protsessori ja m lu osa andmet tluses n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

- PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

Protsessori ja mälu osa andmetöötluses. Protsessor (CPU-Central Processing Unit). CPU. Andmed & programm. Andmed. Mälu. Sisend. väljund. Käsud. Mälu (Memory System). Käsud Instructions. Andmed Data. CPU. ALU. Juht automaat Control Unit. Registrid Registers.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - harlan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
protsessori ja m lu osa andmet tluses
Protsessori ja mälu osa andmetöötluses

Protsessor (CPU-Central Processing Unit)

CPU

Andmed &

programm

Andmed

Mälu

Sisend

väljund

Käsud

Mälu (Memory System)

Käsud

Instructions

Andmed

Data

CPU

ALU

Juht automaat

Control Unit

Registrid

Registers

Operatsioon automaat (Datapath)

Sisend/väljund (Input/output)

T. Evartson

k rgtaseme keel assembler masinkood
Kõrgtaseme keel-assembler-masinkood

Kõrgtaseme keel

High-level language

If n<100 then a:= b

else v[i]:=k[j-1]

end;

Assembler keel

Assembly language

ADD a,b,c

MOV d, M

XOR c,d

Masinkood

Binary machine

language

00110111001110

11000110010100

11110100000101

11110000011100

T. Evartson

andmevahetus m luga
Andmevahetus mäluga

Aadress

Andmed &

programm

Andmed

Lug./kirj.

Mälu

Mälu aadressi ja

andmete registrid

Aadress

Mälu aadressi

register (MAR)

Käsk 1

Käsk 2

Mälu

Käsk 3

Andmed

Andmed

Mälu puhver

register (MBR)

T. Evartson

k suloendur program countrer instruction pointer
Käsuloendur Program Countrer, Instruction Pointer

Mälu

Järjestikuste käskude lugemine

käsuloenduri (PC) aadressi järgi

Aadress

Käsuloendur (PC)

Käsk 1

Käsk 2

Inc. (+1)

Käsk 3

Andmed

T. Evartson

k su register ja k su dekodeerimine
Käsu register ja käsu dekodeerimine

Käsuregister (IR)

Käsukood

Aadress/Operand

Dekooder

ADD

OR

MUL

T. Evartson

k su t itmise juhtimine
Käsu täitmise juhtimine

Mälu aadressi

register (MAR)

Käsuloendur (PC)

Mälu

Inc. (+1)

IR

Käsukood

Aadress

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmed

Aadressid

Juht-

automaat

(CU)

Juhtsignaalid

T. Evartson

operatsioonautomaat
Operatsioonautomaat

Operatsioonautomaat - vahetu andmete teisendaja (Data path)

Andmed

mälust ja

I/O seadmetest

Register 1

Registermälu

Register 2

Register 3

Register n

Ope-

rand 1

Resultaat

Ope-

rand 2

ALU

Lippude register (Flags)

T. Evartson

m lujaotus ilma siirdek skude ja vahetute operandide ning otsese adresseerimiseta
Mälujaotus ilma siirdekäskude ja vahetute operandide, ning otsese adresseerimiseta

Käsk1

Käsuloendur

Käsk2

Käsk 3

Käsk4

Käsk 5

T. Evartson

protsesor ilma vahetute operandide ja siirde k skudeta
Protsesor ilma vahetute operandide ja siirde käskudeta

Käsuloendur (PC)

Mälu aadressi

register (MAR)

Mälu

Inc. (+1)

Käsuregister(IR)

Käsukood

Aadress

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmeregistrid

(registermälu)

ALU

Juht-

automaat

(CU)

Juhtsignaalid

Lippude register

Aadressid

Juhtimine

Andmed

T. Evartson

k su t itmise ts kkel von neumanni ts kkel
Käsu täitmise tsükkel ( von Neumanni tsükkel)

Fetch – Decode – Execute Cycle

Käsukoodi

laadimine

(Fetch)

