Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel - PowerPoint PPT Presentation

keegan
kaasamine l bi mitteformaalse ppimise noorsoot ja programm euroopa noored n itel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel
162 Views
Download Presentation

Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaasamine läbi mitteformaalse õppimise - noorsootöö ja programm Euroopa Noored näitel Marit Kannelmäe-Geerts Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee | 6979 236

 2. Mitteformaalne õppimine • toimub väljapool formaalharidust. • on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. • õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades. • õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve. • hindamine toimub peamiselt läbi eneseanalüüsi. • Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud, kuid vabatahtlik. • Läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või omaealised. • MFÕ tunnustamine: VÕTA süsteem, Noortepass, Vabatahtliku tegevuse pass, jm. noored@noored.ee | 6979 236

 3. Mitteformaalne õppimine • MFÕ on paindlik, õppijakeskne, sotsiaalne, vabatahtlik ning soodustab maailmapildi ja väärtuste kujunemist ning aktiivseks kodanikuks kasvamist. • Oma omaduste tõttu üks viis, kuidas kergemini kaasata või tagasi tuua noori õpiprotsesside juurde. noored@noored.ee | 6979 236

 4. Mitteformaalne õppimine • Erinevad õppimise viisid ja kohad on inimese elus ja ühiskonna arengus võrdväärselt olulised ning ideaalis teineteist täiendavad. Tegelikus elus on neid raske üksteisest täielikult eristada – enamikes õpisituatsioonides on elemente nii informaalsest, formaalsest kui mitteformaalsest haridusest. noored@noored.ee | 6979 236

 5. „Samas kui lehepealkirjad juubeldavad sündimuse tõusu üle, kukub terve aastakäigu jagu noori ühiskonnas välja.“ • „Lihtsalt öeldes peaks noorsootöö vahenditega saavutama, et töötust ja mitte õppivast noorest enamus ei hälbiks ühiskonnast ega langeks sotsiaalsete ohtude ohvriks, vaid leiaks endas uut jõudu ja tahet, et lõpetada koolitee, omandada võimetekohane tööd ja leiba tagav elukutse ning saada täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks.“ • Marju Lauristin 2009 noored@noored.ee | 6979 236

 6. Noored tööotsijad (põhi- ja kutseharidusega) • Maa- ja väikelinna noored • Noored õigusrikkujad • Rahvusvähemused • Puuetega noored • Terviseprobleemidega noored • Vaesusriskis elavad noored • ... noored@noored.ee | 6979 236

 7. Programm Euroopa Noored • Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd. • Rahvusvahelised noortevahetused • Rahvusvahelised ja kohalikud noortealgatused • Noorte demokraatiaprojektid • Noorte seminarid • Euroopa vabatahtlik teenistus • Koolitustegevused ja võrgustikud noored@noored.ee | 6979 236

 8. Ressursid teile! • http://euroopa.noored.ee (Telepurk) • http://www.mitteformaalne.ee • http://www.salto-youth.net • Projektinõustajate käsiraamat • T-Kit käsiraamatud • Noorsootöö võimalikkusest vanglas • Väärtuste kogumik • SALTO käsiraamatud • ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” koolitused ja õppematerjalid (MFÕ veeb) noored@noored.ee | 6979 236

 9. Ressursid teile! noored@noored.ee | 6979 236

 10. Ressursid teile! noored@noored.ee | 6979 236

 11. Ressursid teile! noored@noored.ee | 6979 236

 12. Ressursid teile! Projektinõustajate käsiraamat noored@noored.ee | 6979 236

 13. Ressursid teile! T-Kit käsiraamatud • Sotsiaalne kaasatus • Projektijuhtimine • Rahvusvaheline vabatahtlik teenistus • Kultuuridevaheline õppimine • Euroopa kodanikuks olemine • Organisatsiooni juhtimine • Koolitamise alused • Õpitegevuse hindamine noorsootöös noored@noored.ee | 6979 236

 14. Ressursid teile! noored@noored.ee | 6979 236

 15. Ressursid teile! noored@noored.ee | 6979 236