kompetenceudvikling gennem spido konceptet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet. Hvordan foregår det, når man arbejder med SPIDO? Ville det give mening at arbejde med SPIDO hos os? Hvis ja, hvordan kunne vi komme videre med det?. Workshop - forløb. Oplæg om SPIDO- dagenes indhold og forløb Oplæg til diskussion i grupper

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet' - abiba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetenceudvikling gennem spido konceptet

Kompetenceudvikling gennem SPIDO-konceptet

Hvordan foregår det, når man arbejder med SPIDO?

Ville det give mening at arbejde med SPIDO hos os?

Hvis ja, hvordan kunne vi komme videre med det?

workshop forl b

Workshop - forløb

Oplæg om SPIDO- dagenes indhold og forløb

Oplæg til diskussion i grupper

Opsamling

Ved Agnete Andreasen, demenskoordinator og SPIDO-konsulent

hverdagens dilemmaer
Hverdagens dilemmaer

Hvad er livskvalitet for et svært dement menneske?

Hvilket hensyn skal jeg tage? Den dementes eller medbeboerne?

Hvis ikke, vi må holde ham tilbage, når han går ud - hvad gør vi så?

Hvad stiller man op, når en borger ikke vil have hjælp til personlig hygiejne?

Hvor tit skal man i bad?

Er et nej altid et nej?

Er det magtanvendelse, hvis beboeren bagefter er glad for det, man gjorde?

Må man godt tage cigaretter fra en beboer, man synes ryger for meget?

Skal jeg rette mig efter, hvad de pårørende siger?

hvorfor virker spido
Hvorfor virker SPIDO?

3-dages kursus som tager udgangspunkt i deltagernes hverdag, viden og praksis

Sammensætningen af deltagere;

hele eller dele af et team

blanding af hjemmepleje og plejeboliger

De deltagende teams udpeger en borger, hvor de har brug for at udvikle samspillet mellem borger/personale – borger/medbeboere

Ledelsesmæssigt fokus på kompetenceudvikling og forankring

spido kurset s tter fokus p
SPIDO-kurset sætter fokus på:
 • På personalets viden om demens
 • På personalets bevidsthed om egen praksis
 • På personalets samarbejde
 • På personalets kreativitet i tanke og handling
fokus omr der som spido arbejder med
Fokus-områder som SPIDO arbejder med

Socialpædagogisk analyse og plan

Socialpædagogiske tilgang

Bevidsthed om magtanvendelse

Viden om målgruppen

hvorfor socialp dagogik
Hvorfor socialpædagogik?

Socialpædagogikkens udgangspunkt:

At personen fortsat er i stand til at handle på en måde der opleves meningsfuldt for vedkommende

At det er muligt at kreere situationer der er meningsfulde for både den demensramte og medbeboere, så der kan opstå et fællesskab

For personalet handler det derfor om:

At sætte pejlemærker frem for faste regler og rutiner

At se hverdagen ud fra den dementes perspektiv

At fokusere på den dementes ressourcer

At være sin egen rolle bevidst

At analysere, afprøve og reflektere

At arbejde ud fra et fagligt argument

1 kursusdag socialp dagogik i demensomsorgen
1. Kursusdag: Socialpædagogik i demensomsorgen

Introduktion til den grundlæggende socialpædagogiske tilgang

 • Det gode liv, mening, identitet og livshistorie
 • Det myndige menneske
 • Fællesskabet

Magt og magtformer

 • Anerkendende relationer
 • Definitionsmagt

Valg af borger-case

hverdagens dilemmaer1
Hverdagens dilemmaer
 • Hvad er livskvalitet for et svært dement menneske?
 • Hvilket hensyn skal jeg tage? Den dementes eller medbeboerne?
 • Hvis ikke, vi må holde ham tilbage, når han går ud - hvad gør vi så?
 • Hvad stiller man op, når en borger ikke vil have hjælp til personlig hygiejne?
 • Hvor tit skal man i bad?
 • Er et nej altid et nej?
 • Er det magtanvendelse, hvis beboeren bagefter er glad for det, man gjorde?
 • Må man godt tage cigaretter fra en beboer, man synes ryger for meget?
 • Skal jeg rette mig efter, hvad de pårørende siger?
hvad er det vi har set hvordan beskriver vi mennesker i spido
Hvad er det vi har set?Hvordan beskriver vi mennesker i SPIDO?

Diskussion i plenum

 • Hvad skete der?
 • Hvordan ser det ud fra Hr. Nielsens perspektiv?
 • Hvordan ser det ud fra personalets perspektiv?
 • Hvad sker der nu, tror I?

Socialpædagogikkens pejlemærker

 • Det gode liv (Hr Nielsens livskvalitet)
 • Mening
 • Identitet og livshistorie
 • Det myndige, selvbestemmende menneske
studiedag 1 socialp dagogisk analyse af egen praksis
Studiedag 1: Socialpædagogisk analyse af egen praksis

Eksempel fra s 33: Gløder, der ulmer

studiedag 1
Studiedag 1

Socialpædagogisk analyse

Få indsigt og perspektiver, der synliggør ressourcer, problemer, behov, ønsker og handlemuligheder hos både brugere og hos personalet.

