Tema for kompetenceudvikling
Download
1 / 13

Tema for kompetenceudvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Tema for kompetenceudvikling. Forslag fra (initialer). strategisk arbejdsform. S.U.A.O.S.K.V.S.E.A. Indhold i projektet. Formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tema for kompetenceudvikling' - khanh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tema for kompetenceudvikling

Forslag fra (initialer)

 • strategisk arbejdsform

 • S.U.A.O.S.K.V.S.E.A.

Indhold i projektet

Formål

 • Vores formål er, at bidrage med viden & erfaringer inden for udd. omr. i planlægning & udførslen af fakultetets strategier; herunder internationalisering, uddannelsesudvikling og omverdenskontakt.

META:

Processtyring, projektledelse, facilitering, anvendelse af ubrugte ressourcer.

Også med andre områder qua sidemandsoplæsning.

KONKRET:

Den gode historie: etablering af hjemmeside =) CMS

Receptioner, køkkenmøder, fejringer =) repræsentationskonto

Proces styring/PL: etablering af planer & italesættelse af processer

Anvendelse af res.: sikre tid til udviklingsopgaver & arbejde prof. med innovative ideer inden for området.

Om projektet

Konkretisering af projektet forud for ledermøde

Aktivitet

Deadline

Ansvar

Mål:

Målgruppe:

Finansiering:

Starttidspunkt:


Tema for kompetenceudvikling

Forslag fra (initialer)

 • nye medarbejdere

 • LOJ / AHJ

Indhold i projektet

Formål

 • hurtigere oplæring

 • Hurtigere integrering

 • Hurtigere ”komme i gang”

 • Forberede sig på nye medarbejdere

  • Koder

  • adgange

  • PC

  • telefon

  • oplæring, hvem, hvad, hvordan

 • vejledninger (eksisterer ikke nu)

 • kurser

Om projektet

Konkretisering af projektet forud for ledermøde

Aktivitet

Deadline

Ansvar

Mål:

Målgruppe:

Finansiering:

Starttidspunkt:


Tema for kompetenceudvikling

Forslag fra (initialer)

 • kommunikative kompetencer

 • strukturering og arbejdsmetodik

 • IT Media Didaktisk & Media (2 separate processer)

Indhold i projektet

Formål

 • forventningsafstemninger

 • Ansvarsdelegering

 • Klart mandat

 • i forhold til HUM FAK ( → Søndre Campus?)

  • deltage i formulering af strategi

 • afgrænsning af arbejds-opgaven

 • definition af roller og ansvar

 • tydelig delegering af ansvar og beslutningskompetencer

 • kendte værktøjer (projektstyring, dokumentation mv.)

 • ejerskab hos inst. via frikøb t. udvikling af e-læringskurser =) samme model som adjunkt pæd.

Om projektet

Konkretisering af projektet forud for ledermøde

Aktivitet

Deadline

Ansvar

Mål: at få rammer som definerer afd.s opgave

workshop

1/11-08

ITMEDIA

Målgruppe: HUMs kerneydelser (forskning, UV, formidling )

Beskr. kompetencer & udviklingsmuligheder

1/12-08

ITMEDIA

Finansiering: ¼ årsværk X 2 + midler til procesafvikling

organisering

31/12-08

Dekanat, HUM og ITMEDIA

Starttidspunkt: hurtigst muligt


Tema for kompetenceudvikling

Forslag fra (initialer)

 • Forskning: information, rådgivning, dokumentation

 • HCP, BGH / Forskerservice

Indhold i projektet

Formål

 • sparring med og guidning af forskere mht. ansøgning af eksterne midler.

 • Tilvejebringe opdateret information om funding muligheder

 • fyldestgørende og troværdig dokumentation af fakultetets eksternt finansierede forskningsvirksomhed

 • Rekruttere stærke udenlandske forskere

 • kompetenceudvikling af HUMs forskere

 • Forudsætning: klar arbejdsdeling internt i Administrationscenteret og eksternt i forhold til KU.

