Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

221 Views Download Presentation
Download Presentation

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI an şcolar 2011-2012 Sem I

 2. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI MISIUNEA SCOLII Şcoala noastră va modela tipul de personalitate necesar noii societăţi: atitudini pozitive şi creative, abilităţi de comunicare şi relaţionare, responsabilitate şi implicare.

 3. Obiectivele ISJ Maramures in semestrul I an scolar 2011-2012 •  reducerea absenteismului •  evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării •  îmbunatatirea competentelor de lectura La Scoala cu clasele I-VIII Grosi a fost elaborat la începutul anului şcolar planul operational pentru punerea în aplicare a Foii de parcurs

 4. ↓ CEAC PROF. CANDEA SIMONA COMISII DE LUCRU FORMARE CONTINUA Inv.CUCIULAN MARIA

 5. OBIECTIVUL I: REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR, REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL ECHITABIL, EFICIENT ŞI RELEVANT

 6. I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENTINEREA LA 0 RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII

 7. I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII , INOVAŢIEI, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR

 8. I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate Indicator de performanta CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 9. I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate • STRUCTURA UNITATII DE INVATAMANT AN SCOLAR 2011/2012 Indicator de performanta CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 10. I. 4: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: COOPERAREA CU PROFESORI CONSILIERI DIN CADRUL CCD , ASTFEL ÎNCÂT TOŢI ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE CONSILIERE • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică prin profesorii diriginti

 11. I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte: Indicator de performanta reducerea cazurilor de violenţă din şcoli

 12. I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte: Indicator de performanta reducerea cazurilor de violenţă din şcoli Diseminarea unor exemple de bună practică: Realizarea supravegherii video în şcoli

 13. I. 5: ElimInarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. Organele Administratiei Locale Inspectoratul de Politie Insp. pentru situatii de urgenta Agenti Economici Indicator de performanta reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă din şcoli Autoritatea de sanatate publica Parteneri in Educatie Inspectoratul pentru cultura Asociatii culturale Societatea civila Scoli

 14. PROIECTE SI PROGRAME ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE AN SCOLAR 2011/2012 SEM I

 15. LET'S DO IT , ROMANIA! • Denumirea activitatii:”LET’S DO IT, ROMANIA!”– proiect national • Data si locul desfasurarii : 24.09.2011, comuna Grosi si imprejurimi • Profesori coordonatoori : CINDEA SIMONA • NES LUCIA • DOHI ADINA • Beneficiari : comunitatea locala, parinti, copii • Nr. participanti : 30 • Scop/Obiective -dezvoltarea simtului responsabilitatii in ceea ce priveste curatenia mediului inconjurator • promovarea unui mediu curat si ingrijit

 16. LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN! • Denumirea activitatii:LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN! • Data si locul desfasurarii : 01.11.2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi • Profesori coordonatoori : DOHI ADINA • Beneficiari : copii • Nr. participanti : 25 • Scop/Obiective : - prezentarea şi promovarea unor trăsături specifice sărbătorii de Halloween • -prezentarea de aspecte specifice unor culturi diferite

 17. PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE • Denumirea activitatii : “PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE” • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Gradinita Grosi • Profesori coordonatori : PASCA VIORICA • EVI TINCUTA • RUSU ELENA • SANDOR FLORINA • Beneficiari : copiii din cele trei gradinite din cadrul comunei Grosi (Grosi, Satu Nou de Jos, Ocolis) • Nr. participanti : 80

 18. 1 DECEMBRIE • Denumirea activitatii : “ LA MULTI ANI , ROMANIA!” • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Manastirea Habra • Profesori coordonatori : DOHI ADINA • CANDEA SIMONA • Beneficiari : elevii claselor V-VIII , comunitatea locala , parinti • Nr. participanti : 15

 19. LA FETE DE NOEL! • Denumirea activitatii : LA FETE DE NOEL • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 • Profesori coordonatori : GRIGOR ILEANA , profesor de franceza • Beneficiari : elevii claselor V-VIII • Nr. participanti : 25

 20. CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI • Denumirea activitatii : CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI – VIZIONARE FILM • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Caminul cultural al comunei Grosi • Profesori coordonatori : DOHI ADINA • CLONOVSKI CLAUDIU • CUCIULAN MARIA • FILIP ANA • Beneficiari : elevii claselor I-VIII • Nr. participanti : 30

 21. IATA VINE MOS CRACIUN! • Denumirea activitatii : “ IATA VINE MOS CRACIUN!” • Data si locul desfasurarii : 22 decembrie 2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi • Profesori coordonatori: EVI TINCUTA • PASCA VIORICA • FILIP ANUCA • NES LUCIA • FILIPAN LILIANA • CUCIULAN MARIA • Beneficiari : elevi , parinti , cadre didactice , comunitatea locala • Nr. participanti : 60

 22. CINE ARE CARTE , ARE PARTE • Denumirea activitatii : CINE ARE CARTE , ARE PARTE • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 • Profesori coordonatori : DANCIU FELICIA , profesor limba romana • Beneficiari : elevii claselor V-VIII • Nr. participanti : 25

 23. I. 7: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DERULAREA A CEL PUŢIN UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ Facilitati acordate elevilor:LAPTE SI CORN gradinite: 80 prescolari primar: 60 elevi gimnazial: 40 elevi • BURSE SOCIALE : 14 elevi RECHIZITE SCOLARE : 38 elevi TRANSPORT MICROBUS SCOLAR Beneficiari: 48 elevi PROGRAM « SCOALA DUPA SCOALA » Beneficiari 40 elevi

