cultural and linguistic diversity in turkey t rkiye de k lt rel ve dilsel e itlilik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cultural and Linguistic Diversity in Turkey Türkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cultural and Linguistic Diversity in Turkey Türkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Cultural and Linguistic Diversity in Turkey Türkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Cultural and Linguistic Diversity in Turkey Türkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik. Prepared by Yasin TUNÇ. A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison. Diversity in Turkey.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cultural and Linguistic Diversity in Turkey Türkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cultural and linguistic diversity in turkey t rkiye de k lt rel ve dilsel e itlilik

Cultural and Linguistic Diversity in TurkeyTürkiye’de Kültürel ve Dilsel Çeşitlilik

Prepared by Yasin TUNÇ

A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning

Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison

diversity in turkey
Diversity in Turkey
 • The historical and geopolitical position of Turkey has made it possible for many beliefs, languages, and ethnicities to co-exist.
 • As descendants of the Ottoman Empire, many of these ethnicities had lived in relative harmony with each other until the 19th and 20th centuries when nationalism arose all over the world.
 • In the late 19th and early 20th centuries, some of these ethnicities gained independence, while others remained under the rule of the new Turkish Republic.
 • Although the nationalist movements in

Turkey, as a part of the construction of

a national identity, did not tolerate the

ethnic and linguistic diversity, many

ethnicities and languages still exist in

Turkey.

t rkiye deki e itlilik
Türkiye’deki Çeşitlilik
 • Türkiye’nin tarihsel ve jeopolitik konumu birçok inanç, dil ve etnisitenin bu bölgede beraberce yaşamasına olanak sağlamıştır.
 • Kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan bu etnik yapıların çoğu, milliyetçiliğin dünyayı sardığı 19. ve 20.yüzyıla kadar göreli bir uyum içerisinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
 • Bu etnik yapıların bazıları 19.yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın başlarında bağımsızlığını kazanmış, bazıları ise yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde kalmıştır.
 • Her ne kadar Türkiye’de ulusal kimliğin bir parçası olarak

başlayan milliyetçi akımlar etnik ve dilsel çeşitliliğe tahammül etmeseler de, birçok etnisite ve

dil hala varlıklarını korumaktadır.

linguistic d iversity in turkey
Linguistic Diversity in Turkey
 • There are currently no official statistics showing the scope of languages spoken in Turkey, as the census does not include information about languages and ethnicities other than Turkish.
 • The estimated number of languages spoken in Turkey is more than 30. These include Turkic languages, such as Tatar; Indo-European languages, such as Kurdish, Zazaki (or Dimili), and Armenian; Semitic languages, such as Arabic and Syriac (Akkadian); and also Laz, which is one of the South Caucasian languages.
t rkiye de dilsel e itlilik
Türkiye’de dilsel çeşitlilik
 • Nüfus sayım sistemi Türkçe dışında diğer dillere ve etnisitelere dair bilgiler içermediği için, Türkiye’de şu anda konuşulan dillerin kapsamına dair resmi istatistik bulunmamaktadır.
 • Türkiye’de konuşulan dillerin tahmini sayısı 30’dan fazladır. Bunların bazıları, örneğin Tatarca, Türk dillerindendir; bazıları Hint-Avrupa dil ailesine aittir, örneğin Kürtçe, Zazaza ve

Ermenice. Bazıları Sami

dillerindendir, örneğin Arapça

ve Süryanice. Bir de Güney

Kafkasya dillerinden birisi olan

Lazca vardır.

linguistic d iversity in turkey1
Linguistic diversity in Turkey
 • Because language policy designates Turkish as the only language of instruction in official institutions, most of these languages are orally preserved.
 • However, recently thanks to some changes in language policies, some of these languages are taught at private institutions. Also, in some univeristies, some graduate programs have been established to study these languages.
 • Recently, there has also been an effort, although minuscule in scope, to allocate offical TV channels to some of these languages. For example, TRT 6 (Şeş), which broadcasts mainly in Kurdish and partly in the Zaza language, is one of these channels.
t rkiye de dilsel e itlilik1
Türkiye’de dilsel çeşitlilik
 • Türkiye’de dil politikası resmi kurumlarda öğretim dilinin sadece Türkçe olmasıyla sınırlı olduğu için, bu dillerin birçoğu sözlü olarak korunmaktadır.
 • Fakat son zamanlarda, dil politikasındaki bazı değişiklikler sayesinde, bu dillerin bazıları özel dersaneler yoluyla öğretilebilmektedir. Bir de bazı üniversitelerde bu dilleri çalışmak için yükseklisans düzeyinde programlar kurulmaktadır.
 • Son zamanlarda, küçük kapsamlı

da olsa, bazı dillere resmi televizyon

kanalları tahsis edilmiştir. Örneğin

büyük oranda Kürtçe ve kısmen de

Zazaca’da yayın yapan TRT Şeş bu

kanallardan bir tanesidir.