Käsuloenduri

modifitseerimine

PC: =PC +1

Käsu täitmine

Käsukoodi

dekodeerimine

T. Evartson

slide12

PC M

Käsukoodi laadimine

(Instruction fetch)

PC + 1

M IR

Käsukoodi dekodeerimine

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Käsu täitmine

(instruction execute)

T. Evartson

m lu jaotus siirdek skudega programmiga
Mälu jaotus siirdekäskudega programmiga

Käsk1

Käsuloendur

Käsk2Siirdekäsk (Branch)

Järgmise käsu aadress

Käsk3

Andmed

Käsk1a

Käsk2a

T. Evartson

siirdek sud protsessoris
Siirdekäsud protsessoris

Käsuloendur (PC)

Mälu aadressi

register (MAR)

Mälu

Järgmise

käsu

aadress

Inc. (+1)

Käsuregister(IR)

Käsukood

Aadress

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmeregistrid

(registérmälu)

ALU

Juht-

automaat

(CU)

Juht-

signaalid

Lippude register

Siirde (Branch) tingimus

T. Evartson

slide15

PC M

Käsukoodi laadimine

(Instruction fetch)

PC + 1

M IR

Käsukoodi dekodeerimine

Siirdekäsk

. . .

1

Tingimus

0

.

.

.

Käsu täitmine

(instruction execute)

PC M

PC + 1

Uus PC

T. Evartson

m lu jaotus operandi otsese adresserimisega k su koral
Mälu jaotus operandi otsese adresserimisega käsu koral

Käsk1

Käsuloendur

Käsk2

Operandi aadress

Käsk3

Andmed

Operand

Käsk n

T. Evartson

k sukoodiga antakse koos operandi aadress
Käsukoodiga antakse koos operandi aadress

Käsuloendur (PC)

Mälu aadressi

register (MAR)

Mälu

Inc. (+1)

Operandi

aadress

Käsuregister(IR)

Operandi

aadress

Käsukood

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmeregistrid

(registérmälu)

ALU

Juht-

automaat

(CU)

Juht-

signaalid

Lippude register

Siirde (Branch) tingimus

T. Evartson

slide18

PC M

Käsukoodi laadimine

(Instruction fetch)

PC + 1

M IR

Käsukoodi dekodeerimine

Otsese

adresseerimisega

käsk

. . .

PC M

. . .

.

.

.

Käsu täitmine

(instruction execute)

M IR

PC + 1

. . .

T. Evartson

m lu jaotus vahetu operandiga k skude korral
Mälu jaotus vahetu operandiga käskude korral

Käsk1

Käsuloendur

Käsk2

Operand

Käsk3

Käsk4

Käsk n

T. Evartson

vahetu operandiga k sud
Vahetu operandiga käsud

Käsuloendur (PC)

Mälu aadressi

register (MAR)

Mälu

Inc. (+1)

Käsuregister(IR)

Operand

(Aadress)

Käsukood

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmeregistrid

(registérmälu)

Operand

ALU

Juht-

automaat

(CU)

Juht-

signaalid

Lippude register

Siirde (Branch) tingimus

T. Evartson

slide21

PC M

Käsukoodi laadimine

(Instruction fetch)

PC + 1

M IR

Käsukoodi dekodeerimine

Vahetu

operandiga

käsk

. . .

PC M

. . .

.

.

.

Käsu täitmine

(instruction execute)

M IR

PC + 1

. . .

