competen e cheie tic n curriculumul colar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMPETEN ŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
COMPETEN ŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
kirk-armstrong

COMPETEN ŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
COMPETEN ŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/5 Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

 2. Contextul european al dezvoltării programelor de introducere a TIC în educaţie • Cadrul general şi politicile comunitare pentru elearning se legitimează prin obiectivele strategice ale Uniunii Europene, afirmate în documentele elaborate de Comisia Europeană, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi către creşterea competitivităţii resursei umane • Potrivit documentului cadru „Principii Europene Comune pentru Formarea Cadrelor Didactice”, principiile strategice care trebuie să fundamenteze orientarea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrului didactic ar fi recomandabil să fie derivate din principiile europene comune şi ar putea fi următoarele: orientarea către standardele de calitate în domeniul formării iniţiale prin instituţiile de învăţământ superior; plasarea în contextul european al dezvoltării profesionale continue/învăţării şi formării pe parcursul întregii vieţi; promovarea mobilităţii atât la nivelul formării iniţiale cât şi la nivelul formării continue în plan local, regional şi european; dezvoltarea parteneriatului în planul relaţiilor interşcolare şi trans-şcolare (industrie, agenţi economici, furnizori de formare continuă); implicarea în procesele de implementare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare • Consiliul European de la Stockholm: “Îmbunătăţirea competenţelor de bază, în special cele privind TIC şi cele digitale, constituie o prioritate a Uniunii Europene pentru a face din economia europeană cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume”.

 3. Competenţele digitale • Comisia Europeană acordă competenţei digitale o atenţie sporită, plasând-o printre cele opt domenii de competenţe cheie necesare absolventului în contextul actual al societăţii bazate pe cunoaştere. Competenţa digitală (sau competenţa de utilizare aTIC) constă în „utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii”. • În sens larg, competenţele pot fi văzute drept dimensiunea psihologicăa obiectivelor, definind un ansamblu de capacităţi aflate la baza performanţelor şcolare proprii diferitelor discipline de învăţământ, valabile pe termen mediu şi lung. În sens restrâns integrator,competenţele integrează la nivel funcţional-structural cunoştinţele („a şti”), deprinderile şi strategiile cognitive („capacitatea de a face”) şi atitudinile („capacitatea de a fi”) aflate la baza tuturor performanţelor, pe diferite discipline, trepte, ani de învăţământ. • În practica didactică, competenţele TIC nu se rezumă la formarea abilităţilor de utilizare a TIC, având cel puţin un scop mult mai important, de susţinere a proceselor de predare şi de învăţare. • Competenţa digitală este una dintre cele opt competenţe cheie şi constă în utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii.

 4. Activităţi pentru dezvoltarea competenţelor TIC • Competenţele TIC pot fi dezvoltate prin activităţi specifice cu suportul noilor tehnologii, realizate în cadrul lecţiilor la diverse discipline. UNESCO (2004) recomandă o serie de categorii de activităţi precum: • - utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de editare de texte,programe pentru grafică, programe pentru realizarea de prezentări etc; • - utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi pentru diverse operaţii cu conţinutul ştiinţific; • - utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare online şi pentru schimb de informaţii (email, forum, mesagerie, audio- şi video-conferinţe); • - utilizarea Internetului ca resursă de informare şi pentru cercetare. • Toate aceste capacităţi sunt vizate pe tot parcursul Ghidului TIC

 5. TIPURI DE RESURSE ŞI INSTRUMENTE TIC • Resurse software • - softurile tematice destinate predării/învăţării de cunostinţe noi. Învăţarea devine posibilă în cadrul interactivităţii elev – program calculator, urmând un traseu impus sau sugerat, integral sau parţial sub controlul calculatorului, • - softurile de exersare (Drill - and – Practice), utilizate în vederea însusirii unor date, proceduri, tehnici, în formarea unor deprinderi specifice, cu avantajul lucrului în ritm propriu si validarea imediată a răspunsului dat, • - softurile de investigaţie, care în locul prezentării unor informaţii deja structurate, lasă posibilitatea celui care învaţă ca potrivit unei interacţiuni adaptative să – si aleagă propria cale pe care o va urma în vederea însusirii noilor cunostinţe,după stilului si ritmului personal de învăţare, • - softurile de sinteză ( recapitulative), • - softurile de simulare ce permit reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem real, prin intermediul unui model cu comportament analog, oferind astfel posibilitatea modificării unor parametrii si observării comportamentului sistemului, • - softurile pentru testarea cunostinţelor, foarte variate întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori – momentul testării, scopul testării, tipologia interavcţiunii feedback imediat sau nu.Astfel de teste sunt aplicate fie independet, fie integrate într–un mediu de instruire complex, • - softurile concepute sub formă de jocuri didactice, utilizate în cadrul unui proces de rezolvare de probleme ce presupune aplicarea inteligentă a unui set de reguli sau în vederea amplificării posibilităţilor de explorare euristică a realităţii, a cresterii motivaţiei, nivelului de efort, încurajării interactivităţii între colegi.

