja funktsioonide ülevaatamisel eelkõige kohaliku ja regionaalse tasandi sees
 • TB suurendamine; Põhjus/alus/mõõt - kov EA ~püsiv defitsiitsus
 • Lisaks:
 • PPP valdkonnis, kus nõudlus ja teenimisvõimalus, apetiitsus
 • Koostöö ja ühistegevus kui alternatiiv ühinemisele ja isetegemisele
 • Ja eelkõige kov-poolne eesmärgipüstituste revideerimine
t nan t helepanu eest ja k igile k simustele vastatakse meisterlikult
Tänan tähelepanu eest ja

kõigile küsimustele vastatakse meisterlikult