T. Evartson

protsessori ldstruktuur
Protsessori üldstruktuur

Käsuloendur (PC)

Mälu aadressi

register (MAR)

Mälu

Järgmise

käsu

aadress

Inc. (+1)

Operandi

aadress

Käsuregister(IR)

Operand

(Aadress)

Käsukood

Mälu puhver

register (MBR)

Käsu

dekooder

Andmeregistrid

(registérmälu)

Operand

ALU

Juht-

automaat

(CU)

Juht-

signaalid

Lippude register

Siirde (Branch) tingimus

T. Evartson

j iga loogikaga juhtautomaat hard wired
Jäiga loogikaga juhtautomaatHard Wired

Juhtautomaat (CU)

Milline käsk

täidetakse

Juhtsignaalid

protsessori

eri osadele

Tagaiside protsessori

eri osadest

T. Evartson

slide26

Kombinarsioonskeemid (Combinational Circuits)

Boole`i

funktsioon

x 1

y = f (x1,x2,… xn)

x 2

y

Teades sisendite loogilisi väärtusi

antud ajahetkel saame vastava Boole`i

funktsiooni kaudu arvutada väljundi

väärtuse. Puudub sõltuvus eelmistest

sisendite väärtustest.

x n

Järjestikskeemid (Sequential Circuits)

Boole`i

funktsioon +

olek

Selleks, et määrata väljundi väärtust

antud ajahetkel on vaja teada sisendite

väärtusi antud ajahetkel ja olekut mis

sõltub eelmistest sisendite väärtustest.

Taktsisendi t kaudu määratakse millal

toimub üleminek ühest olekust teise.

x 1

x 2

y

x n

x 1

y

Väljund

funktsioon

x n

t

Ülemineku

funktsioon

Uus olek

am

as

Mälu

Vana olek

t

T. Evartson

slide27

Mealy automaadi struktuur

Yj=fv(as,Xi)

Yj

Xi

am=fü(as,Xi)

Ergutus

mis viib

olekusse

am

Praeguse

oleku

kood

as

Mälu

t

T. Evartson

slide28

Moore automaadi struktuur

Yj=fv(as,Xi)

Yj

Xi

am=fü(as,Xi)

Ergutus

mis viib

olekusse

am

Praeguse

oleku

kood

as

Mälu

t

T. Evartson

slide29

Tingimused {X}

Käsuregister

Aadressi generaator

t

Aadressi register

Püsimälu

(mikroprogrammi mälu)

Järgmise sõna

aadress

Tingimuse

valik

Juhtsignaalid {Y}

T. Evartson

mikroprogrammeeritav juhtautomaat
Mikroprogrammeeritav juhtautomaat

Käsukood

Aadress/Operand

Käsuregister (IR)

INC.(+1)

Mikrokäsuloendur

CLK

Mikroprogrammi mälu

(tavaliselt püsimälu)

Aadress

Andmed

Järgmise

käsu

aadress

Laadi-

mine/

inc

Tingimuse

valik

Protsessori

juhtimine

Protsessorisse

teistesse

komponentidesse

MUX

Tingimused protsessorist

T. Evartson

slide33

A:=E

B:=E

C:=E

D:=E

A

B

C

D

TMP1:=A

TMP2:=A

TMP1:=B

TMP2:=B

TMP1:=C

TMP2:=C

TMP1:=D

TMP2:=D

Laadida

TMP1

Laadida

TMP2

TMP1

TMP2

ALU

V

P

{AND, OR, SHL1,

SHR1, +, INC, DEC, ...}

Lipud

Y

Laadida E

E

T. Evartson

slide34

C:=0

D:=0

1

B(0)=0

0

C:=C+A

C:=R1(C)

B:=R1(B)

D:=D+1

D=4

0

1

T. Evartson

slide35

PC M

Käsukoodi laadimine

(Instruction fetch)

PC + 1

M IR

Käsukoodi dekodeerimine

. . .

ADD A,B,C

MUL A,B,C

TMP1:=A

Laadida TMP1

ALU : const =0

Laadida E

TMP2:=B

Laadida TMP2

C:=E

ALU : liitmine

Laadida E

ALU : const =0

Laadida E

C := E

D := E

.

.

.