 24. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVUL II: DESCENTRALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ŞI CREŞTEREA AUTONOMIEI ŞCOLILOR DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 25. II.1 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar • Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei între structuri si PJ prin e-mail precum si prin organizarea de dezbateri la nivelul comisiilor metodice si a consiliului profesoral Indicator de PERFORMANŢĂ ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVAŢAMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL ÎN CONCORDANTA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI MARAMURESAN

 26. II.2 Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant. Indicator de performanta INCLUDEREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL SALARIZARE / CONTATIBILITATE ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE CURSURI DE FORMARE ADMINISTRATOR DE RETEA GRADE DIDACTICE DEFINITIV – 1 CADRU DIDACTIC GRAD. II - 3 CADRE DIDACTICE GRAD. I - 1 CADRU DIDACTIC

 27. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Populatie scolara Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 28. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Populatie scolara Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 29. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Ponderea personalului didactic , nedidactic, auxiliar Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

 30. INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC100% CALIFICATI

 31. I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional. Indicator de performanta prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare CURS DE IGIENA 3 –PERSONAL NEDIDACTIC

 32. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVUL III ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ATÂT ÎN DIMENSIUNEA SA TRADIŢIONALĂ CÂT ŞI CA ALFABETIZARE ÎN ÎNŢELEGEREA TEXTULUI

 33. III. 1: Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: DIRECŢIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR CARE SĂ PERMITĂ DEZVOLTAREA OPTIMĂ A ELEVILOR- NUMĂRUL DE ELEVI ÎNREGISTRAŢI CU FIŞĂ LA BIBLIOTECĂ

 34. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI OBIECTIVULIV: EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE SI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII

 35. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 36. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 37. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 38. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 39. Rezultatematematicatesteinitialesiteste finale Test initial Test final

 40. Rezulatele de la testul initial sitezacls a VII-a Testul iniţial Teza semestrul I

 41. Comparativ testul initial si tezacls a VII-a

 42. IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE

 43. IV. 2: Evaluarea cu caracter multireferential si social permiţând valorificarea tuturor capacitaţilor si competentelor elevilor INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REALIZAREA UNOR PORTOFOLII COMPLEXE, ADECVATE DISCIPLINEI, SPECIALIZARII , PROFILULUI FIECARUI ELEV • Planuri de recapitulare • Evaluari initiale • Prezentarea rezultatelor in sedinta cu parintii • Planuri individuale de invatare • Evaluari la sfarsitul semestrului • Analiza progresului, remedierii si performantelor elevilor

 44. IV. 3 Evaluare bazata pe etica transdisciplinara, rigoare si deschidere spre autoevaluare formativa continua; INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE • Centre de excelenta - 4 ELEVI -MATEMATICA • Tabara de matematica - 4 ELEVI- CLS V (FILIPAN ANDREI)

 45. Concurs matematica “Turnir ”etapa I an scolar 2011/2012 Concurs matematica “Euclid ”etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. eleviparticipanti : 21 • Elevi cu rezultatedeosebite: • Filipan Andrei cls. a V-a – mentiune • Marian Maria cls. a V-a – mentiune • Nr. elevi participanti : 19 • Elevi cu rezultate deosebite: • Ardusatan Gabriela cls. a V-a –premiul I • Filipan Andrei cls. a V-a – premiul I • Marian Maria cls. a V-a – premiul II • Sabou Andreea cls. a V-a premiul II

 46. Concurs matematica “Comper” etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. eleviparticipanti: 67 elevi • BUD ALEX VASILE cls. I 100 puncte • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 100 puncte • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 100 puncte • DANCIU AMALIA cls. II 100 puncte • ZOICAS ANAMARIA cls. II 100 puncte

 47. Evaluare in educatie: MATEMATICA ROMANA PETROVAN DENIS CLS III 81p NECHITA AMALIA CLS IV 74p POP FLAVIU CLS IV 54p FILIPAN ANDREI CLS V 84p ARDUSATAN GABRIELA CLS V 66p MARIAN MARIA CLS V 64 p Danciu Amalia CLS II 95p Pustai Marius CLS II 86,5p

 48. Concurs Limbaromana “Comper” etapa I an scolar 2011/2012 • Nr. elevi participanti: 68 elevi • DROZMAN ADRIANA MARIA cls. I 95 puncte  • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 95 puncte  • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 95 puncte • DANCIU AMALIA cls. II 85 puncte  • MARITA GABRIELA cls. II 85 puncte  • PUSTAI MARIUS cls. II 85 puncte  • ZOICAS ANAMARIA cls. II 85 puncte • NECHITA AMALIA cls. IV 100 puncte • Filipan Andrei cls a V-a 79p • Sabou Andreea cls a V-a 76p

 49. Concursul Scolar Naţional”COMPER” • participarea la disciplinele limba română si la matematica , a unui numar de 51 elevi din clasele I-VIII , unde s-au remarcat elevii urmatori: Danciu Amalia cls.I 100p, matematica Marian Maria cls. IV 95 p, lb.romana Filipan Andrei cls. IV86 p matematica Marian Maria cls. IV 77 p, matematica Prof . organizator :Chiuzbaian Elisabeta

 50. Concursul “Toamna inspirăşi dăruieşte” • Nr. participanţi : 30 • Babucz Paula cls. VIII – menţiune • Nechita Amalia cls. IV – menţiune • Timiş Roxana cls. VII – locul III • Serac Ionela cls. VII – menţiune • “Crăciunul pentru toţi” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – locul I • Pop Nicoleta cls. V – locul I • “Colinde , crăciun” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – locul I • “Parfum şi culoare de toamnă” • Nr. participanţi : 3 • Sabou Andreea cls. V – diplomă • Serac Ionela cls. VII - diplomă