 6. Resurse informaţionale • Internetul - luat ca sursă de informaţii si de învăţare dirijată; • prezentările Power Point; • materialele multimedia; • lecţiile/softurile AEL; • posterele informative; • cărţile electronice (eBooks); • manualele digitale, atlase; dicţionarele digitale, • determinatoare de botanică si zoologie; enciclopedii de diferite tipuri; • reţele e–mail; • editor de diagrame/grafice; editor de expresii matematice, fizică, chimie, biologie; • aplicaţii pentru procesarea textului; • editoare muzicale.

 7. Aplicaţii online: Platforma eTwinning: http://www.etwinning.net • - instrument pedagogic care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare; • - implică profesorii din diverse ţări în activităţi curriculare comune, realizate la distanţă; • - este un cadru atractiv de învăţare pentru elevi si pentru profesori. Google Docs : http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.html • - instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezentări, chestionare. • - permite formatare, încărcare de imagini, comentarii, tabele, formule. • - colaboratorii pot fi invitaţi prin email, există evidenţa modificărilor efectuate. • - documentele sunt stocate online si pot fi acesate de oriunde există acces la Internet. Ele pot fi postate pe blog sau publicate ca pagină web

 8. Wikispaces : http://www.wikispaces.com/ • - Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile succesive. • - Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine forum, inserare de fisiere, linkuri, imagini, statistici si un număr nelimitat de pagini. Are o variantă gratuită. • - Alternative: pbwiki, Wetpaint Wallwisher : http://www.wallwisher.com/ • - Permite crearea unui “avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text, imagini si legături. • - Poate fi folosit pentru brainstorming, a posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată. • - Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului. Glogster: http://www.glogster.com/ • - Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. • - Combină imagini, video, muzică, fotografii, linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. • - Poate fi incorporat în orice pagină web.

 9. Skype: http://www.skype.com/intl/en/home • - Este un instrument gratuit de colaborare si comunicare, care permite utilizatorilor să efectueze convorbiri telefonice prin Internet, cu numeroase facilităţi - mesaje text, convorbiri, videoconferinţe, transmitere de fişiere, vizualizarea desktopului partnenerului. Google Groups: http://groups.google.com/googlegroups/overview.html • - Este un serviciu gratuit oferit de Google pentru a crea grupuri de discuţii publice sau private bazate pe interese comune. • - Permite crearea de profile ale utilizatorilor, de mesaje şi fire de discuţie, postarea de fişiere. - - Mesajele pot fi primite automat si prin e-mail. • - Alternative: Yahoo Groups Picasa: http://picasa.google.com/ • - Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare si editare de fotografii. • - Oferă numeroase instrumente de editare, precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe Internet, pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire, email), geo-tagging. • - Necesită download si instalare. • - Alternative: Flickr

 10. Fotobabble:http://www.fotobabble.com/ • - Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraţiuni la o imagine sau fotografie. • - Se încarcă imaginea si apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. Hot Potatoes:http://hotpot.uvic.ca/ • - Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Sase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucisate, formare de perechi, ordonare si completare de fraze. • - Necesită download si instalare. Bubble.us: https://bubbl.us/beta/ • - Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online. • - Hărţile pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html, pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, pot fi printate sau trimise prin email. • - Alternative: Mindmeister

 11. Prezi: http://prezi.com/ • - Creează prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fisiere pdf, desene. Un pas înainte faţă de “era PowerPoint”. Teachertube: http://www.teachertube.com • - Găzduieşte videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale. Poate fi şi o sursă de materiale utile. Platforma iTeach: http://www.iteach.ro • - Integrează cadrele didactice într-o reţea naţională dedicată dezvoltării socioprofesionale • oferind oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin publicarea de materiale si participarea la grupuri de discuţii, precum si prin participarea la cursuri online de formare continuă.

 12. PREZENTAREA CURSULUI • Capitolul I. Relatia dintre TIC si formarea competentelor specifice limbilor moderneI.1. Oportunitatea utilizarii TIC in educatieI.1.1. Impactul TIC asupra metodelor de predare-învăţare în formarea abilităţilor de viaţă ale elevilorI.1.2. Avantaje si precautii ale utilizarii TIC I.2. Oportunitatea utilizarii TIC in studiul limbilor moderneI.2.1. Contextul educational al integrarii TIC in studiul limbilor moderneI.2.2. Relatia dintre TIC si formarea competentelor specifice limbilor moderne

 13. Capitolul II. Utilizarea TIC in procesul de predare-invatare-evaluare • II.1. Software educational si instrumente TIC in predarea limbilor moderne • II.1.1. Valorizarea experientelor TIC anterioare • II.1.2. Instrumente TIC ce pot fi utilizate in predarea limbilor moderne • II.1.3. Platforme de invatare si Software educational

 14. Software de prezentare • 1. PREZI (www.prezi.com) • 2. PowerPoint Software de desenare • Paint Software de editare text • Word Software colaborativ online • Google Docs • Wikispaces • Platforma INSAM Realizarea podcasturilor Realizarea blogurilor Activităţi interactive cu HotPotatoes

 15. II.2. Metode si mijloace de predare, invatare si evaluare puse in valoare prin utilizarea TIC in predarea limbilor moderne • - Metode de predare - invatare specifice studiului limbilor straine puse in valoare prin utilizarea TIC- Metode alternative de evaluare posibile prin utilizarea TIC - Sugestii metodologice si exemple de activitati didactice - Exemple de produse TIC ce pot fi folosite la clasa