 • Grundig indsigt i sager

 • netværksopbygning – på KU og FI

  • I EU

 • opbygning af database om eksternt finansieret forskning. Vi har brug for meget bedre og lettere tilgængeligt statistisk materiale.

 • netværk. ”Internationalisering: skabe en attraktiv arbejdsplads for udenlandske forskere”

 • at få mulighed for at gå ind meget meget tidligt i forhold til at påvirke kommende, fremtidige calls

 • at være proaktiv og tænke langsigtet / kalender

 • Mere tid til at læse white papers, rapporter, etc.

 • Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: At være fremadrettet i rådgivende praksis

  Studietur til Bruxelles - netværksopbygning

  Målgruppe: forskere ved HUM / ledelsen (dok.)

  Kursus i projektledelse

  Finansiering:

  Evt. kurser i statistik, ansøgningsskrivning, Excell

  Starttidspunkt: hurtigst muligt


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  ”Den gode historie”

  Indhold i projektet

  Formål

  Synliggøre studieafdelingens viden og ekspertise for derigennem at blive inddraget i fakultetets strategier.

  Fejring: Fælles markeringer i Adm. Center med kage/champagne ~ skåltaler / heliotropi

  Hjemmeside: Synliggørelse af arbejdsområder og projektstatus. Effektivisere arbejdsgange og dele viden.

  Kurser: CMS / kommunikation/projektledelse

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål:

  Målgruppe:

  Finansiering:

  Starttidspunkt:


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Indhold i projektet

  Formål

  Kurser:

  Kommunikation i større org.

  Projektledelse

  Facilitering

  Synlighed i organisationer

  Meningsledelse

  Forandringsledelse

  Forhandlingsteknik

  Systematisk dialog /opsøgende dialog:

  Hvem: Hanne + Annette

  Studieadm. personale på institut

  Studieleder ( - møder)

  Institutledere

  Hvordan: Målgruppe orienterede referater fra SL møder/IL?

  Områdeledere:

  - TIlbagemelding fra SL møde på omr. møde og fra IL – møde?

  - Tilbagemelding KUUR møderne […]

  Drikke kaffe med Hanne og m. Dekanen – kulturmøderne (mdtl. Nyhedsbrev åbent for alle)

  Netværk med institutterneog hinanden

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål:

  Forv. April 2009

  JGLJ

  Målgruppe:

  Finansiering:

  Starttidspunkt:


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Produktion

  • IT/S

  Indhold i projektet

  Formål

  Definere produkter

  Gennemføre SLA’er

  Afstemme forventninger

  Frigøre ressourcer til produktudvikling

  Forbedret brugeroplevelse

  Selvbetjening

  Produktudvikling

  SLA - definitioner

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: At blive en produktionsvirksomhed

  Forv. April 2009

  JGLG

  Afslutte NG - projekter

  Målgruppe: ALLE

  Finansiering: Måske

  Starttidspunkt: Nu


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Effektivisering af arbejdsgange/ og definering og afgrænsning af opgaver.

  • Personaleafdelingen

  Indhold i projektet

  Formål

  At implementere Lean–inspirerede metoder til at effektivisere arbejdsprocesser (sunde vaner)

  Nærstudér, overvåg og beskriv arbejdsgange.

  Få konsulent ude fra til at iagttage/gennemgå arbejdsprocesser med os – (fx ansættelse af VIP) sund mailpolitik) > bestemte tidspunkter for […] mail læsning

  Mail–politik

  Prioriterings – strategi/plan

  Strukturering af arbejdstid (fokusér på én opgave ad gangen fx)

  2 – mandsteam (fx muligheder for at sende henvendelse videre)

  Konsekvenspædagogik – effektiv frankering (ansæt en)

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: Mere fokuseret i opgaveløsning

  Målgruppe: Personaleafd.

  Finansiering: ?

  Starttidspunkt: Nu.


