Calculatorul…prieten sau duşman? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Calculatorul…prieten sau duşman? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Calculatorul…prieten sau duşman?

play fullscreen
1 / 35
Calculatorul…prieten sau duşman?
1076 Views
Download Presentation
harken
Download Presentation

Calculatorul…prieten sau duşman?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Calculatorul…prieten sau duşman?

  2. Activitate realizatã în baza parteneriatului încheiat între Grup Şcolar “Gheorghe Lazãr” şi Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare 2010-2011

  3. Grup Şcolar “Gheorghe Lazăr” Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare Baia Mare MOTTO: “Tehnica reprezintă fantezia realităţii” Lucian Blaga Coordonatori: Coordonatori: Dir. Prof. Elena Cărăuşan Dir. Prof. Andreea Fagi Dir. Adj. Prof. Ing. Ortensia Marchiş Dir. Adj. Prof. Ing. Rodica Macavei Prof. Dorin Sabou Prof. Vasile Hotea Prof. Psiholog Liana Covaciu Prof.Documentarist Aniko Bonis Bibliotecar - Elisabeta Lazăr

  4. Argument: • Expunerea îndelungatã şi sistematicã la efectele directe şi indirecte ale • PC –ului are un efect copleşitor asupra minţii umane şi asupra întregului sistem de viaţã a omului contemporan. • Care este impactul utilizãrii calculatorului asupra minţii copiilor? • Este calculatorul bun sau rău pentru copii şi tineri? • Aceste întrebari sunt în atenţia noastră, a părinţilor şi educatorilor raportându-ne la prezenţa tot mai frecventă a calculatorului acasă, dar şi în şcoală. • În faţa calculatorului elevul nu are experienţa obişnuită a limbajului, stimularea dialogului, a gândirii şi reflecţiei pe care mediul uman în general le oferă.

  5. Resurse: *Umane: Elevi, profesori, documentaristi, bibliotecari; (Elevii clasei a IX-a A Grup şcolar “Gheorghe Lazăr”, Prof.Psiholog Liana Covaciu, Prof. Dorin Sabou, Bibliotecar Elisabeta Lazãr Respectiv Elevii claselor a de la Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Prof. Vasile Hotea, Prof. Documentarist Aniko Bonis) *Materiale: -Cărţi/ziare/reviste pentru elevi; -Planşe; -Pliante; CD-uri/DVD-uri; -Material didactic în format clasic (hârtie) *Temporale: Anul şcolar 2010-2011 (12 Nov. 2010) *Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”

  6. *Grup ţintã: -Elevii claselor a IX-a – a XII-a de la Grup şcolar “Gheorghe Lazăr” şi Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” din Baia Mare *Modalitãţi de realizare: -Participare directã, interactivã, folosind noile tehnologii e-learning. *Parteneri implicaţi în proiect: -Elevii, profesorii celor douã unitãţi şcolare

  7. Scopul activităţii: Informarea şi prevenirea elevilor asupra pericolelor folosirii excesive a calculatorului. Desfãşurarea activitãţii: -Exerciţiu de imaginaţie şi gândire; -Prezentarea materialului informativ; -Activitate în grup (rebus); -Activitate individualã; -Completarea chestionaruluitematic.

  8. Concluzii: A fost o activitate reuşitã, interactivă, în care am lăsat loc spontaneităţii şi actului liber, valorificând fiecare moment, schimbul de idei sau antrenând întreaga personalitate a elevilor, în finalul careia am înceracat să adunăm împreună, elevi şi profesori deopotrivă, cateva idei , sau reguli care trebuie cunoscute, acceptate şi respectate de către noi toţi :

  9. *EXISTENŢA CONTROLULUI PARENTAL; *AŞEZAREA CALCULATORULUI ÎNTR-UN LOC SUPRAVEGHEAT, NU ÎN CAMERA COPIILOR; *GÃSIREA UNOR ACTIVITÃŢI STIMULATIVE PE CARE ELEVUL SÃ LE REALIZEZE PENTRU A SUBSTITUI ACTIVITATEA LA CALCULATOR; *STABILIREA SCOPULUI ÎN CARE ACESTA VA FI UTILIZAT; *STABILIREA REGULILOR CLARE ŞI PRECISE CU PRIVIRE LA ORARUL UTILIZÃRII PC; *CENZURAREA/SECURIZAREA ANUMITOR SITE-URI; *SÃ SE APELEZE LA AJUTORUL UNUI SPECIALIST, MEDIC SAU PSIHOLOG, ÎN CAZUL ÎN CARE S-A PIRDUT CONTROLUL ASUPRA ELEVULUI.

  10. SFÂRŞIT