T. Evartson

risc ja cisc protsessorite erinevus
RISC  ja CISC protsessorite erinevus

CISC - Complex Instruction Set Computer

ISA (Instruction Set Architecture Level)

Mikroprogramm

Microprogram control

Hardware

RISC  - Reduced Instruction Set Computer

ISA (Instruction Set Architecture Level)

Hardware

T. Evartson

konveier i pipeline
Konveier I Pipeline

IF Instruction Fetch (Käsu laadimine)+Instruction Decode

OF Operand Fetch (Operandi laadimine)

OE Operand Execute ( Operatsioni täitmine ALU-s)

OS Operand Store ( Resutaadi salvestamine)

Programmi täitmine ilma konveierita

1. käsk

2. käsk

IF

OF

OE

OS

IF

OF

OE

OS

IF

Konveieriga programmi täitmine (Pipeline)

Takt 1

Takt 2

Takt 3

Takt 4

Takt 5

Takt 6

Takt 7

Takt 8

Käsk

IF

OF

OE

OS

1

IF

OF

OE

OS

2

IF

OF

OE

OS

3

IF

OF

OE

OS

4

IF

OF

OE

OS

5

T. Evartson

slide41

Käsk 1

Käsk 2

Käsk 3

IFU

IR

IFU

IR

IFU

IR

Reg.

Reg.

Reg.

A

B

A

B

A

B

ALU

ALU

ALU

C

C

C

IFU

IR

IFU

IR

IFU

IR

Reg.

Reg.

Reg.

A

B

A

B

A

B

ALU

ALU

ALU

C

C

C

IFU

IR

IFU

IR

IFU

IR

Reg.

Reg.

Reg.

A

B

A

B

A

B

ALU

ALU

ALU

C

C

C

IFU

IR

IFU

IR

IFU

IR

Reg.

Reg.

Reg.

A

B

A

B

A

B

ALU

ALU

ALU

C

C

C

T. Evartson

siirdek su m ju konveieri t le
Siirdekäsu mõju konveieri tööle

IF

OF

OE

OS

i-1

IF

OF

OE

OS

i

BRA to n

IF

OF

OE

OS

i+1

IF

OF

OE

OS

i+2

BUBBLE

n

IF

OF

OE

OS

ń+1

IF

OF

OE

OS

T. Evartson

viivitusega siire programmis delayed branch
Viivitusega siire programmis( Delayed Branch)

IF

OF

OE

OS

i-1

IF

OF

OE

OS

Uue aadressi arvutamine

toimub käsu täitmise ajal

i

BRA to n

IF

OF

OE

OS

Käsk täidetakse väljaspool

järekorda

i+1

IF

OF

OE

OS

i+2

n

IF

OF

OE

OS

ń+1

IF

OF

OE

OS

T. Evartson

andmete s ltuvus ja konveier
Andmete sõltuvus ja konveier

IF

ADD A,B,C

OF

Get A,B

OE

A + B

OS

C:=A+B

IF

SUB C,B,D

OF

Get C,B

OE

C - B

OS

D:=C-B

BUBBLE

Andmete edastus otse

IF

ADD A,B,C

OF

Get A,B

OE

A + B

OS

C:=A+B

C

IF

SUB C,B,D

OF

Get C,B

OE

C - B

OS

D:=C-B

T. Evartson

slide45

Laadimise käsu mõju konveierile

Takt

1

Takt

2

Takt

3

Takt

4

Takt

5

Takt

6

Takt

7

Takt

8

Käsk

IF

OF

OE

OS

1

2

IF

OF

OE

OS

3

IF

OF

OE

OS

Tühjad taktid

4

IF

OF

OE

OS

T. Evartson

hargnemiste ennustamine i branch prediction
Hargnemiste ennustamineI ( Branch Prediction)

a

ÕIGE

Siiret eeldati ja tuli

Predict taken

branch taken

Siire toimub

Branch taken

Ei ole siirdekäsk

not Branch Inst

p c

VALE

Siiret ei eeldatud

siire tuli

Predict not taken

branch taken

1-p b

1-p c

p t

c

p b

ÕIGE

Siiret ei eeldatud

ja ei tulnud

Predict not taken

branch not taken

d

p c

1-p t

Siirdekäsk

Branch Inst.