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  • Dokumentation

  • Gennemførelse

  • PH:D. - Centeret (DLH)

  Indhold i projektet

  Formål

  1) At kunne håndtere og honorere de stigende politiske krav til dokumentation.

  2) At kunne honorere det politiske krav til gennemførelse?

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Forudsætning: klar arbejdsdeling internt i Administrationscentret og eksternt i forhold til KU.

  Markant udbygget systemstøtte (udvikling) af Fønix / STADS

  Forudsætning:

  Opbygning af statistiske kompetencer

  Opnå viden om optimering af projektforløb

  Initiering af initiativer der kan virke studietidsforkortende

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: At være fremadrettet og løbende opdateret i vores administrative praksis

  a) Konsulent udgift ifm. afdækning

  af arbejdsprocesser

  Målgruppe: Ph.d. - studerende

  b) Midler til kurser på

  de 2 nævnte områder

  Finansiering: Fakultetet

  Starttidspunkt: Hurtigst muligt


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Netværk/samarbejde

  • Eks. Adm. (PTC; MWS, LANGH; ZNA, BAS, ERY)

  Indhold i projektet

  Formål

  Forbedret kommunikation

  Afklaring af arbejdsfordeling ml. Eks. adm. og institutterne

  Forventningsafstemning/afklaring

  Mere effektivitet

  Bedre samarbejde/bedre relationer

  ”1 til 1” – møder ( Ét institut ad gangen mødes med eks. adm.)

  ERFA – grupper m. frivillig deltagelse af eks. adm. og institutmedarbejder

  Opdyrkning af ”institutånd” (de skal føle sig som et institut frem for som individuelle fag)

  Udarbejdelse af Årshjul

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: Styrkelse af samarbejde ml. eks. Adm. og institutter

  Målgruppe: Eks. Adm. og instit.

  Finansiering: Ekstra hænder

  Starttidspunkt: 1/11/08


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Kommunikation, samarbejde

  • ACM, ITH, MKO, MTP, AFK

  Indhold i projektet

  Formål

  Optimere sagsgange

  Højne serviceniveau

  • Lave et eller flere netværk med institut – TAP’er

  • Deltage i allerede eksisterende netværk

  • Netværksmøder om tomplads / tilvalg / udbud, hvor JVM og AU deltager

  • Give adgang til Fønix til institut – TAP til ansøgere + betalende

  • Opdatere lister over eksamenssekretærer, fagkoordinatorer, SIS ansvarlige, skemaplanlæggere, Institutledere, SL – studieledere, ÅU – ansvarlig.

  • Evaluering fra de studerende om undervisning og ÅU’s administration (og hele uddannelser) (inspiration fra Kirsten)

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  z

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: optimere salgsgange og højne serviceniveau

  Den ta’r vi på et ÅU - møde

  Målgruppe: studerende, kolleger, kommende stud.

  Finansiering: indgår i det daglige arbejde

  Starttidspunkt: snarest/løbende


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  IT

  Forvaltningsret

  Projektledelse

  • Ledelses sekretariatet

  Indhold i projektet

  Formål

  Selv at lægge på hjemmesiden

  Forvaltning

  Projektledelse

  Forhandlingsteknik

  Lettere adgang til nøgletal (IT)

  lave et webprogram – CMS

  Jura

  Planlægning og gennemførelse af projekter

  Forhandling og ledelse

  Nøgletalssystem

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: bedre sagsbehandling og projektgennemførelse

  Målgruppe: administrative medarbejdere

  Finansiering: fakultetet

  Starttidspunkt: snarest muligt


  Tema for kompetenceudvikling

  Forslag fra (initialer)

  Personlighedsudvikling

  • Ledelses Sekretariatet

  Indhold i projektet

  Formål

  At blive bedre til at sige fra

  Assertionstænkning

  Om projektet

  Konkretisering af projektet forud for ledermøde

  Aktivitet

  Deadline

  Ansvar

  Mål: Bedre service

  Målgruppe: At der betegner skranker og telefon

  Finansiering: Fakultet

  Starttidspunkt: Snarest muligt


  ad