diwrnodau olaf yr iesu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Diwrnodau olaf yr Iesu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Diwrnodau olaf yr Iesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Diwrnodau olaf yr Iesu. Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem. Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai. Sul y blodau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diwrnodau olaf yr Iesu' - kennita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iesu n mynd mewn i jeriwsalem
Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem
 • Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai.
sul y blodau
Sul y blodau
 • Wrth i’r Iesu farchogaeth heibio i’r bobl yn y dyrfa, roeddynt yn chwifio canghennau palmwydd tuag ato ac yn eu gosod ger ei draed. Rydym yn galw y diwrnod yma yn “Sul y blodau.”
ogof lladron
Ogof Lladron
 • Aeth Iesu i mewn i’r Deml a gweld pobl yn prynnu a gwerthu nwyddau yn dwyllodrus.
 • Gwrth droiodd y byrddau gan weiddi “Dyma dŷ fy Nuw ond gwnaethoch chwi ef yn ogof lladron.”
geiriau r iesu
Geiriau’r Iesu
 • Eisteddodd Iesu gyda’i ddisgyblion yn yr Oruwch ystafell gan ddathlu y swper olaf gyda nhw.
 • Fe gyhoeddodd mai “ei gorff” oedd y bara ac “ei waed” oedd y gwin.
 • Dywedodd wrth y lleill y basai un ohonynt yn ei wadu 3 gwaith a basai un ohonynt yn ei fradychu gyda cusan.
gardd gethsemane
Gardd Gethsemane
 • Aeth Iesu i weddio yng ngardd Gethsemane.
 • Gofynnodd i’w Dad, “Pam yr wyt ti’n gwneud hyn i mi?”
 • Wedyn cusannodd Jwdas yr Iesu ac fe gafodd ei arestio gan y milwyr.
ar brawf
Ar brawf
 • Daethant â’r Iesu o flaen Pilat a ddywedodd ei fod yn golchi ei ddwylo o’r mater ac yn gadael i’r bobl benderfynnu. Roedd y dyrfa wedi pleidleisio i Barabas – lleidr – fynd yn rhydd a dedfrydu Iesu i farwolaeth.
slide9

Gorfodwyd yr Iesu i gario ei groes ei hun i galfari. Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar ôl stopio sawl gwaith. Cynnigodd rhai pobl i’w helpu ond fe stopiodd y milwyr Rhufeinig nhw. Roeddynt eisiau gweld yr Iesu yn dioddef achos ei honiad taw Fe oedd Brenin yr Iddewon.

ar y groes
Ar y Groes
 • Cafodd Iesu ei hoelio i’r groes trwy ei arddyrnau a’i draed.
 • Gwisgodd Goron ddrain ar ei ben a wnaeth iddo waedu. Casglodd y bobl o gwmpas.
 • Cafodd ei groeshoelio gyda dau leidr.
mae r diwedd yn agos
Mae’r Diwedd yn Agos
 • Fe drywanodd milwr Rhufeinig yr Iesu yn ei ochr a phan ofynnodd am ddŵr, fe gafodd sbwng wedi ei ymdrochi mewn finegar.
 • Gwnaeth hyn ef yn fwy sychedus ac roedd yn beth creulon I wneud.
dydd gwener y groglith
Dydd Gwener y Groglith
 • Ar unwaith fe droiodd yr awyr yn ddu ac roedd pawb yn gwybod bod Iesu wedi marw.
 • Troiodd Un milwr Rhufeinig at ei ffrind a dweud, “Hwn oedd mab Duw”. Roedd nawr yn credu.
 • Cymerwyd yr Iesu i lawr o’r groes a’i gario i ogof o fedd dinesydd cyfoethog a gredai yn Iesu, mab Duw.
at yr ogof
At yr Ogof
 • Cafodd yr Iesu ei rwymo mewn dillad-claddu a’i eneinio â pheraroglau fel ‘sandalwood’. Gosodwyd ei gorff wedyn mewn bedd.
 • Roedd y bedd wedi ei orchuddio â maen trwchus a gafodd ei dreiglo dros y fynedfa.
slide14

Atgyfodiad

 • Ar y dydd Sul ar ôl marwolaeth yr Iesu, aeth ei fam i lawr i’r bedd ond cafodd y maen wedi ei symud a doedd y corff ddim yno.
 • Pengliniodd Mair ac wylo.
 • Clywodd lais tu ôl iddi’n gofyn beth oedd yn bod…
mae r iesu yn fyw
Mae’r Iesu yn Fyw
 • …Iesu oedd yn siarad gyda Mair.
 • Roedd wedi dod nôl yn fyw a dywedodd wrth Mair am fynd i ddweud wrth y disgyblion.
 • Roedd Mair mewn syndod ond gwnaeth fel yr oedd Iesu’n dymuno.
 • Cychwynnodd ei thaith i’w darganfod.
esgyniad
Esgyniad
 • Siaradodd Iesu â’r disgyblion ac yna esgynnodd i’r Nef i eistedd ar ddeheulaw Duw, ei Dad.