VALE

Siiret eeldati aga

siiret ei tulnud

Predict taken

branch not taken

1-p c

b

C ave = a(pt pc)+b(1-pt)(1-pc)+

+c pt(1-pc)+d(1-pt)pc

T. Evartson

hargnemiste ennustamine ii
Hargnemiste ennustamine II

Strateegiad :

  • Fikseeritud hargnemiste ennustamine Fixed Branch Prediction
  • Staatiline hargnemiste ennustamine Static Branch Prediction
  • Dünaamiline hargnemiste ennustamine Dynamic Branch Prediction

Hargnemist

ei tulnud

00

Ennustus:

hargnemist ei

tule

Hargnemine

01

Ennustus:

hargnemist ei

tule

Hargnemist ei tulnud

Hargnemist

ei tulnud

Hargnemine

10

Ennustus:

hargnemine

11

Ennustus:

hargnemine

Hargnemine

Hargnemist ei tulnud

Hargnemine

Hargnemine

Ennustus

b1 b2

T. Evartson

slide48

a) Säilitatakse kaks ennustuse bitti igale hargnemise käsule. Töötab kui aadress kuhu

juhtimine läheb on käsukoodi juures.

b) Kui hargnemise koha aadress selgub alles käsu täitmise ajal eeldatakse, et hargnemine

toimub sina kuhu eelmisel korral. Ilma selle aadressita ei saaks käivitada konveierit

sellest harust.

T. Evartson

slide49

Ennustuse

bitid

Ennustuse

bitid

Siirdekäsu

aadress

Siirdekäsu

aadress

Siirde

aadress

Kehtivuse

bit

Kehtivuse

bit

b1

b2

b1

b2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T. Evartson

sisd single instruction single data stream
SISD - Single Instruction Single Data-stream

Käsu taseme paralleelsusInstruction-Level Parallelism

KonveierPipeline

S1

Käsu

laadimine

S2

Käsu

deko-

deerimine

S3

Operandide

laadimine

S4

Käsu

täitmine

S5

Resultadi

salvesta-

mine

S1

1

2

3

4

5

S2

1

2

3

4

5

S3

1

2

3

4

S4

1

2

3

S5

1

2

Aeg

T. Evartson

protsessori t kiirendamine
Protsessori töö kiirendamine

Super konveieriga protsessor. (Superpipelined Processor)

Takt

1

Takt

2

Takt

3

Takt

4

Takt

5

Takt

6

Käsk

IF

OF

OE

OS

1

2

IF

OF

OE

OS

3

IF

OF

OE

OS

Takt

1

Takt

2

Takt

3

Takt

4

Takt

5

Takt

6

Käsk

IF

1

IF

2

OF

1

OF

2

OE

1

OE

2

OS

1

OS

2

1

2

IF

1

IF

2

OF

1

OF

2

OE

1

OE

2

OS

1

OS

2

3

IF

1

IF

2

OF

1

OF

2

OE

1

OE

2

OS

1

OS

2

4

IF

1

IF

2

OF

1

OF

2

OE

1

OE

2

OS

1

OS

2

IF

1

IF

2

OF

1

OF

2

OE

1

OE

2

OS

1

OS

2

5

Väga pika käsuga arhitektuur. (Very Long Instruction Word Architecture -VLIW )

T. Evartson

protsessori t kiirendamine1
Protsessori töö kiirendamine

Superskalaarne arhitektuur Superscalar Architestures.