 • Beskriv problemerne og personalets forskellige oplevelser af problemerne
 • Beskriv hvad I tror, at borgeren forstår og oplever
 • Beskriv borgerens situation, ressourcer og problemer - Fysisk - Psykisk - Socialt - Livshistorisk (livsomstændighederne før og nu)
 • Overvej forskellige muligheder, som I forestiller jer kan afhjælpe problemerne
 • Beskriv de situationer, hvor I er i tvivl om, hvad I kan gøre

Studiehæfte 1

2 kursusdag selvbestemmelsesret og omsorgspligt
2. Kursusdag: Selvbestemmelsesret og omsorgspligt
 • Præsentation af analyse af udvalgte borgere
 • Perspektiver på magtanvendelse
 • Regler om magtanvendelse
 • Registrering og indberetning
 • Introduktion til arbejdet med socialpædagogisk plan
studiedag 2
Studiedag 2

Socialpædagogisk plan

Sikre, at alle i personale-gruppen samarbejder om at følge op på analysen.

1.Hvilket problem, vil I forsøge at løse?

2.Hvad er målet for jeres handlinger (indsats)?

3.Beskriv hvordan I kan bruge den viden og de ideer, I har fået gennem jeres analyse.

4.Udarbejd en konkret plan for jeres handlinger og planlæg i detaljer, hvordan og hvornår handlingerne skal udøves (præcise aftaler: hvem udfører/samarbejder om opgaverne).

5.Hvis den konkrete plan ikke kan gennemføres, hvilke handlinger kan I så gøre brug af?

6.Hvem er ansvarlig for planens gennemførelse, evaluering og justering.

Studiehæfte 2

studie dag 2 socialp dagogisk plan for egen praksis
Studie dag 2: Socialpædagogisk plan for egen praksis

Historien s 38 i pjecen: Det klarede vi jo fint!

forslag til udarbejdelse af en socialp dagogisk plan
Forslag til udarbejdelse af en socialpædagogisk plan
 • Hvilket problem vil I forsøge at løse.?
 • Hvad er målet for jeres handlinger (indsats)?
 • Beskriv, hvordan I bruger den viden og de ideer, I har fået gennem jeres analyse
 • Udarbejd en konkret plan for jeres handlinger og planlæg i detaljer/præcise aftaler: hvem, hvor, hvilke, hvordan og hvornår handlingerne skal udøves
 • Hvis den konkrete plan ikke kan udføres, da hvilke handlinger?
 • Hvem er ansvarlig for planens gennemførelse, evaluering og justering.?
fast grund under f dderne v rdifulde er af kontakt
Fast grund under fødderne –værdifulde øer af kontakt
 • En kontaktø er en konkret afgrænset og målrettet aktivitet, som giver mulighed for kontakt mellem en beboer og medarbejder.
 • En kontaktø kan tilbydes flere gange om dagen/ugen
 • En kontaktø er en struktureret aktivitet, der tilbydes på samme måde og med samme forløb hver gang og som beskrives nøje i beboerens handleplan
3 kursusdag udvikling af praksis
3. Kursusdag: Udvikling af praksis
 • Fremlæggelser af de udvalgte cases om konkrete handlinger til udvikling af praksis
 • Det videre arbejde med SPIDO - ambassadører
 • Dialog om erfaringer og forankring af kurset med ledelse
virker spido
Virker SPIDO?

Evalueringen:

 • Socialpædagogisk tilgang nedbringer antallet af magtanvendelser
 • SPIDO kurset øger refleksion over praksis
 • SPIDO øger bevidstheden om magt i relationen til borgeren
 • Frontpersonalet oplever nye veje at gå i deres daglige arbejde
 • SPIDO øger faglighed og arbejdsglæde
opl g til diskussion i grupperne
Oplæg til diskussion i grupperne
 • Diskuter dilemmaer fra hverdagen hos jer
 • Vælg et eksempel, som I vil præsentere for os andre - skriv det på flip-over papiret
 • Diskuter om det ville give mening at arbejde med SPIDO konceptet hos jer?
nyttige oplysninger
Nyttige oplysninger

Hvis det giver mening at bruge SPIDO konceptet hos jer - så kan I hente yderligere oplysninger her:

 • www.servicestyrelsen.dk/spido
 • www.spido.dk/

Værd at se og læse:

 • DVD: Omsorg og magt. Servicestyrelsen
 • DVD: Rundt om demensindsatsen. Servicestyrelsen
 • Håndbog om demens. Servicestyrelsen
 • Borresen, Hansen og Trangbæk: Socialpædagogik og demens.
tak til
TAK TIL

Servicestyrelsen for økonomisk støtte til projektet

Kursister og samarbejdspartnere i de deltagende kommuner for et engageret samarbejde

Tak for indblikket i jeres levende praksis med levende borgere

ad