Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte d gnopphold
Download
1 / 31

Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold ?. Torgeir Bruun Wyller Professor/ overlege Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus. Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede?. Forløpet av funksjonstap er én viktig indikator.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold ?' - kirima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte d gnopphold

Hvilkepasienteregnerseg for kommunaleakuttedøgnopphold?

TorgeirBruun Wyller

Professor/overlege

Geriatriskavdeling

Oslo universitetssykehus


Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede
Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede?

 • Forløpet av funksjonstap er én viktig indikator


Forløpsformer - funksjonsnivå

Selvhjelpsevne

Akutt funksjonssvikt

”Kan ikke greie seg hjemme”

Tid


Akutt funksjonssvikt
Akutt funksjonssvikt

(timer til få dager)

 • Delirium (akutt forvirring)

 • Nyoppstått eller forverret falltendens

 • Nyoppstått eller forverret urininkontinens

 • Dehydrering

  → Feiltolkes ofte som uttrykk for økt behov for pleie

  NB! Diagnostisk innsats!


Den akutt syke gamle pasienten
Den akutt syke gamle pasienten

 • Organsymtomer kan mangle

 • Symptomer fra andre deler av kroppen i stedet

 • Ofte sviktende funksjon


Typiske symptomer kan mangle
Typiske symptomer kan mangle

 • Infeksjoner uten feber

 • Hjerteinfarkt uten brystsmerter

 • Blindtarmbetennelse uten buksmerter


Typiske rsaker til akutt funksjonssvikt
Typiske årsaker til akutt funksjonssvikt

 • Infeksjon

  • Lungebetennelse

  • Sepsis

  • Urinveisinfeksjon

  • Annet

 • Hjerteinfarkt

 • Hjerneslag

 • Alvorligehjerterytmeforstyrrelser

 • Lungeemboli

 • ….

 • ….


Effekt av geriatrisk behandling

Overlevelse

Effekt av geriatrisk behandling

MW=Medisinsk postGEMU=Geriatrisk postSaltvedt og medarbeidere.J Am Geriatr Soc 2002


Selvhjelpsevne

Kronisk funksjonssvikt

”Kan ikke greie seg hjemme”

Tid


Kronisk langsomt forverret funksjonssvikt utvikling over uker m neder
Kronisk (langsomt forverret) funksjonssvikt (utvikling over uker/måneder)

 • Årsak skal utredes, men fortrinnsvis uten innleggelse (verken sykehus eller kommunal institusjon)

 • Demens, Parkinsons sykdom, følgetilstand etter slag, amputasjoner, leddsykdommer…

 • Omsorgstilbud trappes opp på adekvat måte

 • Hvis akuttilbud blir nødvendig er det ofte tegn på at omsorgsnivået har vært inadekvat dimensjonert


Selvhjelpsevne uker/måneder)

Subakutt funksjonssvikt

”Kan ikke greie seg hjemme”

Tid


Subakutt funksjonssvikt dager til uker
Subakutt uker/måneder) funksjonssvikt (dager til uker)

 • Utredes raskt (dager), men ikke øyeblikkelig hjelp

 • Innleggelse kan ofte forebygges ved at underliggende tilstand korrigeres

 • Vanlige årsaker: Legemiddelbivirkninger, nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser, anemi, kreft, depresjon, smerter…


Selvhjelpsevne uker/måneder)

”Akutt pleie”

”Kan ikke greie seg hjemme”

Tid


Ekte akutt pleie
”Ekte akutt pleie” uker/måneder)

 • Omgivelsenes evne til å ta var på pasienten er brått endret (for eksempel ved at friskere ektefelle plutselig dør eller blir innlagt, huset ødelagt av oversvømmelse, strømmen gått ….)


Selvhjelpsevne uker/måneder)

”Helsedirektoratets idealpasient”

”Kan ikke greie seg hjemme”

Tid


Periodevis og br tt kt omsorgsbehov
Periodevis og brått økt omsorgsbehov uker/måneder)

 • Kjent og ferdig utredet tilstand med periodevise forverrelser

 • KOLS?

 • Hjertesvikt?

 • Psykiatri?

 • NB! Mange diagnostiske fallgruver!


Taler uker/måneder)mot at kommunalt tilbud er adekvat

Taler for at kommunalt tilbud er adekvat

Middelaldrende

Én kjent, dominerende sykdom

Ikke andre legemidler enn de som følger av denne sykdommen

Mentalt klar

Åpenbar, akutt diagnose (ukomplisert brudd…)

 • Høy alder

 • Mange sykdommer

 • Polyfarmasi

 • Kognitiv svikt dominerende på innleggelsestidspunktet (delirium/demens)


Fellesordninger med sykehus
Fellesordninger med sykehus uker/måneder)

 • Lab, røntgen, konferering….

 • Kan gi tryggere behandling av de pasientene som i utgangspunktet egner seg

 • Kan ikke brukes som argument for å utvide inntakskriteriene


Er det fare for overforbruk av kommunale d gntilbud er det grunn til bekymring
Er det fare for overforbruk av kommunale døgntilbud? uker/måneder)Er det grunn til bekymring?


Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen
Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen: uker/måneder)

"Anslag viser at hver syvende somatisk sykehusseng i 2007 var belagt med pasienter som enten var utskrivningsklare eller som aldri burde vært på sykehus"


Arbeidet med rapporten viste ogs
Arbeidet med rapporten viste også…. uker/måneder)

 • Tendens til press fra administrativt nivå overfor legene i kommuner med kommunal lokalmedisinske sentra i retning av å ”fylle opp” sengene der – uansett om det var faglig riktig – fremfor å sende pasientene tilsykehus.


Konklusjon
Konklusjon uker/måneder)

 • Kommunale akutte døgnopphold kan være egnet for velavgrensede og veldefinerte pasientgrupper.

 • Kommunale akutte døgnopphold er som regel ikke egnet (og ikke anbefalt) for typiske geriatriske pasienter

 • Det er en viss fare for at evt. overkapasitet på slike plasser kombinert med mangel på indremedisinske akuttsenger i sykehus vil føre til press for å utvide bruken av de kommunale akuttsengene til pasientgrupper der de er uegnet.


ad