Käsu

laadimine

Käsu

deko-

deerimine

Operandide

laadimine

Käsu

täitmine

Resultadi

salvesta-

mine

Käsu

deko-

deerimine

Operandide

laadimine

Käsu

täitmine

Resultadi

salvesta-

mine

Operatsioon

täisarvuga

Operatsioon

täisarvuga

Käsu

laadimine

Käsu

deko-

deerimine

Operandide

laadimine

Resultadi

salvesta-

mine

Operatsioon

ujukoma

arvuga

Operatsioon

ujukoma

arvuga

Spekulatiivne täitmine. (Speculative Execution)

Data Speculation(Read-After-Write,

Write-After-Read, Write-After-Write)

Control Speculation

T. Evartson

protsessori t kiirendamine2
Protsessori töö kiirendamine

SIMD - Single Instruction Multiple Data-stream Architecture

x4

x3

x2

x1

y4

y3

y2

y1

op

op

op

op

I

x4 op y4

x3 op y3

x2 op y2

x1 op y1

T. Evartson

paralleelarvutid parallel computer architectures
ParalleelarvutidParallel Computer Architectures

Pp

Pp

Ps

Ps

Pp

Pp

Lõpp

Pp

Pp

T

.

.

.

f

1-f

n CPU-d

aktiivsed

Paralleliseeritav

osa

Järjestik

osa

Üks CPU

aktiivne

f

1-f

Kiirus

fT

(1-f)T/n

CPU-de arv

T. Evartson

klassifikatsioon flynn s taxonomy
Klassifikatsioon (Flynn´s taxonomy)

Arvutid

SISD

SIMD

MIMD

MISD

Vektor

protsessor

Vector

Processor

Konveier

protsessorid

Pipeline

Processors

Konveier

Pipeline

Maatriks

protsessor

Array

Processor

Mitme

ALU-ga

Superscalar

Architecture

Multi-

protsessor

Multiprocessors

Multiarvuti

Multicomputers

UMA

Uniform

Memory

Acess

COMA

Cashe Only

Memory

Acess

NUMA

NonUniform

Memory

Acess

MPP

Massively

Parallel

Processors

NOW

Network of

Worksations

Bus

Switched

CC-NUMA

NC-NUMA

Võrk

Grid

Hüperkuup

Hypercube

Shared memory

Message passing

T. Evartson

simd single instruction multiple data stream
SIMD - Single Instruction Multiple Data-stream

Protsessori tasandi parlleelsusProcessor-Level Parallelism

Maatriksprotsessor Array Processor

Juhtautomaat

Control Unit

Mälu

Mälu

Mälu

Mälu

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Mälu

Mälu

Mälu

Mälu

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Mälu

Mälu

Mälu

Mälu

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Mälu

Mälu

Mälu

Mälu

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Protsessor

Vektorprotsessor Vector Processor

Sisendvektorid

ALU

Vektor ALU

ALU

ALU

T. Evartson

misd multi instruction single data
MISD – Multi Instruction Single Data

Mälu

CU 1

CU 2

CU n

...

Data

Instructions

Data

Protsessor 1

Protsessor 1

Protsessor 1

...

T. Evartson

mimd multiple instruction multiple data stream
MIMD- Multiple Instruction Multiple Data-stream

Multiprotsessor- Multiarvuti

Multiprotsessor Multiprocessor

CPU

CPU

Mälu

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

Multiarvuti Multicomputer

Mälu

Mälu

CPU

CPU

Message-

passing

interconnection

network

Mälu

CPU

CPU

Mälu

Mälu

CPU

CPU

Mälu

CPU

CPU

Mälu

Mälu

T. Evartson

slide60

Probleemid:

1. Mälu.

2. Paraleliseeritavus.

3. Energia tarve.

T. Evartson

message passing multicomputers
Message-Passing Multicomputers

MPPs - Massively Parallel Processors

CPU

CPU

Mälu

CPU

CPU

Mälu

. . .

. . .

Disk

I/O

Disk

I/O

Communucation

Processor

Communucation

Processor

High-prformance interconnection network

NOW - Network of Workstations

COW - Cluster of Workstations

Computer

Computer

Computer

Packet

Packet

T. Evartson